Zie Assessments

Van tweedegraads naar eerstegraads

Wilt u als bètadocent ook lesgeven in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs, dan vraagt u zich wellicht af of u daarvoor geschikt bent. En of de academische eerstegraads opleiding bij u past en of de opleiding misschien versneld kunt doorlopen. Het assessment Van tweedegraads naar eerstegraads geeft antwoord op de voorgaande vragen.

Met het assessment Van tweedegraads naar eerstegraads komt u erachter of u geschikt bent om les te geven in een bètavak aan de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Na afloop van het assessment ontvangt u een geschiktheidsverklaring en een ervaringscertificaat. Hiermee kunt u toegelaten worden op de universitaire masteropleiding. Op basis van het certificaat wordt gekeken of u de opleiding versneld kunt afronden.

Inhoud van het assessment

Het assessment bestaat uit de volgende onderdelen:

Portfolio

Uw CV, diploma’s, motivatie en verworven competenties worden bij elkaar gelegd en beoordeeld.

Proefstuderen

U wordt gevraagd om een vak te volgen van een reguliere lerarenopleiding.

Capaciteitentest

Een inschatting van uw werk- en denkniveau.

Criteriumgericht interview

In een gesprek gaat de assessor dieper in op de informatie uit het portfolio, het kennismakingsgesprek, het capaciteitenonderzoek en het proefstuderen.

Tijd en Kosten

Hoeveel tijd een assessment u kost, hangt van uw persoonlijke omstandigheden af. We schatten de gemiddelde tijdsinvestering op tachtig uur. Vanaf het moment dat u het portfolio inlevert, duurt het assessment vier maanden. Het assessment kost 1500 euro.

Aanmelden en meer informatie

U kunt zich direct aanmelden, of meer informatie en een offerte aanvragen.