Marlies Ypma, werkzaam bij de Auditdienst Rijk  (ADR), is een van de sprekers tijdens het Risk & Resilience Festival van de Universiteit Twente op 8 november aanstaande. Een gesprek over het festival en haar bijdrage eraan.

Marlies Ypma, Auditmanager Organisatiecultuur en - gedrag bij Auditdienst Rijk
“Hoe risicomanagement tot leven te wekken met kennis over menselijk gedrag?”
Marlies Ypma, Auditmanager Organisatiecultuur en - gedrag bij Auditdienst Rijk

In het programma van het festival staat Ypma ingedeeld bij het thema ‘Human’. Ze besteedt aandacht aan de vraag: hoe risicomanagement tot leven te wekken met kennis over menselijk gedrag?, zo valt te lezen in de begeleidende tekst. Wat houdt dat precies in? ‘Ik ga het vooral hebben over de vraag hoe je het aantrekkelijk maakt voor het topmanagement om over risico’s te praten,’ vertelt ze. ‘Vaak staat dat centraal in mijn werk. Maar waar niemand het over heeft, is dat risicomanagementadviseurs regelmatig te weinig verbinding hebben met het topmanagement. Hierdoor hebben ze te weinig voeling met (de visie van) de directie en een zwakke positie in de organisatie. En de relatie bepaalt hoe hard je kunt lopen als adviseur.’

Marlies Ypma, Auditmanager Organisatiecultuur en - gedrag bij Auditdienst Rijk
“Hierdoor hebben ze te weinig voeling met de directie en een te zwakke positie in de organisatie”
Marlies Ypma, Auditmanager Organisatiecultuur en - gedrag bij Auditdienst Rijk

De Risicomanager als trusted advisor

‘Ik kom in mijn werk veel eenzame risicomanagementadviseurs tegen, die zich bijna vertwijfeld afvragen hoe ze risicovraagstukken voor het voetlicht krijgen. Daarom zijn wij als ADR een maandelijks leerwerkatelier voor risicomanagementadviseurs gestart. En vorig jaar heb ik een workshop “Hoe word ik een trusted advisor?” ontwikkeld. Daar bleek veel vraag naar. In die workshop help ik risicomanagers om uit te groeien tot een adviseur die wel binding met het management heeft. Door aan te sluiten bij de behoefte van de ander en dezelfde taal te spreken. Als je dat lukt, hebben je adviezen veel meer impact.’

Aandacht voor cultuurverandering

Marlies Ypma, Auditmanager Organisatiecultuur en - gedrag bij Auditdienst Rijk
“Risicomanagement wordt vaak te veel vanuit de instrumentele kant aangevlogen”
Marlies Ypma, Auditmanager Organisatiecultuur en - gedrag bij Auditdienst Rijk

Het cultuuraspect van risicomanagement heeft volgens Ypma meer aandacht nodig. ‘Risicomanagement wordt vaak te veel vanuit de instrumentele kant aangevlogen. Daardoor is het niet aantrekkelijk voor het topmanagement, want dat is vooral met inhoudelijke vraagstukken bezig. Vervolgens blijft de aandacht voor de cultuur van een organisatie, die voor risicomanagement nodig is, in het midden liggen. Terwijl juist het (top)management daarin een hele belangrijke rol heeft. Om deze vicieuze cirkel te doorbreken, adviseer ik altijd om ook mensen die expertise hebben op het gebied van cultuur- en organisatieverandering, bij risicomanagement te betrekken.’

Omgaan met risico’s

Voor Ypma toont het festival hoe breed het vakgebied is. ‘Uiteindelijk heeft alles op het festival natuurlijk een link met risicomanagement. Maar er komen mensen aan het woord die vanuit verschillende invalshoeken naar risico’s kijken.

Marlies Ypma, Auditmanager Organisatiecultuur en - gedrag bij Auditdienst Rijk
“De term 'resilience' gaat over het omgaan met risico's en niet alleen om het voorkomen ervan”
Marlies Ypma, Auditmanager Organisatiecultuur en - gedrag bij Auditdienst Rijk

Het mooie van de term resilience in relatie tot risicomanagement is dat het gaat over omgaan met risico’s en niet alleen om het voorkomen ervan. Dat kan vaak ook helemaal niet. Je kunt niet alles voorkomen. Dat betekent dat het des te belangrijker is dat je weet hoe je met een risico om kunt gaan als het zich voordoet.’

Kom naar het RISK & RESILIENCE Festival
Registreer

Risk & Resilience Festival

Ze geeft niet alleen een workshop op het Risk & Resilience Festival. Ypma is er ook om input op te halen. ‘Zeker, ik vond het festival vorig jaar zelf ook heel inspirerend. De lezing van Joost van Kampen over Verwaarloosde Organisaties vond ik bijvoorbeeld echt indrukwekkend. Ook heb ik collega’s in het vakgebied zoals Martin van Staveren en Robert ’t Hart kunnen ontmoeten. Hieruit zijn mooie kruisbestuivingen ontstaan.  Dit jaar kom ik met een aantal collega’s van de Auditdienst Rijk. We proberen zoveel mogelijk relevante workshops te volgen om zelf ook weer nieuwe kennis op te doen. Die kennis brengen we ook actief weer in binnen het Rijk.’