Zie Werken bij Pre-U

Leren & ontwikkelen bij Pre-U

WE RICHTEN ONS NIET ALLEEN OP HET FACILITEREN VAN WERKEN, MAAR OOK OP HET AANSPOREN VAN LEREN EN ONTWIKKELEN.

Jij als student neemt inhoudelijke bagage mee en wij ondersteunen de (les)praktijk door middel van de Pre-U leeromgeving. Dit start met een sterke basis via de Basics for U. Daarna bepaal jij jouw route zelf! Door middel van de Develop-U en Specialize-U leerwegen kun je je verbreden en verdiepen binnen de organisatie. 

De basis

Basics for U is de basis van jouw Pre-U carrière. Deze basis bestaat uit het Pre-U Traineeship óf uit Prepare-U. Voor beide leerwegen volgt elke nieuwe medewerker de training Pre-U & Presentatievaardigheden en de training Didactische Vaardigheden. Dit legt het fundament voor jouw onderwijskundige vaardigheden en laat je kennismaken met de organisatie zelf. Daarna doorloop je het inwerktraject voor poulers, waarna je aan de slag kan als pouler. 

                            

Pre-U Traineeship

Voor eerstejaars UT-studenten

Het Pre-U Traineeship wordt speciaal aangeboden voor eerstejaars UT-studenten die enthousiast worden van onderwijs. Het omvat trainingen, bijeenkomsten en stages. Bij een succesvolle afronding levert dit je een interessante en inhoudelijke bijbaan op voor de rest van jouw studententijd! 


Doelgroep

Eerstejaars UT-studenten (bachelor)

Leerweg

Als Pre-U Trainee stap je in een traject van ongeveer 24 uur, verspreid over de maanden maart, april en mei. Het Traineeship is opgezet om (nader) kennis te maken met Pre-U en haar projecten. Hierin kan je lesgeven, leerlingen begeleiden of activiteiten organiseren. Het traject bestaat uit bijeenkomsten, trainingen en stages. Dit doe je samen met andere trainees en je bepaalt zelf de invulling van jouw stagetraject. Bij succesvolle afronding van het Traineeship word je verwelkomt als nieuwe medewerker bij Pre-U! De precieze invulling van de baan is afhankelijk van jouw eigen voorkeuren en ons aanbod.

Leerdoelen

Aan het eind het Traineeship….

 • begrijp je de organisatiestructuur van Pre-U: je kent alle kamers van het huis;
 • heb je een beeld van de verscheidene Pre-U (onderwijs)projecten en weet je wat het beste bij jou past;
 • heb je de eerste skills opgedaan om de begeleiderstaken te kunnen uitvoeren;
 • ben je omringt met gezellige collega's;
 • heb je een bijbaan voor jouw hele studententijd!

Planning

Het traineeship duurt ongeveer 24 uur, verspreid over kwartiel 3 en 4

Vergoeding


Stage uren worden vergoed via UT-flex (+/- 12 uur)

Opbrengst

Een leuke, inhoudelijke bijbaan in één van de poules of de organisatie van Pre-U

Mooie bijdrage aan eigen leren/ontwikkelen

Bij succesvolle afronding van het Traineeship ontvang je een certificaat

Contactpersoon

Stefanie Hulshof - Coördinator Personeelszaken

Prepare-U

Over Pre-U en jouw onderwijskundige bagage

Prepare-U is de leerweg die alle nieuwe werknemers bij Pre-U volgen indien het Pre-U Traineeship niet is gevolgd. Deze leerweg legt de basis voor jouw onderwijskundige vaardigheden en laat je kennismaken met de organisatie zelf. Zo word je goed voorbereid op je nieuwe bijbaan! 


Doelgroep

Nieuwe werknemers van Pre-U (die niet het Pre-U Traineeship hebben gevolgd)

Leerweg

De Prepare-U leerweg bestaat uit twee onderdelen. Je volgt een training over presentatievaardigheden en de visie en projecten van Pre-U. Daarnaast volg je een tweede training die de didactische basis zal leggen die je nodig hebt om goed aan de slag te kunnen gaan. Indien gewenst kan je extra (didactische) ondersteuning of coaching krijgen. 

Training(en)


Training: Pre-U & Presentatievaardigheden

Omschrijving: Tijdens deze training zal je meer bekend raken met de visie en projecten van Pre-U.  Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan presentatievaardigheden die je vaak zult gebruiken tijdens jouw werkzaamheden. Deze training wordt gegeven in samenwerking met het Study Information centre (SI) van de Universiteit Twente.

