Bij het uiteindelijk vaststellen van het BSA door de opleidingsdirecteur van de opleiding CiT wordt rekening gehouden met bijzondere omstandigheden. Indien je vermoedt studievertraging op te (gaan) lopen als gevolg van persoonlijke omstandigheden, dan is het belangrijk dat je dit tijdig bij je mentor of studieadviseur meldt. Het doel hiervan is uiteraard de studievertraging te beperken; bovendien wordt bekeken of het nodig is een aanvraag in te dienen voor toetsing van persoonlijke omstandigheden bij de Commissie Persoonlijke Omstandigheden (CPO) van de UT. Deze commissie beoordeelt de geldigheid en ernst van de omstandigheden en brengt hierover verslag uit aan de opleidingsdirecteur van de opleiding. Persoonlijke omstandigheden waarmee rekening wordt gehouden bij het verstrekken van een bindend studieadvies zijn:

  • Ziekte, handicap
  • Bijzondere familieomstandigheden
  • Zwangerschap/bevalling
  • Lidmaatschap van de universiteitsraad, faculteitsraad of opleidingscommissie;
  • Topsport of een bestuur Categorie 3 conform de Regeling FOBOS.

Het is belangrijk dat je de opleiding (mentor/studieadviseur) vooraf informeert over je omstandigheden en niet achteraf als je de examens al gedaan hebt.