Citizen Science Hub Twente

WORD LID VAN ONZE COMMUNITY!

In burgerwetenschap bundelen burgers en onderzoekers hun krachten voor positieve impact. Het is onderdeel van de missie van Universiteit Twente om de samenleving te versterken met duurzame oplossingen voor actuele maatschappelijke problemen. Wetenschappers en studenten werken hiertoe samen met burgers, maatschappelijke organisaties, overheden en bedrijven.

Burgerwetenschap is een vorm van wetenschap die burgers en maatschappelijke organisaties actief betrekt bij onderzoeksthema’s die hun aangaan. Denk aan onderwerpen als goede gezondheid, duurzame energie, en een veilige en toegankelijke digitale wereld. Het doel van burgerwetenschap is bij te dragen aan verbetering voor individuele burgers en de samenleving als geheel. Zowel in de regio Twente als daarbuiten.

Burgerwetenschap bij universiteit twente

Universiteit Twente is een ondernemende, technologische universiteit die mensen centraal stelt. De UT wil de samenleving versterken met goed en relevant wetenschappelijk onderzoek. Dat gebeurt op een open en transparante manier die burgers en maatschappelijke partners actief betrekt. Universiteit Twente streeft naar grotere impact van onderzoek en onderwijs door concrete maatschappelijke uitdagingen aan te gaan en oplossingen aan te dragen. De focus ligt op drie thema's: goede zorg, de energietransitie en veilige digitalisering.

 • Onderwijs & Onderzoek

  Doel van UT is om burgerwetenschap verder te ontwikkelen tot een herkenbare, goede onderzoeks- en onderwijspraktijk. Het wordt daarmee een waardevolle toevoeging aan reguliere wetenschapsbeoefening. De ontwikkeling van burgerwetenschap gebeurt in samenhang met andere initiatieven in het wetenschappelijk onderwijs. Denk aan zogeheten ‘challenge-based learning’, waarbij in het onderwijs een maatschappelijk vraagstuk centraal staat. Of neem levenslang leren, dat er op is gericht om mensen ook na hun studie te helpen zich te blijven ontwikkelen in de vaardigheden voor uitdagingen van vandaag en morgen.

 • In de prijzen

  In 2022 won UT de Dutch Higher Education Award, uitgereikt door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met zijn master-insert Shaping Responsible Futures. Dit programma helpt studenten de competenties te ontwikkelen voor transdisciplinair en challenge-based onderzoek, in samenwerking met burgers en maatschappelijke organisaties.

 • Netwerken & Kennisdeling

  Burgerwetenschap en transdisciplinaire samenwerking vraagt specifieke competenties van onderzoekers en studenten. Wie zich hierin verder wil ontwikkelen, vindt [hier] voorbeelden en best practices van (afgeronde en lopende) projecten. UT legt zich toe op de ontwikkeling van trainingen, programma’s, onderzoek en onderwijs en bijeenkomsten over burgerwetenschap.

  Deze website moet uitgroeien tot een ontmoetingsplaats waar onderzoekers, studenten, maatschappelijke partners en burgers elkaar kunnen vinden om het verschil te maken. Zo draagt UT bij aan sterke netwerken en breed gedragen oplossingen.

Voor grotere positieve impact

De kansen van burgerwetenschap, naast die van reguliere wetenschap, zijn groot. Zogeheten transdisciplinaire samenwerking is een waardevolle bijdrage aan academisch onderzoek. Wetenschappers uit verschillende onderzoeksrichtingen, burgers en organisaties brengen immers eigen kennis, ervaringen en ideeën mee. Dat kan de resultaten verrijken.

Burgerwetenschap is zo transparant en open mogelijk, en is nauw gelinkt aan open science. Kennis, ervaringen en uitkomsten worden gedeeld voor zo breed mogelijke toegang en gebruik. Dit vergroot niet alleen de impact, maar kan ook het maatschappelijk vertrouwen in de wetenschap versterken.

Citizen Science-Projecten

Citizen science adds an extra dimension by starting the scientific process with the identification of real-life issues that our communities, people and social organizations are facing. From the start, the focus is on positive social impact. These are some projects we have been developing since 2021.