Het Risk & Resilience Festival heeft naast de Main Stage de volgende thema's: Resilience, Strategy, Legal & Compliance, Technology, Finance, Human, Operations & Safety en Data. Klik op de spreker voor meer informatie, zoals waarover de sessie gaat en welke organisatie het betreft.

PROGRAMMA 

X

Sprekers en onderwerpen

Thema's
Marinus de Poorter
Tijd:15:45 - 16:30
Thema's:Strategy

Titel: Manage geen risico’s, maar verwachtingen! 

Locatie: CARRE 2N 

Organisatie: Waarde management


‘Risicomanagement’ is een onhandige en verwarrende term. Iedereen associeert het met

zaken die je beter

niet kunt hebben. In de praktijk wordt het doorgaans vormgegeven als een apart (e) project, programma of functie. Om vervolgens te moeten constateren dat het voor geen meter aanslaat. Waardemanagement helpt beslissers bij het blijven creëren én beschermen van wat hun kernstakeholders waardevol vinden. De tevredenheid van die belanghebbenden is bepalend voor de levensvatbaarheid van de organisatie. 


Drs. Marinus de Pooter RA CMA CFM CIA CRMA CCS GRCP GRCA is zelfstandig gevestigd als interimmanagers, adviseur en trainer. Hij ondersteunt managementteams bij het toekomstbestendig houden van hun organisaties.

Closing Ceremony
Tijd:17:15 - 18:00
Thema's:Strategy
Drinks & Networking
Tijd:17:15 - 18:00
Thema's:Strategy
Marjon Heringa - Grakist
Tijd:14:30 - 15:15
Thema's:Strategy

Titel: Hoe maak je van iedereen een risicomanager

Locatie: CARRE 2L

Organisatie: TU Delft


TU Delft werkt aan een grootschalige herontwikkeling van het universiteitsterrein en alle aanwezige gebouwen. Dagelijks verblijven er zo’n 27.000 mensen op de campus: studenten, wetenschappers, medewerkers en bezoekers. Deze mensen moeten tijdens alle werkzaamheden ongestoord door kunnen gaan met het onderwijs en onderzoek, een hele uitdaging voor de Vastgoedafdeling van de universiteit. Bewust omgaan met onzekerheid is daarbij essentieel. Maar h

oe zorg je ervoor dat risicomanagement bij iedereen in de hele organisatie in het DNA komt te zitten. Denkt u met ons mee?

Piet Klop
Tijd:10:45 - 11:30
Thema's:Strategy

Titel: The speed of trust and soft controls

Locatie: CARRE 2M

Organisatie: Public Values


De snelheid van vertrouwen is het bekende boek van Stephen Covey. In mijn inleiding zal ik de relatie laten zien tussen vertrouwen, compliance en risicomanagement. De kernboodschap is dat vertrouwen helpt om beter en efficiënter te voldoen aan de compliance eisen en tegelijkertijd beter aan risicomanagement “te doen”. Hierbij wordt de relatie gelegd met het gedachtegoed van Stephen Covey. Dit doe ik vanuit mijn achtergrond als registeraccountant en adviseur van de publieke sector.

Meer informatie
Genootschap voor Risicomanagement
Tijd:14:30 - 15:15
Thema's:Strategy

Titel: GENOOTSCHAP voor RISICOMANAGEMENT

Locatie: 

Organisatie: GENOOTSCHAP voor RISICOMANAGEMENT

Meer informatie
Genootschap voor Risicomanagement
Tijd:12:00 - 12:45
Thema's:Strategy

Titel: GENOOTSCHAP voor RISICOMANAGEMENT

Locatie: 

Organisatie: GENOOTSCHAP voor RISICOMANAGEMENT

Meer informatie
Genootschap voor Risicomanagement
Tijd:15:45 - 16:30
Thema's:Strategy

Titel: GENOOTSCHAP voor RISICOMANAGEMENT

Locatie: 

Organisatie: GENOOTSCHAP voor RISICOMANAGEMENT

Meer informatie
Genootschap voor Risicomanagement
Tijd:10:45 - 11:30
Thema's:Strategy

Titel: GENOOTSCHAP voor RISICOMANAGEMENT

Locatie: 

Organisatie: GENOOTSCHAP voor RISICOMANAGEMENT

Meer informatie
René Scheerman
Tijd:10:45 - 11:30
Thema's:Strategy

Titel: wordt nog bekend gemaakt

Locatie: 

Organisatie: Hogeschool van Amsterdam

Jeroen Cras
Tijd:12:00 - 12:45
Thema's:Strategy

Titel: Silent strategy

Locatie: CARRE 2L

Sprekers: Jeroen Cras, Stephan van Erp, Peter Baetsen en Wilbert van Bakel

Organisatie: WonenBreburgOf: Hoe onbewuste gewoontes u itvoering van strategie belemmeren. Strategie is kiezen. Organisatie verliezen veel aan strategiepotentieel door onvoldoende aandacht voor het doorbreken van (onbewuste) gewoontes. In deze interactieve workshop maak je kennis met een aantal gewoontes. Deelnemers ervaren aan den lijve hoe ze een risico vormen. Met humor kijk je in de spiegel en ontvang je praktische handvaten hoe je natuurlijke valkuilen omzeilt. 

Karla Boeijen & Miriam de Graaff
Tijd:15:45 - 16:30
Thema's:Strategy

Titel: De ethische dimensie van innovatie

Locatie: CARRE 2L

Sprekers: ing. Karla Boeijen MSc en dr. Miriam de Graaff 

Organisatie: KreOs Leiderschap & Ethiek


De deelnemers gaan in deze workshop aan de slag met het ontdekken van de ethische dimensies die gerelateerd zijn aan innovatie. Zowel product - innovatie als sociale innovatie en de innovatiestrategie van organisaties komt

aan bod. Deelnemers gaan met eigen ervaringen aan de slag.

Stuart van den Bos
Tijd:12:00 - 12:45
Thema's:Strategy

Titel: Scenario- en systeemdenken voor het beheersen vna risico's én benutten van kansen

Locatie: CARRE 2N

Organisatie: De Ruijter


Tegenwoordig blijft niets hetzelfde en het verandertempo neemt toe. Voor de traditionele (risico)manager leidt dit tot hoofdpijn, voor de (risico)manager van de toekomst tot een glimlach. Veranderingen brengen namelijk alleen risico’s voor wie onvoorbereid is. Met behulp van scenario- en systeemdenken denkt de (risico)manager van de toekomst nu al na over wat systeemrisico’s kunnen zijn en welke kansen hiermee gepaard gaan. De risico’s zien en kansen benutten, is de wedstrijd winnen. Nu meer dan ooit.

Edwin Beumer
Tijd:15:45 - 16:30
Thema's:Strategy

Titel: Thema wordt nog bekend gemaakt

Locatie: CARRE 2M

Organisatie: Huisartenpost Rotterdam - RISKID

Leo Verhoef
Tijd:14:30 - 15:15
Thema's:Strategy

Titel: Zorgen voor de organisatie van morgen

Locatie: CARRE 2L

Organisatie: Universiteit Twente


Algemeen wordt onderkend, dat de grote veranderingen die zich momenteel op allerlei gebieden voltrekken - niet in de laatste plaats de digitale revolutie - ertoe leiden dat onze manier van leven en vooral van werken in de komende decennia drastisch verandert. Dat geldt voor de rol en functie van medewerkers, de inrichting van de interne bedrijfsprocessing, maar ook voor de aard en de intensiteit van de relaties met leveranciers, afnemers en andere externe stakeholders. Iedere organisatie zal zich dan ook bezig moeten houden met de vraag welke plaats en functie ze in de distributieketen wil gaan innemen en welk verdienmodel daarbij moet worden gehanteerd. De kans is dan ook niet denkbeeldig dat hele bedrijfstakken worden ontwricht. Dat geldt zeker voor traditionele sectoren met een complexe problematiek, zoals de woningcorporaties, die te maken met een complexe problematie k door de gevolgen van ontsporingen in het recente verleden, een sterke invloed op het te voeren beleid van externe belangen partijen (overheden, huurdersverenigingen, etc.) en niet in de laatste plaats de lange tijdshorizon van hun investeringen. Hoe gaan woningcorporaties met die vraagstukken om en vooral hoe trachten ze de gevaren om te zetten in kansen

Robert Taen
Tijd:15:45 - 16:30
Thema's:Strategy

Titel: Collectief Leiderschap en High Reliability Organizing (HRO): resilience management nieuwe stijl!

