Zie Assessments

Tweedegraads Nederlands

Ik wil graag Nederlandse les geven in de onderbouw van het voortgezet onderwijs.”
Ben ik geschikt voor de opleiding tot tweedegraads docent Nederlands?
En kan ik deze opleiding eventueel versneld doorlopen?

Als u bevoegd docent bent in het voortgezet onderwijs en graag Nederlandse les wilt geven in de onderbouw, dan is het assessment Tweedegraads Nederlands iets voor u. Ideaal als u uw mogelijkheden op school wilt verbreden. Dit assessment is ook geschikt wanneer u het diploma Leraar basisonderwijs heeft, maar graag Nederlandse les wilt geven in het voorgezet onderwijs.

Met het assessment Tweedegraads Nederlands wordt onderzocht of u geschikt bent voor de opleiding tot tweedegraads docent Nederlands. Ook blijkt of u de opleiding in een verkorte variant kunt volgen. Na afloop van het assessment ontvangt u een geschiktheidsverklaring en een ervaringscertificaat (EVC). Dit certificaat maakt duidelijk of een verkorte studie tot de mogelijkheden behoort.

Inhoud van het assessment

Het assessment bestaat uit een het maken en beoordelen van een portfolio en een criteriumgericht interview.

Portfolio

Uw onderwijsbiografie, diploma’s, eerder verworven competenties en motivatie worden bij elkaar gelegd en beoordeeld.

Criteriumgericht interview

In een gesprek gaat de assessor dieper in op de informatie uit het portfolio.

Tijd en Kosten

Het samenstellen van een portfolio neemt voor u ongeveer acht uur in beslag. Het criteriumgericht interview duurt een uur. Vanaf het moment dat het portfolio is ingeleverd, duurt het assessment maximaal vier weken. De kosten voor het onderzoek naar uw motivatie bedragen tweehonderd euro. Het onderzoek naar de eerder verworven competenties kost driehonderd euro.

Aanmelden en meer informatie

U kunt zich direct aanmelden, of meer informatie en een offerte aanvragen.