UTUFondsUw Gezondheid, Onze Technologie

Is een gezonde toekomst ook uw zorg?

Onderzoekers van de Universiteit Twente kijken voortdurend hoe technologie kan bijdragen aan het verbeteren van de gezondheidszorg voor u en mij. Samen met u willen we werken aan wetenschappelijke doorbraken die bijdragen aan de omslag van ziektebestrijding naar preventie en persoonlijke zorg. ‘Improving healthcare by personalized technology’, zo noemen wij dat. Dat is de focus van ons TechMed Centre waar onze beste onderzoekers samenwerken met de artsen uit de klinische zorg. Vaak richt het onderzoek zich rechtstreeks op vragen vanuit de maatschappij en soms zijn de innovaties van onze onderzoekers zo vernieuwend dat de markt er nog niet klaar voor is. Wij zoeken visionairs die zich samen met onze onderzoekers en de artsen willen inzetten voor deze innovaties.

Onderzoeksprojecten

We stellen op deze site acht veelbelovende onderzoeksprojecten aan u voor binnen drie thema’s: Biologische kunstorganen en biorobotica, Organon-a-chip en Nieuwe generatie beeldvormingstechnieken. Daarnaast vragen we uw aandacht voor het Talent Bridging Fund Twente. Uw initiatief kan bijdragen aan een doorbraak binnen een van deze thema’s en het verschil maken voor de patiënt van straks. Met uw hulp kunnen we de volgende stap zetten in baanbrekend onderzoek. Voor uw gezondheid en die van de mensen om u heen.

Universiteit Twente

Bij de Universiteit Twente staat de mens centraal. Bij alles wat we doen, van onderzoek en onderwijs tot de inzet van nieuwe technologieën, staan het welzijn en de toekomst van de mens voorop. We streven daarbij naar ecologische, sociale en economische duurzaamheid.

De Universiteit Twente is een ondernemende research universiteit. Excellent in biotechnologie, nanotechnologie en ICT, en uniek als het gaat om combinaties tussen deze disciplines onderling en met gedrags- en maatschappijwetenschappen. Al deze aspecten komen terug in de ontwikkeling van technologie in de gezondheidszorg.

Sinds de oprichting in 1961 heeft de Universiteit Twente zich op het standpunt gesteld dat je maatschappelijke problemen alleen kunt oplossen via een multidisciplinaire aanpak. Technologieontwikkeling gaat bij ons dus hand in hand met het bestuderen van de maatschappelijke effecten van het gebruik van die technologie. Daarom werken we samen met klinieken, bedrijven en maatschappelijke organisaties. High Tech, Human Touch.