Scholing NLT

scholingsbijeenkomst NLT voor de nieuwe leerlijn digitale technologie en CITIZEN SCIENCE

Als vaksteunpunt NLT, van Universiteit Twente, ontwikkelen we de schakelmodule voor de leerlijn “Digitale Technologie”. We organiseren hierover drie scholingsbijeenkomsten, waarin u kennis maakt met deze nieuwe leerlijn én hoe u die kunt laten aansluiten op de NLT modules die u al geeft.
In twee sessies over “Citizen Science”, toegespitst op geodata, komen “Digitale Technologie” en "Duurzaamheid" samen. Later volgen ook de scholingsbijeenkomsten voor de leerlijn “Duurzame Ontwikkeling”. U kunt u voor de scholingsbijeenkomsten per thema inschrijven.

De scholingsbijeenkomsten rondom het thema “Digitale Technologie” heeft drie bijeenkomsten, waarin u:

In de bijeenkomsten over Citizen Science maken we opdrachten waardoor leerlingen kunnen helpen met wetenschappelijk onderzoek op het terrein van geografische informatie. Het zijn interactieve sessies waar een afwisseling is van plenair en werk in kleine groepen. Het doel is dat u een aanpak en nieuwe ideeën ontwikkelt die in uw eigen situatie toepasbaar zijn.

Naast bovenstaande gaan we scholingsbijeenkomsten organiseren voor de leerlijn “Duurzame Ontwikkeling” ontwikkeld door onze collega's bij Wageningen Universiteit. 

Details

Wilt u hier meer over weten, neem dan contact op via pro-u@utwente.nl of de Pro-U expert.

Na het bijwonen van deze scholing...
  • ...bent u in staat om de schakelmodule en leerlijn rondom de thema's digitale technologie en duurzame ontwikkeling op uw school vorm te geven;
  • ...heeft u geleerd hoe u opdrachten in modules kunt aanpassen, zodat ze aansluiten bij één of meerdere thema's;
  • ...heeft u ervaring opgedaan met het ontwerpen van opdrachten rondom Citizen Science in de context van geografische informatie.

Pro-U Expert