Master course Toekomstgericht ToezichtHouden

De Master Course Toekomstgericht Toezichthouden biedt u relevante kennis en actuele ontwikkelingen rond toezichthouderschap in relatie tot uw organisatie en de externe omgeving en beoogt de volgende leerdoelen met u te realiseren:  

  • U hebt inzicht ontwikkeld in de randvoorwaarden voor het adequaat functioneren van de Raad van Toezicht/Raad van Commissarissen;
  • U weet na afloop van de mastercourse een duidelijk onderscheid te maken (in theorie en in de praktijk) tussen de verschillende rollen die een lid van de Raad van Toezicht/Raad van Commissarissen vervult, te weten die van toezichthouder, die van ‘klankbord zijn’ en die van werkgever van de bestuurde zijn.
  • U bent na afloop van de master course in staat een eigen visie te ontwikkelen op basis van het krachtenveld waarin u acteert en stelt daarbij de continuïteit van de organisatie centraal.
  • U hebt inzicht ontwikkeld in de grenzen van verantwoordelijkheid.
  • U hebt inzicht ontwikkeld in de mogelijkheden en kansen die toezichthouders voor de organisatie kunnen bieden

Voor dit programma ontvangt u 42 PE punten.

Master Course start in september
Direct inschrijven
Gehanteerde literatuur

In de Master Course Toekomstgericht Toezichthouden concentreren wij ons op het toezicht houden binnen organisaties door raden van commissarissen en door raden van toezicht op het beleid van directies en raden van bestuur. Kortweg: intern toezicht. Veel organisaties hebben bovendien te maken met één of meer externe toezichthouders, bijvoorbeeld de Onderwijsinspectie, de Nederlandse Zorginspectie, en subsudieverstrekkers zoals provincies en gemeenten, enzovoort. 

Het boek "Goed Toezicht" ontvangt u als deelnemer aan de Master Course tijdens de kick-off. Dit boek behandelt alle vormen van toezicht, zowel intern als extern, privaat en publiek. Dit is relevant voor u omdat u al (toekomstig) toezichthouder natuurlijk zicht wilt hebben op de relatie tussen het bestuur van uw organisatie en de externe publieke toezichthouder(s).