 

Leerdoelen: Na het volgen van deze training…

 • begrijp je de visie van Pre-U en onze projecten.
 • weet je wat jouw rol voor de klas is, hoe je op passende manier kan presenteren, en heb je dit geoefend;
 • kan je de Universiteit Twente representeren;

Duur: 3 uur

Planning: donderdag 29 oktober (18:00-21:00)

Training: Didactische Vaardigheden

Omschrijving: Kennis overdragen is heel wat meer dan een presentatie geven aan een klas. Hoe houd je jouw klas geïnteresseerd en enthousiast? Hoe reageer je goed op situaties waarin leerlingen niet zo meewerkend zijn als jij had verwacht? Dit zijn onderwerpen die je kunt verwachten bij deze training over didactische vaardigheden. Los van vooraf vastgestelde leerdoelen zal de training ook gericht zijn op jullie ingebrachte leervragen en bedenk je zelf een persoonlijk leerdoel voor deze training. Deze training bied je een basis waarop je kunt terugvallen zodra jij voor de klas staat!


Leerdoelen: Na het volgen van deze training…

 • ben je je bewust van de zes rollen van de leraar en snap je dat deze op verschillende momenten ingezet worden;
 • kan je de taxonomie van Bloom toepassen in je les;
 • kan je coaching technieken toepassen die zelfstandigheid van leerlingen stimuleren;
 • kan je de Roos van Leary toepassen op situaties in de klas;
 • ben je bezig geweest met je eigen leerdoel.

Duur: 3 uur

Planning: Donderdag 22 oktober (18:00-21:00) en woensdag 28 oktober (18:00-21:00)

Opbrengst

Een leuke, inhoudelijke bijbaan in één van de poules of de organisatie van Pre-U. Indien gewenst certificeerbaar.

Contactpersoon

Silke Heesen - Coördinator Leren & Ontwikkelen

Ontwikkelen

Als Pre-U'er werk je gedurende je hele Pre-U loopbaan aan jouw ontwikkeling. Dit doe je terwijl je werkt, maar ook door middel van verschillende reflectiemomenten en bijeenkomsten. Dit begint direct na jouw Basics for U en zal altijd door blijven gaan, welke route van de Pre-U Leeromgeving je ook kiest! 

                              

Learning on the job

Leren door doen!

We stimuleren jouw leercurve met zogeheten dakpanconstructies, waardoor je in het begin telkens samen met andere (ervaren) collega’s werkt en van hen kunt leren. Ook door al snel verantwoordelijkheden te krijgen, leer je continu. We ondersteunen dit zoveel mogelijk door reflectiemomenten, begeleiding, trainingen en bijeenkomsten.

Individuele begeleiding

Sparringspartner op het gebied van didactiek en onderwijskunde

Loop je tijdens het begeleiden van leerlingen of het lesgeven tegen bepaalde zaken aan? Of twijfel je over een bepaalde aanpak? Je kan hierover altijd in gesprek gaan met een ervaren Pre-U collega. Stuur een mailtje naar didactiek-pre-u@utwente.nl en we plannen samen een kop koffie. 

Intervisie bijeenkomsten

Leren van en met elkaar

Na een tijdje gewerkt te hebben bij Pre-U zal je merken dat je steeds bekender raakt met je taken en dat het steeds gemakkelijker gaat. Je kunt wat scherper kijken naar je sterke en aandachtspunten. Dit doen we ook graag samen tijdens een intervisie. Het is belangrijk dat je je een beetje voorbereidt.


Doelgroep

Voor alle begeleiders. Per bijeenkomst combineren we twee themapoules.


Omschrijving

Onder leiding van een ervaren docent reflecteren we in een open gesprek, in een veilige omgeving, op de ervaringen van jou en jouw collega’s. Ook kijken we vooruit naar jullie ontwikkelpunten en reageren we op jullie werk (op basis van door deelnemers ingebrachte videofragmenten). Na de intervisie komen begeleiders veelal met nieuwe energie en ideeën weer thuis. Van tevoren vragen we je om gespreksonderwerpen (waar loop je tegenaan of wil je je op ontwikkelen) en een video van jouw werkzaamheden aan te leveren. Het meest interessant is vaak het begin of het einde van een bijeenkomst. Een fragment van ongeveer 5 minuten levert vaak al genoeg stof voor analyse.

