masterclass RisicoManagement in de publieke sector

Samen met uw kerndocent dr.ir. Martin van Staveren MBA leert u tijdens de Masterclass Risicomanagement in de publieke sector over vele thema’s: 

 • Risicomanagementcyclus
 • Decentralisatie van de Publieke Taken
 • Public affairs en Risico Communicatie
 • Public Governance met Risicomanagement
 • Risico-gestuurd Inkopen op Waarde
 • ICT-Risico’s & Cybercrime
 • Risico-gestuurd Toezichthouden en de Toezichthouder
 • Publiek Risicoleiderschap
 • Risico-Cultuur in (Semi-) Publieke Organisaties
 • Risicorapportage en de rol van Integriteit en Publieke Ethiek
 • Risicomanagement, Financiën, Investeringen en Weerstandsvermogen
 • Integraal Publiek Risicomanagement vanuit Planning & Control
 • Van Publieke Verantwoording naar Verantwoorde Sturing
Hoe je risicomanagement op een gestructureerde, cyclische manier kunt inbedden in je organisatie.Monique Brewster, Directeur Woningstichting Leusden

Nieuw: blended learning

Het programma bestaat uit tien cursusweken. De start van de masterclass is een tweedaags seminar (inclusief overnachting) op de campus van de Universiteit Twente in Enschede van donderdagochtend 09.30 uur tot vrijdagmiddag 16.00 uur.  

Hierna volgen nog vier collegedagen in Utrecht, om de week gegeven. In de weken waarin geen klassikaal college is, volgen deelnemers allerlei aanvullende studieactiviteiten zoals online webinars, microlectures, quizzen en zelfstudie.

Deze nieuwe vorm van onderwijs heet 'blended learning'.

Vrijstelling bij instromen

De Masterclass Risicomanagement in de publieke sector is onderdeel van de Master Public Management,(MPM) maar kan ook “los” gevolgd worden. Mocht u, na succesvolle afronding van de masterclass, besluiten om in te stromen in de Master Public Management dan krijgt u een vrijstelling van een masterclass in het tweede jaar van de MPM.

Toetsing in de praktijk

De Masterclass Risicomanagement in de publieke sector wordt op praktische wijze getoetst. U voert een individuele case uit waarin u uw pas verworven kennis en inzichten toepast op een concreet onderwerp uit uw organisatie. Door deze wijze van toetsing worden theorie en praktijk optimaal geïntegreerd.