Energie

Bekijk de highlights van het sustainability jaarverslag 2023

EEN EFFICIENTE CAMPUS

Bij onze dagelijkse werkzaamheden verbruikt onze universiteit energie. Hoewel het faciliteren van onze primaire processen - onderwijs & onderzoek - altijd voorop staat werken we er hard aan om de impact van ons energiegebruik op onze omgeving en het klimaat te minimaliseren. Dat doen we via de Trias Energetica: eerst richten we ons op het minimaliseren van onze energievraag, dan gebruiken we waar mogelijk duurzame energie, en als dat (nog) niet mogelijk is, gebruiken we fossiele brandstoffen zo schoon en efficiënt mogelijk.

Energie in het kort
 • De UT streeft naar een CO2-neutrale campus in 2030, en een CO2-negatieve campus in 2050
 • Van 2005 tot 2020 heeft de UT haar energiegebruik met meer dan 2% per jaar verminderd, ondanks een groeiend aantal studenten en medewerkers
 • Op dit moment richten we ons op het terugdringen van het energiegebruik van onze gebouwen en het energieverbruik waar gebruikers directe invloed op hebben

PLANNING

Planning energie

Klik om in te zoomen

MEER OVER ENERGIE

Energy data platform

Ons Energy Data Platform geeft een overzicht van alle gegevens over het energieverbruik op de universiteit. Door deze gegevens open te stellen voor het publiek, stimuleren we studenten en onderzoekers om inzichten op te doen die ons kunnen helpen bij het besparen van energie en het groener maken van de campus.

Bezoek het Energy Data Platform

Energieroutekaart

De Universiteit Twente heeft samen met Royal Haskoning een stappenplan ontwikkeld voor de verduurzaming van de 60 gebouwen op onze campus. De routekaart laat zien welke maatregelen genomen moeten worden om de ambitie van 49% CO2-reductie van gebouwen in 2030 en 95% in 2050 te realiseren.

Lees meer op de pagina over gebouwen

TRIAS ENERGETICA


Het uitgangspunt voor het energieverbruik op de UT is de Trias Energetica; het beperken van de energievraag, het gebruik maken van duurzaam opgewekte energie en kijken naar het energieverbruik in de keten (leveranciers van de UT)

 • Lees verder

  Bij het beperken van de energievraag kijken we naar systemen die geautomatiseerd kunnen worden, zodat bijvoorbeeld de verwarming en koeling niet tegelijk aangezet kunnen worden. Daarnaast betekent dit dat installaties zodanig ingeregeld worden zodat ze vraag gestuurd werken. Heet water voor de verwarming komt bijvoorbeeld pas het gebouw binnen wanneer er vraag is. De leidingen die door het gebouw lopen warmen op deze manier niet onnodig het gebouw op.

  Als tweede wordt er gekeken naar het gebruik van duurzame opgewekte energie, zoals energie uit reststromen en energie uit hernieuwbare bronnen. Op dit moment gebruikt de UT stadsverwarming voor het verwarmen van de meeste gebouwen. Stadsverwarming is restwarmte die ontstaat bij het verbranden van afval in de lokale afvalverbrandingsinstallatie. Ook warmteterugwinning, waar afvoerlucht ventilatielucht voorverwarmt, is een voorbeeld van restwarmte.

  Als derde gebruiken we fossiele brandstoffen (waar ze nodig zijn) zo efficiënt mogelijk.

ENERGIEGEBRUIK OP DE UT

Onderstaande grafiek geeft het energieverbruik aan van de campus over de periode 2005 tot en met 2021. Het verbruik van elektriciteit, aardgas en stadverwarming is vertaald naar Gigawattuur (GWh). De meerjarenafspraken met de overheid om over een periode van 15 jaar 30% minder energie te verbruiken zie je terug door middel van de grijze lijn (een gemiddelde verbetering van de energie-efficiëntie van 2% per jaar). In 2014 is het al gelukt om de doelstelling voor 2020 te behalen.

De maatregelen voor energiebesparingen hebben zich tot nu toe vooral gefocust op efficiënt energie verbruik van de gebouwen. Daarnaast is er energieverbruik dat beïnvloed kan worden door de gebruikers. Een volgende stap is dan ook de bewustwording; bewust gebruik van verlichting, verwarming, koeling èn apparaten.

ENERGIE OPWEKKEN OP DE CAMPUS

Op het dak van de Technohal, waar het TechMed Centre is gevestigd, liggen 624 zonnepanelen. Daarnaast liggen er 120 zonnepanelen op de Oosthorst en 77 panelen op de Drienerburght. Tot slot liggen er 69 panelen op het SlimPark Living Lab. In 2022 produceerden deze panelen ongeveer 210.000 kWh, oftewel 1% van het electriciteitsgebruik van alle UT-gebouwen. Op het dak van het nieuwe ITC-gebouw, dat momenteel op de campus wordt gebouwd, komen zo'n 1000 zonnepanelen.

Het buitenzwembad van de UT wordt verwarmd door 40 zonnecollectoren. Het sportcentrum heeft verder twee zonneboilers met een gezamenlijk vermogen van 52 GJ per jaar. Gasgestookte bijverwarming - goed voor 1280 m3/jaar, wat vergelijkbaar is met het jaarlijkse energieverbruik van één huishouden - wordt gebruikt om in de volledige warmtebehoefte te voorzien.

Leveranciers

Sinds 1 januari 2022 wordt de elektriciteit van de UT geleverd door Engie. Deze is 100% groen. Per 1 oktober 2022 wordt gas geleverd door Vattenvall. Het warmtenet is van Ennatuurlijk.

Wat kan je zelf doen?
 • Zet apparaten uit en doe het licht uit als je weggaat, of als je het niet nodig hebt/gebruikt
 • Let bij de aanschaf van nieuwe apparatuur op het energieverbruik.
 • Haal opladers uit het stopcontact als deze niet in gebruik zijn.
 • Kijk eens of de verwarming een graadje lager kan?
 • Kijk wat je kunt doen om te voorkomen dat het binnen te warm of te koud wordt. Bijvoorbeeld door deuren te sluiten als de verwarming aan staat en zonwering te gebruiken om op warme dagen warmte buiten te houden.