Leerdoelen


Aan het einde van de intervisie:

 • Heb je een beeld van jouw sterke punten
 • Weet je waar jij je nog verder op kan/wil ontwikkelen
 • Weet je hoe anderen omgaan met de zaken waar jij of anderen tegenaan lopen

Duur: 2 uur

Vergoeding: Pizza en 50% van de tijd declareren (1 uur)

Planning

Week 49

Week 51 

Week 2

Week 14

Week 17

Week 20

Opbrengst

Zicht op eigen groei, prestaties en ontwikkelpunten 


Contactpersoon

Evelien Ydo - Coördinator Leren & Ontwikkelen

Topic toasts

Onze maandelijkse themaborrel

Elke maand delen we graag met elkaar waar we mee bezig zijn en zoomen we samen in op een thema. Denk bijvoorbeeld aan de Pre-U visie en doelstellingen, financiën, CRM en vele andere onderwerpen. Zelf onderwerpen aandragen is ook mogelijk. Alle Pre-U'ers zijn welkom bij deze bijeenkomst, die we graag afsluiten met een borrel. 

Topic Toasts vinden plaats op dinsdagen om 16:00 uur online plaats. De link naar de Topic Toast is op te vragen bij coördinator personeelszaken. De data van 2020-2021 zijn:

 • 21 oktober
 • 24 november
 • 12 januari
 • 16 februari
 • 30 maart
 • 4 mei 
Overige (leer)bijeenkomsten

Voor de liefhebbers organiseren we samen met onze partners (zoals studieverenigingen Onwijs en Komma en vakgroep ELAN) seminars over verschillende onderwijsthema’s, waarbij jij als Pre-U'er naar eigen interesse kunt aanschuiven. Ook organiseren we gedurende het jaar verschillende (thema)bijeenkomsten. 

Leerbijeenkomsten:

 • S.V. Onwijs organiseert op 26 maart het symposium met als thema: “First Klas Science!”. Hier zullen professionals jouw interesse wekken om meer te leren over, onder andere, eeuwenoude misconcepties die vastgeroest zitten in het onderwijs. “Vinger omhoog als je het antwoord weet” ; zo’n uitspraak die je als beginnend docent achteloos maakt, zonder na te denken over de consequenties van het stillen van de gedachtegang van minstens 25 andere leerlingen in je lokaal. Geef je op voor het “First Klas Science” Symposium op 26 maart van 12:30-18:00.

Specialiseren

Er zijn veel verschillende taken waar je als Pre-U'er mee aan de slag kunt om je te verdiepen en verbreden in de organisatie. Binnen de Pre-U leeromgeving hebben we verscheidene functies waar je naartoe kunt groeien. Het overzicht vind je hieronder.

             

Science on Tour

Experimenteren op locatie

Tijdens deze leerweg zal je voorbereid worden om aan de slag te kunnen gaan als Science on Tour begeleider. Science on Tour is een initiatief om bij leerlingen (middelbaar- en basisonderwijs) meer interesse te wekken voor de techniek. Doormiddel van leuke en leerzame proeven laten de begeleiders verschillende kanten van de techniek zien waaronder natuurkunde, elektrotechniek en scheikunde. Daarbij is het van belang dat je de proeven goed beheerst en veilig kan uitvoeren samen met je collega’s.


Doelgroep

Pre-U'ers vanuit de opleidingen TN, AT, ST of EE die het leuk vinden om voor Science on Tour aan de slag te gaan. 

Leerweg

Als Science on Tour begeleider wordt er van je verwacht dat je zelfstandig kan werken, vaak als onderdeel van een groep van drie. Ook moet je de proeven goed en veilig kunnen uitvoeren. Om dit te leren worden er twee trainingen aangeboden. Één om kennis te maken met de dagelijkse werkzaamheden en je goed voor te bereiden op aankomende events. De tweede training is om veilig te kunnen werken met stikstof, wat regelmatig vereist wordt op evenementen. Naast deze trainingen organiseren we twee keer per jaar een begeleidersavond. Hier praten we bij over proeven of een project gerelateerd thema. Dit is een gezamenlijk evaluatiemoment waarmee we continu willen verbeteren, maar het is ook een gezellig moment met collega's.

Trainingen

Training: Algemene training Science on Tour

Omschrijving: Tijdens deze training maak je (nader) kennis met de (dagelijkse) organisatie binnen Science on Tour en de basis voor een werkdag. Dit wordt gedaan aan de hand van een rondleiding naar het Science on Tour hok, de materialen hierin aanwezig en een demonstratie van de digitale systemen.


Leerdoelen: Na het volgen van deze training…

 • weet je hoe Science on Tour georganiseerd is en waar je naartoe moeten voor vragen;
 • weet je de aankomende evenementen te vinden en kun je jezelf hiervoor inschrijven;
 • weet je waar je de benodigde informatie kunt vinden voor het uitvoeren van het werk;
 • weet je hoe en wanneer je uren moeten schrijven;
 • kun je zelfstandig naar een evenement.

