Zie Alle vacatures

Directeur Human Resources

Invloed van corona op sollicitatieproces

Functieomschrijving

Als directeur HR ben je integraal verantwoordelijk voor de vakgerichte aansturing van de interne dienst HR, de kwaliteitsborging, de continuïteit van de dienstverlening, de vereiste professionaliteit en de compliance met wet- en regelgeving en organisatiekaders. Je draagt bij aan de onderlinge verbinding en samenwerking tussen de Nederlandse universiteiten door te participeren in het HRNU netwerk en kennis te delen en je hebt een sleutelrol in het verder uitwerken van onze nieuwe strategische plannen (Shaping 2030).

Voor uitgebreide informatie over deze functie klik hier.

Profiel

 • Afgeronde academische opleiding
 • Ervaring en/of affiniteit met academische processen van onderzoek en onderwijs
 • Ervaring met programmaontwikkeling en sturing in grote professionele organisaties
 • Brede ervaring in het vakgebied van Human Resources en ervaring met veranderingstrajecten en organisatieontwikkeling
 • Ervaring met het uitdragen van een HRM-visie, het vertalen van strategie in beleid en het zorgdragen voor de uitvoering en monitoring hiervan
 • Ervaring met HRM-(informatie)systemen, HR analytics en het vormgeven van effectieve en efficiënte HRM-processen
 • Leidinggevende ervaring in en affiniteit met een complexe en omvangrijke organisatie
 • Uitstekende taal- en schrijfvaardigheid in het Nederlands en Engels (C1/C2)*


Competenties

 • Bruggenbouwer
 • Change – people (rolmodel van nieuw leiderschap)
 • HR professional en adviseur
 • Organisatiesensitief
 • Ontwikkelingsgericht leidinggeven


INFORMATIE EN SOLLICITATIE

De Universiteit Twente streeft er naar de procedure voor de werving van de Directeur HR vóór 1 juli 2020 af te ronden.

 • Kandidaten kunnen reageren tot en met 7 juni met CV en gerichte motivatiebrief te sturen naar ut@interexcellent.nl. Sollicitaties gelieve niet te versturen via onderstaande knop.
 • Op basis van de CV selectie worden kandidaten uitgenodigd voor een oriënterend gesprek met Geert-Jan Poorthuis bij InterExcellent in Baarn en/ of Sanne Lohman bij Lohman Advies in Hengelo in week 23 en 24.
 • De best passende kandidaten worden daarna voorgedragen aan de selectiecommissie van de UT die bepaalt met wie zij wenst te spreken.
 • De gesprekken binnen de UT vinden plaats in week 26 t/m 28.

De exacte data zullen in het oriënterend gesprek worden gecommuniceerd.

CONTACT OVER DEZE VACATURE
 
De searchopdracht wordt uitgevoerd door het landelijk opererende werving- en selectiebureau InterExcellent in samenwerking met Lohman Advies, een bureau met focus op vooral Oost-Nederland. Voor vragen over de functie en de procedure kunt u contact opnemen met Geert-Jan Poorthuis of Sanne Lohman op het nummer: 035 -528 0430 of www.interexcellent.nl en mail via ut@interexcellent.nl.
 
*Engels C1 niveau:

 • Kan een uitgebreid scala van veeleisende, lange teksten begrijpen en de impliciete betekenis herkennen.
 • Kan zichzelf vloeiend en spontaan uitdrukken zonder daarvoor aantoonbaar naar uitdrukkingen te moeten zoeken.
 • Kan flexibel en effectief met taal omgaan ten behoeve van sociale, academische en beroepsmatige doeleinden.
 • Kan een duidelijke, goed gestructureerde en gedetailleerde tekst over complexe onderwerpen produceren en daarbij gebruikmaken van organisatorische structuren en verbindingswoorden.

Ons aanbod

Deze fulltime functie is ingeschaald in schaal 15 van de CAO Nederlandse Universiteiten. Inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering komt het maximale jaarinkomen voor deze functie uit op € 100.000,-. Het betreft bij de start een jaarcontract met de intentie om dit daarna om te zetten in een contract voor onbepaalde tijd. 
Van de eindkandidaten kunnen referenties worden nagetrokken en er zal een veiligheidsonderzoek worden uitgevoerd. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

De organisatie

De University of Twente betreedt het nieuwe decennium met een nieuwe, ambitieuze missie, visie, en strategie. Als de ultieme ‘people-first’ technische universiteit bouwen we voort op onze ‘High Tech,

Human Touch’-filosofie en de unieke positie die deze ons geeft in de samenleving. In alles wat we doen streven we naar maximale impact op mens en maatschappij door middel van het duurzaam inzetten van wetenschap en technologie. We borduren daarbij voort op onze rijke geschiedenis in het combineren van technische en sociale wetenschappen in vijf onderscheidende onderzoeksdomeinen:
 • Gepersonaliseerde ‘healthtech’
 • Intelligente productiesystemen
 • Slimme materialen
 • De digitale samenleving
 • Een weerbare, veerkrachtige wereld
‘The University of Twente is the ultimate people-first university of technology. We empower society through sustainable solutions.’ Mission University of Twente.

UNIVERSITY OF TWENTE. HIGH TECH, HUMAN TOUCH.

De dienst Human Resources (HR) heeft een proactieve en faciliterende rol binnen de Universiteit Twente en ondersteunt daarin het College van Bestuur, de faculteiten en de diensten. De dienst werkt aan optimalisatie van het gehele werkveld, doorontwikkeling en implementatie van een breed eigentijds (digitaal) HR-instrumentarium. De komende jaren ligt de focus onder meer op de volgende thema’s: de verdere uitwerking van de nieuwe UT strategie Shaping 2030, recruitment, de nieuwe strategische oriëntatie op erkennen en waarderen in het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek en het goed op orde houden van de HR-basis. De uitvoering van deze taken is belegd binnen de afdelingen Advies, Beleid en Services van de dienst HR. 

De dienst bestaat uit 53 medewerkers. De directeur geeft direct leiding aan vier afdelingshoofden en twee specialisten. Daarnaast zijn 28 HR-medewerkers verbonden vanuit de faculteiten. Deze medewerkers vallen hiërarchisch onder de portefeuillehouder bedrijfsvoering en functioneel onder de directeur HR. De directeur heeft het vermogen een afdeling met professionals, zowel centraal als decentraal, te verbinden, te inspireren en te leiden en daarmee te zorgen voor een professionele ondersteuning en advisering op HR-gebied van alle organisatieonderdelen.
Directeur Human Resources
Klik hier om te solliciteren