Water

WIL JE MEER WETEN OVER DUURZAAMHEID OP DE UT?

HET EVENWICHT BEWAREN

Water is belangrijk: voor mensen, voor de natuur en ook voor de universiteit. Wij vinden het belangrijk om goed met water om te gaan om het ecosysteem in evenwicht te houden. Op de Universiteit Twente denken we na over ons drinkwaterverbruik, maar ook over hoe we omgaan met regenwater en afvalwater.

Water in het kort
 • Maatregelen op de campus bevorderen de opvang van regenwater en infiltratie in de bodem
 • De UT stimuleert het gebruik van kraanwater als drinkwater, omdat dit onnodig plasticgebruik voorkomt
 • De koudecirkel op de campus bevat meer dan 10 miljoen liter water

PLANNING

Planning water

Klik om in te zoomen

MEER OVER WATER

Join the Pipe op de campus

De UT stimuleert het gebruik van kraanwater. Zo voorkom je onnodig gebruik van plastic. Buiten staan een aantal Join the Pipe waterpunten: op het O&O plein, de atletiekbaan en bij het multiveld. Join The Pipe gebruikt de inkomsten van de aanleg van deze punten om schoon drinkwater projecten in ontwikkelingslanden te realiseren.

Bezoek Join the Pipe

Waterlab op Hogekampplein

Op het Hogekampplein wordt een nieuw Waterlab gebouwd dat onderzoek en duurzaamheid op de campus combineert. Het lab maakt het mogelijk vijverwater te zuiveren dat daarna gebruikt kan worden voor het besproeien van de sportvelden op de campus. Zo besparen we drinkwater en doen we tegelijkertijd onderzoek naar betere membraantechnologie.

Lees meer in Utoday

Onderzoek naar waterbeheer op de UT

Milieu-impactanalyse van het waterbeheer: een casestudy op de campus van de Universiteit Twente. Jorge Veciana Picazo, derdejaars ATLAS-student aan de Universiteit Twente, schreef een onderzoeksverslag over het uitvoeren van een milieu-impactanalyse van het waterbeheer aan de UT.

Lees meer

REGENWATER OP DE CAMPUS

De neerslagintensiteit neemt toe. Dit kan ervoor zorgen dat het rioolsysteem de belasting niet aankan. De focus van de UT ligt op het opvangen van regenwater en het faciliteren van infiltratie in de bodem. De Roombeek, Bolhaarsbeek en de Drienerbeek stromen over het terrein van de campus. De beken stromen deels via de vijvers. Deze vijvers hebben een belangrijke functie in de opvang van hemelwater, van de UT zelf en van de omgeving dat aangevoerd wordt via de beken. Daarnaast heeft de UT verschillende maatregelen genomen om regenwater goed te kunnen verwerken.

 • Wateropslag onder parkeerterrein Faculty Club

  afbeelding of AquaBaseWe hebben een waterbufferend en -infiltrerend systeem met holle ruimte onder de parkeerplaats van de Faculty Club aangelegd: AquaBASE. De UT was een van de eerste in Nederland, onze campus was de testlocatie. In het eerste jaar zijn de resultaten gemonitord en bleek de test succesvol. Het systeem bestaat uit waterpasserende stenen met voegen van een aantal millimeter voor goede een doorwateringssnelheid en infiltratiecapaciteit. De onderlagen hebben holle ruimten waarin water opgeslagen wordt en hebben de draagkracht en stabiliteit voor het gebruik als parkeerplaats. Zo wordt water langer vastgehouden en infiltreert het langzaam in de bodem. Technische details van de onderlagen vind je op de website van Aquabase

 • Grindlaag onder parkeerplaats 2

  Onder de bestrating van P2 ligt een dikke grindlaag die ervoor zorgt dat de bodem meer water kan vasthouden en dit langzaam en dieper in de bodem kan infiltreren.

