We zijn druk bezig met het programma van 2019... en hopen dit snel bekend te maken.

Zie hieronder het programma van 2018, voor een impressie van de inhoud. 

Het Risk & Resilience Festival heeft naast de Main Stage de volgende thema's: Resilience, Strategy, Legal & Compliance, Technology, Finance, Human, Operations & Safety en Data. Klik op de spreker voor meer informatie, zoals waarover de sessie gaat en welke organisatie het betreft.

PROGRAMMA 2018

X

Sprekers en onderwerpen

Thema's
Drinks & Networking
Tijd:17:15 - 18:00
Thema's:Strategy
Closing Ceremony
Tijd:17:15 - 18:00
Thema's:Strategy
Piet Klop
Tijd:10:45 - 11:30
Thema's:Strategy

Titel: Business Control in het sociale domein bij gemeenten

Locatie: CARRE 2M

Organisatie: Public Values

Het onderwerp van het congres is resilient, veerkrachtig. Piet zal een aantal concrete mogelijkheden de revue laten passeren hoe de publieke sector veel veerkrachtiger kan worden door multidisciplinair samen te werken en kennis te delen. U kunt met zijn adviezen en tips thuis direct aan de slag!

Meer informatie
Martin Kuipers & Wouter Slob
Tijd:14:31 - 15:15
Thema's:Strategy

Titel: De Trias Aquatica: de basis voor gedegen publiek risicomanagement 

Locatie: CARRE 2K

Organisatie: PRIMO

Water is een element dat door tal van ontwikkelingen vraagt om een nieuwe, meer keten-gerichte en vooral integrale bestuurlijke aanpak. Water is een primaire factor voor leven, maatschappelijke samenhang en economische ontwikkeling. Het verloop van de kwaliteit en kwantiteit, zoals ook door het World Economic Forum geduid, is zeer grillig. De nieuwe aanpak begint bij kennis en onderkenning van feiten. De waterschappen vernieuwen in feite al sinds 1022, maar mede door klimaatverandering wordt goed watermanagement (en droogtemanagement) snel urgenter. Water is een vriend, maar ook een vijand.  Kuipers en Slob gaan in op de voorliggende innovaties als hoogste vorm van publiek risicomanagement. Twee directeuren van waterschappen met passie én rentmeesterschap om de 'Trias Aquatica' te borgen voor onze kinderen.


Klik hier voor nog meer info.

Raymond Slot
Tijd:15:45 - 16:30
Thema's:Strategy

Titel: Enterprise Risk & Security Architectuur

Locatie: CARRE 2L

Inleiders: Raymond Slot

Organisatie: Hogeschool Utrecht

Veel organisaties hebben moeite om de volgende vragen te beantwoorden: Hoe veilig zijn wij als organisatie? Hoe zorgen we ervoor dat onze risico’s in lijn zijn met ons beveiligingsbeleid? In deze workshop geven we inzicht hoe deze vragen te beantwoorden zijn en daarmee de cybersecurity posture van de organisatie op een hoger plan te brengen.

Meer informatie
Tom Brabers
Tijd:15:45 - 16:30
Thema's:Strategy

Titel: De weerbaarheidsparadox van de Extended Enterprise

Locatie: CARRE 2K

Inleider: Tom Brabers

Organisatie: Upside of Risk


De weerbaarheidsparadox van de Extended Enterprise. In de complexe samenleving van tegenwoordig lijken samenwerking en outsourcing de norm in plaats van de uitzondering. Bijvoorbeeld om weerbaarder maar ook wendbaarder te zijn. Maar hebben de samenwerkingspartners wel de capaciteiten, awareness en intrinsieke motivatie om dezelfde veiligheidsnormen te hanteren? En hoe ga je hier als organisatie mee om? Tom Brabers is voormalig Head of Global Security voor Geodis Freight Forwarding en tegenwoordig werkzaam als security strateeg. Zijn professionele en academische fascinatie ligt bij de Extended Enterprise, en graag gaat hij met het publiek in gesprek over de uitdagingen die deze met zich meebrengt. 

Meer informatie
Edwin Beumer & Monique te Selle
Tijd:14:30 - 15:15
Thema's:Strategy

Titel: De Delfse aanpak, een innovatieve en interactieve risico-analyse sessie over de BREXIT

Locatie: CARRE 2N

Organisatie: Gemeente Delft & RISKID  

(Let op: Bestaat uit twee sessies van 45 minuten)

De gemeente Delft heeft de laatste jaren ingezet op het vergroten van het risicobewustzijn, het

verankeren van risicomanagement in alle lagen van de organisatie.

Van een verplichtnummer naar het creëren van een bedrijfscultuur waarin (door iedereen) risico’s

openlijk met elkaar worden besproken. Van intern gericht. Naar het gebruikmaken van kennis en

expertise van anderen over mogelijke risico’s.

In aanloop naar het risk festival vragen wij u mee te denken over de risico’s die gemoeid kunnen zijn

bij het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie voor organisaties en bedrijven in

Nederland. Tijdens het festival zullen we jullie in een live sessie onder leiding van Monique ter Selle

van de Gemeente Delft verder mee nemen in deze innovatieve aanpak. Meer info is hier te vinden.

Meer informatie
Rykele Betten
Tijd:14:31 - 15:15
Thema's:Strategy

Titel: Risico- en continuïteitsmanagement, combineren met een vooruitblik op de toekomst

Locatie: CARRE 2L

Organisatie: Continuum

Waarom risico- en continuïteitsmanagement niet als afzonderlijke disciplines binnen een organisatie gezien mogen worden.

Beide disciplines worden binnen een bedrijf los van elkaar gezien. Uitgangspunt is de risico-inventarisatie en -analyse op basis waarvan maatregelen (preventief of disruptief) worden getroffen. De combinatie van beide disciplines met de blik naar toekomstige ontwikkelingen zorgt er naar mijn mening voor dat er meer aandacht komt vanuit de boardroom.


Beschrijving Rykele Betten

Ruim 10 jaar ben ik werkzaam in het vakgebied van risico-, continuity- en insurancemanagement. In 2018 ben ik gestart als zelfstandig consultant. Naast het adviseren van ondernemingen ben ik docent aan de BCM Academy in Nunspeet. Het interessante aan lesgeven is dat ik, naast het delen van kennis en ervaring, gebruik maak van de nieuwste inzichten en ontwikkelingen binnen het vakgebied en pas deze toe bij mijn opdrachtgevers.

Meer informatie
Geert Haisma & Peter Boorsma
Tijd:12:00 - 12:45
Thema's:Strategy

Titel: Hoe volwassen is uw risicomanagement?

Locatie: CARRE 2L

Organisatie:Adviesbureau Haisma / Riskcountant® 

Risicomanagement wordt veel toegepast op operationeel en tactisch niveau maar wordt onvoldoende benut op strategisch niveau. Vaak met desastreuse gevolgen achteraf en met vele gemiste kansen. 


In een inleiding zullen de sprekers ingaan op risicomanagement volwassenheidsmodellen en het pad naar een hoger niveau van organisatie ontwikkeling en risicomanagement volwassenheid.

Voorafgaand aan het festival wordt een mini onderzoek uitgevoerd: U wordt in de gelegenheid gesteld kosteloos een online risicomanagement volwassenheidsscan uit te voeren (duur: ca 20 min). De resultaten van deze scan worden individueel en in een benchmark gepresenteerd. Aan de hand van de uitkomsten van de risicomanagement volwassenheidsscan wordt voor u direct duidelijk wat de vervolgstappen zijn om naar een hoger niveau van risicomanagement te komen. De online scan vindt u hier: https://haisma.nl/risicoscan/

aanmelden/

 

Deze sessie wordt op 2 tijdstippen gepresenteerd.


Peter Boorsma en Geert Haisma hebben beide jarenlange ervaring op het gebied van risicomanagement en zijn beide betrokken geweest bij de opzet van en het doceren aan de Masteropleiding Risicomanagement van de UT. Boorsma is oprichter van het Nationaal Netwerk Risicomanagement en Haisma is oprichter van het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement en heeft veel organisaties in de publieke en private sector met risicomanagement begeleid.

Meer informatie
Alex van den Doel
Tijd:15:45 - 16:30
Thema's:Strategy

Titel: IDENTIFYING YOUR EMERGING RISKS THAT IMPACT YOUR STRATEGY - THE GAME

Locatie: CARRE 2M

Inleiders: 

Organisatie: Aon

The current complex and dynamic world has led to unprecedented volatility for organisations. In an interactive setting we will help to detect your emerging (operational) risks with a simple framework. We will make the link to Organisational Resilience and show how “Horizon Scanning” can add value to companies. Lastly, we will discuss the difference between the risk profile of “new economy” and traditional companies.


Alex van den Doel, Managing Director Aon Global Risk Consulting, Aon Global Risk Consulting (Benelux) and COT – Institute for Crisis-, Safety and Security Management. Alex runs one of the largest risk- and crisis consultancy teams with expertise in ERM, BCM, Risk Finance, Cyber Risk and Crisis Consulting. Alex holds a master’s degree from Erasmus University of Rotterdam in (financial) Business Economics, is a chartered financial analyst (CFA-European) and finished management development programmes at INSEAD (International Executive Programme Fontainebleau – Singapore) and Harvard Business School (Leading Professional Services Firms).

Meer informatie
Franziska Eckardt & Marloes Vlind
Tijd:14:31 - 15:15
Thema's:Strategy

Titel: Vuurwerkdialoog Enschede: risk & resilience in de omgang met vuurwerk en in het versterken van democratie.  

Locatie: CARRE 2M

Inleiders: Franziska Eckardt & Marloes Vlind

Organisatie: Universiteit Twente

Afgelopen jaar is in Enschede een G1000-burgertop gehouden waar 600 gelote inwoners, professionals, ambtenaren en bestuurders met elkaar een dialoog hebben gevoerd over het afsteken van vuurwerk met oud en nieuw. De Enschedese vuurwerk-G1000 heeft uiteindelijk geleid tot een burgerbesluit over de omgang met vuurwerk, dat door de gemeenteraad is overgenomen. In onze presentatie gaan we dieper in op deze innovatieve vorm van burgerparticipatie. Wat is de betekenis van dit instrument om burgers actief te betrekken bij ingewikkelde stedelijke beleidsbeslissingen?

Meer informatie
Edwin Beumer & Monique te Selle
Tijd:15:45 - 16:30
Thema's:Strategy

Titel: De Delfse aanpak, een innovatieve en interactieve risico-analyse sessie over de BREXIT

Locatie: CARRE 2N

Organisatie: Gemeente Delft & RISKID

(Let op: Bestaat uit twee sessies van 45 minuten)

De gemeente Delft heeft de laatste jaren ingezet op het vergroten van het risicobewustzijn, het

verankeren van risicomanagement in alle lagen van de organisatie.

Van een verplichtnummer naar het creëren van een bedrijfscultuur waarin (door iedereen) risico’s

openlijk met elkaar worden besproken. Van intern gericht. Naar het gebruikmaken van kennis en

expertise van anderen over mogelijke risico’s.

In aanloop naar het risk festival vragen wij u mee te denken over de risico’s die gemoeid kunnen zijn

bij het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie voor organisaties en bedrijven in

Nederland. Tijdens het festival zullen we jullie in een live sessie onder leiding van Monique ter Selle

van de Gemeente Delft verder mee nemen in deze innovatieve aanpak. Meer info is hier te vinden.

Meer informatie
Jack Kruf & Jan Willem Kradolfer
Tijd:12:00 - 12:45
Thema's:Strategy

Titel: De Stad en de essenties van publiek risicomanagement

Locatie: CARRE 2K

Sprekers: Jack Kruf & Jan Willem Kradolfer

Organisatie: PRIMO & Gemeente Enschede

Besturing en management van steden is een vak apart. De vraagstukken worden complexer en daarmee uitdagender. Hoe verbind je de inhoudelijke opgaven met goede besturing. Welke elementen maken daarin het verschil tussen succes en falen, tussen waarde en risico? En hoe zit het eigenlijk met de resilience van de eigen gemeenschap? Het World Economic Forum is in haar Global Risks Report erg duidelijk waar voor gemeenten de belangrijkste publieke risico’s liggen. Zij stellen ook dat politieke doelen vaak mooi en nobel zijn, maar ook dat de publieke risico’s als maar blijven toenemen. Hoe kan dat? Jan Willlem Kradolfer en Jack Kruf gaan in op cruciale elementen van  besturing van de stad en daarmee op de kern van publiek risicomanagement. Vanuit het perspectief van de ‘city manager’ beschouwen Kradolfer, gemeentesecretaris van de gemeente Enschede en Kruf van PRIMO Nederland en voormalig gemeentesecretaris Roosendaal, hoe met passie én met rentmeesterschap winst gemaakt kan worden en waar verbindingen essentieel zijn voor adequate sturing.

