UTDesignLabWat kun jij doen

Wat kun jij doen

HEB Je EEN ONDERZOEKSIDEE? 

Onderzoekers en Tukkers samen aan de slag 

De inwoners van Twente meer betrekken bij de wetenschap staat centraal in een nieuw programma ontwikkeld door de Universiteit Twente en de Provincie Overijssel. Dit programma gaat over vraagstukken die er voor de Twentse samenleving toe doen. In September 2023 zijn de eerste projecten van onderzoekers en tukkers gestart.

In de loop van 2024 start een 2e ronde van het project.

Ben je geïnteresseerd om samen met de wetenschap aan de slag te gaan met het onderzoeken van een vraagstuk in jouw buurt? Lees hieronder meer over deze oproep en hoe je jouw onderzoeksidee in kunt dienen.

Eerste ronde

Zowel inwoners van Twente als onderzoekers van de Universiteit Twente (UT) konden tot 30 juni 2023 een voorstel indienen voor een onderzoeksidee waar ze samen aan wilden werken. Onderzoeksideeën konden gaan over uiteenlopende onderwerpen: nieuwe innovaties en technologieën, maar ook duurzaamheid, gezondheid en welzijn, leefbaarheid in stad en platteland, wonen of biodiversiteit en natuurherstel. Er moest wel duidelijk een link met Twente zijn. Ook stond het samen leren door het doen van onderzoek centraal.  

In het project wordt samengewerkt door minstens één UT-onderzoeker en minstens één Twentse burgergroep, zoals een vrijwilligerscollectief, stichting, vereniging of dorpsraad. Heb je als onderzoeker een idee, maar (nog) geen contact met een burgergroep of heb je als burgergroep een idee, maar (nog) geen contact met een onderzoeker? Ook dan kun je jouw idee nog steeds indienen. De Citizen Science Hub Twente van de UT ondersteunt dan bij het vinden van een passende partner, zodat jullie samen vanuit het onderzoeksidee een project kunnen starten.  

WAT KUN JE AANVRAGEN? 

Uitgangspunten voor een onderzoeksidee zijn: 

Per project is 10.000 EUR beschikbaar, waarvan de helft voor de onderzoeker(s) is bestemd en de andere helft voor de burgergroep(en). De maximale looptijd van het voorgestelde project is twee jaar. De eerste rond is afgesloten en de tweede ronde start in de loop van 2024. 

OVER HET BUDGET

Voor de burgergroep(en):

Voor de UT-onderzoeker(s):

 
HOE VRAAG IK AAN? 

 WAT GEBEURT ER NA DE AANVRAAG? 

VRAGEN

Vragen over het onderzoeksidee, budget en verloop van de procedure kun je stellen aan het team vanCitzen Science Hub Twente, Universiteit Twente, via citizen-science@utwente.nl.

Dit initiatief is mede mogelijk gemaakt door de Universiteit Twente en de Provincie Overijssel