CHOIR seminar - real-time beddenmanagement

Improving healthcare operations starts here

Datum:

Vrijdag 7 februari 2020

Tijd:

10:00 - 12:15u. Ontvangst en koffie vanaf 9:30.

Locatie:

Universiteit Twente, Ravelijn gebouw, RA1501. 
Zie plattegrond (gebouw 10). 
Adres: Hallenweg 17, 7522NH Enschede. 

Registratie:

Registratie via de website is gesloten.

Tussen 12:15-13:00u is er een discussie-/netwerklunch georganiseerd.

Programma: 

Deze editie zal in het teken staan van het in real-time beheren van ziekenhuisbedden. Presentaties zullen gegeven worden door Ernst van Eijk, Pim Sas, Maartje Zonderland en Aleida Braaksma. Het volledige programma volgt binnenkort.

 • Ernst van Eijk - Radboudumc

  Anderhalf jaar geleden is binnen het Radboudumc de RTDC methodiek ingevoerd. RTDC staat voor 'Real Time Demand and Capacity'. Het Radboudumc is het eerste ziekenhuis buiten de VS die met deze methodiek werkt.
  Met de invoering van RTDC lukt het beter om dagelijks vraag naar en het aanbod van bedden op elkaar af te stemmen. Ook is dagelijks een goed overzicht van het aantal beschikbare bedden binnen het Radboudumc en is er inzicht in de knelpunten die de patiëntenflow belemmeren. 
   De RTDC methodiek draait volledig op de kennis en ervaringen van verpleegkundigen. Tijdens deze presentatie wordt, naast de aanleiding, toegelicht wat deze verpleegkundigen doen in het RTDC proces en wat de resultaten anderhalf jaar na implementatie zijn.

 • Aleida Braaksma - CHOIR

  Net op tijd geeft kortere wachttijd

  Bij het toewijzen van nieuwe opnames aan bedden dient rekening te worden gehouden met meerdere randvoorwaarden. Geschiedt de toewijziging van patiënten aan bedden niet optimaal, dan kan dat leiden tot lange wachttijden, drukte op voorgaande afdelingen (zoals de spoedeisende hulp en de uitslaapkamers) en langere ligduren. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, beslissen veel ziekenhuizen over de toewijzing van patiënten aan bedden ruim voordat de patient het betreffende bed daaadwerkelijk nodig heeft. Deze presentatie laat juist de effecten zien van een strategie waarbij patiënten ‘just-in-time’ aan bedden worden toegewezen. De voordelen van deze strategie zijn eerst gekwantificeerd met behulp van computersimulatie. Vervolgens is de strategie geïmplementeerd in Massachusetts General Hospital (in Boston, Verenigde Staten). Dit heeft voor patiënten een significante daling van wachttijden opgelevered naast verschillende andere voordelen.

 • Pim Sas - Amphia

  Sinds mei 2019 is binnen Amphia het Hospital Control Center (HCC) operationeel. Vanuit het HCC worden dagelijks in-, door- en uitstroom gemonitord en wordt onder andere de operationele sturing op de beschikbare beddencapaciteit vormgegeven. Het HCC is een middel om het belang van integraal capaciteitsmanagement te duiden en draagt bij aan het realiseren van de doelstellingen op dit vlak. Deze presentatie is een toelichting op de visie op integraal capaciteitsmanagement binnen Amphia, het HCC en de weg er naar toe.

 • Maartje Zonderland - CHOIR & Zonderland ZorgLogistiek

  Maartje zal een spel presenteren dat ze heeft ontwikkeld waarmee ziekenhuizen op speelse wijze meerdere scenario’s voor de inrichting van het beddenhuis kunnen doorrekenen.

OVER CHOIR SEMINARS:

Het CHOIR seminar is een platform waarin het nieuwste wetenschappelijke onderzoek van CHOIR en de toepassing in de praktijk centraal staan. Het seminar is open voor zorgprofessionals en wetenschappers met interesse in zorglogistiek.

Het eerstvolgende CHOIR evenement zal medio 2020 plaatsvinden.