Digitale transformaties: leren, innoveren en delen

Alle informatie van de deeltijd master Public Management overzichtelijk en bij de hand.

Hoe manage je digitale transformaties in de publieke sector? Een vraag die door veel gemeenten en andere publieke instellingen wordt gesteld. Een onderzoeksgroep aan de Universiteit Twente houdt zich met deze vraag bezig. Wat zien we als zulke digitale transformaties? Hoe verlopen transformatieprocessen? Hoe kunnen organisaties ‘volwassen’ worden in het omgaan met digitale transformaties? Recent heeft de Universiteit Twente samen met drie Europese universiteiten en het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie financiering gekregen voor het ontwikkelen van een gecertificeerde Europese opleiding ‘Management Digital Transformations’ voor professionals. Deze opleiding wordt gebaseerd op de masterclass Digitale transformaties in de Publieke Sector als deel van de master Public Management.

Eerst maar de vraag: wat zijn digitale transformaties in de publieke sector? Een korte omschrijving die we vaak gebruiken is dat het gaat om veranderingen op systeemniveau van publieke organisaties of diensten meestal in samenwerking met stakeholders, die mogelijk gemaakt worden of versterkt worden door digitale omgevingen. Artificial Intelligence omgevingen zullen daar de komende jaren wel het meest uitdagend in gaan worden. Zowel in Nederland zelf als in de EU worden de komende jaren grote investeringen in AI gedaan. Erg waarschijnlijk hebben we nog maar weinig digitale transformaties gezien en liggen er een scala aan transformaties om de hoek te wachten.

Zorg, onderwijs, sociaal domein, burgerparticipatie, omgevingswet, lokale democratie, mobiliteit en energietransitie zijn gebieden waarin transformaties erg betekenisvol kunnen zijn.

Allemaal gebieden waarin de publieke sector een belangrijke speler is. De tijd voor publieke organisaties om versneld te werken aan de eigen volwassenheid om er mee om te gaan is zeker gekomen.

Dr. Sjoerd de Vries

De tijd voor publieke organisaties om versneld te werken aan de eigen volwassenheid om er mee om te gaan is zeker gekomen.

Dr. Sjoerd de Vries
Assistant Professor Digital Transformations
People page

Waaraan werken we om organisaties te helpen in deze zoektocht? We ontwikkelen modellen om volwassenheid van organisaties in het omgaan met digitale transformaties te beschrijven en bijpassende scans voor organisaties om zichzelf te positioneren. We ontwikkelen en testen methoden in het verantwoord omgaan met digitale transformaties. Hoe manage je zulke digitale transformaties, wat zijn adequate antwoorden op digitale transformatie vraagstukken, welke transformatie uitdagingen willen we aangaan en hoe stimuleren we ermee economische groei en kwaliteit van leven? Om dit steeds beter te kunnen doen ontwikkelen we een leercommunity waarin professionals samen met onderzoekers en studenten aan deze vragen te werken. Het doel van de Learning Community is het faciliteren van verbindingen tussen onderzoek, werken, innoveren en leren. We willen met deze verbindingen bijdragen aan:

  1. continue ontwikkeling van professionals;
  2. delen van kennis en ervaring;
  3. het vinden van antwoorden op actuele en toekomstige maatschappelijke vraagstukken;
  4. het samen aangaan van digitale transformatie uitdagingen. Onze gecertificeerde opleidingen zoals ‘Management Digital Transformations’ en de masterclass ‘Digitale transformaties in de Publieke Sector’ zien we als werkwijzen in deze leercommunity om samen te werken.

Verantwoord omgaan met digitale transformaties, zonder dat we goed weten welke er nu spelen en welke om de hoek op ons wachten, is een uitdaging. Als onderzoekers hebben we geen antwoorden. Samen met professionals kunnen we dit wel steeds beter leren. Sluit je aan bij onze leercommunity. Je kunt meedoen als professional en als organisatie. Neem contact op via de onderstaande button. Leer, innoveer en deel met ons samen. 

Sluit jij je aan bij deze leercommunity?
Doe mee als professional of als organisatie!
Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies