Informatie verkiezingen

Zittingen Centraal Stembureau 2009

Zittingen Centraal Stembureau 2009

Spiegel 301Datum

Tijdstip

Onderwerp

Donderdag 22 januari

09.00 uur

Vaststellen peildatum

Vrijdag 6 maart

09.00 uur

Vaststellen kiezersregister

Maandag 16 maart

09.00 uur

Beslissing CSB verbetering kiezersregister

Donderdag 2 april

09.00 uur

Onderzoek en vaststellen kandidatenlijsten

Dinsdag 7 april

09.00 uur

Beslissing CSB kandidatenlijsten

Donderdag 23 april

09.00 uur

Vaststellen Verzamellijsten

Maandag 11 mei t/m vrijdag 15 mei


Stemperiode verkiezingen

Vrijdag 15 mei

17.00 uur

Bekendmaking uitslag verkiezingen