Locatie: CARRE 2K

Organisatie: Apollo 13 Consult


Collectiviteit is bij HRO een centraal begrip: collectieve scherpte, collectief eigenaarschap en collectief leren. Maar als het om het managen van resilience of betrouwbaarheid gaat, valt men al gauw terug op traditionele paradigma’s: de manager als leider en trekker van een proces. In deze interactieve workshop verkennen we een heel nieuw concept waar nog weinig over geschreven is: collectief leiderschap als kwaliteit van een management team of een operationeel team. Wat houdt het in en waarom is het zo belangrijk voor effectief risicomanagement en resilience?

Erik van Marle
Tijd:14:30 - 15:15
Thema's:Strategy

Titel: Thema wordt nog bekend gemaakt

Locatie: CARRE 2N

Organisatie: NARIS

Meer informatie
Hanneke Klopper-Kes
Tijd:12:00 - 12:45
Thema's:Strategy

Titel: Samen best in Class

Locatie: CARRE 2M

Organisatie: Stichting rugpoli


In Nederland is er discussie over klinieken in het zorgstelstel en specifiek het ondernemerschap en kwaliteit. Tegelijkertijd vervullen klinieken een sleutelrol in het weerbaar en duurzaam maken van onze zorg. De klinieken hebben dit onderwerp naar zich toegetrokken. ZKN, de branchevereniging van klinieken, heeft een aanvullende governance code voor klinieken gemaakt. In deze workshop wordt op een interactieve manier de aanleiding voor en invulling van de code behandeld.

Ivo Brugman
Tijd:14:30 - 15:15
Thema's:Strategy

Titel: Thema wordt nog bekend gemaakt

Locatie: CARRE 2K

Organisatie: Global Head of GRC Group Security (MT Member)  Philips

Meer informatie
Martin van Staveren
Tijd:12:00 - 12:45
Thema's:Strategy

Titel: Op Weg naar Duurzaam Risicoleiderschap

Locatie: CARRE 2K

Organisatie: Universiteit Twente/VSRM


Een weg van 1000 mijl begint met één stap.Een eeuwenoude Chinese wijsheid, blijvend actueel. Ook een duurzame toekomst begint met wat we nú doen, of laten. Alleen, in de dynamische, complexe wereld van vandaag blijft die duurzame toekomst zo onzeker... Wat vraagt dit aan veerkrachtige vaardigheden van de risicoleider? Ofwel, hoe ontwikkel je duurzaam risicoleider schap, bij jezelf en de mensen om je heen? Zet die eerste stap, ga mee op een duurzame verkenning 

Meer informatie
Geert Haisma & Peter Boorsma
Tijd:10:45 - 11:30
Thema's:Strategy

Titel: Van risico naar succes in de publieke sector

Locatie: CARRE 2L

Organisatie: UT / Fully in Control

Sprekres: Drs. G.A.M. Haisma is directeur van Fully in Control. Prof.dr. P.B. Boorsma is emeritus hoogleraar openbare financiën en risicomanagement aan de Universiteit TwenteOmschrijving:

Interactieve sessie over hoe risicomanagement meer een geïntegreerd en echt werkend onderdeel wordt in de sturing van de organisatie

Meer informatie
Holger Schiele
Tijd:10:45 - 11:30
Thema's:Strategy

Titel: Thema wordt nog bekend gemaakt

Locatie: CARRE 2N

Inleider: Holger Schiele

Organisatie: Universiteit Twente

Meer informatie
Drinks & Networking
Tijd:17:15 - 18:00
Thema's:Legal & Compliance
Willeke Slingerland
Tijd:14:30 - 15:15
Thema's:Legal & Compliance

Titel: Network Corruption: When Social Capital Becomes Corrupted’  

Locatie: 

Organisatie: Saxion Hogeschool

Frank Diepenmaat
Tijd:10:45 - 11:30
Thema's:Legal & Compliance

Titel:  preventie en de bestrijding van ondermijnende criminaliteit- titel op hoofdlijn uit omschrijving email

Locatie: 

Organisatie: Saxion Hogeschool

Lesley Fisscher
Tijd:15:45 - 16:30
Thema's:Legal & Compliance

Titel:  ‘Hoe geven MKB bedrijven invulling aan Juridisch Risicomanagement"

Locatie: 

Organisatie: Saxion Hogeschool/Universiteit Twente


Lesley Fisscher is docent/onderzoeker bij HBO - Rechten van Hogeschool Saxion in Enschede en buiten - promovendus aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij doet (o.a.) onderzoek naar de wijze waarop MKB - bedrijven invulling geven aan juridisch management en hoe zij dit voor elkaar hebben. De belangrijkste resultaten van de casestudies die hij heeft uitgevoerd bij 6 MKB - bedrijven zet hij op interactieve wijze uiteen. Deze resultaten kunnen ook door andere organisaties worden gebruikt voor het verbeteren van hun juridisch management

Thomas Riemersma
Tijd:12:00 - 12:45
Thema's:Legal & Compliance

Titel: Compliance en integriteit in de financiële sector, lessen voor poortwachters

Locatie: 

Organisatie: Saxion Hogeschool


De bijdrage gaat in op het verband dat kan worden gelegd tussen compliance en integriteit.Traditioneel werd compliance omschreven als het handelen gericht op de naleving van geldende interne en externe regels. Compliance management is tegenwoordig tevens gericht op het versterken van de integriteit van organisatie, waarbij deelverbanden te onderscheiden vallen in de relatie met de klant, de keten, medewerkers, markt en data  beheersin. Met name vraagt spreker zich af wat bepaalde niet - financiële dienstverleners met een zgn. poortwachtersfunctie kunnen leren van ontwikkelingen in compliance management van financiële dienstverleners en wat de rol van de

toezichthouder daarbij kan zijn.

Meer informatie
Drinks & Networking
Tijd:17:15 - 18:00
Thema's:Resilience
Closing Ceremony
Tijd:17:15 - 18:00
Thema's:Resilience
PRIMO
Tijd:15:45 - 16:30
Thema's:Resilience

Titel: City governance gericht op resilience als uitdaging 

Locatie: CARRE 2H

Organisatie: PRIMO

4TU Center for Resilience & Engineering
Tijd:15:45 - 16:30
Thema's:Resilience

Titel: 

Locatie: 

Organisatie: 4TU centre for resilience & engineering

Naomi Sonneveld & Edwin Smits
Tijd:15:45 - 16:30
Thema's:Resilience

Titel: 

Locatie: CARRE 2G

Organisatie: Gemeente Rotterdam


Vervolgsessie:

Veel van de grotere projecten die in een publieke omgeving worden uitgevoerd worden door een zekere mate van complexiteit gekenmerkt. De complexiteit wordt gevoed door de politieke context waarbinnen de projecten worden uitgevoerd. Dit vraagt om resilience in projecten, zowel in de teams als in uitvoering en scope van de projecten. Omgaan met onzekerheid in dit soort projecten vraagt dat het vak risicomanagement zich ontwikkelt tot versie 3.0. Wat houdt dat nu precies in? Wat wordt van teams verwacht, wat wordt van hun opdrachtgevers verwacht en hoe speelt de adviseur risicomanagement daar op in?