Duur: 1 uur (pauze)

Planning: week 40 of 41 en week 7

Training: Werken met stikstof

Omschrijving: Tijdens deze training maken Science on Tour begeleiders (nader) kennis met de benodigde kennis en vaardigheden om veilig met vloeibaar stikstof te werken. Dit doen ze aan de hand van lezen en luisteren.

Leerdoelen: Na het  volgen van deze training…

 • kun je veilig met stikstof werken;
 • weet je om te gaan met zowel het grote als het kleine stikstofvat;
 • weet je waar de vaten gevuld worden;
 • kun je het gastransport van de lift gebruiken om een vol stikstofvat te vervoeren;
 • ben je verzekerd in het geval van ongevallen met stikstof.

Duur: 1 uur (pauze)

Planning: week 40 of 41 en week 7  

Opbrengst

Een leuke bijbaan bij Science on Tour waarbij je ervaring opdoet met het begeleiden van proeven voor verschillende doelgroepen. Tevens mag voor het inwerken één uur gedeclareerd worden. 

Contactpersoon

Thijs Moesbergen - Coördinator Science on Tour

Online Leeromgeving (OLO)

Samen werken aan leerzame animaties

Lijkt het jou leuk om in een team de inhoud van digitale animaties voor onderwerpen van het vwo curriculum vorm te geven? Voor de schoolvakken biologie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde bieden we animaties om verschillende thema’s uit te leggen. Leerlingen en docenten uit heel Nederland gebruiken dit bijvoorbeeld ter voorbereiding op hun examens. 


Doelgroep

Pre-U medewerkers uit alle themapoules met interesse in het maken van uitleg voor vwo schoolvakken. 

Leerweg

De Online Leeromgeving (olo.uwente.nl) wordt gemaakt en onderhouden door een hecht team met vier type medewerkers:

1)     Contentmedewerkers bedenken de uitleg voor de animaties. Ze doen dit bij voorkeur in samenwerking met VO docenten en onderwijskundigen (voor themapoulers)

2)     Animators vertalen dit naar echte, werkende animaties (via vacatures).

3)     Programmeurs zorgen dat dit via Javascript op de website kan (via vacatures).

4)     HTML5 Ontwikkelaars houden de website draaiende (via vacatures).

De animators, programmeurs en HTML5 ontwikkelaars worden op basis van hun ervaring aangenomen. Pre-U’ers uit themapoules kunnen zich specialiseren in de rol van contentmedewerker. Hiervoor volg je eerst een OLO training waarbij je kennismaakt met de OLO en het team, de manier waarop je animaties het beste kan vormgeven en hoe je leerlingen op didactisch juiste manier aanspreekt. Daarna kan je met verschillende modules aan de slag. 

Training

Deze training is momenteel in ontwikkeling. 

Duur:  1 uur in de UT lunchpauze.

Vergoeding: lunch van de Subway.

Planning: vanaf semester 2 van collegejaar 2019-2020 is deelname mogelijk.

Opbrengst

Je doet ervaring op met het maken van (online) onderwijs.

Contactpersoon

Coördinator Online Leeromgeving

Pre-U Junior

Werken met basisschool leerlingen

Word jij ook enthousiast van de jonge doelgroep van basisschool leerlingen? Deze kinderen willen ontdekken, experimenteren en gave dingen zien. Je kan hen begeleiden bij onze projecten als Pre-U Junior begeleider. 


Doelgroep

Pre-U medewerkers die graag met een jongere doelgroep willen werken tijdens de projecten van Pre-U Junior.

Leerweg

Voordat je bij de Pre-U Junior projecten aan de slag gaat, volg je de training Prepare-Junior om de doelgroep en jouw toekomstige rol beter te leren kennen. Vervolgens kijk je de eerste keer met een collega mee, om daarna zelf jouw experimenten te begeleiden. Gedurende het jaar komt er af en toe een didactisch onderlegde collega observeren om je te helpen ontwikkelen in je rol. Verder kun je altijd terecht bij je coördinator met leuke ideeën of vragen.

Training

Training: Prepare-Junior

Omschrijving: Tijdens de training Prepare-Junior krijg je zicht op de visie van Pre-U Junior en de projecten die zij draaien. Ook oefen je hoe je experimenten op een goede manier kan overbrengen en leer je waar je op kan letten voor een geslaagde instructie. Je gaat naar huis met een aantal concrete aandachtspunten om zelf mee aan de slag te gaan.


Leerdoelen:  Aan het einde van de training...

