UTFaculteitenBMSCentrumDigitale vaardigheden: een onderzoeks- en beleidsagenda

Digitale vaardigheden: een onderzoeks- en beleidsagenda

Adviesrapport (geschreven voor de Rijksoverheid door prof. dr. Alexander van Deursen en prof. dr.  Ellen Helsper) dat op basis van recent onderzoek naar digitale vaardigheden toekomstig digitaal inclusiebeleid onderbouwt en richting geeft. Het rapport gaat onder andere in op een minimaal niveau van digitale (basis)vaardigheden voor de Nederlandse bevolking en zet de samenhang tussen traditionele laaggeletterdheid en digitale vaardigheden conceptueel uiteen. Ook beschrijft het rapport digitale vaardigheden die van belang zullen zijn in de nabije toekomst.

Concreet gaat het rapport in op drie vragen:

1. Wat zijn digitale vaardigheden?  In Hoofdstuk 2 wordt een onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten digitale vaardigheden, waarbij elke soort op haar beurt kan worden onderverdeeld in functionele en kritische aspecten.

2. Hoe hangen digitale vaardigheden samen met traditionele geletterdheid? In Hoofdstuk 3 worden de verschillende vaardigheden besproken in het licht van traditionele geletterdheid, ofwel lezen, schrijven en begrijpen van tekst.

3. Welke digitale vaardigheden zijn belangrijk in de (nabije) toekomst? In Hoofdstuk 4 worden de verschillende vaardigheden besproken in de context van technologische ontwikkelingen, te weten artificiële intelligentie en het Internet der dingen.

Lees hier het rapport