Jouw privacyrechten

Hieronder lees je meer over jouw privacyrechten. Vetgedrukte termen worden op de AVG-terminologiepagina uitgelegd.

Jouw privacyrechten

Als betrokkene heb je bepaalde rechten die volgen uit de AVG. Het gaat om de volgende rechten:

Recht op inzage

Als betrokkene heb je het recht om een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die een organisatie van je verwerkt.

Recht op vergetelheid

Mensen hebben het recht om ‘vergeten’ te worden. Onder bepaalde voorwaarden kun je vragen om persoonsgegevens die van jou worden verwerkt, te laten verwijderen. Dat is het geval wanneer de organisatie de persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor het doel waarvoor ze zijn verzameld/verwerkt, wanneer de betrokkene een eerder gegeven toestemming intrekt, wanneer een betrokkene bezwaar maakt tegen het gebruik van zijn/haar gegevens, wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt, wanneer een wettelijk bepaalde bewaartermijn is verlopen of wanneer persoonsgegevens van een betrokkene jonger dan 16 jaar zijn verzameld.

RECHT OP RECTIFICATIE EN AANVULLING

Als betrokkene heb je het recht om de persoonsgegevens die van jou worden verwerkt te laten wijzigen als deze niet kloppen.

RECHT OP DATAPORTABILITEIT

Het recht om persoonsgegevens over te laten dragen aan een andere partij.

HET RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKING

Het recht om minder persoonsgegevens te laten verwerken. Dit recht geldt, wanneer de gegevens mogelijk onjuist zijn, wanneer de verwerking onrechtmatig is, wanneer de gegevens niet meer nodig zijn of wanneer de betrokkene bezwaar maakt.

HET RECHT MET BETREKKING TOT GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING EN PROFILERING

Het recht op een menselijke blik bij besluiten wanneer deze zijn genomen op basis van automatisch verwerkte gegevens.

BEZWAAR

Betrokkenen hebben in twee situaties het recht om te vragen hun persoonsgegevens niet meer te gebruiken: wanneer de gegevens worden gebruikt voor direct marketing of vanwege iemands bijzondere persoonlijke omstandigheden (wanneer persoonsgegevens worden verwerkt op grond van een taak van algemeen belang of op grond van een gerechtvaardigd belang).

Verzoek indienen

Wil je gebruik maken van één van deze rechten? Vul dan onderstaand formulier in. De UT verwerkt grote hoeveelheden gegevens van betrokkenen. Geef daarom ook specifiek aan op welke informatie of verwerkingsactiviteit je verzoek betrekking heeft.
Je verzoek wordt in behandeling genomen door de Functionaris Gegevensbescherming (FG). De FG laat je vervolgens weten of we het verzoek in behandeling kunnen nemen. Is dat het geval, dan zul je in principe binnen een maand een antwoord krijgen. Lukt het niet om het verzoek binnen een maand af te handelen, dan word je daarvan op de hoogte gesteld. Mogelijk word je gevraagd om aanvullende gegevens om jouw identiteit te verifiëren. Wanneer het verzoek wordt afgehandeld, worden eventuele gevraagde documenten verstuurd via SURF filesender.

Mijn gegevens

Vul je studentnummer in.

Vul je medewerkersnummer in.

Mijn verzoek