 • Oppervlaktewater voor de koudecirkel

  De koudecirkel is een groot vat van 10 meter diep en 36 meter breed waarin ruim 10 miljoen liter koud water opgeslagen wordt. Dit water wordt overdag gebruikt om de aangesloten gebouwen en onderzoeksapparatuur te koelen. De koelmachines koelen het water voornamelijk ’s nachts omdat het te overbruggen temperatuurverschil dan kleiner is, dit bespaart veel energie. Daarnaast bespaart dit kosten doordat het nachttarief lager is dan het dagtarief. De koele nacht samen met luchtgekoelde koelmachines zorgen ervoor dat het water afkoelt tot ongeveer 8 à 10 graden Celsius. Zie meer informatie op de pagina over 'energie'. 

DRINKWATERGEBRUIK VERMINDEREN

De Universiteit Twente neemt maatregelen om het gebruik van drinkwater te verminderen. Het doel is om in 2030 een waterneutrale campus te zijn.

 • Hemelwatergebruik voor toiletspoeling

  In de Technohal wordt regenwater opgevangen voor het doorspoelen van de toiletten. Ook het onthard water dat 1000u per jaar gebruikt wordt voor het benevelen over condensoren wordt hergebruikt voor het doorspoelen van de toiletten.

 • Waterloze urinoirs

  In het sportcentrum, Paviljoen en de benedenverdieping van de Zilverling zijn de urinoirs waterloos.

 • Sensors op kranen

  Veel wastafels hebben een kraan met een sensor. Deze sensor loopt 6 seconden lang door. Dit is korter dan de gemiddelde gebruiker de kraan aan laat staan. De huidige besparing is al besparing 3000l/dag.

 • Join the Pipe waterpunten

  De UT stimuleert het gebruik van kraanwater. Zo voorkom je onnodig gebruik van plastic. Buiten staan een aantal Join the Pipe waterpunten: op het O&O plein, de atletiekbaan en bij het multiveld. In de gebouwen kun je een flesje bijvullen in de toiletruimten of in de koffiemachines. Join The Pipe gebruikt de inkomsten van de aanleg van deze punten om schoon drinkwater projecten in ontwikkelingslanden te realiseren. Minder plastic flesjes, minder transport van die flesjes. Zie ook de website van Join the Pipe.

AFVALWATER

Het afvalwater stroomt via het rioolgemaal op de campus van de UT naar de waterzuiveringsinstallatie Enschede van het Waterschap. Het Waterschap Vechtstromen is verantwoordelijk voor het zuiveren van het afvalwater. Het gezuiverde water stroomt vervolgens naar het Kristalbad. Waterschap Vechtstromen controleert ook het afvalwater op de UT. Elk kwartaal worden monsters genomen vanuit het rioolgemaal op de UT en door een laboratorium getest. De hoeveelheid afvalwater, het debiet, wordt geregistreerd en de concentratie van de parameters zware metalen en zuurstofbindende stoffen in het afvalwater worden gemeten. Op basis van deze parameters wordt het aantal vervuilingseenheden voor de heffing voor de UT bepaald (Waterschapswet)

In laboratoria zijn stricte procedures om de concentratie van chemische stoffen in het afvalwater te beperken. Gebruikt glaswerk wordt met een geringe hoeveelheid water 3x gespoeld. Drie keer spoelen met een geringe hoeveelheid is veel effectiever en milieuvriendelijker dan 1 keer spoelen met een grotere hoeveelheid. De eerste 2 spoelfracties bevatten nog te hoge concentratie chemicaliën. Deze fracties moeten worden opgevangen en afgevoerd als gevaarlijk afval. Bij het reinigen van chemisch besmet glaswerk mag pas de 3e fractie door het riool worden gespoeld.


Wat kan je zelf doen?
 • Douche 1 minuut korter.
 • Gebruik waterbesparende kranen en douchekop.
 • Laat de kraan zo min mogelijk doorlopen.
 • Gebruik het toilet niet als vuilnisbak. Lenzen, tampons, frituurvet horen er niet.
 • Drink kraanwater in plaats van flesjes water.
 • Gebruik regenwater, sluit een regenton aan. Kalkvrij water is ook beter voor de planten.