Meer informatie
Rene Scheerman
Tijd:10:45 - 11:30
Thema's:Strategy

Titel: Change & Risk

Locatie: CARRE 2N

Inleider: Rene Scheerman

Organisatie: Hogeschool van Amsterdam

In mijn presentatie geef ik een beschrijving van een cases waarbij de methodiek van ‘change en risk ‘ interactief / integratief  uit de doeken wordt gedaan

Meer informatie
Martin van Staveren
Tijd:10:45 - 11:30
Thema's:Strategy

Titel: Iedereen risicoleider! Risicoleiderschap in theorie & praktijk

Locatie: CARRE 2K

Organisatie: Universiteit Twente/VSRM

Effectief omgaan met Risk & Resilience in een dynamische, onzekere omgeving vraagt om specifiek leiderschap: risicoleiderschap. Waarom? Wat is het? Hoe werkt het in de praktijk? Vorig jaar verkenden we deze drie spannende vragen. Dit jaar worden concrete antwoorden gegeven. Samen ontwikkelen van risicoleiderschap, ook relevant voor úw dagelijkse praktijk. 

Meer informatie
Geert Haisma & Peter Boorsma
Tijd:10:45 - 11:30
Thema's:Strategy

Titel: Hoe volwassen is uw risicomanagement?

Locatie: CARRE 2L

Organisatie:Adviesbureau Haisma / Riskcountant® 

Risicomanagement wordt veel toegepast op operationeel en tactisch niveau maar wordt onvoldoende benut op strategisch niveau. Vaak met desastreuse gevolgen achteraf en met vele gemiste kansen. 


In een inleiding zullen de sprekers ingaan op risicomanagement volwassenheidsmodellen en het pad naar een hoger niveau van organisatie ontwikkeling en risicomanagement volwassenheid.

Voorafgaand aan het festival wordt een mini onderzoek uitgevoerd: U wordt in de gelegenheid gesteld kosteloos een online risicomanagement volwassenheidsscan uit te voeren (duur: ca 20 min). De resultaten van deze scan worden individueel en in een benchmark gepresenteerd. Aan de hand van de uitkomsten van de risicomanagement volwassenheidsscan wordt voor u direct duidelijk wat de vervolgstappen zijn om naar een hoger niveau van risicomanagement te komen. De online scan vindt u hier: https://haisma.nl/risicoscan/

aanmelden/

 

Deze sessie wordt op 2 tijdstippen gepresenteerd.Peter Boorsma en Geert Haisma hebben beide jarenlange ervaring op het gebied van risicomanagement en zijn beide betrokken geweest bij de opzet van en het doceren aan de Masteropleiding Risicomanagement van de UT. Boorsma is oprichter van het Nationaal Netwerk Risicomanagement en Haisma is oprichter van het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement en heeft veel organisaties in de publieke en private sector met risicomanagement begeleid.

Meer informatie
Holger Schiele
Tijd:12:00 - 12:45
Thema's:Strategy

Titel: Supply Risk: Het risico en het "tweede klasse" klant te zijn

Locatie: CARRE 2M

Inleider: Holger Schiele

Organisatie: Universiteit Twente

Wat gebeurt, als een leverancier in principe leveren kan, maar de klant van minder belang is, dan anderen? En “strategisch leverancier risico” werd duidelijk: de tweede classe klant krijgt minder diensten of helemaal geen product. Dit is een probleem, bv. In moment van groei economie. Hier gaan wij discussiëren hoe strategische leveranciersrisicos kunnen worden geidentificieert en wat er tegen kan worden gemaakt.”

Meer informatie
Drinks & Networking
Tijd:17:15 - 18:00
Thema's:Legal & Compliance
Joop der Weduwen
Tijd:14:30 - 15:15
Thema's:Legal & Compliance

Titel: "vogelvrij verklaard"; het arbeidsrecht van de ZZP'er

Locatie: CARRE 3H

Organisatie: Juridisch Eerste Hulp bij Ondernemen

De flexibilisering van de arbeidsmarkt neemt toe. Er zijn meer freelancers dan ooit. Wat zijn echter de risico’s als je een freelancer inhuurt? Wat zijn de risico’s als je jezelf als freelancer wilt verhuren? Dat is het thema voor elke opdrachtgever, zijn HR afdeling en in feite ook al degenen die rond deze partijen adviseren en/of hun boterham verdienen. Dat is nu zo, dat was de afgelopen jaren zo en dat blijft voorlopig ook nog wel zo.  Waarom eigenlijk en hoe kun je er toch je weg in vinden. In hoeverre helpen de regels die er zijn, je als opdrachtgever om te bepalen of je een freelancer zorgenvrij kunt inhuren? Helpt een nieuw begrip dat door de regering is gelanceerd, als ‘kwaadwillend’ om opdrachtgevers, freelancers en al hun adviseurs beter om te gaan met de risico’s? Is de freelancer en misschien ook zijn opdrachtgever vogelvrij verklaard? Aan de hand van praktijkvoorbeelden en indien mogelijk ook ingebrachte casus posities van de deelnemers, behandelen we de historie van het inschakelen van freelancers in Nederland, de huidige stand van zaken in wet en regelgeving en een vooruitblik naar wat er op ons afkomt. Na bijwoning van deze sessie begrijp je waarom compliance bij inschakeling van freelancers soms erg weerbarstig is. Begrip is de eerste stap op weg naar het vinden van een oplossing.

Christian Huiskes
Tijd:12:00 - 12:45
Thema's:Legal & Compliance

Titel: recente ontwikkelingen bestuursaanprakelijkheid

Locatie: CARRE 3H

Organisatie: Kienhuis Hoving

Aan de hand van recente ontwikkelingen in jurisprudentie en wetgeving wordt tijdens deze presentatie ingegaan op de voorwaarden die worden gesteld aan een aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen/toezichthouders voor een onbehoorlijke vervulling van hun taken. Vragen die daarbij aan de orde zullen komen, zijn onder meer:

-          welke omstandigheden zijn relevant bij de beoordeling of er sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid?

-          onder welke voorwaarden kan een bestuurder aan (hoofdelijke) aansprakelijkheid ontkomen?

-          biedt een decharge altijd ontslag van aansprakelijkheid?

-          welke mogelijkheden biedt een vrijwaring of een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering om bestuurders en commissarissen/toezichthouders schadeloos te stellen?

Eric Verhelst
Tijd:10:45 - 11:30
Thema's:Legal & Compliance

Titel: Eerste indrukken van de invoering van de AVG

Locatie: CARRE 3H

Organisatie: Advocaat te Markelo

In mei van dit jaar is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing geworden. Wat zijn de bevindingen tot nu, en waar ligt de huidige focus van organisaties met betrekking tot de AVG? In de presentatie wordt tevens aandacht besteed aan instrumenten die een organisatie kunnen helpen bij het AVG compliant worden en blijven:

• Risico management met behulp van een Data Protection Impact Assessment (DPIA);

• Privacy Control Framework van NOREA;

• AVG Compliance Management Systeem (op basis van NEN-ISO 19600).

Meer informatie
Rob van Esch & Lesley Fisscher
Tijd:15:45 - 16:30
Thema's:Legal & Compliance

Titel: Bestaat er zoiets als juridisch risicomanagement?

Locatie: CARRE 3H

Sprekers: Rob van Esch &  Lesley Fisscher

Organisatie: Advocatenkantoor Banning 

We zijn op zoek naar een antwoord op de vraag of Juridisch Risicomanagement een vakgebied is. Rob van Esch licht de inhoud van zijn boek (“Handboek Legal Risk Management”) toe. De hierin opgenomen methode is geschikt voor het grote (bank)bedrijf. Lesley Fisscher vertelt over zijn promotie-onderzoek over compliance in het MKB. Vullen die twee methoden elkaar aan? Of zijn ze tegenstrijdig?

Drinks & Networking
Tijd:17:15 - 18:00
Thema's:Resilience
Closing Ceremony
Tijd:17:15 - 18:00
Thema's:Resilience
Eline van Weelden
Tijd:14:30 - 15:15
Thema's:Resilience

Titel: RRESILIENCE IN DE ROTTERDAMSE PRAKTIJK: RESILIENT ASSETMANAGEMENT

Locatie: CARRE 2H

Sprekers: Eline van Weelden, Edo Roldan Sanchez en Naomi Sonneveld

Organisatie: Gemeente Rotterdam

In deze sessie nemen we je mee in onze zoektocht om de eigenschappen en doelstellingen van Resilient Rotterdam te verankeren in het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Daarbij gaan we op zoek naar de synergie tussen het risicogestuurd denken binnen assetmanagement en het resilience gedachtegoed dat is gebaseerd op het bouwen van een vermogen te anticiperen op de risico’s en kansen van de toekomst. Duik met ons in de wereld van veerkrachtige steden, maar vooral ook veerkrachtige mensen en organisaties!

Deze sessie sluit aan op de volgende sessie van de Gemeente Rotterdam, maar de sessies zijn ook los van elkaar te volgen.

Naomi Sonneveld
Tijdens haar masteronderzoek naar de aftermath van de tyfoon Haiyan in de Filippijnen, heeft ze van dichtbij gezien hoe belangrijk de “Resilience” van een land, stad en bevolking is.
Sindsdien is ze gedreven om de resilience van steden te stimuleren en ontwikkelen. Sinds 2017 is Naomi werkzaam bij Resilient Rotterdam waar ze zich onder andere bezig houdt met het ontwikkelen van de Resilience Scan. Een tool waarmee je gestructureerd een gesprek kunt voeren over resilience en men helpt om hun projecten, processen of activiteiten veerkrachtiger te maken.
Eline van Weelden
Met een achtergrond in strategisch ontwerp is Eline constant op zoek naar manieren om de uitdagingen van vandaag en morgen om te zetten in nieuwe kansen. Tijdens haar traineeship bij de Gemeente Rotterdam ontdekte en omarmde ze het gedachtegoed van Resilience om vanuit een integrale benadering bij te dragen aan een toekomstbestendige stad. Na een vertaling van het gedachtegoed van Resilience naar de context van de woningcorporaties zoekt ze nu de verbinding vanuit haar huidige functie bij Stadsbeheer. Want juist de beheeropgaven en de keuzes die we daarin maken bieden geweldige kansen om bij te dragen aan een leefbare stad van morgen.

Edo Roldan Sanchez

Als assetmanager Ondergrond sinds 2014 betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van Assetmanagement als beheerstrategie voor de buitenruimte, zowel boven- als ondergronds. Doel hiervan is optimale balans vinden tussen kansen er risico’s bij het maken van de juiste keuzes voor het beheer en onderhoud van de stad, en zo een bijdrage te leveren aan de kernwaarden van de stad. Vanaf het begin is Resilience benoemd als een van de kernwaarden van Rotterdam als Weerbaarheid. In eerste instantie vooral vanuit het oogpunt van duurzaamheid en klimaatbestendigheid. In de afgelopen periode heeft Edo in zijn rol als assetmanager samen met Eline en collega’s van Resilient Rotterdam gezocht naar hoe het gehele gedachtegoed van Resilience steviger verankerd kan worden binnen het proces van assetmanagement. Hiermee draagt Stadsbeheer niet alleen bij aan een leefbare stad maar vooral ook aan een toekomstbestendige stad.

Meer informatie
Marco Zannoni
Tijd:10:45 - 11:30
Thema's:Resilience

Titel: ORGANISATIONAL RESILIENCE -  8 KEY CHARACTERISTICS OF RESILIENT ORGANISATIONS - HOW TO SURVIVE AND PROSPER IN THIS COMPLEX AND CHANGING WORLD?