 • heb je een juist beeld van Pre-U Junior en haar projecten;
 • kan je jouw uitleg afstemmen op de context van onderzoekend leren.

Duur:  1 uur.

Vergoeding: lunch van de Subway.

Planning: 18 november (19:00 uur). 

Opbrengst

Je doet ervaring op met het enthousiasmeren en begeleiden van kinderen. Indien gewenst certificeerbaar.

Contactpersoon

Coördinatoren Pre-U Junior

Begeleiding honoursonderzoek

Coachen van honoursleerlingen

Als onderzoeksbegeleider van honoursleerlingen draag je niet alleen bij aan het leerproces van de leerlingen, je zal ook veel leren over jezelf. In dit traject ben je zelf verantwoordelijk voor je eigen ontwikkelproces. Leerpunten worden aangereikt en je krijg een aantal handvatten met deadlines, spelregels, etc., maar jij bepaalt jouw opbrengst. Zin in een nieuwe uitdaging?


Doelgroep

Deze leerzame job is voor Pre-U’ers met ervaring in het doen van onderzoek, bijvoorbeeld via een bachelor of masterthesis. We verwachten dat je ongeveer beschikbaar bent van mei tot februari.

Leerweg

Als begeleider ondersteun je honoursleerlingen bij hét sluitstuk van hun Honoursprogramma: het onderzoekspaper. Je start deze job met een Kick-off en een training waarbij je jouw rol en taken als begeleider ontdekt, maar ook de voorkennis van de leerlingen en hun onderzoeksrichting leert kennen. Vervolgens begeleid je de leerlingen vóór de zomervakantie met het onderzoeksvoorstel en de literatuurstudie (fase 1). Na de zomer ondersteun hen bij het uitvoeren (fase 2) en vastleggen (fase 3) van hun onderzoek. Je bepaalt zelf hoe je deze ondersteuning invult. We vragen in ieder geval begeleiding op inhoudelijk én procesmatig vlak, en een houding waarmee je probeert zoveel mogelijk uit de leerlingen zelf te halen, zonder voor te zeggen. Je wordt in dit proces tijdens korte intervisiemomenten geholpen door je medebegeleiders, de docenten van het Honoursprogramma en de coördinator.

Training

Deze training is nog in ontwikkeling. Tijdens dit project …

 • ontwikkel je je zelfvertrouwen in eigen kunde en expertise;
 • oefen je met het zelfstandig begeleiden van een project;
 • leer je op juiste manier te communiceren met zowel de leerlingen, collega begeleiders en docenten;
 • krijg je inzicht in je eigen manier van werken en ontwikkel je je eigen stijl verder.

Planning: deze training vindt plaats op 14 mei 2020

Opbrengst

Je ontdekt in deze functie jouw eigenheid, jouw expertise (want deze heb je!) en er is bijzonder veel ruimte om jouw coaching skills verder te ontwikkelen. Maar je moet de ruimte zelf pakken.

Contactpersoon

Irene van der Zande – Coördinator Honoursprogramma

Algemeen Medewerker

Word het gezicht van Pre-U

Als Algemeen Medewerker, ook wel Frontdesk Medewerker, zal je verantwoordelijk zijn voor de administratie van Pre-U. Je bent het eerste aanspreekpunt en ondersteunt medewerkers. Om je goed voor te bereiden op deze functie is er een korte leerweg speciaal voor toekomstige Algemeen Medewerkers.


Doelgroep

(Nieuwe) Algemeen Medewerkers van Pre-U

Leerweg

Als nieuwe Algemeen Medewerker doorloop je de drie onderdelen van het inwerktraject. Eerst maak je kennis met je nieuwe collega's en zal je samen met de coördinator AM alle informatie doornemen die je nodig hebt om zelfstandig aan de gang te kunnen gaan. Ook leer je andere collega's kennen die dicht bij jouw werk staan. Het tweede onderdeel bestaat uit het gezamenlijk draaien van een AM dienst, waarbij je alle belangrijke taken in de praktijk onder begeleiding leert kennen. Stap drie is het draaien van een eerste echte dienst, met jouw coördinator als achtervang. 

Naast dit inwerktraject worden er soms opfrisbijeenkomsten gehouden na vakantieperiodes zodat je weer helemaal op de hoogte bent. Indien er behoefte is aan meer ondersteuning of een evaluatie, wordt dit georganiseerd door de Coördinator Algemeen Medewerkers.

Training(en)

Cursus Webhare en CRM om deze systemen te beheren. Verder is het van belang dat je de Prepare-U leerweg of het Traineeship hebt gevolgd. 

Opbrengst

Bijbaan Algemeen Medewerker bij Pre-U.

