Dutch Fraud Initiative

De omvang van de schade door fraude in Nederland loopt in de miljarden euro’s per jaar [1]. Mede door de onstuitbare digitalisering ontstaan er meer en meer kwetsbare plekken waar fraudeurs hun slag kunnen slaan. In alle sectoren zijn dan ook initiatieven te zien om fraude tegen te gaan. Ook op landelijk niveau zijn een aantal partijen hard aan het werk om tot een nationale strategie te komen.

Toch is fraudebestrijding en –beheersing in Nederland voor een groot deel nog gefragmenteerd, ouderwets, en ineffectief. Kennis wordt niet gedeeld en er wordt niet voldoende gebruik gemaakt van de technische mogelijkheden die voor handen zijn (een aantal positieve uitzonderingen daargelaten).

Mede hierdoor is er ook een gebrek aan data. Zo is er in vele sectoren niet eens een betrouwbare schatting van de schadeomvang van fraude. Zonder deze basale gegevens kan de effectiviteit van maatregelen nooit bevestigd worden en is elk plan om fraude tegen te gaan slechts gebaseerd op giswerk.

Op 20 januari 2012 is een bijeenkomst georganiseerd waarbij 70 – 80 professionals uit binnen- en buitenland bij elkaar kwamen om hierover te spreken. Vertegenwoordigers van nationale organisaties (politie, recherche, min. EZ, etc.), commerciële partijen (banken, verzekeraars, audit, etc.), buitenlandse organisaties (National Fraud Authority) en anderen waren hierbij aanwezig.

Er bestond een consensus dat fraude een serieus probleem is dat op dit moment niet voldoende aandacht krijgt en moeilijk aan te pakken is, maar dat er wel significante verbeteringen mogelijk zijn wanneer er alleen al sprake zou zijn van kennisbundeling.

Met dit doel voor ogen is de Dutch Fraud Initiative opgericht. Om van de (vele) gefragmenteerde kennis die in Nederland voor handen is te komen tot een centrum waar organisaties kunnen aankloppen voor expertise. De doelstellingen van het DFI zijn als volgt:

1. Het ontwikkelen en opzetten van een nationale fraudemonitor; van belang voor een groot

aantal beleidsinstanties;

2. Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van nieuwe detectie, opsporing en -

bestrijdingsmethoden, ten behoeve van zowel publieke als private organisaties;

3. Het verzamelen van kennis op het gebied van fraudebestrijding en dit beschikbaar maken

voor derden.

4. Communicatie met publieke en private partijen over de risico’s van fraude en preventie.

Het complete ondernemingsplan kunt u downloaden.

Voor meer informatie over de doelstellingen en de achtergrond van het DFI verwijzen wij u naar het ondernemingsplan.

Download ondernemingsplan

Bronnen:

1. van Geldrop, A.J. and T. de Vries, Fraude Loont. De toekomst van fraude en ICT, 2012, Stichting Toekomstbeeld der Techniek: Den Haag.