Locatie: CARRE 2G

Inleider: Marco Zannoni

Organisatie: Insituut van Veiligheid en Crisismanagement / Aon Global Risk Consulting

 
The current complex and dynamic world has led to unprecedented volatility for organisations. This fueled demand for an overarching approach for disciplines like Risk, Crisis, BCM, Compliance and IT security. Aon has developed a simple framework with 8 key characteristics of Organisational Resilience to help companies to survive and prosper in this complex and changing world.

Door: Marco Zannoni, Director COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement - Aon Global Risk Consulting. Marco is boardroom advisor on safety / security and crisis management, key note speaker and thought leader on e.g. terrorism and cyber.

Meer informatie
Eline van Weelden
Tijd:15:45 - 16:30
Thema's:Resilience

Titel: RESILIENCE IN DE ROTTERDAMSE PRAKTIJK: AAN DE SLAG MET DE RESILIENCE SCAN

Locatie: CARRE 2H

Sprekers: Eline van Weelden, Edo Roldan Sanchez en Naomi Sonneveld

Organisatie: Gemeente Rotterdam

Rotterdam knokt voor een stad die klaar is voor de uitdagingen en kansen van toekomst. Daarom willen we weerbaarheid verankeren in het denken en doen van de stad. Maar hoe doe je dat?

In deze sessie gaan we aan de slag met een instrument dat in Rotterdam is ontwikkeld om het gedachtegoed van Resilient Rotterdam te borgen in projecten, programma’s en processen. Aan de hand van een concrete casus ga jij zelf aan de slag met de Resilience scan. Ontdek waar kansen liggen en aan welke knoppen je kunt draaien om de veerkracht van jouw project om proces te vergroten.


Deze sessie sluit aan op de vorige sessie van de Gemeente Rotterdam, maar de sessies zijn ook los van elkaar te volgen.


Edo Roldan Sanchez

Als assetmanager Ondergrond sinds 2014 betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van Assetmanagement als beheerstrategie voor de buitenruimte, zowel boven- als ondergronds. Doel hiervan is optimale balans vinden tussen kansen er risico’s bij het maken van de juiste keuzes voor het beheer en onderhoud van de stad, en zo een bijdrage te leveren aan de kernwaarden van de stad. Vanaf het begin is Resilience benoemd als een van de kernwaarden van Rotterdam als Weerbaarheid. In eerste instantie vooral vanuit het oogpunt van duurzaamheid en klimaatbestendigheid. In de afgelopen periode heeft Edo in zijn rol als assetmanager samen met Eline en collega’s van Resilient Rotterdam gezocht naar hoe het gehele gedachtegoed van Resilience steviger verankerd kan worden binnen het proces van assetmanagement. Hiermee draagt Stadsbeheer niet alleen bij aan een leefbare stad maar vooral ook aan een toekomstbestendige stad.

Naomi Sonneveld

Tijdens haar masteronderzoek naar de aftermath van de tyfoon Haiyan in de Filippijnen, heeft ze van dichtbij gezien hoe belangrijk de “Resilience” van een land, stad en bevolking is.

Sindsdien is ze gedreven om de resilience van steden te stimuleren en ontwikkelen. Sinds 2017 is Naomi werkzaam bij Resilient Rotterdam waar ze zich onder andere bezig houdt met het ontwikkelen van de Resilience Scan. Een tool waarmee je gestructureerd een gesprek kunt voeren over resilience en men helpt om hun projecten, processen of activiteiten veerkrachtiger te maken.

Eline van Weelden

Met een achtergrond in strategisch ontwerp is Eline constant op zoek naar manieren om de uitdagingen van vandaag en morgen om te zetten in nieuwe kansen. Tijdens haar traineeship bij de Gemeente Rotterdam ontdekte en omarmde ze het gedachtegoed van Resilience om vanuit een integrale benadering bij te dragen aan een toekomstbestendige stad. Na een vertaling van het gedachtegoed van Resilience naar de context van de woningcorporaties zoekt ze nu de verbinding vanuit haar huidige functie bij Stadsbeheer. Want juist de beheeropgaven en de keuzes die we daarin maken bieden geweldige kansen om bij te dragen aan een leefbare stad van morgen.

Meer informatie
Monica de Wit & Jean Pierre van Eekelen
Tijd:14:30 - 15:15
Thema's:Resilience

Titel: Resilience by design

Locatie: WAAIER 3

Organisatie: Business Continuity Institute (BCI)

Resilience by Design daagt organisaties uit om na te denken over de (on)mogelijkheden van ingebouwde weerbaarheid. Hierbij gaat het niet alleen om preventieve maatregelen of reactie-gerichte plannen, maar ook om het ontwerpen van specificaties die ervoor zorgen dat gedurende de levenscyclus van een object of proces weerbaarheid geborgd is. In deze sessie worden ontwikkelingen geschetst, afgezet tegen de praktijk van ProRail.


Monica de Wit is adviseur bedrijfscontinuïteit en informatiebeveiliging bij Verdonck, Klooster & Associates. Zij heeft als professionele missie het borgen van resilience van organisaties door een pragmatische verbinding te maken tussen business continuity management, risicomanagement en informatiebeveiliging. Vanuit het Business Continuity Institute Nederland werkt ze aan het bevorderen van het besef dat bedrijfscontinuïteit anno 2018 een randvoorwaarde is voor het ontwikkelen van veerkrachtige organisaties.


Jean-Pierre van Eekelen is Corporate BCM Officer binnen ProRail. Zijn verantwoordelijkheid is het verhogen van de weerbaarheid van deze, maatschappelijk belangrijke en niet zelden bekritiseerde organisatie, middels een pragmatische implementatie van Business Continuity Management. Hij koppelt daarbij een methodisch verantwoorde aanpak aan zijn eigen jarenlange persoonlijke ervaring als verantwoordelijk lijnmanager. Daarnaast draagt hij bij aan de ontwikkeling van bedrijfscontinuïteit als “praktisch toepasbaar”vakgebied in Nederland middels bijdragen aan de BCI, NEN e.d.

Meer informatie
Douglas Orton & Kari O'Grady
Tijd:15:45 - 16:30
Thema's:Resilience

Titel: Vervolg Keynote: Resilience Leadership Skills

Locatie: WAAIER 3

Inleider: Douglas Orton & Kari O'Grady

Organisatie: Centre for Trauma Studies and Resilience Leadership

The co-founders of the Center for Trauma Studies and Resilience Leadership leverage their research on the 2010 Haiti Earthquake to review twelve resilience leadership skills – leadership, structure, culture, strategy, change, decision-making, learning, sensemaking, collaboration, strategizing, improvisation, and resilience – critical to effective anticipating, sense-losing, improvising, sense-remaking, and renewing during cosmology episodes.

Meer informatie
Bert Toussaint
Tijd:12:00 - 12:45
Thema's:Resilience

Titel: De historie van resilience bij rijkswaterstaat

Locatie: CARRE 2H

Organisatie: Rijkswaterstaat

Risicomanagement is al sinds het begin van het ontstaan van Rijswaterstaat een belangrijk onderdeel van het werk dat RWS uitvoert, zowel in de aanlegprojecten als bij beheer en onderhoud. De technische staat van de objecten werd lange tijd gecontroleerd met een inspectieregime, waarvoor vooral de eigen medewerkers in de districten/dienstkringen verantwoordelijk waren. In aanlegprojecten werd in de contracten en bestekken de risicoverdeling vastgelegd. Bij disputen werd sinds de 20 e eeuw een beroep gedaan op arbitrage. Een omslag in het denken over risico’s vormt de probabilistische benadering, waarbij met statistische methodes faalkansen in technische systemen en objecten wordt berekend. Deze werd ontwikkeld tijdens de bouw van de Oosterscheldekering in de jaren zeventig en tachtig. Verder ging RWS steeds meer risico’s en faalkansen in systemen onderkennen. Denk aan de ontwikkeling van waterveiligheidsnormen op basis van de overschrijdingskansen van waterkeringen, die sinds de

jaren vijftig de basis vormt voor het hoogwaterbeheer. Sinds 2015 is het uitgangspunt voor deze veiligheidsnormen het overlijdensrisico van de bevolking. Ook zoetwatertekorten in het watersysteem zijn na de droge zomer van 1976 systematisch in kaart gebracht. Op basis daarvan is een prioritering ontworpen om in schaarse tijden het water optimaal te kunnen verdelen. De systeemaanpak die RWS de laatst zestig jaar hanteert zal centraal staan in de presentatie.Bert Toussaint heeft in Leiden geschiedenis gestudeerd. In 2000 is hij begonnen als historicus van Rijkswaterstaat. "In deze functie leid ik onder meer een onderzoeksprogramma met daarin thema’s

op het gebied van de geschiedenis van het waterbeheer, infrastructuur en mobiliteit, duurzaamheid en de geschiedenis van de RWS-organisatie".

Meer informatie
Chris Ravensbergen
Tijd:12:00 - 12:45
Thema's:Resilience

Titel: Presentaties genomineerden risk management studie award 2018

Locatie:  CARRE 2G

Organisatie: Genootschap voor Risicomanagement

Op het brede terrein van risicomanagement wordt veel onderzoek gedaan. Dat is ook nodig want er is nog veel te ontdekken. Er moet dus geploegd en gezaaid worden. Om dat te stimuleren heeft het Genootschap voor Risicomanagement de Risk Management Studie Award in 1994 in het leven geroepen. Hier zullen de genomineerden voor de risk management award 2018 presenteren. 


Elk jaar worden op diverse opleidingen scripties geschreven en onderzoeken gedaan die een relatie hebben met het brede onderwerp “risicomanagement”. Het is erg jammer dat de resultaten van deze vaak interessante onderzoeken alleen bij een klein publiek bekend zijn. Via de Risicomanagement Award van het Genootschap voor Risicomanagement krijgen een paar auteurs/onderzoekers de gelegenheid hun werk aan een groter publiek te presenteren.

De inzendingen voor de Risicomanagement Award 2018 waren van een hoog niveau, goed geschreven en behandelen zeer diverse maar maatschappelijk relevante onderwerpen. Want hoe vaak is er niet discussie over hoeveel gemeenschapsgeld er uitgegeven moet worden om gezondheidsrisico’s of veiligheidsrisico’s van burgers te verminderen of om de gevolgen van klimaatverandering/extreme weersomstandigheden te beperken? En iedereen kent projecten die veel meer kosten dan van tevoren gedacht. Waar ligt dat nu werkelijk aan en kan door bijvoorbeeld veel meer interdisciplinair te werken dit verbeterd worden? Kan een bedrijf zijn resultaten verbeteren door op alle afdelingen risicomanagement toe te passen? En hoe “volwassen” is een bedrijf dan op dit gebied? Hoeveel vertrouwen is er wel niet nodig voor een succesvolle publiek private samenwerking? Het valt op dat er in veel onderzoeken aandacht is voor het menselijk gedrag en voor hoeveel moeite mensen hebben om rationeel om te gaan met onzekerheden. Op basis van de aspecten Toepasbaarheid, Originaliteit en Professionaliteit heeft de jury drie genomineerden voor de Risicomanagement Award 2018 bepaald.

De genomineerden voor de Award voor Master scripties zijn (in alfabetische volgorde):

David Bornebroek

Gemonetariseerde maatschappelijke waarde brandveilig leven

 

De kernvraag is wanneer een maatschappelijke investering in risicopreventie lonend is. David Bornebroek onderzoekt dit vraagstuk voor het onderwerp brandveiligheid gebruik makend van interviews. Hij besteedt veel aandacht aan de subjectiviteit van de antwoorden van geïnterviewden en hoe daarmee om te gaan.

Anniek Corporaal

Moving your world by creating memorable experiences; Hoe vliegers veiligheid, kosten en klant balanceren onder invloed van ervaring, tijd en peers.

 

Een piloot moet veel afwegingen maken, vaak onder tijdsdruk. Hoe goed doet hij/zij dat en leert hij daarbij van collega’s? Anniek Corporaal weet met een originele onderzoeksmethode antwoord te vinden op deze vragen.

Frans Rops

Interdisciplinair werken als risicogereedschap

 

Integraal naar risico’s kijken vraagt soms om andere besluiten. Frans Rops beschrijft een boeiend dilemma over hoe te manoeuvreren bij diverse belangen. Dit onderzoek leest als een spannend verhaal.   

