UTDesignLab

Connecting science and society through design

DesignLab is een platform voor multidisciplinaire samenwerking en creativiteit, dat zich richt op onderwijs en onderzoek in ‘design research’.

We benaderen design als het realiseren van creatieve en multidisciplinaire verbindingen tussen wetenschap en samenleving: Science2Design4Society. We willen bijdragen aan het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen en problemen door wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen op een innovatieve manier te vertalen naar maatschappelijke uitdagingen en problemen. Bij het ontwikkelen van oplossingen en producten staat altijd de impact op de samenleving centraal.Onderzoekers kunnen in het DesignLab werken aan multidisciplinaire projecten die wetenschap vertalen naar de samenleving, en gebruik maken van de faciliteiten voor ideation, interaction, prototyping, en testing. Opleidingen kunnen het DesignLab gebruiken voor onderwijs waarin wetenschap en technologie expliciet worden gekoppeld aan maatschappelijke uitdagingen en implicaties.

Samenwerking

DesignLab richt zich ook expliciet op samenwerking met bedrijven en maatschappelijke organisaties. Als expertisecentrum dat bedrijven en maatschappelijke organisaties van dienst kan zijn met een eigen methode om wetenschap via design naar maatschappelijke uitdagingen en implicaties te vertalen. Als makelaar tussen vragen vanuit de samenleving en expertise van medewerkers en studenten binnen de universiteit. En als partij in publiek-private samenwerkingsverbanden, waarbij bedrijven en maatschappelijke organisaties mede-financier zijn van wetenschappelijk onderzoek.

Link met Universiteit Twente

De Universiteit Twente is een universiteit met een sterk ondernemend, multidisciplinair en ontwerpgericht karakter, gevoed door de aanwezigheid van de combinatie van technische en sociale wetenschappen. Dit unieke profiel versterken we met een omgeving die zich expliciet richt op multidisciplinaire ontwerpvraagstukken, waarin wetenschappelijke kennis wordt gekoppeld aan maatschappelijke vragen en uitdagingen: DesignLab.

De dagelijkse gang van zaken in het DesignLab wordt georganiseerd door ons DreamTeam, bestaande uit studenten.

Email: DesignLab@utwente.nl   
Telefoon: 053 489 2079

Meer weten?