Visionairs gezocht

Onderzoekers van de Universiteit Twente kijken voortdurend hoe technologie kan bijdragen aan de innovatie van de gezondheidszorg.

De Universiteit Twente behoort tot de beste 1% universiteiten ter wereld en is een belangrijke speler bij technologische innovaties die bijdrage aan de maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Een van de onderzoeksterreinen is de gezondheidszorg. Onze onderzoekers werken nauw samen met de klinische praktijk en hun onderzoek is dus écht vraag gestuurd. Zo komen technologische innovaties tot stand waar patiënten direct baat bij hebben. Innovatie in de gezondheidszorg gaat snel, maar kan nooit snel genoeg gaan. Iedereen kent wel iemand in de directe omgeving die zijn of haar hoop heeft gericht op nieuwe behandelingen of nieuwe technologie. Nu zijn zorg- en onderzoeksbudgetten per definitie beperkt. Kengetallen wijzen uit dat zelfs van de kwalitatief goede onderzoeksvoorstellen slechts 20% gehonoreerd kan worden. Onze onderzoekers zijn veel tijd kwijt om in deze competitie hun deel van het budget te claimen. Met uw steun willen we acht van hen snel op weg helpen!

Meer weten?
Neem contact op

Steun van particulieren maakt het mogelijk dat onze onderzoekers, in relatieve vrijheid, ondernemende en soms risicovolle onderzoekslijnen kunnen opstarten. Dat komt de voortgang van het onderzoek ten goede en levert mogelijk een vliegwieleffect op. Positieve eerste resultaten vergroten de kans op honorering van voorstellen voor vervolgonderzoek of aansluiting bij een consortium. Dat geldt vooral voor ons medischtechnologisch onderzoek, omdat het vaak buiten de beoordelingskaders valt van medici in de toekenningscommissies van medische onderzoeksfondsen. Wij zoeken visionairs die net als wij geloven dat de technologie die de Universiteit Twente samen met klinische partners ontwikkelt, van groot belang is voor de innovatie van de gezondheidszorg. Bent u zo’n visionair, wilt u onze onderzoekers op weg helpen? Wij komen graag met u in gesprek!