Voor de Award voor Bachelor scripties wordt in verband met te weinig inzendingen geen Award toegekend. Esther Lie krijgt de Motivatie-prijs voor haar scriptie “Risicogestuurd werken”, waarin ze op een heldere manier een maturity model formuleert voor risicogestuurd werken en dit model toepasbaar maakt voor een bedrijf.

Meer informatie
Chris Ravensbergen
Tijd:14:30 - 15:15
Thema's:Resilience

Titel: Presentaties genomineerden risk management studie award 2018 (vervolg op sessie hier voorafgaand)

Locatie: CARRE 2G

Organisatie: Genootschap voor Risicomanagement

Op het brede terrein van risicomanagement wordt veel onderzoek gedaan. Dat is ook nodig want er is nog veel te ontdekken. Er moet dus geploegd en gezaaid worden. Om dat te stimuleren heeft het Genootschap voor Risicomanagement de Risk Management Studie Award in 1994 in het leven geroepen. Hier zullen de genomineerden voor de risk management award 2018 presenteren. 


Elk jaar worden op diverse opleidingen scripties geschreven en onderzoeken gedaan die een relatie hebben met het brede onderwerp “risicomanagement”. Het is erg jammer dat de resultaten van deze vaak interessante onderzoeken alleen bij een klein publiek bekend zijn. Via de Risicomanagement Award van het Genootschap voor Risicomanagement krijgen een paar auteurs/onderzoekers de gelegenheid hun werk aan een groter publiek te presenteren.

De inzendingen voor de Risicomanagement Award 2018 waren van een hoog niveau, goed geschreven en behandelen zeer diverse maar maatschappelijk relevante onderwerpen. Want hoe vaak is er niet discussie over hoeveel gemeenschapsgeld er uitgegeven moet worden om gezondheidsrisico’s of veiligheidsrisico’s van burgers te verminderen of om de gevolgen van klimaatverandering/extreme weersomstandigheden te beperken? En iedereen kent projecten die veel meer kosten dan van tevoren gedacht. Waar ligt dat nu werkelijk aan en kan door bijvoorbeeld veel meer interdisciplinair te werken dit verbeterd worden? Kan een bedrijf zijn resultaten verbeteren door op alle afdelingen risicomanagement toe te passen? En hoe “volwassen” is een bedrijf dan op dit gebied? Hoeveel vertrouwen is er wel niet nodig voor een succesvolle publiek private samenwerking? Het valt op dat er in veel onderzoeken aandacht is voor het menselijk gedrag en voor hoeveel moeite mensen hebben om rationeel om te gaan met onzekerheden. Op basis van de aspecten Toepasbaarheid, Originaliteit en Professionaliteit heeft de jury drie genomineerden voor de Risicomanagement Award 2018 bepaald.

De genomineerden voor de Award voor Master scripties zijn (in alfabetische volgorde):


David Bornebroek

Gemonetariseerde maatschappelijke waarde brandveilig leven

 

De kernvraag is wanneer een maatschappelijke investering in risicopreventie lonend is. David Bornebroek onderzoekt dit vraagstuk voor het onderwerp brandveiligheid gebruik makend van interviews. Hij besteedt veel aandacht aan de subjectiviteit van de antwoorden van geïnterviewden en hoe daarmee om te gaan.

Anniek Corporaal

Moving your world by creating memorable experiences; Hoe vliegers veiligheid, kosten en klant balanceren onder invloed van ervaring, tijd en peers.

 

Een piloot moet veel afwegingen maken, vaak onder tijdsdruk. Hoe goed doet hij/zij dat en leert hij daarbij van collega’s? Anniek Corporaal weet met een originele onderzoeksmethode antwoord te vinden op deze vragen.

Frans Rops

Interdisciplinair werken als risicogereedschap

 

Integraal naar risico’s kijken vraagt soms om andere besluiten. Frans Rops beschrijft een boeiend dilemma over hoe te manoeuvreren bij diverse belangen. Dit onderzoek leest als een spannend verhaal.   

Voor de Award voor Bachelor scripties wordt in verband met te weinig inzendingen geen Award toegekend. Esther Lie krijgt de Motivatie-prijs voor haar scriptie “Risicogestuurd werken”, waarin ze op een heldere manier een maturity model formuleert voor risicogestuurd werken en dit model toepasbaar maakt voor een bedrijf.

Meer informatie
Petra de Weerd - Nederhof
Tijd:10:45 - 11:30
Thema's:Resilience

Titel: Veerkracht en innovatief werkgedrag na persoonlijk trauma

Locatie: WAAIER 3

Inleider: Petra de Weerd-Nederhof

Organisatie: Universiteit Twente

Vanuit een traumatische gebeurtenis in ons gezin in 2012 weet ik dat veerkracht en innovatief werkgedrag nauw met elkaar verbonden zijn: toen mijn dochter overleed kon ik een tijd lang geen onderzoek meer doen of een artikel schrijven. 6 jaar later, back on track, heb ik dit gegeven verweven in nieuw onderzoek onder kenniswerkers naar de relatie tussen veerkracht en innovatie. Gebaseerd op vele interviews presenteer ik dit verhaal. De boodschap: persoonlijke trauma’s gebeuren vaker dan we toe willen geven (en hebben veel impact op innovatief werkgedrag), maar het goede nieuws is: er is ook veel meer veerkracht dan we weten en dat kan juist ook tot positievere resultaten leiden (zoals grotere innovaties) na persoonlijk trauma. Via leiderschap, teamsamenstelling en organisatorische regelingen kunnen we hier veel meer van leren dan we nu doen!

Meer informatie
Meinte Wildschut
Tijd:15:45 - 16:30
Thema's:Resilience

Titel: The project manager as captain - How to keep the ship on course under unpredictable weather conditions?

Locatie: CARRE 2G

Organisatie: Nederlandse Spoorwegen

A project is a planned endeavour. But what if the world becomes increasingly disruptive, chaotic? If classic risk management is insufficient to maintain a healthy resilience level? For these conditions, the Uncertainty Web is being designed. In the workshop, the instrument is explained, scientifically validated and its use is discussed.


Change driven project management. That is Meinte’s motto. A project is a tool to support change. His favourite place is where business meets IT and where conditions are fuzzy and dynamic. His research focuses on the improvement of project resilience under chaotic conditions.

Meer informatie
Peter Oeij
Tijd:12:00 - 12:45
Thema's:Resilience

Titel: innovation resilience behaviour en mindful organiseren: Teamrecept tegen falen

Locatie: WAAIER 3

Organisatie: TNO


Ik ga het hebben over teams die veerkrachtig omgaan met kritieke incidenten die de voortgang van hun innovatie-project bedreigen. Onbedoeld zijn teams geneigd bij zulke dreiging eerder op safe te spelen dan risico’s te nemen. Dat remt innovatieve oplossingen. En dat is juist wat je niet wilt bij innovatie-teams die werken aan innovatieprojecten. Wat brengen succesvolle organisatie en hun teams hiertegen in het geweer?

Dr Peter Oeij is historicus, socioloog en psycholoog. Sinds 2001 werkt hij bij TNO. De onderwerpen sociale innovatie, ‘workplace innovation’, team dynamiek, nieuwe technologie en gevolgen voor werk en organisatie, en innovatie management zijn thema’s die hem interesseren. Zijn laatste boek is ‘Workplace innovation: theory, research and practice (Springer Publishers; 2027) dat hij samen met Diana Rus and Frank Pot redigeerde.

Meer informatie
Pauli van Oort
Tijd:10:45 - 11:30
Thema's:Resilience

Titel: Veerkrachtig (‘resilient’) organiseren met FRAM

Locatie: CARRE 2H

Organisatie: RONT

FRAMWORKS: een frisse kijk op veerkrachtig (‘resilient’) organiseren. FRAM staat voor 'Functional Resonance Analysis Method (FRAM)'. In deze workshop maakt u kennis met de kracht van FRAM: het visualiseren van een proces ‘as-done’ op de werkvloer middels waarderende dialoog, als basis voor praktijkgerichte procesverbetering. ‘The profit is in the process’.

Max. aantal deelnemers: 25

Meer informatie
Rik van Reekum
Tijd:15:45 - 16:30
Thema's:Technology

Titel: Octrooien, bezit en aansprakelijkeid?!

Locatie: HAL B 2B

Organisatie: Business Development & IP O3 Systems

Risicomanagement is bij grote, innovatieve bedrijven standaard onderdeel van de IP managementpraktijk en komt vooral tot uitdrukking in Freedom To Operate (of patent clearance). Dat aansprakelijkheidsbegrip is niet alleen van belang voor individuen en bedrijven die octrooien aanvragen, maar ook voor hen die dat niet doen, maar wel nieuwe technologieën gebruiken en ontwikkelen om geld mee te verdienen. De discussie over implicaties daarvan wordt geinitieerd aan de hand van een publiekelijk toegankelijke casebeschrijving van een Duitse startup op het gebied van ultra-filtratietechnologie met behulp van membranen (Watertreat, zoals hier in de regio Pentair X-flow).

Jord Warmink
Tijd:14:30 - 15:15
Thema's:Technology

Titel: Resilient flood protection (student presentations)

Location: Foyer Waaier

Inleider: Jord Warmink, Vera van Bergeijk and involved teachers.

Organisation: Civil Engineering and Management department, University of Twente Multifunctional flood defences increasingly raise interest as resilient solutions for flood risk mitigation. However, their design and implementation is complicated, because many users, stakeholders and technologies lead to conflicting interests. Students of the University of Twente worked 10 weeks to study the key aspects of MFD design and will proudly present you their physical scale models of the new village integrated into a resilient flood defence. The scale models are the whole day on display, so come and visit us anytime. The pitch presentation starts on the indicated time.

Meer informatie
Cristian Hesselman
Tijd:15:45 - 16:30
Thema's:Technology

Titel: SECURING THE INTERNET TOGETHER

Locatie: HAL B 2A

Inleider: Cristian Hesselman

Organisatie: Universiteit Twente

Why attend this talk:
You should attend this talk if you want to know how collaboration forms one of the core principles the Internet and how to secure the Internet in a collaborative way.
 
Cristian Hesselman is the head of SIDN Labs, the research team of SIDN, the operator of the .nl domain. He’s also a part-time associate professor at the University of Twente in the group Design and Analysis of Communication Systems (DACS).

Meer informatie
Hans Heerkens
Tijd:12:00 - 12:45
Thema's:Technology

Titel: Dr. Jekyll and Mr. Hyde go for a flight

Locatie: HAL B 2A

Organisatie: EasyJet & Universiteit Twente

In all probability, automation has made flying safer. But there are safety hazards in aircraft automation, ironically sometimes with precisely those technologies that are intended to increase safety. Hans Heerkens looks at automation traps, man-machine interface and risky behavior in aviation.


Hans Heerkens Ph.D is assistant professor at the University of Twente (Netherlands) and does consultancy work on the aviation industry and decision making, focusing on the interplay between technological, economic and management issues. He has made a number of contributions on the aviation industry and decision making in national and international journals. He is chairman of the Platform Unmanned Cargo Aircraft (PUCA).

Meer informatie
Closing Ceremony
Tijd:17:15 - 18:00
Thema's:Technology
Drinks & Networking
Tijd:17:15 - 18:00
Thema's:Technology
Jord Warmink
Tijd:15:45 - 16:30
Thema's:Technology

Titel: Nabespreking multi-functional flood defence (gesloten bijeenkomst)

Locatie: CARRE 2506

Inleiders: Jord Warmink & Studenten Civiele Techniek

Organisatie: Twente Water Centre - University of Twente

Multifunctional flood defences increasingly raise interest as robust solutions for flood risk mitigation around the world. However, their design and implementation is complicated, because many users, stakeholders and technologies lead to conflicting interests. Students of the University of Twente worked 10 weeks to study several aspects of MFDs and designed the new village integrated into a climate dike. They will present their physical scale model of the study area near Kampen in an informal and interactive way.

Meer informatie
Roel van Rijsewijk
Tijd:10:45 - 11:30
Thema's:Technology

Titel: Van controle naar vertrouwen

Locatie: HAL B 2B

Organisatie: Deloitte

We leven in een wereld van totale transformatie, gedreven door technologie. Het is de dageraad van het informatie-tijdperk; alles gaat veranderen, we staan aan het begin en niemand weet hoe de toekomst eruit zal zien. Het is allemaal onzeker. Deze onzekerheid kan leiden tot angst en verstarring.

