Wat vind jij van Student Services?

Bedankt voor jouw interesse in deze vragenlijst. Wij zijn bij Student Services benieuwd naar jouw mening over ons. Zelfs als je nog niet eerder van ons gehoord hebt, willen wij graag jouw mening horen!

Hoe lang kost het mij om deze enquête in te vullen?
Deze vragenlijst bestaat uit drie delen: het algemene gedeelte dat verplicht is (ongeveer 5 minuten), een optioneel gedeelte met open vragen waar je jouw ervaringen nader kan toelichten (optioneel, ongeveer 5 minuten), en verschillende optionele delen waar je jouw mening over specifieke diensten kan geven, zoals registratie en de website (optioneel, ongeveer 2 minuten per thema). Je kan dus aanpassen hoe lang jij kwijt wilt zijn aan deze vragenlijst en tot in welk detail je jouw ervaringen wilt delen.

Wij nemen jouw privacy serieus

Welke gegevens verzamelen wij?
Wij verzamelen alle informatie die jij met ons deelt in deze enquête. Als jij jouw identiteit met ons deelt, kunnen wij de service die wij eerder aan jou verstrekt hebben verifiëren. We zullen nooit een digitale connectie leggen tussen de enquêteresultaten en jouw contactgeschiedenis. Verder verzamelen wij wegens juridische en veiligheidsredenen de datum waarop wij deze gegevens verzameld hebben en het land waaruit de enquête is ingevuld.

Waarom verzamelen wij deze data?
Wij willen jou voorzien van de best mogelijke dienstverlening. Om dit te realiseren, hebben wij informatie van jou nodig. We willen weten wat jij van ons vindt en hoe jij de serviceverlening in het verleden ervaren hebt. Met het invullen van deze enquête help jij jezelf en andere studenten de best mogelijke service te ontvangen!

Hoe gaan wij deze informatie gebruiken? 
Door elk kwartaal (elke module) de data die wij via deze enquête verzamelen te analyseren, kunnen wij achterhalen waar de verbeterpunten in onze service zitten. Verder kunnen wij garanderen dat onze servicekwaliteit verbetert en daarna gewaarborgd wordt. Wanneer jij jouw identiteit met ons deelt, kunnen we zelfs achterhalen hoe jouw feedback in verband staat met de exacte communicatie die wij met jou gevoerd hebben. Met die hulp kunnen wij concrete verbeteringen in onze service doorvoeren. 

Hoe lang bewaren wij deze data? 
De individuele resultaten blijven maximaal drie maanden bewaard. Aan het einde van elke module worden de resultaten gecombineerd in een dashboard, welke oneindig beschikbaar blijft. Met dit dashboard kunnen wij trends in onze service vaststellen. De persoonlijk identificeerbare informatie (studentnummer) zal nooit opgenomen worden in het dashboard en zal dus altijd na maximaal drie maanden verdwijnen.

Hoe veilig zijn deze gegevens en wat zijn mijn rechten?
De gegevens die jij met ons deelt in deze enquête worden zeer veilig opgeslagen. We houden ons op de UT aan de Europese verordering voor gegevensbescherming AVG (ook wel GDPR). Wanneer jij ervoor kiest jouw identiteit bekend te maken, krijg jij aanvullende rechten welke je na het invullen van deze enquête kan uitoefenen. Je hebt het recht om jouw gegevens te bekijken en aan te passen. Verder heb je het recht om vergeten te worden, wat inhoudt dat wij op jouw verzoek jouw studentnummer of jouw volledige invoer van de enquête verwijderen. Deze rechten ontvang je dus alleen wanneer jij jouw identiteit gedeeld hebt, anders kunnen we niet achterhalen welke invoer is ingevuld door jou. Je hebt het recht om het invullen van deze enquête op elk punt te beëindigen. Jouw invoer dus ver worden verwijderd en zullen niet met ons gedeeld worden. 

Contactpersonen.
Heb je vragen over deze enquête of wil jij jouw rechten uitoefenen, neem dan contact op met Student Services via studentservices@utwente.nl. Heb je twijfels over de naleving van de AVG, neem dan contact op met onze Data Protection Officer via dpo@utwente.nl. Voor meer informatie, zie utwente.nl/privacy.

Om onze dienstverlening te verbeteren, zou jij ons extra helpen wanneer je jouw identiteit deelt. Op die manier kunnen wij bij Student Services achterhalen hoe wij jou in het verleden benaderd hebben. We zullen geen contact met jou opnemen over jouw feedback. We zullen ook geen digitale verbinding maken tussen ons servicesysteem en jouw feedback. Werknemers van Student Services zullen dus ook niet weten of jij deze enquête hebt ingevuld.

Bij welke groep hoor jij?

Om jou relevante vragen te kunnen stellen, willen we wat meer over jou te weten komen.

Student Services

Student Services is gelegen in het Contact Centre in gebouw Boerderij. Je kan ons met al jouw vragen benaderen. Naast onze balie, hebben wij ook vele diensten die jouw inschrijving aan de UT regelen. Veel van de e-mails die je voor aanvang van jouw studiejaar ontvangen hebt, zijn verstuurd vanuit ons. Wij nemen het je echter niet kwalijk als je nog niet eerder van ons gehoord hebt, we zijn nog steeds erg benieuwd naar jouw mening!

Op een schaal van 1 tot 7

Geef aan in hoeverre je het eens bent met onderstaande stellingen. Gebruik hiervoor het volgende beoordelingssysteem:

1 - Ik ben het heel erg oneens met de stelling.
4 - Ik sta neutraal tegenover de stelling.
7 - Ik ben het heel erg eens met de stelling.

Ruimte voor extra toelichting

Wil je nog wat kwijt over onderstaande vraagstukken? Deel het vooral met ons.

Binnen het Contact Centre bevinden zich verschillende ondersteunende diensten. In dit gedeelte mag je extra feedback geven over deze diensten.

Aanmelden en Inschrijven

Visum

Je hebt aangegeven een (Nederlandse) EER-student te zijn. Dat houdt in dat jij op de UT kan studeren zonder visum.

Huisvesting

Je hebt aangegeven dat je een niet-EER student bent. Dat houdt in dat jij een huisvestingsaanbod ontvangen zou hebben in jouw eerste studiejaar.

Je hebt aangegeven een (Nederlandse) EER-student te zijn. Dit houdt in dat jij zelf een woonplek moest vinden.

Afstuderen en diploma

Je hebt aangegeven dat je nog geen afstudeercyclus op de UT bent gestart. Dat houdt in dat je nog geen, of niet voldoende, informatie hebt ontvangen over het afstuderen om deze vragen te beantwoorden. 

UT-website

Bekijk de website van Student Services voordat je deze vragen beantwoordt. 

Het zijn van een internationale student

Je hebt aangegeven dat je een Nederlandse student bent. Dit gedeelte van de vragenlijst is bedoeld voor onze internationale studenten.

Studiekeuze

Het Study Information Centre van de UT beantwoordt al jouw vragen over jouw studiekeuze en het worden van UT-student. Wellicht heb je hen gezien tijdens een informatiesessie op jouw middelbare school, of heb je contact met ze gehad via de telefoon of chat.

Toegankelijkheid van UT-diensten

Verschillende UT-diensten, zoals het Career Centre en SACC, onderzoeken de mogelijkheid om inloopspreekuren in het Contact Centre te organiseren.