4TU Center for Resilience & Engineering
Tijd:14:30 - 15:15
Thema's:Resilience

Titel: 

Locatie: 

Organisatie: 4TU centre for resilience & engineering

PRIMO
Tijd:14:30 - 15:15
Thema's:Resilience

Titel: Watermanagement als resilience nr. 1

Locatie: CARRE 2H

Organisatie: PRIMO

Ian McCarthy
Tijd:14:30 - 15:15
Thema's:Resilience

Titel: Introduction: Managing Risk and Resilience: A Levers of Control Approach.

Locatie: WAAIER 3

Organisatie: Director at Red Cross Red Crescent Climate Centre; Professor in Technology & Operations Management aan de Simon Fraser University 


In deze workshop zal een introductie op de keynote worden gegeven:

Increasingly organizations are aware of and impacted by how interconnected the world is in terms of economic, social, technological and natural events. Why do some organizations cope with these events better than other organizations? What behaviors, practices and capabilities should organizations have in place to manage risk and resilience? One approach for answering these questions is the use of management control systems. Focusing on the ‘levers of control’ framework I will explain how different types of management control system, guided by the exposure to different types of risk, can be used to induce, direct and balance different resilience related behaviors, practices and capabilities

4TU Center for Resilience & Engineering
Tijd:10:45 - 11:30
Thema's:Resilience

Titel: 

Locatie: 

Organisatie: 4TU Centre for Resilience & Engineering

Maarten van Aalst
Tijd:15:45 - 16:30
Thema's:Resilience

Titel: Communicating risk and (deep) uncertainty — from data to experience (including games and humor!)

Locatie: WAAIER 3

Organisatie: Universiteit Twente - Faculty of Geo-Information Science and Earth Observation

PRIMO
Tijd:10:45 - 11:30
Thema's:Resilience

Titel: Circulaire Economie

Organisatie: PRIMO

PRIMO
Tijd:12:00 - 12:45
Thema's:Resilience

Titel: Financial engineering van de energietransitie

Locatie: CARRE 2H

Organisatie: PRIMO

Naomi Sonneveld & Edwin Smits
Tijd:14:30 - 15:15
Thema's:Resilience

Titel: 

Locatie: CARRE 2G

Organisatie: Gemeente Rotterdam


Veel van de grotere projecten die in een publieke omgeving worden uitgevoerd worden door een zekere mate van complexiteit gekenmerkt. De complexiteit wordt gevoed door de politieke context waarbinnen de projecten worden uitgevoerd. Dit vraagt om resilience in projecten, zowel in de teams als in uitvoering en scope van de projecten. Omgaan met onzekerheid in dit soort projecten vraagt dat het vak risicomanagement zich ontwikkelt tot versie 3.0. Wat houdt dat nu precies in? Wat wordt van teams verwacht, wat wordt van hun opdrachtgevers verwacht en hoe speelt de adviseur risicomanagement daar op in?

Kurt April
Tijd:12:00 - 12:45
Thema's:Resilience

Titel: Mitigating Risk Through Inclusive Engagement

Locatie: WAAIER 3

Organisatie: Allan Gray Centre Chair at University of Cape Town

4TU Center for Resilience & Engineering
Tijd:12:00 - 12:45
Thema's:Resilience

Titel: 

Locatie: 

Organisatie: 4TU centre for resilience & engineering

Wikash Bansi
Tijd:12:00 - 12:45
Thema's:Resilience

Titel: thema wordt nog bekend gemaakt

Locatie: CARRE 2K

Organisatie: PWC

Petra de Weerd - Nederhof
Tijd:10:45 - 11:30
Thema's:Resilience

Titel: Resilience for innovation

Locatie: WAAIER 3

Inleider: Petra de Weerd-Nederhof

Organisatie: Universiteit Twente

Meer informatie
Paul van Dinten
Tijd:10:45 - 11:30
Thema's:Resilience

Titel: Ben je bewust van de beperkingen van Riskmanagement en Resilience 

Locatie: CARRE 2G

Organisatie: Seeddeboer


In Nederland zien we dat er een verschuiving gaande is van een expert benadering naar een proces benadering. In relatie tot organisatieontwikkeling gaat het steeds meer over kennis van een probleem-oplos-proces. Dit is wat ons betreft ook aan de orde in relatie tot Riskmanagement en Resilience. Organisaties ervaren steeds meer gebonden handen en kunnen moeilijk bewegen, mede door Riskmanagement. Ik breng cases uit de praktijk en onderzoek met de deelnemers de lonkende perspectieven.

Bert de Groot
Tijd:15:45 - 16:30
Thema's:Technology

Titel: Leren en adaptiviteit in project-georiënteerde organisaties in infrastructuurplanning

Locatie: 

Organisatie: Rijkswaterstaat

Meer informatie
Cyrille Wismans & Geert Haisma
Tijd:14:30 - 15:15
Thema's:Technology

Titel: HOE WORDT JE ORGANISATIE FULLY  IN CONTROL?  

Locatie: 

Organisatie: Van Oord & Fully in Control

Sprekers: Drs. Ing. Cyrille Wismans & Drs. Geert Haisma


Praktijkcasus hoe een internationale waterbouwer invulling geeft aan haar risicomanagement waardoor strategie en performance samen komen als sturingsinstrument.

Marianne Junger
Tijd:14:30 - 15:15
Thema's:Technology

Titel: Differences between online and offline fraud

Locatie: 

Organisatie: Universiteit Twente


I will summarize the findings of two studies focusing on offline and online fraud and explore how crime changes when it goes online. In a first study I will describe in some detail the differences between three forms on fraud: CEO - fraud which is performed online, and fraudulent contracts and ghost invoices that are offline crimes. These three forms of fraud use very different crime scripts. Findings show that the three types of fraud differ in almost every aspect from each

other. Fraudsters clearly take company size and seasonality into account when executing their crime. When fraudsters put more effort in a fraud attempt (in terms of the crime script and the distance from their victim), they ask and ‘earn’  higher amounts of money. In a second study we focus on the differences and similarities between victims and offenders of offline and online fraud.

Meer informatie
Jord Warmink
Tijd:14:30 - 15:15
Thema's:Technology

Titel: Resilient flood protection (student presentations)

Location: Foyer Waaier

Inleider: Jord Warmink, Vera van Bergeijk, Robert-Jan den Haan, Pim Willemsen, Joanne Vinke-de Kruijf and involved students

Organisation: Civil Engineering and Management department, University of Twente


Multifunctional flood defences increasingly raise interest as resilient solutions for flood risk mitigation. However, their design and implementation is complicated, because many users, stakeholders and technologies lead to conflicting interests. Students of the University of Twente worked 10 weeks to study the key aspects of MFD design and will proudly present you their physical scale models of the new village integrated into a resilient flood defence. The scale models are the whole day on display, so come and visit us anytime. The pitch presentation starts on the indicated time.

Meer informatie
Drinks & Networking
Tijd:17:15 - 18:00
Thema's:Technology
Closing Ceremony
Tijd:17:15 - 18:00
Thema's:Technology
Frank Walraven & Marc Hagemeijer
Tijd:12:00 - 12:45
Thema's:Technology

Titel: Hoe krijgt u uw informatiebeveiliging snel op orde?

