Uw gezondheid - onze technologie!

Met uw steun kunnen we onderzoeksprojecten tot een succes maken en daarmee veel mensen een betere kwaliteit van leven geven.

De gezondheidszorg staat voor grote uitdagingen. De toenemende vergrijzing betekent dat steeds meer mensen zorg nodig hebben. Ook het type zorg verandert. Voortschrijdend inzicht maakt meer op het individu toegesneden zorg mogelijk. Omdat de samenleving vergrijst, is er een groeiende groep oudere mensen met een grotere kans op (meerdere) chronische aandoeningen. Tegelijkertijd zien we dat de verwachtingen ten aanzien van zorgverlening veranderen. Mensen zijn beter geïnformeerd, hoger opgeleid, zelfstandiger en mondiger dan voorheen. Kortom: de inrichting en de betaalbaarheid van de gezondheidszorg in de toekomst staan momenteel volop ter discussie. Lees meer over deze campagne.