ALEX                               BRENNINKMEIJER

 DE BURGER BRON VAN INSPIRATIE

     

     Alex Brenninkmeijer (Amsterdam 1951) is sinds 2014 lid van de Europese Rekenkamer in Luxemburg. Tevens is hij sinds juli 2014 faculteitshoogleraar Institutionele aspecten van de rechtsstaat aan de Universiteit Utrecht. Daarnaast is hij hoofdredacteur van het Handboek mediation en sinds 2015 voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Democratie en Media.

     Daarvoor was hij ruim acht jaar Nationale ombudsman. Als ombudsman heeft hij vele initiatieven genomen om de verhouding tussen overheid en burger te verbeteren. Hij is in 1976 begonnen als staatsrechtjurist bij de faculteit der rechtsgeleerdheid van de Radbouduniversiteit in Nijmegen. Vervolgens was hij van 1980 tot 1984 bij de Universiteit Tilburg en promoveerde in 1987 op een proefschrift over het recht op toegang tot de rechter. In 1984 werd hij rechter in Arnhem en van 1988 tot 2005 was hij raadsheer en later vice-president van de Centrale Raad van Beroep (sociale zekerheid en ambtenarenrecht). Van 1992 tot 1995 was hij deeltijdhoogleraar burgerlijk procesrecht bij de Universiteit van Amsterdam en vervolgens hoogleraar constitutioneel recht en bestuursrecht aan de universiteit van Leiden. Hij is een specialist in mediation.

De burger bron van inspiratie

     Premier Rutte vindt het gebruik van het woord burger onzin, maar ik niet. Burgers zijn we allemaal en kijken en denken vanuit de leefwereld van mensen zorgt voor betere keuzes. 

     Zowel in mijn werk als rechter, als ombudsman, als wetenschapper en nu als lid van de Europese Rekenkamer blijkt voor mij 'de burger' en het perspectief van de burger zeer inspirerend. Daarbij gaat het niet om 'u vraagt wij draaien!' Het gaat erom te onderzoeken en te begrijpen wat er in de werkelijkheid om ons heen precies gebeurt. Economen moeten verder gaan dan het economische model en juristen moeten uit hun wqetboek durven opkijken en politici moeten zich meer verdiepen in de effecten van hun beleid. Nieuwsgierigheid en oprechte belangstelling voor wat mensen beweegt - en wat niet - vormen een goed begin. Maar ook gedegen kennis over hoe wij denken en voelen en tot oordelen komen, kan onze analyse versterken en de keuzes die we uiteindelijk maken rechtvaardigen.