Locatie: 

Inleider: Frank Walraven en Marc Hagemeijer

Organisatie: Fully in Control


Cyberaanvallen en datalekken worden tegenwoordig als 1 van de belangrijkste risico’s gezien. Organisaties zijn erg afhankelijk van ICT en kennis is een van hun belangrijkste assets. Je wilt niet dat vertrouwelijke informatie, waaronder persoonsgegevens, in verkeerde handen valt. Er is echter op dit gebied veel te verbeteren. Tijdens deze sessie wordt ingegaan hoe je succesvol de risico’s rondom Informatiebeveiliging aanpakt. Centraal staat hoe je efficient vanuit regelgeving, frameworks en normen tot duidelijk beleid en maatregelen kunt komen voor het omgaan met informatiesystemen. Dit integraal aangepakt met andere compliance & beleidsthema’s.


Frank Walraven is directeur van Fully in Control. Marc Hagemeijer is consultant informatiebeveiliging, ISO 27001 certified lead auditor en vervult regelmatig de rol van CISO bij organisaties.

Meer informatie
Bakir Lashkari & Paul Bruggeman
Tijd:10:45 - 11:30
Thema's:Technology

Titel: Business In Control, hoe kunnen we reikwijdte van dat proces efficiënt inrichten?

Locatie: 

Festival Sponsor: CERRIX


Inleiders: 

De heer Paul Bruggeman (CEO Cerrix)

De heer Bakir Lashkari (Senior Executive Sales Cerrix)


De toenemende dynamiek en onzekerheden is te merken aan snellere veranderingen in voorheen stabiele markten, meer regelgeving door toezichthouders, intensievere samenwerkingen tussen organisaties en baanbrekende innovaties. Naast het pure financial control vereist dit voor managers tevens een geïntegreerd proces voor risicobeheersing. Periodiek inzicht in de voortgang en haalbaarheid van strategische doelen maar ook de mate van interne beheersing van processen, data, compliance en uitbestede activiteiten (outsourcing) helpt het management bij tijdige bijsturing. Convergeer en voorkom een spreadsheet tsunami!

Meer informatie
Saskia Wenge
Tijd:12:00 - 12:45
Thema's:Technology

Titel: Human Factor Security Risk Management

Locatie: 

Organisatie: CPRM

 

Werknemers zijn onmisbaar en moeten door de organisatie beschermd worden. Een organisatie moet zich beschermen tegen de werknemers; zij zijn vaak oorzaak van datalekken en beveiligingsincidenten. Human Factor Security Risk Management kijkt  naar de verschillende activiteiten binnen de organisatie waar de mens aan te pas komt en welke risico’s daar aan kleven. In deze workshop gaan we dieper in op deze activiteiten en hoe risico’s op datalekken en beveiligingsincidenten verkleind kunnen worden.

Meer informatie
Richard Bliek
Tijd:10:45 - 11:30
Thema's:Technology

Titel: Resilience Roulette - Ervaring doe je pas op als er iets anders gebeurt dan je had verwacht

Locatie: 

Organisatie: ABN-AMROPinnen, Internet Bankieren, iDeal en sinds kort ook Tikkie zijn onderdeel van ons dagelijkse leven. Gebruikers mogen verwachten dat dergelijke diensten er altijd zijn. Toezichthouders eisen dat ook. De onderliggende IT is inmiddels aardig complex. Over complexiteit en het omgaan met verstoringen is heel veel theorie beschikbaar. Maar hoe zetten we dat om naar praktijk? Resilience Roulette als wake-up call.

Meer informatie
Carlo Klerk
Tijd:15:45 - 16:30
Thema's:Technology

Titel: Thema wordt nog bekend gemaakt

Locatie:

Inleider: Carlo Klerk

Organisatie: Xebia

Meer informatie
Carlo Klerk
Tijd:10:45 - 11:30
Thema's:Technology

Titel: Thema wordt nog bekend gemaakt

Locatie:

Inleider: Carlo Klerk

Organisatie: Xebia

Meer informatie
Closing Ceremony
Tijd:17:15 - 18:00
Thema's:Finance
Bert Bruggink
Tijd:12:00 - 12:45
Thema's:Finance

Titel: Thema wordt nog bekend gemaakt

Locatie: 

Inleiders: Bert Bruggink

Organisatie: Universiteit Twente (voormalig CFO Rabobank Nederland)
 

Meer informatie
Maarten Mookhoek
Tijd:10:45 - 11:30
Thema's:Finance

Titel: Nieuw sturen met nieuw geld

Locatie: 

Organisatie: Improven


De klassieke relaties tussen en binnen organisaties veranderen fundamenteel. Niet meer gebaseerd op de principes van hiërarchie en bureaucratie wordt aansturing en samenwerking vormgegeven maar door middel van zelfsturing, netwerksturing of opgavegerichte sturing. Eén van de voornaamste middelen om relaties kracht en energie te geven is geld. Gaan wij uit van marktcoördinatie, gaan wij uit van bureaucratische coördinatie of gaan wij uit van  netwerkcoördinatie? In deze workshop neemt Maarten Mookhoek u mee om de nieuwe mogelijkheden van budgettering en sturing te verkennen en te bespreken 


Maarten Mookhoek is principal consultant bij Improven BV en adviseert voornamelijk organisaties in het publieke domein over sturing en finance

Meer informatie
Johan de Kruijf
Tijd:14:30 - 15:15
Thema's:Finance

Titel: Winstneming grondbedrijf dicht de gaten in de rekening?

Locatie: 

Organisatie: Voor Raad & Bestuur - Radboud Universiteit


Vanaf BBV 2016 is een nieuwe methode voor winstneming bij de gemeentelijke grondexploitaties van kracht. De traditionele terughoudendheid bij winstneming wordt verlaten, terwijl risico’s op tegenvallers blijven bestaan. De druk op gemeentefinanciën maakt het verleidelijk winst direct in te zetten voor tekorten op andere beleidsterreinen. In de workshop gaan we verkennen hoe gemeenten met de winsten uit het grondbedrijf in 2017 en 2018 zijn omgegaan. 

Meer informatie
Henk Kroon & Marc Westerhof
Tijd:15:45 - 16:30
Thema's:Finance

Titel: Thema wordt nog bekend gemaakt   

Locatie: 

Organisatie: Hogeschool van Amsterdam & Westerhof advies


 
Henk Kroon werkt op dit moment op de Hogeschool van Amsterdam en verricht samen met Westerhof Advies financierings- en waarderingsopdrachten uit voor start-up-bedrijven en bedrijven in groeisituaties. Daarnaast is Henk ook betrokken bij post-academisch onderwijs van de Universiteit Twente.
Marc Westerhof is eigenaar van Westerhof Advies, een adviesbedrijf voor financierings- en waarderingsvraagstukken.

Meer informatie
Meta Peek & Frank van Summeren
Tijd:15:45 - 16:30
Thema's:Operations & Safety

Titel: Risk & Resilience: Dóen wat echt gaat werken! 

Locatie: 

Organisatie: RONT


LET OP! Deze sessie is een herhaling van de sessie  10.45 - 11.30 uur


 Uit de veelheid aan invalshoeken, oplossingen en instrumenten die aandacht krijgen in dit R&R festival komt één belangrijke vraag altijd naar boven: HOE DAN? Hoe krijgt een organisatie, een stad, een overheid het voor elkaar een juiste  afweging te maken in de aanpak ván risico’s en het weerbaar maken tégen risico’s. In deze workshop nemen we de deelnemers mee in de succesfactoren in aanpak en uitvoering van hun R&R strategie én een praktische manier hóe verantwoording af te leggen over de resultaten daarvan. Doen wat echt werkt vraagt o.a. om kennis van instrumenten en inzichten, om een helder beeld van de context waarin de organisatie, de stad zich begeeft, en bovenal het juist beleggen van de verantwoordelijkheid om resultaten te behalen op alle inspanningen die in het kader van Risk & Resilience zijn uitgevoerd. Het benoemen van een Resilience Officer kan daarbij meerdere succesfactoren dienen. Het toepassen van de principes van Rijker Verantwoorden zorgen voor de juiste focus en het juiste gesprek. 


