Zie University Council

Universiteitsraad 2020 - 2021

De Universiteitsraad (UR) is het centrale medezeggenschapsorgaan voor de UT en voert regelmatig overleg met het College van Bestuur. Het College van Bestuur is het hoogste bestuursorgaan van de Universiteit Twente en is belast met het bestuur en beheer van de universiteit. Het College bestaat uit drie leden: een voorzitter, vice-voorzitter en rector magnificus. 

De Universiteitsraad bestaat uit 18 leden, van wie er negen afkomstig zijn uit de personeelsgeleding en negen uit de studentgeleding. In de raad zijn de volgende partijen vertegenwoordigd: Campus Coalitie, PvdUT, Lijst ET, Lijst Weppelman, UReka, DAS en UTop. De UT kent medezeggenschapsorganen op verschillende niveaus, ieder met eigen bevoegdheden. Het overleg op decentraal niveau wordt gevoerd door de faculteitsraden  en dienstraden.

De faculteiten worden aangestuurd door meerhoofdige faculteitsbesturen. Onze faculteitsbesturen bestaan uit: decaan en portefeuillehouders onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. Daarnaast sluit een student aan bij het faculteitsbestuur in de rol van adviseur (studentassessor). Het faculteitsbestuur is verantwoordelijk voor de algemene leiding en het bestuur van de faculteit. Daaronder valt ook de inrichting van de faculteit voor het onderwijs, de wetenschapsbeoefening en het bijdragen aan het bestuur van de universiteit.

De volgende personen maken deel uit van de Universiteitsraad per 1 januari 2021.

Medewerkers: Herbert Wormeester (CC), Hanneke Becht (CC), Cynthia Souren (CC), Petra de Weerd - Nederhof (CC), Pieter Boerman (CC), Emile Dopheide (CC), Dik Schipper (ET), Dick Meijer (PvdUT), Jacqueline Weppelman - ter Meulen (List Weppelman).

Studenten: Maarten Bonnema (UReka), Kevin Witlox (UReka), Alina Ritter (UReka), Margot Dietrich (UReka), Max de Vries (UReka), Timon Metz (DAS), Saikiran Samudrala (DAS), Dirk Koelewijn (DAS), Lefika Otisitswe (Utop).  

University Council Office:

Laila Tijink en Irena Olde Engberink.