De grootste uitdaging op dit moment van elke leider van een grote organisatie is hoe om te gaan met exponentiele veranderingen, onzekerheid en complexiteit. Ze staan aan het roer van een bureaucratie, een organisatievorm overgebleven uit het industriële tijdperk, die zeer robuust en heel goed is in ‘ efficiencies of scale’ maar absoluut niet kan omgaan met onzekerheid. Een organisatievorm die niet in staat is zich voortdurend en steeds sneller aan te passen aan grote veranderingen. De organisatie is niet agile genoeg. Ze hebben zelfs een woord voor deze existentiële angst: disruptie. Wat we nodig hebben is vertrouwen, weg van angst voor onzekerheid. Onzekerheid kan namelijk ook leiden tot hoop en optimisme; onzekerheid betekend namelijk een wereld van mogelijkheden.

We halen controle en vertrouwen vaak door elkaar heen. We proberen vertrouwen in instellingen te herstellen door meer regels en toezicht. Maar dat is geen vertrouwen, dat is geïnstitutionaliseerd wantrouwen. Controle en vertrouwen zijn communicerende vaten. Je hebt omgevingen met veel controle en weinig vertrouwen en je hebt omgevingen met veel vertrouwen en weinig controle. En dat is logisch want wat is vertrouwen? Dat is de controle loslaten.

Meer informatie
Richard Bliek
Tijd:10:45 - 11:30
Thema's:Technology

Titel: Resilience in a complex, ever changing IT landscape - state of art versus state of practice

Locatie: HAL B 2A

Organisatie: ABN-AMRO

Pinnen, Internet Bankieren, iDeal en sinds kort ook Tikkie zijn onderdeel van ons dagelijkse leven. Gebruikers mogen verwachten dat dergelijke diensten er altijd zijn. De onderliggende IT is inmiddels aardig complex. Over complexiteit en het omgaan met verstoringen is heel veel theorie beschikbaar. Maar hoe zetten we dat om naar praktijk?


Richard Bliek heeft een master Informatica én een master Risicomanagement, beide van de Universiteit Twente. Al jarenlang is hij betrokken bij grote systemen, waaronder Internet Bankieren en SWIFT. Hij is een IT-er met een missie: het veranderen van de aanpak van verstoringen in complexe omgevingen.

Meer informatie
Carlo Klerk
Tijd:12:00 - 12:45
Thema's:Technology

Titel: De veiligheidscultuur op security gebied

Locatie: HAL B 2B

Inleider: Carlo Klerk

Organisatie: Xebia

In deze sessie gaat Carlo in op de risico’s op het gebied van cybersecurity, het belang om ze beter te begrijpen, de verschillen tussen overeenkomsten met fysieke risico’s én vooral: waarom je niet alleen op security specialisten moet rekenen om je bedrijf goed te beveiligen!


Carlo is een Security Coach bij Xebia. Vanuit die rol help hij bedrijven om zelfstandig te worden op het gebied van informatiebeveiliging. Dit doet hij door kennis intern in de organisatie geborgd te krijgen in plaats van afhankelijk te blijven van externe partijen. Hij put hierbij uit zijn ervaring op het gebied van Secure Software Developement, Security Operations en Penetratie Testen.

Meer informatie
Carlo Klerk
Tijd:14:30 - 15:15
Thema's:Technology

Titel: De veiligheidscultuur op security gebied

Locatie: HAL B 2B

Inleider: Carlo Klerk

Organisatie: Xebia

In deze sessie gaat Carlo in op de risico’s op het gebied van cybersecurity, het belang om ze beter te begrijpen, de verschillen tussen overeenkomsten met fysieke risico’s én vooral: waarom je niet alleen op security specialisten moet rekenen om je bedrijf goed te beveiligen!


Carlo is een Security Coach bij Xebia. Vanuit die rol help hij bedrijven om zelfstandig te worden op het gebied van informatiebeveiliging. Dit doet hij door kennis intern in de organisatie geborgd te krijgen in plaats van afhankelijk te blijven van externe partijen. Hij put hierbij uit zijn ervaring op het gebied van Secure Software Developement, Security Operations en Penetratie Testen.

Meer informatie
Johan de Kruijf
Tijd:14:30 - 15:15
Thema's:Finance

Titel: Weerstandsvermogen als heilige graal?

Locatie: CARRE 3E

Organisatie: Voor Raad & Bestuur

Welk risico neemt u bij een weerstandsratio van tenminste 1,0?

Als de weerstandsratio van uw gemeente boven 1,0 ligt, dan hoeft u zich geen zorgen te maken over lastige vragen van toezichthouders. Laten we in gesprek gaan. Waar ligt nu echt de grens van wat u accepteert of niet. Kortom wat is uw risk-apetite en bent u ècht in control?  

Dr. Johan A.M. de Kruijf doet onderzoek naar be- en aansturing van op afstand geplaatste organisaties op nationaal en lokaal niveau. Vanuit bedrijfseconomisch en juridisch perspectief kijkt hij naar doelmatigheid en doeltreffendheid maar ook naar de houdbaarheid van taakuitvoering voor zowel de opdrachtgever als de eigenaar van de organisatie.

Meer informatie
Jeroen Sempel
Tijd:10:45 - 11:30
Thema's:Finance

Titel: RENDEMENT VERSUS RISICO IN PROFIT EN NON-PROFIT

Locatie: CARRE 3E

Organisatie: Universiteit Twente & Jeroen Sempel Finance & Innovation

U zou verwachten dat hoge risico's gepaard gaan met hoger rendementen en dat lage risico's gepaard gaan met beperkte rendementen.

Voor veel bedrijven blijkt dit niet te kloppen. En ook in de non-profit blijken organisaties het lastig te vinden hier handen en voeten aan te geven. 

Welke sectoren nemen al jarenlang enorme risico's terwijl de rendement structureel achterblijven? Zijn er bedrijven die met lage risico's structureel hoge rendementen weten te behalen? En wat doen non-profit organisaties met de toegenomen risico's die zij op zich af zien komen? 

In deze workshop maken we een boeiende rondgang in de wereld van rendement-risicoprofielen van allerhande organisaties.


Jeroen Sempel ontwikkelt maatwerktrainingen voor een brede groep opdrachtgevers, waaronder Booking.com, Exact Business Software, VINCI Energies NL, TSM Business School, Boskalis, Heijmans en Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast adviseert hij op terreinen als financieel management, planning & control en de vertaling van innovatiestrategie in meetbare financiële performance. Jeroen is voor een dag per week als docent verbonden aan de Universiteit Twente.

Meer informatie
Closing Ceremony
Tijd:17:15 - 18:00
Thema's:Finance
Anatoliy Babic
Tijd:12:00 - 12:45
Thema's:Finance

Titel: RISK MANAGAMENT IN AUTOMATED TRADING SYSTEMS

Locatie: CARRE 3D

Inleiders: Anatoliy Babic

Organisatie: Optiver  
Optiver is a proprietary trading firm and market-maker in financial securities on all major financial markets. The talk will elaborate on the daily challenges a trader at Optiver faces, focussing on trading strategies, portfolio analysis and risk management


Anatoliy Babic, 25 years, born in Ukraine and UT-alumnus in Applied Mathematics. His passion is to discover patterns in complex problems and apply mathematical techniques to them. Together with Giels Brouwer he founded the UT-spinoff company SciSports which applies scientific techniques in the world of football, to quantify the quality of each football player in the world. Currently he is a Quantitative Trader at the company Optiver; a proprietary trading firm and market-maker in financial securities on all major financial markets. The talk will elaborate on the daily challenges a trader at Optiver faces, focusing on trading strategies, portfolio analysis and risk management.

Meer informatie
Arie de Wild & Ellen Gehner
Tijd:12:00 - 12:45
Thema's:Finance

Titel: Risk Appetite en Financial Resilience

Locatie: CARRE 3E

Inleiders: Arie de Wild & Ellen Gehner

Organisatie: Hogeschool Rotterdam & Provincie Zuid-Holland


Risk Appetite en Financial Resilience

Hoe beïnvloedt de bereidheid van een organisatie risico te nemen haar financiële veerkracht? De Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland worstelden met deze vraag, in het bijzonder in relatie tot het provinciale infrastructuurinvesteringsprogramma. In 2017 verleende de provincie aan het Kenniscentrum Business Innovation de opdracht een risicoafwegingskader te ontwerpen met daarin de risicomatrix als centrale component. Het kenniscentrum paste in samenwerking met een groep ambtenaren van de provincie een innovatieve methode toe aan de hand waarvan de Gedeputeerde Staten kunnen bepalen welke risicohouding men wil aannemen. Gedurende het ontwerpproces werd de ambtenaren gevraagd de ernst van financiële verliezen uit te drukken in een getal dat de pijn van dit verlies weergeeft. Dit resulteerde in een pijncurve die visualiseert of de risicohouding van een organisatie risicomijdend, -neutraal of -zoekend is. Aan de hand van deze pijncurve voorgesteld door de ambtenaren werd een eerste ontwerp van de risicomatrix bepaald. De pijncurve kan tevens worden gebruikt om te bepalen hoeveel weerstandsvermogen een organisatie, uitgaande van haar risicohouding, dient aan te houden. In deze presentatie laten wij zien hoe de pijncurve wordt bepaald. Vervolgens wordt getoond hoe deze de risicomatrix beïnvloed. Ten slotte leggen wij met rekenvoorbeelden uit hoe aan de hand van de pijncurve het weerstandsvermogen wordt bepaald.


Arie de Wild is lector Risicomanagement en gedrag bij Kenniscentrum Business Innovation en is in 2013 gepromoveerd met het proefschrift Unraveling Risk Appetite. Mary Ann Mooiman is Senior Financieel Beleidsmedewerker bij de Provincie Zuid-Holland en trekker van het ontwerpproject voor de risicomatrix. Maarten Weers is programmamanager Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur en beleidsmedewerker Verkeer en Vervoer.


Ellen Gehner is Senior Financieel Beleidsmedewerker bij de Provincie Zuid-Holland en verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van het risicomanagement binnen de organisatie.Hiervoor was zij werkzaam bij AT Osborne als adviseur op het gebied van risico- en kwaliteitsmanagement en audits & evaluaties binnen de afdelingen Huisvesting & Vastgoed en Infrastructuur, Gebiedsontwikkeling & Milieu. In 2008 Is Ellen gepromoveerd op haar proefschrift 'Knowingly taking risk; investment decision making in real estate development' dat zich richt op het nemen van investeringsbeslissingen onder risico bij projectontwikkelaars.

Meer informatie
Henk Kroon & Marc Westerhof
Tijd:15:45 - 16:30
Thema's:Finance

Titel: RISICOBEOORDELING BIJ FINANCIERS: WAT METEN WE EN WAT METEN WE NIET 

Locatie: CARRE 3E

Organisatie: Hogeschool van Amsterdam & Westerhof advies


In dit onderzoek is middels interviews bij financiers in Nederland gepoogd een antwoord te geven op bovenstaande vraag. Daarnaast wordt er een internationale vergelijking gemaakt.

Henk Kroon werkt op dit moment op de Hogeschool van Amsterdam en verricht samen met Westerhof Advies financierings- en waarderingsopdrachten uit voor start-up-bedrijven en bedrijven in groeisituaties. Daarnaast is Henk ook betrokken bij post-academisch onderwijs van de Universiteit Twente.
Marc Westerhof is eigenaar van Westerhof Advies, een adviesbedrijf voor financierings- en waarderingsvraagstukken.

Meer informatie
Closing Ceremony
Tijd:17:15 - 18:00
Thema's:Operations & Safety
Drinks & Networking
Tijd:17:15 - 18:00
Thema's:Operations & Safety
Jaap van Ekris & Ivan Reijnen
Tijd:15:45 - 16:30
Thema's:Operations & Safety

Titel: VAN 'WEER SOFTWARE' NAAR 'SOFTWEERBAARHEID'

Locatie: HAL B 2E

Inleiders: Jaap van Ekris & Ivan Reijnen

Organisatie: Delta Pi namens Nederlandse Vereniging voor Risicoanalyse en Bedrijfszekerheid (NVRB)

Op 21 augustus van dit jaar legde een ‘softwarefout’ het treinverkeer in en rondom Amsterdam volledig plat. Het zoveelste recente voorbeeld van een software fout kopten de kranten. Nietwaar? Hoe voorkomen we dat software van een Asset een Liability begint te worden?
Aan de hand van deze casus gaan Ivan Reijnen - en collega Jaap van Ekris - met u op zoek naar wat we kunnen en mogen verwachten van software en van de mensen en processen bij het ontwikkelen van bedrijfskritische software.