Contactpersoon

Janiek van Slooten - Coördinator Algemeen Medewerkers

Expertbegeleiding Meesterproef

Jij als expert

Lijkt het je leuk om kleine groepen leerlingen vanuit jouw studiegebied te begeleiden in een grote ontwerpopdracht? Start dan als expertbegeleider van de Meesterproef. 


Doelgroep

Deze job is voor Pre-U’ers met interesse in de begeleidersrol. We zoeken voornamelijk studenten uit de poules gezondheid, technisch ontwerpen, natuur & techniek en ICT & wiskunde. We verwachten dat je (op afstand) beschikbaar bent van oktober tot ongeveer maart.

Leerweg

Als UT expertbegeleider van de Meesterproef begeleid je kleine groepjes leerlingen bij de uitvoering van hun grote ontwerp- of onderzoeksopdracht ter afsluiting van hun vwo-vak 'Onderzoeken & Ontwerpen'. Deze job start met een kennismakingsgesprek met je coördinator en vervolgens een training van een vakdidacticus (Jony Heerink) en een ervaren expertbegeleider. Daarna ga je zelf aan de slag met de begeleiding van jouw groepje(s). Dit proces start met een gezamenlijke Kick-Off op de UT en wordt vaak opgevolgd door verscheidene (online-)meetings. De leerlingen zijn hierbij verantwoordelijk voor zowel het contact als de concrete vragen. Halverwege het proces komen we met alle begeleiders nog een keer bij elkaar om ervaringen uit te wisselen. Je kan altijd extra hulp inschakelen. Het project sluit veelal af met een bezoek bij de eindpresentatie(s) van jouw leerlingen.

Training

Training: Expertbegeleiding Meesterproef

Omschrijving : Tijdens deze training vertelt een expert (Jony Heerink, O&O vakdidacticus) over het concept Technasium en de uitvoering van de Meesterproef in de praktijk. Ook bepalen we samen wat de rol en verantwoordelijkheid van jou als expertbegeleider is en hoe je bijvoorbeeld het beste feedback kan geven. Daarnaast bespreken we met een ervaren expertbegeleider hoe het proces er veelal uit ziet en hoe je met bepaalde lastige situaties om kan gaan. Zo leer je wat je wel of juist niet kan doen om jouw groepjes zo goed mogelijk te faciliteren in hun project.


Leerdoelen : Aan het einde van de training...

 • kan je de voorkennis benoemen van Technasiumleerlingen die met de Meesterproef starten;
 • kan je de verschillende taken en verantwoordelijkheden van betrokken begeleiders benoemen, en weet je welke van toepassing zijn op jouw rol van expertbegeleider;
 • kan je leerlingen van feedback voorzien;
 • heb je kennis gemaakt met oplossingen voor vaker voorkomende situaties waar je als expertbegeleider mee geconfronteerd kan worden.

Duur: 2.5 uur

Vergoeding : Pizza (diner)

Planning: 17 oktober 2019

Opbrengst

Je leert over leerling- en onderzoeksbegeleiding en doet ervaring op op dat vlak.

Contactpersoon

Ester de Groot - Coördinator Begeleiding

UT-Leerlingenlab

Begeleiden in het lab

Het kan een flinke uitdaging zijn om een programma voor leerlingen te draaien in een laboratorium, met materialen die je niet dagelijks gebruikt. Om je hier wat beter op voor te bereiden kan je een training volgen die aansluit bij het thema van jouw workshop, masterclass of ander practicum. 


Doelgroep

Begeleiders van de Themapoules Gezondheid en Natuur & Techniek die het leuk vinden om in het UT-Leerlingenlab te werken.  

Leerweg

Voordat je leerlingen in laboratoria begeleidt bij het uitvoeren van experimenten, oefen je tijdens een training jouw eigen skills in het lab en leer je over praktische zaken (zoals veiligheid, materialen en faciliteiten). Zo voorkom je verrassingen wanneer er een groep leerlingen om je heen staat. Ook kan je de leerling zo beter begeleiden bij het veilig uitvoeren van leerzame experimenten. Verschillende programma’s worden behandeld in verschillende trainingen.

