Master course Toekomstgericht ToezichtHouden

De Master Course Toekomstgericht Toezichthouden biedt u relevante kennis en actuele ontwikkelingen rond toezichthouderschap in relatie tot uw organisatie en de externe omgeving en beoogt de volgende leerdoelen met u te realiseren:  

  • U hebt inzicht ontwikkeld in de randvoorwaarden voor het adequaat functioneren van de Raad van Toezicht/Raad van Commissarissen;
  • U weet na afloop van de mastercourse een duidelijk onderscheid te maken (in theorie en in de praktijk) tussen de verschillende rollen die een lid van de Raad van Toezicht/Raad van Commissarissen vervult, te weten die van toezichthouder, die van ‘klankbord zijn’ en die van werkgever van de bestuurde zijn.
  • U bent na afloop van de master course in staat een eigen visie te ontwikkelen op basis van het krachtenveld waarin u acteert en stelt daarbij de continuïteit van de organisatie centraal.
  • U hebt inzicht ontwikkeld in de grenzen van verantwoordelijkheid.
  • U hebt inzicht ontwikkeld in de mogelijkheden en kansen die toezichthouders voor de organisatie kunnen bieden

Voor dit programma ontvangt u 42 PE punten.

Schrijf u in
Master Course start in november
Direct inschrijven