Zie Master Risicomanagement

Over het Risk & Resilience Festival

Risk meets ResilIence for a Sustainable Future

Tijdens het Festival wordt vanuit verschillende perspectieven (thema's) gekeken naar de uitdagingen die er zijn om een duurzame samenleving te bouwen. Op deze dag brengen we onderzoek, kennis, inzichten en ervaringen op het gebied van risk & resilience bij elkaar.

We leven in een tijd waar steeds meer aandacht is voor duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarbij mens, milieu en de welvaartgroei op harmonieuze wijze in balans dienen te zijn. Voornoemde is mede ingegeven door klimatologische veranderingen, technologische ontwikkelingen en de steeds verdergaande globalisering.

De huidige turbulente onzekere tijd  stelt  de waarde van risicoanalyse, gedetailleerde risicoplannen en uitgebreide risicostrategieën ter discussie. Het maakt ook het beantwoorden van de traditionele vragen op het gebied van risicobeheer lastiger: Wat kan er fout gaan?, Hoe waarschijnlijk is dat? Wat zouden de gevolgen zijn? Een onzekere toekomst betekent dat veel organisaties moeite hebben te voldoen aan de overdreven, vaak te gedetailleerde en te veel toegezegde plannen, in een tijd waarin de looptijd van de plannen – als gevolg van de snelle veranderingen - zelf wordt verkort.

Het traditionele antwoord op dit probleem zijn risicoplannen en risicomanagement. Veel organisaties hanteren geavanceerdere planningsprocedures, meer geformaliseerde besluitvormingsprocessen en versterken het managementtoezicht met een duidelijkere toewijzing van verantwoordelijkheid (en schuld). Er zijn echter weinig aanwijzingen dat deze werkwijze het onbekende kan “temmen” of het succespercentage van risicovolle inspanningen significant hebben vergroot. Paradoxaal genoeg is de minimale vereiste om de uitkomst te leren, vaak om door te gaan en te kijken wat er gebeurt.

Resilience

Resilience (veerkracht) is een alternatieve benadering, voortkomend uit studie naar ecologische systemen waarbij deze zich aanpassen aan turbulente veranderingen - zonder het gebruik van vooruitziende blik. Veerkracht betekent simpelweg 'rebounden'. Veerkracht is bedoeld om voorspelling te vervangen door het vermogen om onvoorziene gebeurtenissen op te nemen, onder te brengen of te exploiteren, in welke vorm dan ook. Het is derhalve interessant te onderzoeken waarom sommige organisaties in staat zijn om te slagen ondanks - of zelfs vanwege - verrassingen, terwijl anderen falen.