Onderzoekscentrum voor digitale inclusie

Het aanbod van informatie en diensten is voor een groot deel naar internet verplaatst en offline alternatieven zijn steeds minder beschikbaar. Sociale media en content creatie nemen in het dagelijkse leven een belangrijke plaats in. Een groeiend aantal banen in alle industrieën en organisaties vraagt om digitaal vaardig personeel. Toegang tot internet is nu en in een steeds digitalere toekomst een voorwaarde voor participatie in onze samenleving. 

Het realiseren van digitale inclusie is een belangrijke beleidsuitdaging. Om aan deze uitdaging bij te dragen richtte prof. dr. Alexander van Deursen (Universiteit Twente) samen met prof. dr. Ellen Helsper (London School of Economics and Political Science) in 2012 het 'From digital skills to tangible outcomes' (DISTO) project op. In dit project worden op een wetenschappelijke manier barrières van online participatie in kaart gebracht en verschillen in uitkomsten van het gebruik van internet verklaard. Het DISTO project biedt projecten over de hele wereld conceptuele en methodologische middelen voor onderzoek naar digitale ongelijkheid. Het onderzoekscentrum digitale inclusie is gelieerd aan het DISTO project en werkt mee aan de ontwikkeling en afname van het DISTO instrumentarium.

Het onderzoekscentrum heeft als doel partijen die digitale inclusie nastreven te ondersteunen, internationaal, nationaal, provinciaal en lokaal. Vanuit een sterke wetenschappelijke basis tracht dit centrum antwoord te geven op vragen als: Hoe kunnen overheidsinstellingen ook moeilijke bereikbare groepen digitaal insluiten bij haar dienstverlening? Hoe kan een organisatie de ontwikkeling van digitale vaardigheden van het personeel monitoren? Hoe kunnen ontwikkelaars van slimme apparaten ook minder vaardige gebruikers bedienen? Hoe dragen beleidsmakers zorg voor een maatschappij waarin iedereen de digitale vuchten kan plukken? 

Met een sterk internationaal onderzoeksteam en een basis op een technische universiteit worden antwoorden op deze en andere vragen gezocht. We gebruiken hierbij traditionele onderzoeksmetjoden (zoals surveys, interviews, forcusgroepen) en nieuwe methodes die de technische omgeving van de Universiteit Twente mogelijk maakt (eye tracking, virtual reality, digitale dagboeken, serious gaming, logdata, netwerkanalyse).

The Digital Divide
Dit boek - door Jan van Dijk - gaat over de huidige status van digitale ongelijkheid en wat we daar aan kunnen doen.