UTDesignLabWat kun jij doen

Wat kun jij doen

HEB Je EEN ONDERZOEKSIDEE? 

Onderzoekers en Tukkers samen aan de slag 

De inwoners van Twente meer betrekken bij de wetenschap staat centraal in een nieuw programma ontwikkeld door de Universiteit Twente en de Provincie Overijssel. Dit programma gaat over vraagstukken die er voor de Twentse samenleving toe doen. Om te kunnen starten, zoeken we naar goede onderzoeksideeën.

Ben je geïnteresseerd om samen met de wetenschap aan de slag te gaan met het onderzoeken van een vraagstuk in jouw buurt? Stel dan uiterlijk 30 juni 2023 jouw onderzoeksidee voor aan de Universiteit Twente. Lees hieronder meer over deze oproep en hoe je jouw onderzoeksidee in kunt dienen.

Eerste ronde

Zowel inwoners van Twente als onderzoekers van de Universiteit Twente (UT) kunnen een voorstel indienen voor een onderzoeksidee waar ze samen aan willen werken. Onderzoeksideeën kunnen gaan over uiteenlopende onderwerpen: nieuwe innovaties en technologieën, maar ook duurzaamheid, gezondheid en welzijn, leefbaarheid in stad en platteland, wonen of biodiversiteit en natuurherstel. Er moet wel duidelijk een link met Twente zijn. Ook staat het samen leren door het doen van onderzoek centraal.  

In het project wordt samengewerkt door minstens één UT-onderzoeker en minstens één Twentse burgergroep, zoals een vrijwilligerscollectief, stichting, vereniging of dorpsraad. Heb je als onderzoeker een idee, maar (nog) geen contact met een burgergroep of heb je als burgergroep een idee, maar (nog) geen contact met een onderzoeker? Ook dan kun je jouw idee nog steeds indienen. De Citizen Science Hub Twente van de UT ondersteunt dan bij het vinden van een passende partner, zodat jullie samen vanuit het onderzoeksidee een project kunnen starten.  

WAT KUN JE AANVRAGEN? 

Uitgangspunten voor een onderzoeksidee zijn: 

Per project is 10.000 EUR beschikbaar, waarvan de helft voor de onderzoeker(s) is bestemd en de andere helft voor de burgergroep(en). De maximale looptijd van het voorgestelde project is twee jaar. Voor deze eerste ronde is een maximaal budget van 40.000 EUR beschikbaar. In 2024 volgt een tweede ronde. 

OVER HET BUDGET

Voor de burgergroep(en):

Voor de UT-onderzoeker(s):

 
HOE VRAAG IK AAN? 

 WAT GEBEURT ER NA DE AANVRAAG? 

VRAGEN

Vragen over het onderzoeksidee, budget en verloop van de procedure kun je stellen aan Michelle de Boer, coördinator Citzen Science Hub Twente, Universiteit Twente, via citizen-science@utwente.nl of 06-48176400.

Dit initiatief is mede mogelijk gemaakt door de Universiteit Twente en de Provincie Overijssel