De toezichthouder als strategisch partner

8 bijeenkomsten

Het programma bestaat uit acht inhoudelijke en inspirerende bijeenkomsten. Na een kick-off, kent het programma vier kennis/praktijk bijeenkomsten van 14:00 tot 19:00 uur met aansluitend een discussion diner. Het programma kent workshops waarin er volop aandacht is voor eigen cases en ervaringen en waarin u praktische instrumenten krijgt aangereikt die direct toepasbaar zijn in de praktijk. De groepsgrootte is beperkt tot maximaal 12 deelnemers zodat er interactie kan ontstaan

‘Bring your own case’

Kenmerkend voor de Master Course Toekomstgericht Toezicht houden is het principe ‘Bring your Own Case’. We gaan vanuit uw eigen casuïstiek keuzes maken om de inhoud van de master course optimaal te laten aansluiten bij uw leervragen. De volgende thema’s komen daarbij in ieder geval voorbij:: 

 • Maatschappelijke dynamiek en ontwikkelingen in toezicht
 • Juridische kaders en aansprakelijkheid
 • De grenzen van invloed en integriteit
 • Inzicht in financiële huishouding en verslaglegging
 • Toezicht met betrekking tot strategie en verandering
 • Dynamiek in de boardroom

Thematisch raamwerk

De Master Course beoogt een goed totaalbeeld te geven van adequaat toezichthouden. Centraal staan daarom de kerntaken en de randvoorwaarden van de Raad van Toezicht en de Raad van Commissarissen, zoals weergegeven in onderstaand model:

Op basis van dit model gaan we tijdens de eerste bijeenkomst van de Master Course met u in gesprek om inhoud te geven aan de kennis/praktijkbijeenkomsten en de workshops. Hierbij kunt u denken aan:

1. Randvoorwaarden Raad van Toezicht en Raad van Commissarissen, met:
 • De juridische kaders en aansprakelijkheid: verantwoord omgaan met de speelruimte en risico’s in het publieke en private domein;
 • Dynamiek in boardroom: omgaan met macht, spanning en conflict.
2. Toezichthouden, met:
 • Financiën: ‘financial control’, de rol van de controller en accountant en andere (externe) toezichthouders en risicomanagement;
 • Maatschappelijk presteren en verantwoorden
3. Klankbord zijn, met:
 • De toezichthouder als strategisch partner;
 • Inzicht in en bijdragen van de toezichthouder aan strategie, innovatie, integriteit en verandering
4. Werkgever van de bestuurder zijn

De eerste 3 kennis/praktijkbijeenkomst worden steeds gevolgd door een workshop, waarin:

 •  Terug wordt geblikt op de daar aan voorafgaande kennis/praktijkbijeenkomst en eventuele vragen samen worden onderzocht;
 • Gewerkt wordt aan de leerdoelen van de deelnemers op basis van de tijdens de eerste bijeenkomst bepaalde thema’s/vraagstukken.
 • Vooruit wordt geblikt op de volgende kennis/praktijkbijeenkomst, om hiermee de docenten/praktijkexperts informatie te kunnen verstrekken over vragen en verwachtingen.

  

Start in september 2020
Ja, ik schrijf mij direct in

Meer informatie

Meer informatie over de Master Course Toekomstgericht Toezichthouden? Bekijk de leerdoelen en het deelnemersprofiel van deze opleiding. Praktische informatie vindt u bij het programma overzicht en de data, kosten en locatie. Of bent u benieuwd naar de docenten van de opleiding? Deze pagina's vindt u tevens links in de menubalk. Voor aanvullende vragen kunt u uiteraard contact met ons opnemen.