Training(en)

Omschrijving: Tijdens deze trainingen leer je zowel praktische zaken over labgebruik als inhoudelijke zaken over de inhoud van de experimenten. Daarnaast ga je zelf oefenen met labvaardigheden en de manier waarop je leerlingen het beste kan ondersteunen bij experimenten. Aangezien er veel verschillende programma’s in het UT-Leerlingenlab draaien, allen met andere experimenten, zijn er verscheidene trainingen waar je aan kan deelnemen, namelijk:

 • Labtraining Lab on a chip (week 42, week 2) 
 • Labtraining Energie (week 3)
 • Labtraining Kwantum
 • Labtraining Aspirine maken (incl. pipetteren) (week 40)
 • Labtraining Aspirine karakteriseren (incl. IR/NMR) (week 47)
 • Labtraining DNA (incl. pipetteren) (week 49)
 • Labtraining membranen


 

Leerdoelen: Aan het einde van de training…

 • ken je het UT-Leerlingenlab en de veiligheidseisen;
 • kan je op verantwoorde manier werken met de materialen en apparaten die nodig zijn voor het bijbehorende project;
 • kan je de benodigde experimenten uitvoeren. 

Duur: meestal 1 uur in de UT lunchpauze

Vergoeding: volledig uitbetaald via de kluskoppeling van het desbetreffende project

Opbrengst

Je hebt ervaring met het inspireren en begeleiden van leerlingen in labwerk. Indien gewenst certificeerbaar.

Contactpersoon

Themacoördinatoren Gezondheid en Natuur & Techniek

Onderwijs ontwerpen

Ontwikkelen van nieuwe projecten

Als je een tijdje voor de klas hebt gestaan en/of leerlingen hebt begeleid, kan het gaan kriebelen om zélf Pre-U onderwijs te verbeteren of nieuw te ontwikkelen. Je kan je opgeven voor een ontwikkelklus. Je werkt altijd samen met iemand uit het kwaliteitszorg team en eventueel een inhoudelijk expert. Dit proces start met een praktische ontwerptraining. 


Doelgroep

Ervaren Pre-U’ers met interesse in het ontwikkelen van onderwijs

Leerweg

Wanneer een gat in het onderwijsaanbod of een verbeterpunt in het huidige onderwijsaanbod is vastgesteld, kan je gekoppeld worden aan een ontwikkelklus. Met je coördinator of projectleider bepaal je de randvoorwaarden van de klus. Je hebt een vliegende start met de training onderwijs ontwerpen. Vervolgens ga je met een medewerker uit het kwaliteitszorgteam (met didactische en onderwijskundige kennis) aan de slag met het verder ontwerpen en ontwikkelen. Soms zal je ook meerdere malen contact hebben met een content expert. In het ideale geval zal je zelf ook de pilot van jouw eigen project draaien. 

Training

Training: Onderwijs Ontwerpen

Omschrijving: In de training onderwijs ontwerpen zoomen we in op een veelgebruikt didactisch ontwerpmodel. Onder begeleiding van een onderwijskundige doorloop je samen met andere ontwikkelaars de verschillende stappen van het model. Hier combineren we theorie en jouw eigen ontwerppraktijk. We proberen elkaar zoveel mogelijk te inspireren om tot creatieve en onderwijskundig sterke ideeën te komen voor jouw ontwerp. Zo heb je een goede basis om de rest van het ontwerp uit te werken en te implementeren.


Leerdoelen: Aan het einde van deze training...

 • ken je de stappen van een ontwerpproces en heb je ideeën over hoe je deze toepassen;
 • heb je verschillende creatieve en onderwijskundig verantwoorde ideeën om jouw ontwerp verder vorm te geven.

Duur: 3 uur

Vergoeding: Pizza (diner). Daarnaast wordt 50% van de tijd vergoed (1.5 uur) tenzij iets anders is besproken met de projectcoördinator van jouw ontwikkelklus.

Planning: trainingen voor ontwerpen van Xperimenta (Pre-U Junior) zijn gepland in week 46 en 19.

Opbrengst

Kennis over en ervaring met het ontwerpen van onderwijs.

Contactpersoon

Evelien Ydo - Coördinator Leren & Ontwikkelen 

Coördinator

Jouw project in goede banen leiden

Als coördinator kom je terecht in een gezellig en ambitieus team waar leren en werken hand in hand gaan. Om coördinatoren goed voor te bereiden op hun functie is er een inwerktraject voor nieuwe coördinatoren beschikbaar. Tijdens dit inwerktraject heb je zelf de leiding over je eigen leren en ontwikkelen maar wordt er structuur geboden door, onder andere, een checklist die je afwerkt. 


