Wim Kollen, teamleider van het team Arbeidstoeleiding van de gemeente Emmen, rondde in 2016 succesvol de executive Masterclass Risicomanagement in de publieke sector af.

Risicomanagement is essentieel in een opportunistische omgeving.Wim Kollen, teamleider van het team Arbeidstoeleiding van de gemeente Emmen

Vooroordelen risicomanagement

‘Ik ben positief en denk in kansen. Risico’s ze zijn er, maar daar wil ik me niet op richten, verspilde energie want het stagneert de ontwikkeling. Dit waren de vooroordelen die ik had. Toch werd mijn nieuwsgierigheid gewekt tijdens de Masterclass Innovatieve Bedrijfsvoering. Eén van de colleges stond in het teken van Risicomanagement. Ik werd getriggerd door de wijze waarop de docent ons introduceerde in een wereld die niet de mijne was. Genoeg aanleiding om me aan te melden voor de Masterclass Risicomanagement in de Publieke Sector. Nu ik de masterclass heb afgerond is mijn conclusie dat risicomanagement essentieel is in een soms toch wel opportunistische omgeving.

Risicomanagement helpt

Risicomanagement helpt gemeente Emmen te komen tot betere resultaten.Wim Kollen, Teamleider Arbeidstoeleiding
Gemeente Emmen

Op inspirerende wijze heeft kerndocent docent Martin van Staveren ons meegenomen in zijn methodiek van risicogestuurd werken: via zes generieke stappen wordt gekomen tot beoordeling en beheersing van risico’s. Deze methodiek wordt inmiddels ook in de gemeente Emmen gebruikt. Doordat we de risico’s vroegtijdig in beeld brengen zijn we in staat om een adequate afweging te maken of we de risico’s willen beheersen en hoe we dat willen doen. Risicomanagement helpt gemeente Emmen te komen tot betere resultaten. 

Alle informatie overzichtelijk bij de hand.
Downloaden

Wim Kollen


Teamleider Arbeidstoeleiding
Gemeente Emmen