UTUFondsUw Gezondheid, Onze TechnologieTalent Bridging Fund Twente

Talent Bridging Fund Twente

Wetenschappelijk onderzoek met maatschappelijke impact is alleen mogelijk met de allerbeste mensen. Daarom wil de Universiteit Twente toptalenten aan zich binden. Een belemmerende factor is dat vaak op projectbasis wordt gewerkt en het geld schoksgewijs beschikbaar komt. Het betekent dat er gaten in de financiering kunnen ontstaan, die leiden tot vertrek van talent. Het Talent Bridging Fund Twente is er om deze gaten te dichten, zodat veelbelovende onderzoekers in Twente wél verder kunnen met hun werk.

Voor wie?

Het Talent Bridging Fund Twente is bedoeld voor het behouden van veelbelovende wetenschappelijke talent dat aan de Universiteit Twente is afgestudeerd, gepromoveerd of hier een tijdelijke postdoc-aanstelling heeft. We zien voor deze jonge onderzoekers kansen om in Twente een succesvolle carrière op te bouwen. Zij kunnen technologische ontwikkelingen op het gebied van medische zorg en gezondheid nóg meer impact geven.

Voor de financiering van hun vervolgonderzoek moeten de onderzoekers vaak een of meerdere projectvoorstellen of zogeheten ‘calls’ schrijven. Zo’n traject kan soms een jaar in beslag nemen. Er is hiervoor geen financiering beschikbaar, ook niet als de kans op honorering van een aanvraag groot is. Het gevolg is dat talentvolle onderzoekers de universiteit moeten verlaten en kansrijke calls niet kunnen worden binnengehaald.

Hoe werkt het?

Het Talent Bridging Fund Twente is een cofinancieringsfonds, waaruit tijdelijke overbruggingsaanstellingen voor toptalenten worden betaald. De duur van de aanstelling is één jaar. Voor de financiering kan een vakgroep een beroep doen op het fonds. Het fonds stelt de helft van het budget beschikbaar. De andere helft moet de vakgroep zelf voor haar rekening nemen. Dit als ondersteuning van het belang dat de vakgroep hecht aan het vasthouden van dit talent. Binnen het jaar van de aanstelling schrijft de betreffende onderzoeker een onderzoeksvoorstel en moet dit voorstel zijn gehonoreerd.

De aanstelling van een Postdoc of PhD kost ongeveer 65.000 euro per jaar. Met andere woorden: iedere bijdrage van ruim 30.000 euro uit het Talent Bridging Fund betekent het behoud van wéér een jonge topwetenschapper voor Twente.

Onderzoekstalent Richell Booijink

Richell Booijink was na haar master Biomedical Engineering graag direct aan de slag gegaan als onderzoeker in het Liver Lab van de Universiteit Twente. De aanvraag voor een grant liep - mede door de Coronacrisis – zoveel vertraging op, dat het in eerste instantie niet lukte. Met het Talent Bridging Fund Twente had deze situatie voorkomen kunnen worden.

Inmiddels is Booijink alsnog begonnen aan haar PhD-onderzoek bij de onderzoeksgroep Translational Liver Research van de UT. “Een Talent Bridging Fund zou voor mij de periode van grote onzekerheid hebben weggenomen. Het zou me ervan hebben verzekerd dat ik kon blijven op de UT, terwijl de grants in aanvraag waren.”

Booijink wil graag onderzoek doen naar in het bloed circulerende moleculen en cellen, die van de leven afkomstig zijn. “Het ultieme doel is om leverziektes zoals NASH en HCC (leverkanker) beter te begrijpen en eerder te kunnen detecteren. Na mijn PhD hoop ik mijn carrière voort te zetten als ‘medical writer’, waarbij je verantwoordelijk bent voor de documentatie en publicatie van wetenschappelijk en klinisch onderzoek. Daarmee wil ik bijdragen aan methodes voor een vroege opsporing van leverkanker.”

Meer weten?
Neem contact op