Meta Peek en Frank van Summeren (RONT Management Consultants) illustreren één en ander aan de hand van het voorbeeld: Risico’s op Ondermijning en hoe bestuur en medewerkers van een gemeente meer weerbaar te maken daartegen. Anne-Marie Hitipeuw als Chief Resilience Officer bij de gemeente Den Haag deelt haar ervaringen uit haar praktijk om Den Haag weerbaarder te maken voor de uitdagingen die de stad kunnen gaan raken.Meer informatie
Closing Ceremony
Tijd:17:15 - 18:00
Thema's:Operations & Safety
Drinks & Networking
Tijd:17:15 - 18:00
Thema's:Operations & Safety
Meta Peek & Frank van Summeren
Tijd:10:45 - 11:30
Thema's:Operations & Safety

Titel: Risk & Resilience: Dóen wat echt gaat werken! 

Locatie: 

Organisatie: RONT


LET OP! Deze sessie wordt herhaald om 15.45 - 16.30 uur


Uit de veelheid aan invalshoeken, oplossingen en instrumenten die aandacht krijgen in dit R&R festival komt één belangrijke vraag altijd naar boven: HOE DAN? Hoe krijgt een organisatie, een stad, een overheid het voor elkaar een juiste  afweging te maken in de aanpak ván risico’s en het weerbaar maken tégen risico’s. In deze workshop nemen we de deelnemers mee in de succesfactoren in aanpak en uitvoering van hun R&R strategie én een praktische manier hóe verantwoording af te leggen over de resultaten daarvan. Doen wat echt werkt vraagt o.a. om kennis van instrumenten en inzichten, om een helder beeld van de context waarin de organisatie, de stad zich begeeft, en bovenal het juist beleggen van de verantwoordelijkheid om resultaten te behalen op alle inspanningen die in het kader van Risk & Resilience zijn uitgevoerd. Het benoemen van een Resilience Officer kan daarbij meerdere succesfactoren dienen. Het toepassen van de principes van Rijker Verantwoorden zorgen voor de juiste focus en het juiste gesprek. 


Meta Peek en Frank van Summeren (RONT Management Consultants) illustreren één en ander aan de hand van het voorbeeld: Risico’s op Ondermijning en hoe bestuur en medewerkers van een gemeente meer weerbaar te maken daartegen. Anne-Marie Hitipeuw als Chief Resilience Officer bij de gemeente Den Haag deelt haar ervaringen uit haar praktijk om Den Haag weerbaarder te maken voor de uitdagingen die de stad kunnen gaan raken.Meer informatie
Michael Sauerbier
Tijd:14:30 - 15:15
Thema's:Operations & Safety

Titel: Risicogestuurd denken en handelen

Locatie: -

Organisatie: Cratos Risk

Meer informatie
Henk de Poot
Tijd:14:30 - 15:15
Thema's:Operations & Safety

Titel: Thema wordt nog bekend gemaakt

Locatie: -

Organisatie: UT Designlab 


LET OP! Deze sessie bestaat uit twee delen (14.30 - 15.15 uur & 15.45 - 16.30 uur)

Meer informatie
Martin Moree
Tijd:14:30 - 15:15
Thema's:Operations & Safety

Titel: Risk Management organiseren in een Agile omgeving

Locatie: 

Organisatie: Rabobank


Veel bedrijven passen hun organisatie aan door het bedrijf te organiseren volgens een Agile aanpak. Dat vraagt ook een andere aanpak van de Risk Management processen. In deze workshop staan we stil bij uitdagingen en oplossingsrichtingen om te zorgen dat we in control blijven

Meer informatie
Willeke Slingerland
Tijd:10:45 - 11:30
Thema's:Operations & Safety

Titel: Thema wordt nog bekend gemaakt

Locatie: -

Organisatie: Saxion Hogeschool

Meer informatie
Ruud Spee
Tijd:15:45 - 16:30
Thema's:Operations & Safety

Titel: VMBO Maastricht examen-echec één jaar na dato, wat zijn de lessons learned?

Locatie: 

Organisatie: Risk matters


Ruim een jaar geleden hoorden meer dan 350 Maastrichtse VMBO leerlingen dat hun eindexamens ongeldig waren verklaard vanwege grove fouten in het examenproces. Een uiterst pijnlijke situatie die de landelijke pers en politiek beroerde. Wat zijn de lessons learned vanuit risicomanagement optiek? Ligt er een verband tussen de strategische risk appetite van het LVO Maastricht en de operationele risico’s die zich manifesteerden? Vanuit persoonlijke betrokkenheid en vanuit vakinhoudelijk perspectief neem ik jullie mee door deze rijke casus.

Meer informatie
Michael Sauerbier
Tijd:15:45 - 16:30
Thema's:Operations & Safety

Titel: Risicomanagement in een agile-omgeving.

Locatie: -

Organisatie: Cratos Risk

Meer informatie
Egbert Bouman
Tijd:15:45 - 16:30
Thema's:Operations & Safety

Titel:  Risico management in een agile setting

Locatie: 

Organisatie:  Valori


In deze onderhoudende presentatie + workshop door testexpert en risico auditor Egbert Bouman maak je kennis met AgRAM, een succesvolle risicoaanpak in een agile setting. Scrumdamentalisten denken dat scrum als kortcyclische aanpak de risico’s ‘vanzelf’ adresseert. Ten onrechte, en AgRAM brengt de expliciete en traceerbare aandacht voor risico’s terug in agile. Zonder scrum topzwaar te maken. De aanpak is ontwikkeld door Valori met o.a. bol.com, KPN, VGZ en Politie NL. Aanpak en workshop hebben nationaal en internationaal al veel lof geoogst.

Meer informatie
Henk de Poot
Tijd:15:45 - 16:30
Thema's:Operations & Safety

Titel: Thema wordt nog bekend gemaakt

Locatie: -

Organisatie: UT Designlab 


LET OP! Deze sessie bestaat uit twee delen (14.30 - 15.15 uur & 15.45 - 16.30 uur)

Meer informatie
Stef Stienstra & Edwin Beumer
Tijd:12:00 - 12:45
Thema's:Operations & Safety

Titel: Mission Safety

Locatie: 


Sprekers:

Stef Stienstra, Kapitein - Luitenant ter Zee  (KMR) Safety Officer DOPS (Directie Operatiën)

 Edwin Beumer, Business Director RISKID


LET OP! Deze sessie bestaat uit 2 delen (10.45 - 11.30 uur en 12.00 - 12.45 uur)


In oorlogsgebieden doen militairen gevaarlijk werk. Vijandelijke troepen of terroristen gebruiken wapens om te doden , maar wij accepteren geen slachtoffers meer in de strijd om vrede en veiligheid in de wereld te bewerkstelligen. In het belang van het volbrengen van een missie neemt de militair uiteraard risico’s. Echter weloverwogen en met een gedocumenteerd proces, dat achteraf laat zien met welke argumenten - na het nemen van alle mogelijke mitigerende  maatregelen - een restrisicobewust is genomen in het belang van het slagen van de missie. Na een inleiding,  gaan de deelnemers zelf een RAO (Risico Inventarisatie onder Operationele omstandigheden) opstellen met behulp van de interactieve tooling van RISKID , die vervolgens wordt getoetst op de militaire werkelijkheid.Meer informatie
Lisandro Jimenez Roa
Tijd:12:00 - 12:45
Thema's:Operations & Safety

Titel: Thema wordt nog bekend gemaakt

Locatie: -  

Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

Meer informatie
Bert de Groot
Tijd:14:30 - 15:15
Thema's:Operations & Safety

Titel: Leren en adaptiviteit in project-georiënteerde organisaties in infrastructuurplanning

Locatie: 

Organisatie: Rijkswaterstaat


 De prestaties van transport infrastructuur netwerken worden op de proef gesteld door voortdurende veranderingen in de omgeving, zoals klimaat, demografie en ICT - en mobiliteitstechnologieën. Dat vraagt om een adaptieve benadering. In een discussieworkshop verkennen we met elkaar de relatie tussen leren en adaptiviteit in project - georiënteerde organisaties.