Ivan Reijnen (48), directeur Delta Pi, helpt bedrijven al 25 jaar vooruit door samen met een risicobril naar techniek, proces en bijbehorende organisatie te kijken. Met persoonlijke credo’s als ‘zaken zijn complex maar mensen maken het ingewikkeld’ en ‘complexiteit vereenvoudigen zonder te versimpelen’ werkt hij met zijn collega’s van Delta Pi met veel plezier aan de gedeelde passie om de Bedrijfszekerheid, Veiligheid en Leefbaarheid van de BV Nederland zeker te stellen en te verbeteren.
Jaap van Ekris (46), senior consultant Delta Pi, helpt ruim 20 jaar organisaties met het beheersen van IT risico’s: zowel Safety als Bedrijfszekerheid en Security. Dit heeft hij onder andere gedaan bij de Kerncentrale Borssele, de luchtverkeersleiding van Eurocontrol, de bedrijfsvoeringssystemen van de KLM, de Oosterscheldekering en de Boeing 787 Dreamliner. Zijn passie is het begrijpen van de technische risico’s en het helpen van partijen om de technische risico’s zowel technisch als organisatorisch te beheersen.

Meer informatie
Michael Lansbergen
Tijd:14:30 - 15:15
Thema's:Operations & Safety

Titel: De rollercoaster of behaviour

Locatie: HAL B 2F

Organisatie:  ZGT / Saxion Hogeschool

The rollercoaster of behaviour’ ( variety of behaviour needed for change )veerkracht duidt op een veranderproces welke een variatie van competenties vraagt om het gewenste effect te verkrijgen. In een prikkelende workshop wordt vanuit leertheorie, persoonskenmerken en regelkringen en praktische inzichten verkregen om in organisatisch zowel strategisch, tactisch als operationeel met risicobeheersing aan te slag te gaan. Een perspectief vanuit inhoud, proces en gedrag.

Meer informatie
Peter Dieleman & Pieter Terlouw
Tijd:12:00 - 12:45
Thema's:Operations & Safety

Titel: Workshop voorspellen van uitloop IT projecten

Locatie: HAL B 2E

Inleider: Peter Dieleman & Pieter Terlouw 

Organisatie: Universiteit Twente


Het is bekend dat IT projecten vaak uitlopen zowel in tijd als in kosten. Te vaak worden ze halverwege gestaakt. Het gaat om verliezen van honderden miljoenen €’s per jaar. Het probleem is hardnekkig; het bestaat al meer dan 50 jaar. Binnen het programma Master Risico Management (MRM) van Professional Learning & Development (PLD) is in de afgelopen jaren een model ontwikkeld waarmee deze uitloop voorspeld kan worden voordat het project gestart is en zelfs voordat het geaccordeerd is.

De tijduitloop voorspellingen zijn accuraat binnen een bandbreedte van 10 % met een gemiddelde van circa 5 %. De kostenuitloop voorspellingen zijn correct binnen een bandbreedte van 20 % met

een gemiddelde van circa 8 %. Het model is getest binnen een Nederlands miljarden concern. De bovengenoemde waarden zijn daar gevonden.

Het model is eenvoudig te hanteren en dat zal in de workshop worden toegelicht door twee van de drie ontwikkelaars. Deelnemers kunnen twee of meer maatgevende afgeronde projecten uit hun omgeving meenemen naar de workshop. Eén ervan zal gebruikt worden om het model voor hun bedrijf te kalibreren; het tweede kan gebruikt worden om de toepasbaarheid in hun bedrijf te toetsen. Van die projecten moet de oorspronkelijke tijdplanning en kostenraming bekend zijn en de echte looptijd en kosten. Zodoende zijn de beide uitloopfactoren dan bekend. Tijdens de workshop en daarna is er volop de gelegenheid om met de twee ontwikkelaars vangedachten te wisselen of verdere toelichting te krijgen.

Meer informatie
Bob Veenvliet & Coen Boschker
Tijd:14:30 - 15:15
Thema's:Operations & Safety

Titel: Risk Management in de praktijk

Locatie: HAL B 2E

Organisatie: Icologiq

Sprekers: Bob Veenvliet & Coen Boschker

Icologiq is expert op het gebied van processen digitaliseren. In deze presentatie wordt aangegeven hoe met een geïntegreerde QHSE-softwareoplossing, Risk Management in de praktijk gebracht wordt. Van lokale oplossingen en spreadsheets, naar één betrouwbare transparante Enterprise oplossing. Waar ook ter wereld inzetbaar en configureerbaar om processen te delen en culturen te overbruggen. De inzet van Icologiq software, leidt dan ook niet tot IT-projecten, maar veranderingsprocessen die door uw medewerkers vanaf het begin gedragen worden. Er zullen praktijkvoorbeelden worden gedeeld van hoe organisaties op een effectieve manier omgaan met strategische, tactische en operationele risico’s.


Bob Veenvliet werkt vanaf 1 april 2015 als Consultant bij Icologiq. Icologiq is een organisatie die zich richt op het innoveren van veiligheids- en kwaliteitssystemen.

Hij wordt ingezet bij diverse projecten, waarbij veiligheid, gezondheid en milieu een belangrijk aspect van het werk vormen. Hij heeft ruime ervaring met implementaties, inrichting en het geven van trainingen van onze producten.

Bob heeft de opleiding Integrale Veiligheidskunde gevolgd aan de Saxion Hogeschool te Enschede. Momenteel volgt hij de MoSHE opleiding aan de TU Delft


Coen Boschker is werkzaam als Senior Business Consultant bij Icologiq. Coen begeleidt de implementatie en optimalisatie van de oplossingen die Icologiq biedt voor het innoveren van veiligheids- en kwaliteitssystemen van organisaties. Governance, Risk en Compliance management zijn thema’s die hierbij een grote rol spelen. Coen heeft een masteropleiding Informatiekunde gevolgd aan de Universiteit Utrecht, waarmee hij een achtergrond heeft in zowel de technische als menselijke kant van IT.

Meer informatie
Pieter van Gelder
Tijd:10:45 - 11:30
Thema's:Operations & Safety

Titel: Increasing Safety Levels in Rail Transport 

Locatie: HAL B 2F

Inleider: Pieter van Gelder

Organisatie: TU Delft

Rail transport is one of the safest transportation modes. However, accidents, despite being sporadic events, might result in major consequences. In many countries, rail operations are mainly carried out by private railway operators, while the rail infrastructure is managed by public utility companies. Public/private companies, responsible for the rail network, focus on maintaining and improving the efficiency and effectiveness of rail operations by adopting more effective safety measures (e.g. train protection systems, signalling systems, etc). This presentation will present an optimization model with the aim to support railway infrastructural managers with optimizing their investments in safety systems and to quantify the expected risk reduction in their networks.  The developed model can be used as a simulation tool to support and/or influence public authorities when allocating priorities on different projects and to make public investments more effective.

Prof. dr. ir. P.H.A.J.M. van Gelder is Professor of Safety and Security Science and Director of the TU Delft Safety and Security Institute. His  area of research is on developing risk management methodologies for reliable, secure and safe design in socio-technical domains. Van  Gelder is based at the Faculty of Technology, Policy and Management of TU Delft.

Meer informatie
Michael Lansbergen
Tijd:15:45 - 16:30
Thema's:Operations & Safety

Titel: De rollercoaster of behaviour: Over de ingrediënten van succesvolle verbeterteams (Vervolg)

Locatie: HAL B 2F

Inleider: Michael Lansbergen

Organisatie: ZGT / Saxion Hogeschool

The rollercoaster of behaviour’ ( variety of behaviour needed for change )veerkracht duidt op een veranderproces welke een variatie van competenties vraagt om het gewenste effect te verkrijgen. In een prikkelende workshop wordt vanuit leertheorie, persoonskenmerken en regelkringen en praktische inzichten verkregen om in organisatisch zowel strategisch, tactisch als operationeel met risicobeheersing aan te slag te gaan. Een perspectief vanuit inhoud, proces en gedrag.

Meer informatie
Erfan Hoseini
Tijd:12:00 - 12:45
Thema's:Operations & Safety

Titel: HOE BEPAALT U OF UW PROJECT RISICOVOLWASSEN IS?

Locatie: HAL B 2F

Organisatie: TU Delft 
‘Hoe kunnen we risicomanagement in een project verbeteren?’ Wij hebben op de TU Delft een model ontwikkeld dat wij het Generic Risk Maturity Model (GRMM) noemen – een risicovolwassenheidsmodel. Het GRMM helpt met identificeren van zwakke punten in  risicomanagement. We laten resultaten zien van het gebruik van het GRMM in verscheidende projecten.
 
Erfan Hoseini, geboren in 1987, is een promovendus aan TU Delft en hij doet onderzoek naar risicomanagement bij Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).  Hij kijkt in zijn onderzoek, onder andere, naar het percentage van risicoreservering in elke fase, type geïdentificeerde risico’s en opgetreden risico’s, en verbetering van risicomanagement van infrastructurele projecten. 

Meer informatie
Bob Veenvliet & Coen Boschker
Tijd:10:45 - 11:30
Thema's:Operations & Safety

Titel: Risk Management in de praktijk

Locatie: HAL B 2E

Organisatie: Icologiq

Sprekers: Bob Veenvliet & Coen Boschker

Icologiq is expert op het gebied van processen digitaliseren. In deze presentatie wordt aangegeven hoe met een geïntegreerde QHSE-softwareoplossing, Risk Management in de praktijk gebracht wordt. Van lokale oplossingen en spreadsheets, naar één betrouwbare transparante Enterprise oplossing. Waar ook ter wereld inzetbaar en configureerbaar om processen te delen en culturen te overbruggen. De inzet van Icologiq software, leidt dan ook niet tot IT-projecten, maar veranderingsprocessen die door uw medewerkers vanaf het begin gedragen worden. Er zullen praktijkvoorbeelden worden gedeeld van hoe organisaties op een effectieve manier omgaan met strategische, tactische en operationele risico’s.


Bob Veenvliet werkt vanaf 1 april 2015 als Consultant bij Icologiq. Icologiq is een organisatie die zich richt op het innoveren van veiligheids- en kwaliteitssystemen.

Hij wordt ingezet bij diverse projecten, waarbij veiligheid, gezondheid en milieu een belangrijk aspect van het werk vormen. Hij heeft ruime ervaring met implementaties, inrichting en het geven van trainingen van onze producten.

Bob heeft de opleiding Integrale Veiligheidskunde gevolgd aan de Saxion Hogeschool te Enschede. Momenteel volgt hij de MoSHE opleiding aan de TU Delft


Coen Boschker is werkzaam als Senior Business Consultant bij Icologiq. Coen begeleidt de implementatie en optimalisatie van de oplossingen die Icologiq biedt voor het innoveren van veiligheids- en kwaliteitssystemen van organisaties. Governance, Risk en Compliance management zijn thema’s die hierbij een grote rol spelen. Coen heeft een masteropleiding Informatiekunde gevolgd aan de Universiteit Utrecht, waarmee hij een achtergrond heeft in zowel de technische als menselijke kant van IT.

Meer informatie
Margôt Kuttschreuter
Tijd:10:45 - 11:30
Thema's:Human

Titel: Risicocommunicatie via sociale media

Locatie: CARRE 3A

Inleider: Magôt Kuttschreuter

Organisatie: Universiteit Twente

Delighted 2B speaking on #social_media and #risk & #resilience at #RiskFest 2018 @ UT. Pls come if U want 2 know more about social media #use #content #effects #effectiveness #opportunity re risk & resilience. #InDutch. Hope 2CU

Meer informatie
Edward Faber
Tijd:12:00 - 12:45
Thema's:Human

Titel: Risk Management Game

Locatie: T-Xchange (melden bij receptie)

Inleider: Edward Faber

Organisatie: T-Xchange Thales / Universiteit Twente

In deze gamesessie wordt u ondergedompeld in de wereld van crisismanagement. U speelt de burgemeester van de gemeente Trouveen. U wordt op een zomerse dag geconfronteerd met een groep neonazi’s die uw gemeente willen bezoeken. Hoe duidt u de risico’s en welke maatregelen neemt u om te zorgen dat dit niet tot ongeregeldheden leidt?


