UTDesignLab

DesignLab Universiteit Twente

DesignLab is een plek waar mensen samenwerken en kennis delen. Iedereen kan hier bijdragen en verandering teweegbrengen. We geloven in verschillende perspectieven en expertise, en moedigen projecten aan die grenzen doorbreken tussen vakgebieden en beroepen.

Ons werk draait om Responsible Futuring, een aanpak waarbij wetenschap wordt ingezet om op ethische wijze te innoveren voor de samenleving. We bevorderen dit door samenwerking tussen disciplines, burgerparticipatie en vernieuwend onderwijs, met hulp van het Responsible Innovation Network.

Wij richten ons op thema’s als gezondheidszorg, digitale samenleving en klimaatverandering.

Link met Universiteit Twente

De Universiteit Twente is een universiteit met een sterk ondernemend, multidisciplinair en ontwerpgericht karakter, gevoed door de aanwezigheid van de combinatie van technische en sociale wetenschappen. Dit unieke profiel versterken we met een omgeving die zich expliciet richt op multidisciplinaire ontwerpvraagstukken, waarin wetenschappelijke kennis wordt gekoppeld aan maatschappelijke vragen en uitdagingen: DesignLab.

De dagelijkse gang van zaken in het DesignLab wordt georganiseerd door ons DreamTeam, bestaande uit studenten.

Email: DesignLab@utwente.nl   
Telefoon: 053 489 2079

Meer weten?