Reserveringsaanvraag - test

Welkom bij het reserveringsaanvraagformulier van Booking Office & Events.

Verenigingen en afdelingen van de Universiteit Twente of externe klanten kunnen hier ruimtes en evenementen aanvragen. Wij streven er naar binnen 48 uur de aanvraag te beantwoorden dan wel te bevestigen. Wij hebben een vriendelijk verzoek de aanvraag minimaal 1 week van te voren in te dienen. Komt de aanvraag in een korter tijdsbestek binnen, dan kunnen wij niet garanderen dat wij deze op tijd kunnen verwerken.
Wij vragen hiervoor begrip.

Onder welke klantgroep valt u?

Type reservering:

I.v.m. de voorrang van het onderwijs op de onderwijsruimten, kunnen deze alleen in het lopende kwartiel worden gereserveerd/aangevraagd.

Vergadering

Voor boekingen in onderwijsruimtes worden collegetijden aangehouden.

Medewerkers en studenten kunnen catering aanvragen via Appèl: Benque

Bekijk hier de Reserveringsvoorwaarden.

Afstudeercolloquium

Voor boekingen in onderwijsruimtes worden collegetijden aangehouden.

Diploma-uitreiking

Voor boekingen in onderwijsruimtes worden collegetijden aangehouden.

Congres & Symposium

Voor boekingen in onderwijsruimtes worden collegetijden aangehouden.

Voor de aanvraag van logie accommodaties op de Campus en beschikbaarheid daarvan verwijzen wij door naar:

- U Parkhotel

Bekijk hier de Reserveringsvoorwaarden.

Overige activiteiten binnen

Medewerkers en studenten kunnen catering aanvragen via Appèl: Benque

Bekijk hier de Reserveringsvoorwaarden.

Activiteit buiten

alleen mogelijk op O&O-plein, Achterhorst en Evenementenvelden

alleen mogelijk op O&O-plein en evenementenvelden

Het gebruik van de UT BBQ-locaties kan onder een aantal voorwaarden en veiligheidsmaatregelen. Bij de BBQ is de aanwezigheid van één of meerdere BHV-ers vereist. Meer informatie over de organisatie en kosten hiervan ontvangt u na het invullen van dit aanvraagformulier.

De vergunningsaanvraag voor overnachten op het kampeerterrein op de Campus verloopt via Events en kan aangevraagd worden d.m.v. dit formulier. Vul bovenstaande gegevens in en beantwoord onderstaande vraag. 

Bekijk hier de Reserveringsvoorwaarden.

Aanvraag medewerker

I.v.m. de voorrang van het onderwijs op de onderwijsruimten, kunnen deze alleen in het lopende kwartiel worden gereserveerd/aangevraagd.

Voor boekingen in onderwijsruimtes worden collegetijden aangehouden.

Medewerkers en studenten kunnen catering aanvragen via Appèl: Benque

Graag ook aangeven of er eten/drinken uitgedeeld gaat worden. Events zal de regels hiervoor met u bespreken.

Alleen mogelijk op O&O-plein, Achterhorst en Evenementenvelden.

Alleen mogelijk op O&O-plein en Evenementenvelden.

Het gebruik van de verschillende buitenlocaties kan onder een aantal voorwaarden en veiligheidsmaatregelen. Bij activiteiten kan de aanwezigheid van één of meerdere BHV-ers vereist zijn. Meer informatie over de organisatie hiervan ontvangt u na het invullen van dit aanvraagformulier.

Bekijk hier de Reserveringsvoorwaarden.

Aanvraag vereniging

I.v.m. de voorrang van het onderwijs op de onderwijsruimten, kunnen deze alleen in het lopende kwartiel worden gereserveerd/aangevraagd.

Voor boekingen in onderwijsruimtes worden collegetijden aangehouden.

Medewerkers en studenten kunnen catering aanvragen via Appèl: Benque

Graag ook aangeven of er eten/drinken uitgedeeld gaat worden. Events zal de regels hiervoor met u bespreken.

Alleen mogelijk op O&O-plein, Achterhorst en Evenementenvelden.

Alleen mogelijk op O&O-plein en Evenementenvelden.

Het gebruik van de verschillende buitenlocaties kan onder een aantal voorwaarden en veiligheidsmaatregelen. Bij activiteiten kan de aanwezigheid van één of meerdere BHV-ers vereist zijn. Meer informatie over de organisatie hiervan ontvangt u na het invullen van dit aanvraagformulier.

Voor kamperen kan, afhankelijk van het aantal deelnemers, een vergunning nodig zijn. Events zal u hierover informeren.

Bekijk hier de Reserveringsvoorwaarden.

Aanvraag externe klant

Omschrijf de gewenste activiteit in het kort, inclusief eventueel benodigde voorzieningen.