Er zijn twee sessies in het programma voor het kennismaken met de Risk Managament Game, te weten: 12.00 uur en 15.45 uur.

Voor deelname aan deze sessies wordt u gevraagd zich om 11.40 uur of 15.25 uur te melden bij de receptie van het Festival.

De locatie voor de Simulatie is elders op het Universiteitsterrein, hetgeen betekent dat u samen met de moderator naar de juiste locatie zal worden begeleid.

Meer informatie
Miriam de Graaff
Tijd:12:00 - 12:45
Thema's:Human

Titel: De ethische kanten van innoveren

Locatie: CARRE 3A

Inleiders: Miriam de Graaff

Organisatie: KreOs

Bezig met innovatie? Stimuleer je creativiteit en nieuw denken in jouw organisatie? Dan is deze workshop wat voor jou! In deze workshop gaan de deelnemers actief aan de slag met de analyse van veelgebruikte innovatiestrategieën en hun ethische dimensies. Als het mogelijk is, is het dan ook goed? Zijn alle partijen goed in kaart gebracht en houden we het economisch belang in balans met welzijn van medewerkers en maatschappelijk belang? De deelnemers maken een begin met het reflecteren op de eigen werkcontext: welke innovatiestrategieën passen wij toe en hebben we oog voor de ethische kant?

Meer informatie
Leo Custers
Tijd:15:45 - 16:30
Thema's:Human

Titel: Bewust leiderschap in irrationele, disfunctionele en groepsdynamische processen.

Locatie: CARRE 3A

Organisatie: Vrije Universiteit Amsterdam

Het gaat er veel over: de onbewuste processen die ons sturen. Irrationele en disfunctionele processen en onbewuste dynamiek. De wereld van de groeps- en psychodynamiek is een veelzijdige wereld die we verkennen vanuit een viertal invalshoeken. Wat kenmerkt een effectief leider als die irrationele en groepsdynamische processen bewust gaat beïnvloeden?

Leo is trainer, organisatie-adviseur, psychodynamisch counseller, change- en crisismanager voor de moeilijke, taaie klussen. Specialist in doorgronden en ombuigen van disfunctionele, irrationele processen, taaie groepsdynamica en het diepgaand, voortvarend veranderen van organisaties, productie/processen en mensen. In private en publieke organisaties. Hij pakt door op resultaat en op mens en organisatie.

Meer informatie
Drinks & Networking
Tijd:17:15 - 18:00
Thema's:Human
Closing Ceremony
Tijd:17:15 - 18:00
Thema's:Human
Hilko de Boer
Tijd:14:30 - 15:15
Thema's:Human

Titel: Van hokjes naar puzzelstukjes

Locatie: CARRE 3D

Inleider: Hilko de Boer

Organisatie: Finolia

Een groot risico is het niet optimaal inzetten van human talent. Talenten blijven onbenut en er lekt onnodige energie weg. In deze proeverij ontdek je op een onderzoekende, op samenwerking gerichte methodiek hoe je anders naar jezelf én elkaar leert kijken. Leer van binnenuit te bewegen en te veranderen!


Hilko de Boer is co-auteur van het managementboek ‘Ja zeggen Ja doen. Organisatie verandering van binnenuit.’
www.jazeggenjadoen.nl

Meer informatie
Edward Faber
Tijd:15:45 - 16:30
Thema's:Human

Titel: Risk Management Game

Locatie: T-Xchange (melden bij receptie)

Inleider: Edward Faber

Organisatie: T-Xchange Thales / Universiteit Twente

In deze gamesessie wordt u ondergedompeld in de wereld van crisismanagement. U speelt de burgemeester van de gemeente Trouveen. U wordt op een zomerse dag geconfronteerd met een groep neonazi’s die uw gemeente willen bezoeken. Hoe duidt u de risico’s en welke maatregelen neemt u om te zorgen dat dit niet tot ongeregeldheden leidt?


Er zijn twee sessies in het programma voor het kennismaken met de Risk Managament Game, te weten: 12.00 uur en 15.45 uur.

Voor deelname aan deze sessies wordt u gevraagd zich om 11.40 uur of 15.25 uur te melden bij de receptie van het Festival.

De locatie voor de Simulatie is elders op het Universiteitsterrein, hetgeen betekent dat u samen met de moderator naar de juiste locatie zal worden begeleid.

Meer informatie
Edwin Martherus
Tijd:15:45 - 16:30
Thema's:Human

Titel: De mentale resilience van mensen

Locatie: CARRE 3D

Inleider: Edwin Martherus

Organisatie: Gorisk

Mentale weerbaarheid verklaart waarom mensen onder dezelfde omstandigheden anders reageren op stressoren (lees risico’s en kansen). Het is een gedragselement, geen persoonlijkheidskenmerk en is daarom door coaching en training uitstekend te ontwikkelen. Rondom dit thema zijn leuke actieve workshops te bedenken. Als coach (mijn andere leven naast risk professional) ben ik hier mee bezig in de praktijk. Tenslotte is gedrag van mensen het grootse risico.

Robert 't Hart
Tijd:12:00 - 12:45
Thema's:Human

Titel: COMPLIANCE: RISK APPETITE STATEMENT

Locatie: CARRE 3B

Organisatie: Naris

 Voor veel directies/besturen staan de compliance risico’s steeds hoger op de agenda. Niet gek als je bedenkt dat de penalty’s hoger worden, het imago risico sterker. En bovendien veel compliance versplinterd is en elkaar tegenspreekt. Door je risk appetite op wet- en regelgeving aan te geven bepaal je je prioriteiten. Ga je inderdaad voor een 10 op de AVG of is wellicht een 7 ook goed genoeg.
In deze sessie neemt Robert ’t Hart (auteur No Risk No Fun en docent aan de Universiteit Twente) , een van huis uit risico nemende jurist, jullie mee in dit gedachtengoed.

Jelle Vos
Tijd:14:30 - 15:15
Thema's:Human

Titel: Werken aan de schaduwkant van leiderschap loont!

Locatie: CARRE 3A

Organisatie: Jelle Vos Coaching

'De Schaduwkant van Leiderschap’ gaat over ‘derailers’: gedragspatronen die u bijvoorbeeld laat zien onder druk. Uw gedrag kan dan contraproductief worden, met vaak (sterke) impact op uw effectiviteit of reputatie. Hoe ziet die schaduwkant eruit? Hoe ontstaat ze? Hoe ga ik ermee om?

Meer informatie
Martin Moree
Tijd:10:45 - 11:30
Thema's:Human

Titel: Lessons learned van de implementatie van een Risk- en controlframework.

Locatie: CARRE 3B

Inleiders: Martin Moree

Organisatie: Rabobank

Bij veel bedrijven heeft de afgelopen jaren een (her)inrichting van een risk & control framework plaatsgevonden. Onder meer veranderende marktomstandigheden en toezichteisen maakte dat noodzakelijk. In de praktijk blijkt dat nog een lastige uitdaging, zeker bij grotere (matrix)organisaties. In deze workshop gaan we in op knelpunten en valkuilen, maar vooral ook op wat een goede implementatie oplevert.

Meer informatie
Robert Taen
Tijd:10:45 - 11:30
Thema's:Human

Titel: High Reliability Organizing: de controlkramp voorbij, maar hoe doe je dat?

Locatie: CARRE 3C

Organisatie: Apollo13Consult

Een risico management cultuur laat zich eenvoudig beschrijven langs 5 niveaus (vergelijkbaar met de veiligheidscultuurladder). Veel organisaties proberen naar een hoger niveau te komen: van systemen naar cultuur, van papier naar praktijk, van reactief naar proactief. De principes van HRO (High Reliability Organizing) bieden een goed kader voor deze focusverschuiving. Maar hoe doe je dat in praktijk? Tools en tips, voor en uit de dagelijkse praktijk.

 

Robert Taen is partner bij Apollo13 consult, een organisatieadviesbureau dat zich specifiek richt op High Reliability Organizing en Resilience in teams, organisaties en ketens. Hij heeft veel praktijkervaring met de implementatie van HRO, en schreef samen met zijn collega’s het boekje ‘Mindful Organiseren’.

Meer informatie
Marlies Ypma
Tijd:12:00 - 12:45
Thema's:Human

Titel: Hoe maak je het aantrekkelijk voor het topmanagement om over risico's te praten?

Locatie: Carré 3C

Inleider: Marlies Ypma

Organisatie: Auditdienst Rijk (ADR)

In de praktijk van de rijksoverheid ziet Marlies Ypma dat risicomanagementadviseurs vaak te weinig verbinding hebben met het topmanagement. En de relatie bepaalt hoe hard je kunt lopen als adviseur. Hoe versterk je deze relatie en word je een adviseur met impact?  


Marlies Ypma deelt haar ervaringen als programmaleider risicomanagement bij de Auditdienst Rijk (ADR) en facilitator van risicosessies met bestuursraden en directieteams. Zij is ook organisatiecultuur- en gedragsonderzoeker bij de ADR en daarnaast managementcoach via de Algemene Bestuursdienst.

Meer informatie
Dennis Karakoç
Tijd:14:30 - 15:15
Thema's:Human

Titel: HET GROOTSTE RISICO VOOR UW ORGANISATIE? STRESS!

Locatie: CARRE 3C

Inleiders:  Dennis Karakoç

Organisatie: Stress Centrum

1 miljoen Nederlanders hebben last van burn-out klachten. Weet u welke risico's de factor stress oplevert voor uw organisatie en wat daarvan de gevolgen en kosten zijn? Deze interactieve presentatie neemt u mee in de oorzaken en effecten van stress op het individu, het proces en de organisatie. U krijg tevens inzicht hoe het menselijk functioneren verandert onder invloed van stress en welke human errors dat als gevolg kan hebben. 

Meer informatie
Eelco de Groot
Tijd:14:30 - 15:15
Thema's:Human

Titel: CEO dilemma sociaal risicomanagement

Locatie: CARRE 3B

Organisatie: TU Delft

(Let op: Bestaat uit 2 sessies van 45 minuten) Na een korte inleiding Sociaal Risico Management spelen we de Serious Game “CEO burgerparticipatie dilemma” om te begrijpen waarom nog steeds vaak wordt gekozen voor het laat informeren van omwonenden bij grootschalige controversiële infrastructurele en energie(transitie)projecten, waardoor draagvlakrisico’s ontstaan.

Meer informatie
Maarten Hoekstra
Tijd:10:45 - 11:30
Thema's:Human

Titel: Hoe we goed gedrag kunnen stimuleren door aan broccoli te denken

Organisatie: ABN AMRO

Locatie: CARRE 3D

Is het voldoende om mensen regels te geven als je wilt dat ze zich gedragen? Regels geven ons antwoorden, maar wat als niemand zichzelf de juiste vragen stelt? Is het mogelijk om altijd alert te zijn op risico's? Wat als regels geen duidelijkheid geven over wat ik moet doen?

In mijn sessie zal ik dit soort vragen behandelen aan de hand van twee metaforen, waaronder die van de broccoli.


Mijn werk bestaat uit het helpen van bankiers om het goede te doen, voor de goede redenen. Ik doe

dat doormiddel van relevante en menselijke compliance- integriteitstrainingen en awareness

initiatieven. Ik wil de compliance functie omdenken en effectievere middelen bouwen om ‘het

goede’ te ondersteunen in menselijke interactie en besluitvorming.

Meer informatie
Eelco de Groot
Tijd:15:45 - 16:30
Thema's:Human

Titel: CEO dilemma sociaal risicomanagement

Locatie: CARRE 3B

Organisatie: TU Delft

(Let op: Dit is een vervolg op de sessie hier voorafgaand) Na een korte inleiding Sociaal Risico Management spelen we de Serious Game “CEO burgerparticipatie dilemma” om te begrijpen waarom nog steeds vaak wordt gekozen voor het laat informeren van omwonenden bij grootschalige controversiële infrastructurele en energie(transitie)projecten, waardoor draagvlakrisico’s ontstaan.