Doelgroep

(Nieuwe) Coördinatoren van Pre-U

Leerweg

Het inwerktraject bestaat uit drie onderdelen; algemeen inwerken, functie specifiek inwerken en de afronding van het inwerktraject. Tijdens het algemeen inwerken leer je de organisatie kennen (en de organisatie jou). Je krijgt inzicht in de verschillende kamers en functies binnen het huis van Pre-U en weet je bij wie je waarvoor moet aankloppen. Tijdens het functie specifiek inwerken maak je kennis met je directe collega’s en de inhoud van jouw project(en). Je loopt de projectcyclus door en komt erachter hoe jouw nieuwe functie zich verhoudt tot de rest van de organisatie. Ten slotte rond je het inwerktraject af met een evaluatie en kijk je vooruit.

Training

Voor sommige functies zal je een CRM of Webhare cursus volgen. Verder zijn er geen training nodig indien de Prepare-U leerweg of het Pre-U Traineeship gevolgd zijn. Het volledige inwerktraject duurt, afhankelijk van de functie en situatie, ongeveer één kwartiel. 

Opbrengst

Een bijbaan als Coördinator, een goed beeld van de organisatie, kloppen de (wederzijdse) verwachtingen en ben je je bewust van de vrijheid die je hebt om het beste uit jouw functie te halen.

Contactpersoon

Lisanne Hilhorst (Teamleider) en Stefanie Hulshof (Coördinator Personeelszaken)

Persoonlijk assistent leraar (pal)

Voor de klas op locatie van de school

Als persoonlijk assistent leraar (pal’er) sta je gedurende een collegejaar samen met een collega voor de klas op een middelbare school. Een vaste en leerzame functie dus, waarin je continu werkt aan o.a. jouw presentatie- en coachingsvaardigheden. De meeste pal’ers geven lessen voor het vak Life & Science of wetenschapsoriëntatie. De anderen ondersteunen docenten in taken voor, tijdens of na de lessen of helpen in de ontwikkeling van nieuw onderwijs.

 

Doelgroep

Pre-U medewerkers uit alle themapoules die het leuk vinden om voor de klas te staan. Ervaring met lesgeven is een pre maar niet verplicht. We verwachten dat je een heel studiejaar beschikbaar bent.

Leerweg

Als pal’er start je jouw collegejaar met drie gesprekken, namelijk met de coördinator pal, de docent op school, en de pal’er die het vak vorig jaar draaide. Op deze manier bereid je je voor op wat er van jou gevraagd wordt. Vervolgens geef je wekelijks het vak Life & Science of wetenschapsoriëntatie. Beide vakken bestaan voornamelijk uit projectmatig onderwijs. Je werkzaamheden bestaan naast het geven van de lessen uit het voorbereiden van de lessen, het nakijken en eventueel het ontwikkelen van nieuw lesmateriaal.

 

Om zoveel mogelijk te leren en blijven leren, is aan het eind van elk kwartiel een intervisie. We zullen hier met elkaar gaan praten over je sterke punten, de uitdagende situaties die je tegenkomt en de leerervaringen die hieruit volgen. We proberen zoveel mogelijk tips en tricks met elkaar te delen om jouw lessen te verbeteren. Ook zoomen we elke bijeenkomst in op één specifiek thema, zoals formatieve evaluatie of duurzaam onderwijs. Elke keer krijg je een klein beetje huiswerk mee, om nóg meer te leren van jouw job. Daarnaast staat het je altijd vrij om contact op te nemen met een onderwijskundig of didactisch geschoolde Pre-U collega om één op één te spreken over jouw ontwikkelmogelijkheden. Gewoon onder het genot van een kop koffie. Neem hiervoor contact op met didactiek-pre-u@utwente.nl.

Training

Je hebt geen training nodig indien de Prepare-U leerweg of het Pre-U Traineeship gevolgd zijn. Eenmaal aan de slag als pal’er bieden we wel andere ontwikkelmogelijkheden (zie kopje leerweg).

Opbrengst

Een vaste, leuke en leerzame bijbaan waar je ervaring opdoet met het staan voor de klas en het omgaan met middelbare scholieren. 

Contactpersoon

Jenneke de Jong – coördinator Pal

Algemeen UT scholingsaanbod

Daarnaast biedt de UT en verwante partijen cursussen aan voor studenten om zichzelf verder te ontwikkelen of te ondersteunen op verschillende gebieden. Zo organiseert de Student Union afternoon sessions bestaande uit verschillende lectures en cursussen gericht op persoonlijke ontwikkeling. Verder biedt student affairs, coaching and counseling (SACC) advies over rechten en plichten van studenten, cursussen op het vlak van bijvoorbeeld stress management en mindfulness, en biedt zij overige begeleidingstrajecten. Ook verschaffen studieverenigingen en vakgroepen, zoals Onwijs, Komma en ELAN, seminars op het vlak van onderwijs. Dit aanbod delen wij zoveel mogelijk met onze medewerkers.