SKE 2018 symposium - DE ZORG VOOR EN BORGING VAN TOETSKWALITEIT. Tips en inspiratie

Op 9 juli vond het tweede UT SKE symposium plaats. De deelnemers gaven, aan de hand van een poster en een pitch, mede-SKE-ers en andere belangstellenden van de UT, een beeld van hun bevindingen gebaseerd op een persoonlijke 'verdiepingsopdracht'. De verdiepingsopdracht is een van de onderdelen van het SKE-traject. De SKE-kandidaat diepen een thema of knelpunt binnen de opleiding nader uit i.s.m. stakeholders en komen tot een analyse en zo mogelijk concrete oplossingen en een implementatieplan.  

De posters en pitches, inclusief een vragen- en toelichtingenronde waarbij ook het publiek en SKE-peers vragen konden stellen en reageren, werden ter plekke beoordeeld door een externe beoordelingscommissie  bestaande uit Tamara van Schilt-Mol, associate lector Toetsen en Beoordelen van de HAN, tevens coördinator van het landelijk netwerk BKE/SKE, en Ludo van Meeuwen, manager Teacher Support & Quality Assurance van de TUE en voormalig trainer examencommissies van de TUE.
Hilde ter Horst, onderwijs- en toetsdeskundige van ZOEZI onderwijsadvies, trad hierbij op als moderator.

De verdiepingsopdrachten waren gericht op knelpunten en wensen die bij meer opleidingen op de UT (en elders) zullen spelen. Zij leveren inspirerende visies, overwegingen, ideeën en adviezen voor o.a. opleidingsmanagers, examencommissies en een ieder die nauw betrokken is bij de kwaliteitszorg van opleidingen. Hieronder een overzicht van de posters. Voor de toelichting kun je terecht bij de desbetreffende SKE-er.
Voor een beknopt overzicht van het SKE-traject 2018, zie <hier (ppt)>.
Voor meer informatie over het SKE-traject: SKE-coordinator Helma Vlas, w.d.j.vlas@utwente.nl