Meer informatie
Martine Hesselink
Tijd:15:45 - 16:30
Thema's:Human

Titel: Van stress-student naar succes-student

Locatie: CARRE 3C

Inleiders: Martine Hesselink 

Organisatie: Stress Centrum

Eén op de vier studenten kampt met burn-outklachten. Wat zijn de oorzaken dat juist deze doelgroep daarmee te maken krijgt? Tijdens deze interactieve sessie gaan we in op hoe jouw stress mechanisme werkt en hoe je ervoor kunt zorgen om een goede balans te houden, de balans tussen belasting en herstel. Tijdens deze bijeenkomst krijg je inzichten en praktische tips die je direct in de praktijk kunt brengen.

Sander Mooij
Tijd:14:30 - 15:15
Thema's:Data

Titel: RISIKANSMANAGERS GEZOCHT!

Locatie: HAL B 2D

Inleider: Sander de Mooij

Organisatie: Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Gemeenten werken steeds meer datagedreven bij het realiseren van oplossingen voor en met hun burgers en bedrijven. Dat is in tal van ontwikkelplannen te lezen. Maar wat is er voor nodig om ook een databedreven organisatie te worden? In deze sessie dompelen we ons onder in de praktijk van datasturing en identificeren we kansen en risico’s voor de gemeenten van de toekomst.

Sander Mooij is adviseur van VNG Realisatie en ondersteunt managers bij de duiding van de resultaten van de deelname aan Vensters voor Bedrijfsvoering en/of Dienstverlening. Dat zijn leerinstrumenten dus gaan die gesprekken veel verder dan goed of fout, goedkoop of duur, hoog of laag. Worden de eigen ambities en plannen gerealiseerd en wat kan je leren van andere gemeenten. Een beetje samen organiseren dus!   

Meer informatie
Kees Kappetijn
Tijd:15:45 - 16:30
Thema's:Data

Titel: Integraal risicomanagement: gebruik wat je al hebt, er is al voor betaald…

Locatie HAL B 2C

Inleiders: Kees Kappetijn & Jonathan van den Bosch

Organisatie: Oodit & Kappetijn Safety specialists

Organisaties voeren hun ambities en activiteiten uit, gericht op zaken als langjarige continuiteit en compliancy. Dat vraagt niet alleen een enorme energiestroom voor productie, marketing, sales, personeelsscholing, innovatie etc, maar ook goed gestructureerd risicomanagement. Integraal risicomanagement wordt echter niet of beperkt vorm gegeven, en organisaties gaan vaak ruw en slordig om met data die in de organisatie al beschikbaar is. Arborisico’s en BHV liggen bij de arbo coördinator, brandveiligheid bij de bedrijfsbrandweer commandant. Crisismanagement bij een stafadviseur, milieu- en BRZO-risico’s bij de QHSE- manager, security en ISPS-risico’s bij hoofd security. Onderlinge communicatie is beperkt, want iedereen is druk, maar ieder voor zich doorloopt stappen om de risico’s op zijn/haar terrein “manageble” te maken. En die stappen zijn vaak dezelfde. In deze presentatie staat Kees Kappetijn stil bij de informatie die in elk van deze kolommen voorhanden is en hoe integraal risicomanagement binnen handbereik te brengen is.


Kees Kappetijn is eigenaar van Kappetijn Safety Specialists, een adviesbureau dat organisaties adviseert over inrichting van (bedrijfs)brandweren en noodorganisaties, crisismanagement en risicomanagement. In de afgelopen 26 jaar heeft hij organisaties bijgestaan in verschillende sectoren, die dus ook vanuit verschillende regelgeving hun continuiteits- en risicomanagement moesten vormgeven. Eén van zijn belangrijkste leerpunten: veel organisaties beschikken over grote hoeveelheden informatie over risico’s, maar vergeten daar een collectieve waarde aan te geven waardoor integraal risicomanagement uit blijft (www.kappetijn.eu).

Meer informatie
Jan Willem Vertiel
Tijd:12:00 - 12:45
Thema's:Data

Titel: MAAK VAN RISKMANAGEMENT EEN ZINVOLLE BEZIGHEID

Locatie: HAL B 2C

Inleiders: Jan Willem Vertiel & Jonathan van den Bosch

Organisatie: Oodit & Port of Rotterdam Authority

Veel mensen die zich bezig houden met Risk Management doen dat omdat ze het moeten en hebben er eigenlijk helemaal geen zin in. Het kost veel tijd en wat levert het nou op?
Jan Willem Verkiel van het Havenbedrijf Rotterdam laat u zien op welke manier Risk Management werkelijk iets toevoegt en van betekenis kan zijn. Hij laat zien dat Risk management geen lege huls hoeft te zijn. Hij biedt u een kijkje in de keuken van de Rotterdamse haven, risk management in praktijk en hoe de Havenmeester samen met software developer Oodit de Port Risk Management Tool heeft ontwikkeld en geimplementeerd.
 

Meer informatie
Fiona van der Burgt
Tijd:15:45 - 16:30
Thema's:Data

Titel: WEATHER SERVICES FOR CLIMATE RESILIENT AGRICULTURE

Locatie: HAL B 2D

Organisatie: Weather Impact

Climate change and changing weather patterns challenge agricultural productivity. Information on weather- and climate risks can help farmers to better plan their farm management. This talk gives examples how climate- and weather services can mitigate climate related risks in agriculture, with a special focus on Africa.

Fiona van der Burgt works as a consultant Meteorology and Climate Change at Weather Impact BV. She has a background in climate physicist at Utrecht University (2014). At Weather Impact her research work focusses on forecasting the impacts of climate change on agriculture and making risk analysis of extreme weather.

Meer informatie
Christin Seifert
Tijd:12:00 - 12:45
Thema's:Data

Titel: INTERACTIEVE WORKSHOP DATA ANALYTICS: USING MACHINE LEARNING METHODS TO PREDICT RISK FROM DATA

Locatie: HAL B 2D

Organisatie: Universiteit Twente

The world’s knowledge has increased tremendously over the past decades and nowadays doubles every thirteen months. How can we use this data for risk assessment and prediction? In this workshop, I will give an introduction on how risk can be predicted using machine learning methods, both in theory and on a small practical example.

Christin Seifert received her M.Sc. degree from the University of Chemnitz, Germany and her PhD degree from the University of Graz, Austria. She is currently assistant professor in the faculty of EEMCS of the University of Twente. She has a long-standing passion for making machine learning models accessible and understandable to everyone. 

Meer informatie
Drink & Networking
Tijd:17:15 - 18:00
Thema's:Data
Closing Ceremony
Tijd:17:15 - 18:00
Thema's:Data
Henk Doeleman & Robin Hoogervorst
Tijd:10:45 - 11:30
Thema's:Data

Titel: Minder risico's met een meer data-gedreven strategie

Locatie: HAL B 2D

Inleiders: Henke Doeleman & Robin Hoogervorst

Organisatie: Universiteit Twente

In de workshop worden de ontwikkelingen en kansen die zijn ontstaan voor het gebruik van data voor strategieontwikkeling kort geschetst. Aan de hand van concrete cases laten we zien hoe Data-kompas als nieuwste spin off van de Universiteit Twente opdrachtgevers heeft geholpen bij de eerste stappen op het gebied van data-gedreven strategie- en besluitvorming. In de interactieve presentatie worden de deelnemers geprikkeld en bevraagd op de mogelijkheden voor hun eigen organisatie. Robin Hoogervorst Msc is afgestudeerd van Computer Science aan de Universiteit Twente en is expert op het gebied van data en data software. Hij laat u zien wat er mogelijk is met de nieuwste data science technieken door deze te combineren met slimme software innovaties. Zijn passie om IT ook voor non-it'ers zo toegankelijk mogelijk te maken maakt het ook voor u mogelijk om met data aan de slag te gaan.
Dr. Henk Doeleman is datastrateeg en management consultant bij Data-Kompas. Zijn jarenlange ervaring als management consultant bij zowel Deloitte, TNO als RONT heeft hem veel expertise op strategisch management vlak gebracht. Momenteel is Henk zowel actief bij de gemeente Rheden als strateeg en als Senior research affiliate aan de faculteit Behavioural, Management and Social Sciences, Universiteit Twente.

Meer informatie
Erwin Folmer
Tijd:14:30 - 15:15
Thema's:Data

Titel: Het Geo platvorm van de Toekomst

Locatie: HAL B 2C

Inleider: Erwin Folmer

Organisatie: Universiteit Twente

Erwin Folmer leidt de innovatie rond het Kadaster Data Platform. Met dit dataplatform wordt data conform Linked Data en APIs gepubliceerd. Daarnaast is Erwin werkzaam als Research Associate aan de Universiteit Twente. Voor 5 jaar is hij ook trekker geweest van het Platform Linked Data Nederland.

In deze bijdrage zal Erwin achtergrond verschaffen waarom Kadaster de ontwikkeling van een nieuw data platform is gestart, en daarnaast meenemen in de nieuwe toepassingsmogelijkheden die het data platform biedt. Voorbeelden daarvan zijn queries, data stories, een facet browser, integratie met BI tools tot aan 3D visualisaties.

Meer informatie
Tina Comes
Tijd:09:30 - 10:15
Thema's:MAIN STAGE

Titel: Engineering Resilience: From Buzzword to Principles. Supporting decisions in an era of change.

Locatie: Waaier 1&2

Inleiders: Joop Halman & Mariëlle Stoelinga, Tina Comes

Organisatie: TU Delft


Tina Comes is Associate Professor and Delft Technology Fellow on Designing Resilience. She is Full Professor ICT at the University of Agder, Norway, Senior Research Fellow at the Harvard Humanitarian Initiative and Visiting Professor at Université Dauphine in Paris. Tina serves as Scientific Co-Director of the 4TU Center on Resilience Engineering.

Tina’s research focuses on the collaborative and informational aspects of resilient societies.

Ortwin Renn
Tijd:16:45 - 17:30
Thema's:MAIN STAGE

Titel: Strategieën vergroten weerstand organisaties & samenleving

Locatie: Waaier 1&2

Inleider: Ortwin Renn

Organisatie: Universiteit van Stuttgart

Professor Ortwin Renn zal in zijn keynote een duidelijke relatie leggen tussen risicomanagement en resilience. Hij zal hierbij ingaan op de mogelijkheden die specifieke risicomanagement strategieën bieden om het weerstandsvermogen (de resilience) binnen organisaties en de samenleving als geheel te vergroten. De essentie is het vergroten van het vermogen om effectiever om te kunnen gaan met complexe en moeilijk voorspelbare gebeurtenissen en veranderingen.

Meer informatie
Inloop en Check-In
Tijd:09:00 - 09:30
Thema's:MAIN STAGE

U kunt zich registreren bij binnenkomst in gebouw de Waaier. Carla, Jacqueline en het team verwelkomen u graag en verzorgen de registratie van uw online aanmelding. Heeft u vragen, arriveert u eerder of later, laat het ons weten via professional-learning@utwente.nl

Lunchbreak
Tijd:12:45 - 13:30
Thema's:MAIN STAGE

Van 12:45 tot 13:30 zal er een heerlijke lunch klaar staan

Meer informatie
Douglas Orton & Kari O'Grady
Tijd:13:30 - 14:15
Thema's:MAIN STAGE

Titel: "Twelve Resilience Leadership Skills in the 2010 Haiti Earthquake"

Locatie: Waaier 1&2

Inleider: Douglas Orton & Kari O'Grady

Organisatie: Center for Trauma Studies and Resilience Leadership

The co-founders of the Center for Trauma Studies and Resilience Leadership leverage their research on the 2010 Haiti Earthquake to review twelve resilience leadership skills – leadership, structure, culture, strategy, change, decision-making, learning, sensemaking, collaboration, strategizing, improvisation, and resilience – critical to effective anticipating, sense-losing, improvising, sense-remaking, and renewing during cosmology episodes.

Meer informatie
Ja, ik kom naar het Risk & Resilience Festival!
Registreren
KOOP NU UW EARLY BIRD TICKET €80,-
(Regulier tarief is €130,-)