Digitale inclusie op het werk

Ondanks dat internet en technologie een steeds grotere rol spelen in alle industrieën, worden bij veel organisaties de voordelen niet volledig benut. Hier laat het Nederlandse bedrijfsleven kansen liggen. We weten bijvoorbeeld uit onderzoek dat veel managers het niveau van digitale vaardigheden van het personeel overschatten. Juist deze vaardigheden, - waarbij het ook gaat over (digitale componenten van) creativiteit, kritisch denken, probleemoplossend vermogen, communicatie en samenwerking, - vormen een belangrijke basis voor innovatie. Vanuit het onderzoekscentrum wordt onderzoek gedaan naar zogenaamde 21st-century digital skills.

Een van de huidige projecten (gefinancierd door NWO/NRO/CA-ICT) waarop twee promovenda werkzaam zijn richt zich op de creatieve industrie. Voor organisaties in de creatieve industrie zijn innovatie, creativiteit en ondernemerschap de basis voor hun producten en diensten. De creatieve industrie is de laatste jaren enorm gegroeid en wordt beschouwd als aanjager van innovatie in andere sectoren. Ondanks dat ICT een enorme rol speelt in de creatieve industrie, is er bij veel organisaties behoefte aan verdere ontwikkeling. Om het beoogde concurrentievoordeel te behalen, is het nodig de huidige en verwachte behoeften omtrent 21st-century digital skills in kaart te brengen: wat zijn dit precies, en hoe verbeteren we ze?

What are E-ssential skills?
A multimethod approach to 21st-century digital skills within the creative industries  - proefschrift van Ester van Laar.
Zicht op ICT-competenties
Organisaties hebben maar weinig zicht op het niveau van digitale vaardigheden bij werknemers.