opleiding

Studieadviseur

Contactpersoon voor studenten met vragen over of problemen met het opleidingsprogramma

 

 

 

Examencommissie

Verantwoordelijk voor de kwaliteit van het opleidingsprogramma en bepaalt of studenten aan de eisen van de opleiding voldoen.

 

 

 

Bureau Onderwijszaken (BOZ)

Draagt zorg voor de administratie van de studieprogramma’s en cijfers van studenten, roosters, diploma’s en zorgt voor administratieve ondersteuning van de medezeggenschaporganen.

 

 

 

Studenten mobiliteitscentrum

Ondersteunt studenten die in het buitenland willen studeren of de bachelor-eindopdracht in het buitenland willen doen.