Architectuur op de campus

De Universiteit Twente is de enige Nederlandse universiteit met een echte campus: een uitgestrekt, parkachtig terrein met gebouwen voor onderwijs en onderzoek, faciliteiten voor sport en cultuur, huisvesting voor studenten en medewerkers en een klein winkelcentrum. 

ACHTERGROND BIJ DE ARCHITECTUUR

De gebouwen die de afgelopen 57 jaar op het voormalige landgoed Drienerlo zijn verrezen, vormen een goede illustratie van recente architectonische ideeën. De campus is in 1961 volgens de principes van de Nieuwe Zakelijkheid aangelegd door de architecten Wim van Tijen en Samuel van Embden. Hun stedenbouwkundig plan gaf een duidelijke structuur aan het terrein en zette grote gebouwen op strategische plekken neer. Van Tijen en Van Embden scheidden wonen, werken en recreëren van elkaar. Als reactie op deze zakelijke en formele aanpak bouwde een groep jonge architecten knusse en uitbundige architectuur. Vanaf 2000 was Jan Hoogstad supervisorarchitect op de campus, tegenwoordig is dat Peter Vermeulen.