kennisgeving van wetenschappelijke resultaten

Wetenschappelijke publicaties zijn te raadplegen via research.utwente.nl. Hier kun je zoeken op afdeling, auteur, titel van de publicatie, etc.