UTFaculteitenBMSNieuwsLeiderschap voor duurzame onderwijsontwikkeling

Leiderschap voor duurzame onderwijsontwikkeling

In een project van de Universiteit Twente en Universiteit Groningen gesubsidieerd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) is onderzocht hoe we ervoor kunnen zorgen dat effectieve interventies in het onderwijs duurzaam zijn. In het onderwijs wordt veel geld, tijd en energie besteed aan de invoering van allerlei interventies om het onderwijs te verbeteren. Steeds meer scholen werken bijvoorbeeld aan onderwijsverbetering via Professionele Leergemeenschappen (plg’s), zoals datateams en lesson study-teams. Echter, we zien ook dat vele van deze interventies niet duurzaam zijn.

"Na een eerste, enthousiaste periode daalt vaak de animo, en daarmee verdwijnt de interventie weer uit de school. Vaak wordt er weer een nieuwe interventie ingevoerd. Dit is een verspilling van het geld, de tijd en energie die hieraan besteed is terwijl werkdruk al hoog ligt", vertelt Professor Kim Schildkamp van ELAN.

Hetty Kuiper (docent), Erna van Mil (docent) en Marieke de Rooij (deelschooldirecteur) Winkler Prins: Lesson study is niet iets wat je ‘even’ doet of waar je direct concrete resultaten van ziet, en het is soms lastig om anderen ervan te overtuigen ook mee te doen. Gelukkig ervaren steeds meer mensen uit onze deelschool havo-vwo de positieve effecten en is de ‘olievlek’ volgens ons al iets groter geworden.

Veel scholen kregen onlangs geld uit het Nationaal Programma Onderwijs om passende, kansrijke interventies uit te voeren voor de aanpak van de coronavertragingen en ter verbetering van het onderwijs. 

"Uit onderzoek weten we dat schoolleiderschap een belangrijke rol speelt bij het verduurzamen van onderwijsinterventies. Hierbij gaat het niet alleen om de eindverantwoordelijk schoolleider, maar ook om alle (informele) leiders, zoals teamleiders, sectievoorzitters en teacher leaders. In het onderzoek is daarom ingezoomd op de vraag hoe leiderschap deze duurzaamheid concreet kan bevorderen. Vaak kom je dan uit op de welbekende maar zeer algemene rijtjes met belangrijke leiderschapsfactoren, zoals het hebben van een visie, docenten faciliteren en docenten stimuleren. Maar wat betekent dit precies en hoe doe je dit nu binnen je eigen school?" 

"Op deze vragen gaan we in tijdens een conferentie op 11 november 2021 aan de Universiteit Twente. Ook lanceren we die dag een boek voor de praktijk over ons onderzoek en een tool waarmee scholen de duurzaamheid van interventies kunnen bevorderen. Tot slot promoveert Elske van den Boom-Muilenburg met haar proefschrift over dit onderwerp. Met de kennis uit dit onderzoek hopen we dat we scholen kunnen ondersteunen in het verduurzamen van de interventies waaraan zij momenteel werken met de NPO middelen."

drs. J.G.M. van den Elshout (Janneke)
Persvoorlichter (aanwezig ma-vr)