Meer informatie
Ron de Wit
Tijd:12:00 - 12:45
Thema's:Operations & Safety

Titel: Thema wordt nog bekend gemaakt

Locatie: - 


Spreker: Ron de Wit

Organisatie: Brandweer Twente

Meer informatie
Mohsen Jafari
Tijd:15:45 - 16:30
Thema's:Operations & Safety

Werktitel: Modeling and Analysis of Integration Risks across Domains of Socio-technical Systems

Locatie: 

Organisatie: Universiteit Twente


Socio-technical systems are highly complex as a number of domains each of which including numerous interdependent elements. For example,  In a Product Development project, a large number of elements in different domains like the product, development process, development organization, tools and technologies are interacting (e.g., components are components of the product are developed through accomplishing activities, and the latter ones are being done by engineers arranged in an organizational system). A relevant approach to handle complexity is representation and analysis of  design structure of each of these domains, and, during the last decades, design structure matrix (DSM) has proved to be a very helpful in this regard. Moreover, this tool has been extended to domain mapping matrix (DMM) to compare DSMs of different project domains.  In this paper, we elaborate a methodology and some relevant algorithms by which stakeholders can build their relevant DSMs and DMMs (from a list of standard domains), and also analyze them.  In particular, by using some relevant concepts in Systems Engineering and Design fields, we elaborate and present some algorithms can be applied on DMMs. These analyses allow engineers and managers to identify significant challenges and risks in socio-technical systems.

Meer informatie
Pieter van Gelder & Nils Rosmuller
Tijd:12:00 - 12:45
Thema's:Operations & Safety

Titel: Safety risks in the energy transition

Locatie: -

Organisatie: TU Delft

 

Governmental energy policy in the Netherlands states that new energy projects should be safe, affordable and reliable (EZK, 2016, p. 7; EZK, 2016a, p. 13). These public values are in line with the concept of energy justice, defined as the ‘aims to provide all individuals, across all areas, with safe, affordable and sustainable energy’ (McCauley et al., 2013). The value of safety, however, is least attended. A policy case study on three upcoming energy sources and energy carriers (Liquefied Natural Gas, Hydrogen and Battery Packs) in the Netherlands illustrates that Dutch policies and regulations on the safety of these innovations are either absent or flawed. This is worrisome, as these forms of energy are not without hazards.

 

I hypothesize that this absence is primarily due to an underlying lack of knowledge on safety risks of new energy sources and carriers. As a consequence of both lacuna, emergency services cannot adequately prevent, reduce and suppress incidents; which is their raison d’être and lawful task. Truly valuing energy safety should therefore result in research on safety risks, evidence-based regulations and well-positioned actors. Although the energy transition may be called a global challenge, I will focus on the Netherlands as an example, concerning Dutch policy. The overall aim of this contribution is to create general awareness of the safety consequences of transitioning energy systems and to revitalize safety in energy policy.

Meer informatie
Salih Çevikarslan
Tijd:10:45 - 11:30
Thema's:Operations & Safety

Titel: Challenges, Opportunities, and Implications

Locatie:  -

Organisatie: Universiteit Twente

Meer informatie
Pieter van Gelder & Mohammad Rajabali Nejad
Tijd:10:45 - 11:30
Thema's:Operations & Safety

Titel: Thema wordt nog bekend gemaakt 

Locatie: 


Inleiders:

Pieter van Gelder- TU Delft

Mohammad Rajabali Nejad- Universiteit Twente

Meer informatie
Laurens Hoekstra
Tijd:12:00 - 12:45
Thema's:Operations & Safety

Titel: ABC van Areaalgegevens

Locatie: 

Organisatie: Rijkswaterstaat

Meer informatie
Stef Stienstra & Edwin Beumer
Tijd:10:45 - 11:30
Thema's:Operations & Safety

Titel: Mission Safety

Locatie: 


Sprekers:

Stef Stienstra, Kapitein - Luitenant ter Zee (KMR) Safety Officer DOPS (Directie Operatiën) 

Edwin Beumer, Business Director RISKID


LET OP! Deze sessie bestaat uit 2 delen (10.45 - 11.30 uur en 12.00 - 12.45 uur)


In oorlogsgebieden doen militairen gevaarlijk werk. Vijandelijke troepen of terroristen gebruiken wapens om te doden , maar wij accepteren geen slachtoffers meer in de strijd om vrede en veiligheid in de wereld te bewerkstelligen. In het belang van het volbrengen van een missie neemt de militair uiteraard risico’s. Echter weloverwogen en met een gedocumenteerd proces, dat achteraf laat zien met welke argumenten - na het nemen van alle mogelijke mitigerende  maatregelen - een restrisicobewust is genomen in het belang van het slagen van de missie. Na een inleiding,  gaan de deelnemers zelf een RAO (Risico Inventarisatie onder Operationele omstandigheden) opstellen met behulp van de interactieve tooling van RISKID , die vervolgens wordt getoetst op de militaire werkelijkheid.Meer informatie
Closing Ceremony
Tijd:17:15 - 18:00
Thema's:Human
Marlies Ypma
Tijd:12:00 - 12:45
Thema's:Human

Titel: Verbeter je impact als risicomanagementadviseur: wordt een change agent

Locatie: 

Inleider: Marlies Ypma

Organisatie: Ministerie van Financiën Auditdienst Rijk (ADR)


LET OP! Dit is deel 1 van de WORKSHOP (start 10.15 uur)


In organisaties waar risicomanagement in ontwikkeling is, of zelfs nog in de kinderschoenen staat, staan risicomanagementadviseurs voor de uitdaging om hierin verandering aan te brengen. Hoe word je een adviseur met die impact? 

· Waarom het hebben van expertise van risicomanagement alleen niet genoeg is

· Welke vragen moet je stellen aan en over je opdrachtgever voordat je start als adviseur?

· Hoe stel je een goede diagnose, zodat je weet waarmee je moet beginnen (of stoppen)?

Meer informatie
Drinks & Networking
Tijd:17:15 - 18:00
Thema's:Human
Rykele Betten
Tijd:10:45 - 11:30
Thema's:Human

Titel: Duurzame medewerkers, of is de mens de beperkende factor.

