Terugblik webinar: An international perspective

SFEERIMPRESSIE VAN HET ONLINE EVENT RISK & RESILIENCE 2020

Proef de sfeer van hét online risico event van 2020, georganiseerd door het Professional Learning & Development Centre van de Universiteit Twente. Door de coronacrisis moest er helaas worden uitgeweken naar een online event. Hierdoor kun je het 3-daags event in zijn geheel terugkijken en ervaren. Hoe? Bekijk diverse webinars, lees de rapportages vanuit een studentenperspectief of bestudeer de presentaties van dag 2. 

Dag 1 - Risk & Resilience Online 2020
Webinar: An international perspective

De eerste dag werd er een podium geboden voor oud-Risk & Resilience- sprekers uit de hele wereld. Een paneldiscussie waar diverse experts de online discussie aan gingen en op zoek gingen naar antwoorden over de coronacrisis. Bekijk hier dag 1 van dit online event!

Rapportage dag 1

Verslaglegging door studenten van de Master Risicomanagement.

Statements

Er zijn vooraf diverse stellingen geponeerd door de sprekers, die aansluiten bij het thema van het festival:

Ian McCarthy, Professor of Innovation and Operations Management Simon Fraser University’s, Beedie School of Business Canada
“Risk and resilience management are essential to realize a shift from a closed society to a new open society.”
Ian McCarthy, Professor of Innovation and Operations Management Simon Fraser University’s, Beedie School of Business Canada
Joseph Oehmen, Associate Professor, Engineering Systems Design & DTU RiskLab Technical University of Denmark
“Risk is a feeling!”
Joseph Oehmen, Associate Professor, Engineering Systems Design & DTU RiskLab Technical University of Denmark
Terje Aven, Professor of Risk Analysis and Risk Management University of Stavanger Norway
“Risk is important, but risk management and risk science are much more.”
Terje Aven, Professor of Risk Analysis and Risk Management University of Stavanger Norway
Stefanie Beninger, Marie Curie Fellow and Assistant Professor of Marketing, IE Business School, IE University Spain
“Company resilience is impossible without community resilience.”
Stefanie Beninger, Marie Curie Fellow and Assistant Professor of Marketing, IE Business School, IE University Spain
Bart van Looy, Professor Managerial Research Methods KU Leuven Belgium
“Any economic system that at every given point of time fully utilizes its resources may in the long run be inferior to al system that does so, at no given point of time.”
Bart van Looy, Professor Managerial Research Methods KU Leuven Belgium
Cornelius Herstatt, Professor Innovation Research Hamburg University of Technology Germany
“Technology alone does not help alone, but you need to get affected people strongly involved in creating the solution.”
Cornelius Herstatt, Professor Innovation Research Hamburg University of Technology Germany

De andere twee statements van Cornelius Herstatt:

2.       Lead users are key in identifying affordable solutions

3.       ...getting affected people involved, solutions have to be accompanied by incentives to apply them 

Ronde 1

Ronde 2

Host: Prof. dr. Marielle Stoelinga
Prof. Ian Mc Carthy (Canada)
Ass. Prof. Josef Oehmen (Denmark)
Prof. Terje Aven (Norway)

Host: Prof. dr. Ir. Petra de Weerd- Nederhof
Prof. dr. Ir. Cornelius Herstatt  (Germany)
Ass. Prof. Dr. Stefanie Beninger (Spain)
Prof. Dr. Bart van Looy (Belgium)

Resultaat van het webinar

Tijdens de rondes 1 (risk) en 2 (resilience) werden diverse interessante discussies gevoerd, waar ook de participanten van het festival via de chat veel input aanleverden.

In de discussie van ronde 1 werd gesproken over de voordelen van implementatie van het risicomanagementproces en hoe het een weerspiegeling is van het strategieproces. De uitkomst van de discussie was dat RM-implementatie bij de organisatie moet passen en dat het impelementeren van RM omdat het een verplichting is, niet gaat werken. Verder was er een interessante discussie over risicoprioritering. Moet dit subjectief / objectief zijn of moet dit meer een professionele beslissing zijn? Het werd een combinatie van dit alles. De risicokwantificering moet dicht bij de waarheid liggen en moet betrouwbaar zijn, dit betekent dat de risicoberekeningen solide en op bewijzen gebaseerd moeten zijn.

De conclusies die uit deze paneldiscussie konden worden getrokken zijn:

  1. Wetenschap(-pers) moeten voor de maatschappij weer een betrouwbare bron worden.
  2. Denk na over het absorptievermogen voordat we een gemeenschappelijke nieuwe realiteit realiseren.
  3. Risicowetenschap biedt richtlijnen voor risicobeslissingen. Risicobeslissingen moeten gebaseerd zijn op waarheid en vertrouwen, die moeten worden gebaseerd op solide conclusies en bewijs

In ronde 2 werd in de discussie de focus gelegd dat gedeelde waarden en gedeelde veerkracht na deze crisis steeds belangrijker gaan worden. We moeten voorbereid zijn op het onvoorstelbare en daarvoor hebben we mensen uit de gemeenschap nodig. Inclusie van de lokale mensen en hun ideeën zijn belangrijk.

Gedeelde waarden zijn ook gedeelde verantwoordelijkheden en we zouden meer moeten nadenken over gedeelde principes dan in de afgelopen 20 jaar. We moeten kijken naar de mogelijkheden van de gedeelde waarden en niet alleen de kosten hiervan zien. In Duitsland hebben we onlangs nieuwe platforms, shared services gezien als uitkomst van de crisis. Dit betekent dat als we samen staan, we een deur kunnen openen om te overleven.

Conclusie

Acties

Vanuit de inspirerende sessies van dag 1 van het Risk & Resilience festival hebben we een aantal actiepunten geformuleerd die we mee willen geven aan de wetenschap en onderzoeksraad. Om in de toekomst gesteld te kunnen staan om crises het hoofd te kunnen bieden en terug te kunnen veren zullen we meer moeten delen mét en tussen de gemeenschap.

Actiepunten ronde 1

  1. De oplossingen voor het nieuwe normaal moeten worden geïnspireerd door veerkracht.
  2. Innoveer naar een nieuwe gemeenschappelijke realiteit.
  3. Bied perspectief voor mensen in het nieuwe normaal.

Actiepunten ronde 2

Fundamentele veranderingen zijn nodig en kunnen een gevolg zijn van de crisis.

  1. Meer gemeenschapsfocus.
  2. Meer aandacht voor ecosystemen.
  3. Meer gedeelde waarden.
  4. Bouw een community op in plaats van alleen stakeholdermanagement.
Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies