UTMedezeggenschapURaadAlgemene informatie

Algemeen

De Universiteitsraad is het centrale medezeggenschapsorgaan van de Universiteit Twente en voert regelmatig overleg met het College van Bestuur, waardoor de Universiteitsraad op centraal niveau invloed kan uitoefenen op het beleid van de Universiteit Twente of daarover kan adviseren. Een verslag van hetgeen besproken tijdens de plenaire vergadering van de Universiteitsraad en het CvB is te lezen in de nieuwsbrief van de Universiteitsraad. Het College van Bestuur is het hoogste bestuursorgaan van de Universiteit Twente en bestaat uit drie leden: een voorzitter, een vice-voorzitter en de rector magnificus.

De faculteiten worden bestuurd door meerhoofdige faculteitsbesturen. Onze faculteitsbesturen bestaan uit: de decaan en de portefeuillehouders onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. Daarnaast maakt een student deel uit van het faculteitsbestuur in de rol van adviseur (student-assessor). Het faculteitsbestuur is verantwoordelijk voor de algemene leiding en het bestuur van de faculteit. Dit omvat de organisatie van de faculteit voor het onderwijs, de wetenschapsbeoefening en het bijdragen aan het bestuur van de universiteit.