Locatie: 

Inleider: Rykele Betten

Organisatie: Consortium rRsico en Continuiteitsmanagement


De veranderingen binnen en buiten ondernemingen volgen elkaar in een snel tempo op. Wat doen deze ontwikkelingen met de medewerkers. Hoe gaat een organisatie met deze ontwikkeling om en zorgen we er voor dat we deze medewerkers duurzaam in kunnen zetten. Kortom, hoe blijven onze medewerkers resilient

Meer informatie
Robert 't Hart
Tijd:12:00 - 12:45
Thema's:Human

Titel: Thema wordt nog bekend gemaakt

Locatie: 

Organisatie: Naris

Nicole Torka
Tijd:12:00 - 12:45
Thema's:Human

Titel: Thema wordt nog bekend gemaakt

Locatie: 

Inleiders: Nicole Torka

Organisatie: Universiteit Twente

Meer informatie
Joost Kampen
Tijd:14:30 - 15:15
Thema's:Human

Titel: Het is erger dan je denkt: herstel van verwaarloosde organisaties

Locatie: 

Inleiders: Joost Kampen

Organisatie: Vrije Universiteit Amsterdam


Op basis van ruim 150 cases heeft Kampen een methode voor herstel van verwaarloosde organisaties ontwikkeld. Wanneer het langdurig heeft ontbroken aan leiding hebben medewerkers het heft in handen genomen, zoals bij de  Amsterdamse Brandweer. De gezondmaking begint in het dagelijks organisatieleven, met ieder aan te spreken op gedrag, rol en positie. Dat vraagt om een heropvoeding. Er is begrenzing nodig van ongewenst gedrag. Geleidelijk wordt de  informele organisatie zichtbaar. Hoe ga je om met de onderstromen. Hoe zorg je ervoor dat je als leidinggevende overeind blijft en er nog lol in hebt ook..

Meer informatie
Pauline Voortman
Tijd:15:45 - 16:30
Thema's:Human

Titel: De vertrouwensrevolutie. 

Locatie: 

Organisatie: Trustworks   


In onze VUCA wereld is onrust onderdeel van het bestaan. Steeds weer nieuwe onzekerheden zorgen ervoor dat ons vertrouwen voortdurend onder druk komt te staan. Om als organisatie je doelen te realiseren, moet je op onzekerheden anticiperen. Dat doe je door de risico’s die deze onzekerheden met zich meebrengen in kaart te brengen en in het juiste perspectief te plaatsen. De manier waarop je dat doet is essentieel, het gaat er namelijk om het onderling vertrouwen

vast te houden of te herstellen. Dit vraagt om een nieuwe manier van risicomanagement: we hebben het dan over moed, over kwetsbaarheid, over aandacht, over verbondenheid, over ruimte in relatie tot kaders. We hebben het over onderzoek naar je eigen risicobereidheid en - percepties, je eigen overtuigingen en gedrag. We hebben het over het belang van vaardigheden om een sociaal veilige omgeving te creëren, zodat je samen constructieve gesprekken kunt

voeren die ervoor zorgen dat je op de goede manier aan de juiste beslissingen neemt. Dan werk je aan voldoelde voorspelbaarheid, zorg je voor onderlinge welwillendheid en de bereidheid om je kwetsbaar op te stellen, de bouwstenen van het vertrouwensproces dat zorgt voor weerbaarheid en veerkracht. Steeds weer opnieuw.

Meer informatie
Michael Lansbergen
Tijd:14:30 - 15:15
Thema's:Human

Titel: Integraal Risico Management: middel of moloch?

Locatie: 

Organisatie:  ZGT 


Steeds meer organisaties omarmen een systematiek voor risicobeheersing als onderlegger voor beleid en sturing. Paradoxaal genoeg vormt een versystemisering van risico’s nog al eens de daadwerkelijke sturing op en betrokkenheid van medewerkers ten aanzien van beheersmaatregelen. Risicomanagement is mensenwerk. In deze workshop staat de menselijke maat centraal: intrinsiek risicomanagement.......hoe bereik je dat? 


Michaël Lansbergen, promoveerde in 2014 op integraal risicomanagement in de zorg. Werkzaam als specialist - manager bij Ziekenhuisgroep Twente

Meer informatie
Marieke Kessels
Tijd:15:45 - 16:30
Thema's:Human

Titel: Integraal risicomanagement als drijfveer van groei

Locatie: CARRE 3A

Organisatie: Infoland


Het vergroten van risicobewustzijn vraagt aandacht, voortdurend. Te vaak leggen organisaties de nadruk op de analyse van risico’s, terwijl het juist gaat om het beheersen ervan. Volwassen risicomanagement draait om het betrekken van iedereen in de organisatie: van riskmanager tot professionals op de werkvloer. Denk aan het ‘behavioral / social contagion’ fenomeen. Als we die 5% van de medewerkers die als informeel leider fungeren kunnen meenemen in ons risicodenken, dan gaan we echt meters maken

Meer informatie
Marlies Ypma
Tijd:10:45 - 11:30
Thema's:Human

Titel: Verbeter je impact als risicomanagementadviseur: wordt een change agent

Locatie: 

Inleider: Marlies Ypma

Organisatie: Ministerie van Financiën Auditdienst Rijk (ADR)


LET OP! Dit is deel 1 van de WORKSHOP - deel 2 start om 12.00 uur


In organisaties waar risicomanagement in ontwikkeling is, of zelfs nog in de kinderschoenen staat, staan risicomanagementadviseurs voor de uitdaging om hierin verandering aan te brengen. Hoe word je een adviseur met die impact? 

· Waarom het hebben van expertise van risicomanagement alleen niet genoeg is

· Welke vragen moet je stellen aan en over je opdrachtgever voordat je start als adviseur?

· Hoe stel je een goede diagnose, zodat je weet waarmee je moet beginnen (of stoppen)?

Meer informatie
Dennis Karakoç
Tijd:10:45 - 11:30
Thema's:Human

Titel: HET GROOTSTE RISICO VOOR UW ORGANISATIE? STRESS!

Locatie: CARRE 3B

Inleiders:  Dennis Karakoç

Organisatie: Stichting Stresscentrum


1 miljoen Nederlanders hebben last van burn-out klachten. Weet u welke risico's de factor stress oplevert voor uw organisatie en wat daarvan de gevolgen en kosten zijn? Deze interactieve presentatie neemt u mee in de oorzaken en effecten van stress op het individu, het proces en de organisatie. U krijg tevens inzicht hoe het menselijk functioneren verandert onder invloed van stress en welke human errors dat als gevolg kan hebben. 

Meer informatie
Martine Hesselink
Tijd:14:30 - 15:15
Thema's:Human

Titel: Van stress-student naar succes-student

Locatie: 

Inleiders: Martine Hesselink 


Organisatie: Stichting stresscentrum

Prestatiedruk, studiestress, nemenactiviteiten....De druk op studenten is hoog. Het gevolg hiervan is dat een kwart van de studenten kampt met burn-outklachten. In deze presentatie wordt ingegaan op de stressfactoren bij studenten. Je  krijgt inzicht in de achtergrond en het mechanisme van stress en burn-out. Daarnaast herken je de stress-signalen en krijg je inzicht in de balans tussen je draaglast en je draagkracht. Tevens ontvang je concrete tips om beter om je veerkracht te verhogen en om beter om te gaan met stress.

Joël Luyk & Reinder Roos
Tijd:12:00 - 12:45
Thema's:DATA

Titel:  Alles duurzaam! Maar hoe?

Locatie:  


Organisatie: Delta Pi
 

Tegenwoordig is steeds meer en steeds explicieter aandacht voor duurzaamheid binnen organisaties, processen en projecten. Maar wat verstaan we eigenlijk onder duurzaamheid? Proactief risico’s beheersen en kansen benutten om duurzaamheidsdoelstellingen te behalen kan met risicomanagement. En hoe nemen we het mee in onze integrale risicoafweging? Wij hebben hier een helder beeld bij, dat we graag delen aan de hand van prikkelende stellingen. Dit doen we in de context van het toekomstbestendig maken van onze infrastructuur.


