UTDienstenCFMDuurzaamheidNieuwsOp weg naar een duurzaam waterbeheer aan de Universiteit Twente

Op weg naar een duurzaam waterbeheer aan de Universiteit Twente

Milieu-impactanalyse van het waterbeheer: een casestudy op de campus van de Universiteit Twente. Jorge Veciana Picazo, derdejaars ATLAS-student aan de Universiteit Twente, schreef een onderzoeksverslag over het uitvoeren van een milieu-impactanalyse van het waterbeheer aan de UT.

Watermanagement & Duurzaamheid

Bij het waterbeheer op de Universiteit Twente wordt optimaal gebruik gemaakt van de waterbronnen die op de campus beschikbaar zijn. Er zijn twee punten die in overweging moeten worden genomen. Ten eerste voor een optimaal gebruik van de watervoorraden, om de gemeenschap tevreden te houden, moet bijvoorbeeld gezorgd worden voor een adequate waterkwaliteit en rioleringssysteem. Daarnaast betekent het optimaliseren van het gebruik van waterbronnen ook dat het beheer en de distributie van het water dat op de campus beschikbaar zijn verduurzaamd moeten worden. Bij de Universiteit Twente kan duurzaam waterbeheer worden gedefinieerd als het voorzien in de waterbehoefte van alle watergebruikers zonder dat dit ten koste gaat van de toekomstige watervoorziening, andere milieubronnen en het ecosysteem rondom de voorzieningen.

Wat is de situatie op de UT?

Jorge heeft veel informatie verzameld en vragen gesteld aan de medewerkers van Campus & Facility Management. Dit resulteerde in een overzicht van de watervoorziening, het waterverbruik, het afvalwater, het regenwater, de riolering en over de regenwaterberging op de UT. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

Vitens

Het water van de Universiteit Twente wordt geleverd door Vitens. Vitens wordt beschouwd als een van de grootste waterleidingbedrijven van Nederland. In 2016 en 2017 behaalde Vitens een Gold-level certificering volgens de Barometer Duurzaam Terreinbeheer.

Grijs water, regenwater om toiletten door te spoelen

Momenteel gebruiken de meeste gebouwen van de Universiteit Twente drinkwater om de toiletten door te spoelen. Onlangs is een nieuwe oplossing getest waarbij gebruik wordt gemaakt van regenwater, grijs water of eventueel proceswater om de toiletten door te spoelen. Dit is al getest en in de praktijk gebracht in de Technohal.

Waterlaboratorium

Op het Hogekampplein is een onderzoeksinstallatie geplaatst, genaamd het Waterlab, waar waterfiltratiemethoden kunnen worden onderzocht en getest op verschillende soorten afvalwater (laboratorium-, huishoudelijk en regenwater). Dit water wordt ook opgeslagen om te worden gebruikt als irrigatiewater voor het sportveld waarvoor momenteel drinkwater wordt gebruikt. Daarnaast neemt de neerslaghoeveelheid toe en komt de capaciteit van de bestaande riolering in het gedrang. Daarom zal het opvangen van regenwater het waterbeheer van de Universiteit Twente zeker verbeteren.

Milieu-impactanalyse

Er zijn al verschillende maatregelen genomen om het waterbeheer op de Universiteit Twente te verbeteren. Om een volledig overzicht te krijgen over hoe duurzaam het watergebruik op de universiteitscampus is, is een milieu-impactanalyse nodig. Er zijn vier fundamentele criteria nodig voor een milieu-impactanalyse van het waterbeheer op een universiteitscampus:

  • Een duurzaamheidskader dat het waterbeheer op de UT kwantitatief en kwalitatief kan beoordelen aan de hand van een reeks criteria en indicatoren.
  • Een uitgebreide berekening van de watervoetafdruk van de Universiteit Twente, inclusief blauw, groen en grijs water en het gebruik van water als groep van gebruikers.
  • De water-energie nexus is nodig om het waterverbruik door het energieverbruik van de universiteit te analyseren.
  • Een levenscyclusanalyse is nodig om te bepalen welk soort waterverbruik meer impact heeft op het milieu.

Deze methoden worden verder uitgewerkt in het volledige artikel.

Wil je meer lezen over Jorges onderzoeksartikel?

Of wil je dit onderwerp verder onderzoeken? Het volledige artikel is hier te vinden (Engelstalig), of mail naar sustainability@utwente.nl voor meer informatie.