Wat vind jij van Student Services?

Bedankt voor jouw interesse in deze vragenlijst. Wij zijn bij Student Services benieuwd naar jouw mening over ons. Zelfs als je nog niet eerder van ons gehoord hebt, willen wij graag jouw mening horen!

Ben jij hier om mee te doen aan onze loting? Top! Aan het einde van deze enquête kan je aangeven dat je wilt deelnemen.

Hoe lang kost het mij om deze enquête in te vullen?
Deze vragenlijst bestaat uit drie delen: het algemene gedeelte dat verplicht is (ongeveer 5 minuten), een optioneel gedeelte met open vragen waar je jouw ervaringen nader kan toelichten (optioneel, ongeveer 5 minuten), en verschillende optionele delen waar je jouw mening over specifieke diensten kan geven, zoals registratie en de website (optioneel, ongeveer 2 minuten per thema). Je kan dus aanpassen hoe lang jij kwijt wilt zijn aan deze vragenlijst en tot in welk detail je jouw ervaringen wilt delen.

Bij welke groep hoor jij?

Om jou relevante vragen te kunnen stellen, willen we wat meer over jou te weten komen.

Student Services

Student Services is gelegen in het Contact Centre in gebouw Boerderij. Je kan ons met al jouw vragen benaderen. Naast onze balie, hebben wij ook vele diensten die jouw inschrijving aan de UT regelen. Veel van de e-mails die je voor aanvang van jouw studiejaar ontvangen hebt, zijn verstuurd vanuit ons. Wij nemen het je echter niet kwalijk als je nog niet eerder van ons gehoord hebt, we zijn nog steeds erg benieuwd naar jouw mening!

Op een schaal van 1 tot 7

Geef aan in hoeverre je het eens bent met onderstaande stellingen. Gebruik hiervoor het volgende beoordelingssysteem:

1 - Ik ben het heel erg oneens met de stelling.
4 - Ik sta neutraal tegenover de stelling.
7 - Ik ben het heel erg eens met de stelling.

Ruimte voor extra toelichting

Wil je nog wat kwijt over onderstaande vraagstukken? Deel het vooral met ons.

Binnen het Contact Centre bevinden zich verschillende ondersteunende diensten. In dit gedeelte mag je extra feedback geven over deze diensten.

Aanmelden en Inschrijven

Visum

Je hebt aangegeven een (Nederlandse) EER-student te zijn. Dat houdt in dat jij op de UT kan studeren zonder visum.

Huisvesting

Je hebt aangegeven dat je een niet-EER student bent. Dat houdt in dat jij een huisvestingsaanbod ontvangen zou hebben in jouw eerste studiejaar.

Je hebt aangegeven een (Nederlandse) EER-student te zijn. Dit houdt in dat jij zelf een woonplek moest vinden.

Afstuderen en diploma

Je hebt aangegeven dat je nog geen afstudeercyclus op de UT bent gestart. Dat houdt in dat je nog geen, of niet voldoende, informatie hebt ontvangen over het afstuderen om deze vragen te beantwoorden. 

UT-website

Bekijk de website van Student Services voordat je deze vragen beantwoordt. 

Het zijn van een internationale student

Je hebt aangegeven dat je een Nederlandse student bent. Dit gedeelte van de vragenlijst is bedoeld voor onze internationale studenten.

Studiekeuze

Het Study Information Centre van de UT beantwoordt al jouw vragen over jouw studiekeuze en het worden van UT-student. Wellicht heb je hen gezien tijdens een informatiesessie op jouw middelbare school, of heb je contact met ze gehad via de telefoon of chat.

Toegankelijkheid van UT-diensten

Verschillende UT-diensten, zoals het Career Centre en SACC, onderzoeken de mogelijkheid om inloopspreekuren in het Contact Centre te organiseren.  

Je hebt het einde van de enquête bereikt, bedankt voor het invullen!

Als je kans wilt maken op een UT-shirt, vul dan hier jouw mailadres in. Wij verzenden eind november naar de winnaars een mail.

Door het invullen van jouw e-mailadres is jouw deelname strict genomen niet anoniem meer. Wij verwerken de resultaten echter op zo'n manier, dat jouw mailadres niet meegenomen wordt in de gecombineerde resultaten. De gegeven antwoorden zullen jouw kans binnen deze loting dan ook niet beïnvloeden. Voor meer informatie over het privacybeleid van de UT en jouw rechten, verwijzen wij naar onze website: Privacy en jouw rechten UT.