 

Meer informatie
Saskia Wenge
Tijd:10:45 - 11:30
Thema's:DATA

Titel: AVG: Een Risk-Based Approach

Locatie: 

Organisatie: CPRM


Sinds de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht is, is gebleken dat veel organisaties er geen grip op kunnen krijgen en kiezen voor een one-size-fits-all aanpak met checklists die tijd en resources verspild. De kans is groot dat niet – of niet op tijd – alle risico’s afgedekt worden. In deze workshop gaan we in op de basisbeginselen van Risk Management en hoe dit toegepast kan worden op een AVG-implementatie met behulp van een risicoregister en DPIA.

Meer informatie
Sjoerd de Vries
Tijd:10:45 - 11:30
Thema's:DATA

Titel: Digitale transformaties in de publieke sector

Locatie: 

Organisatie: Universiteit Twente/Eitdigital


In de publieke sector zijn digitaliseringstrajecten vaak complex, hebben ze veel impact op de inrichting van de organisatie, manieren van werken, samenwerking met anderen en dienstverlening naar burgers en bedrijven. Er is dan ook vaak eerder sprake van digitale transformaties. Wat zijn dit voor transformaties? Wat zijn methoden om deze transformaties tot een goed einde te brengen? Vragen die in deze workshop aan de orde komen.

Meer informatie
Monica Arntz
Tijd:15:45 - 16:30
Thema's:DATA

Titel: Wordt nog bekend gemaakt

Locatie: 

Organisatie: Kadaster


LET OP! Dit is deel 2 van de sessie van 14.30 - 15.15 uur

Meer informatie
Monica Arntz
Tijd:14:30 - 15:15
Thema's:DATA

Titel: Wordt nog bekend gemaakt

Locatie: 

Organisatie: Kadaster


LET OP! Deel 2 van de sessie start om 15.45 - 16.30 uur

Meer informatie
Elmar Kleinjan
Tijd:15:45 - 16:30
Thema's:DATA

Titel: Zorg toekomstbestendig

Locatie: 

Organisatie: Stichting Rugpoli


Het hoofdlijnenakkoord beoogt een groeibeperking van de kosten van medisch-specialistische zorg. Hiervoor moet het effect van een behandeling voor de patiënt inzichtelijk worden. Rugpoli, een zelfstandig behandelcentrum gespecialiseerd in de behandeling van wervelkolomproblematiek, bewerkstelligt dit door een continue evaluatie van patiënt gerapporteerde uitkomst- en tevredenheidsmetingen, gecombineerd met behandelgegevens uit het medisch dossier. Hiermee kan de patiënt goed worden geïnformeerd, zorg worden geoptimaliseerd en kosten verminderd, resulterend in zinnige, zuinige zorg.

Meer informatie
Coen van Gulijk
Tijd:14:30 - 15:15
Thema's:DATA

Titel: Digital Safety Delivery

Locatie: 

Organisatie: Universiteit Twente


Omschrijving:

Coen van Gulijk explains how safety delivery is changing due to the introduction for digital enterprise systems. He will explore the merger of traditional risk trade-offs with artifical intelligence, advanced business process modelling, incessant data feeds and social media. Coen will describe how a new breed of safety experts will change the face of safety. 

Meer informatie
Drink & Networking
Tijd:17:15 - 18:00
Thema's:DATA
Closing Ceremony
Tijd:17:15 - 18:00
Thema's:DATA
Erfan Hoseini
Tijd:12:00 - 12:45
Thema's:DATA

Titel: De goudmijn van lessons learned: hoe eerdere projecten ons kunnen helpen om risicomanagement te verbeteren.

Locatie:  

Organisatie: TU Delft 
 

Bij het realiseren van elk project doen we veel ervaringen op. Als we deze weten te gebruiken voor leerdoeleinden, gaat er een goudmijn open. De lessen kunnen we gebruiken voor o.a. het verbeteren van risicomanagement. In de afgelopen jaren heeft de TU Delft een onderzoeksprogramma opgestart met promotie- en meerdere afstudeeronderzoeken naar de lessen uit toepassing van risicomanagement in projecten. Door deze onderzoeken is veel kennis over risicomanagement verzameld, zoals over een maturity model en risicoreserveringen. Tijdens de workshop worden voorbeelden van de ‘lessons learned’ van risicomanagement met u gedeeld en wordt uitgelegd hoe een organisatie de lessons learned kan verzamelen en gebruiken.

Erfan Hoseini, geboren in 1987, is een promovendus aan TU Delft en hij doet onderzoek naar risicomanagement bij Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).  Hij kijkt in zijn onderzoek, onder andere, naar het percentage van risicoreservering in elke fase, type geïdentificeerde risico’s en opgetreden risico’s, en verbetering van risicomanagement van infrastructurele projecten. 

Meer informatie
Maarten van Aalst
Tijd:13:40 - 14:15
Thema's:MAIN STAGE

Titel: Resilience in the face of rising risks -- from global ambitions to local solutions

Locatie: Waaier 1&2

Inleiders: Maarten van Aalst

Organisatie: Director at Red Cross Red Crescent Climate Centre; Professor Spatial Resilience Universiteit Twente (ITC) 

GVRM - AWARD 2019
Tijd:13:30 - 13:40
Thema's:MAIN STAGE

Uitreiking van de GvRM - AWARD door het Genootschap voor Risicomanagement

Meer informatie
Ian McCarthy
Tijd:09:30 - 10:15
Thema's:MAIN STAGE

Titel: Managing Risk and Resilience: A Levers of Control Approach

Locatie: Waaier 1&2

Inleiders: Ian P. McCarthy 

Organisatie: Simon Fraser University


Increasingly organizations are aware of and impacted by how interconnected the world is in terms of economic, social, technological and natural events. Why do some organizations cope with these events better than other organizations? What behaviors, practices and capabilities should organizations have in place to manage risk and resilience? One approach for answering these questions is the use of management control systems. Focusing on the ‘levers of control’ framework I will explain how different types of management control system, guided by the exposure to different types of risk, can be used to induce, direct and balance different resilience related behaviors, practices and capabilities.

Inloop en Check-In
Tijd:09:00 - 09:30
Thema's:MAIN STAGE

U kunt zich registreren bij binnenkomst in gebouw de Waaier. Carla, Jacqueline en het team verwelkomen u graag en verzorgen de registratie van uw online aanmelding. Heeft u vragen, arriveert u eerder of later, laat het ons weten via professional-learning@utwente.nl

Kurt April
Tijd:16:45 - 17:30
Thema's:MAIN STAGE

Titel: Personal Resilience: Risk-Reduction Through Adaptation.

Locatie: Waaier 1&2

Inleider: Kurt April

Organisatie: University of Cape Town

Given the uncertain and ambiguous times in which organisations find themselves today, the ability of employees to maintain balance in life by being able to bounce back from personal and workplace shocks/adversity is quite important. Resilience, previously thought of as innate human traits, can be learnt and all individuals have the ability to achieve it and even thrive – bounce forward and grow stronger and more resourceful by adapting to stressful situations. Ten researched constructs of personal resilience will be explored: Early Stressors, Meaning/Sense of Purpose, Connection, Nurtured Confidence, Hardy Attitude, Understanding and Accepting Self, Controlling and Choosing Thoughts, Controlling and Choosing Feelings, Action Focus, and Giving and Accepting Support

Meer informatie
Lunchbreak
Tijd:12:45 - 13:30
Thema's:MAIN STAGE

Van 12:45 tot 13:30 zal er een heerlijke lunch klaar staan

Meer informatie
Ja, ik kom naar het Risk & Resilience Festival!
Registreren
* Gratis voor studenten