Programma 17 mei 2013

CHOIR seminar
Improving healthcare operations starts here

Choir 1.jpg

Datum:

Vrijdag 17 mei 2013

Tijd:

10:45 - 12:00

 

Ontvangst en koffie vanaf 10:30

Plaats:

Universiteit Twente, Citadel H327 (gebouw 9 op de plattegrond van de campus)

Kosten:

Geen (registratie niet vereist)

 

 

Aansluitend aan het seminar (12:00-13:00) zal een discussiesessie plaatsvinden waarvoor u van harte bent uitgenodigd. In verband met het bestellen van de lunch, kunt u zich tot 15 mei aanmelden voor deze discussiesessie. Op dit moment is de inschrijving gesloten.

De OK integraal geoptimaliseerd

 

Foto Erwin Hans

 

Erwin Hans

 

Center for Healthcare Operations Improvement & Research, Universiteit Twente

 

 

 

CHOIR heeft veel onderzoeksprojecten uitgevoerd waarin de OK-afdeling een belangrijke rol speelt. Vele van deze projecten hebben bijgedragen tot de totstandkoming van een OK-analyse-optimalisatie-simulatie-tool, genaamd "OK manager", waarmee we een willekeurige OK-afdeling kunnen modelleren, optimaliseren, en simuleren. Het gaat bij die optimalisatie vooral om de strategische, tactische en operationele OK-planning. Door de integratie van deze beslissingsniveaus en geïntegreerde optimalisatie en simulatie, maakt deze tool het mogelijk om in korte tijd vele varianten van een bestaande OK-afdeling te analyseren, en/of een bestaande OK-afdeling te optimaliseren. Deze presentatie zal een demo bevatten van deze tool.

Capaciteitsmanagement bij de samenvoeging van twee ziekenhuizen op één nieuwe locatie

 

 

Bernd van den Akker

 

Senior adviseur zorglogistiek en capaciteitsmanagement, Isala klinieken

 

 

 

De Isala klinieken betrekken op 3 augustus het nieuw gebouwde ziekenhuis. Het aantal bedden vermindert en het OK complex heeft 10% minder operatiekamers. Afdelingen kunnen niet één op één over, het OK-rooster past niet meer en de aanwezigheid van de artsen op de polikliniek is daarvan afhankelijk. Kortom inhuizing in de nieuwbouw betekent op een andere manier werken, niets is hetzelfde. In deze presentatie lichten we toe hoe we vanuit capaciteitsmanagement deze transitie hebben ingezet om betere voorwaarden voor een hoge benutting van de capaciteiten OK’s en bedden te creëren. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een operationeel dynamisch beddenplan en een flexibel OK-rooster welke we nu met de ‘OK-manager’ aan het doorrekenen zijn.

In het hele traject hebben we graag gebruik gemaakt van de inbreng van de UTwente, de inbreng van de docenten, promovendi en studenten zijn een grote toegevoegde waarde in het proces.

Over het CHOIR seminar

Het CHOIR seminar is een maandelijks platform waarin het nieuwste wetenschappelijke onderzoek van CHOIR en de toepassing in de praktijk centraal staan.

Het volgende CHOIR seminar is gepland op:

Vrijdag 14 juni 2013