Universiteitsraad 2017 - 2018

Universiteitsraad 2017 - 2018

De UR is het centrale medezeggenschapsorgaan voor de UT en voert regelmatig overleg met het College van Bestuur. De UR bestaat uit 18 leden, van wie er negen afkomstig zijn uit de personeelsgeleding en negen uit de studentgeleding. In de raad zijn vier partijen vertegenwoordigd: Campus Coalitie, UReka, DAS en PvdUT. De UT kent medezeggenschapsorganen op verschillende niveaus, ieder met eigen bevoegdheden. Het overleg op decentraal niveau wordt gevoerd door de faculteitsraden, dienstraden en instituutsraden, met respectievelijk de decaan, de directeur en de wetenschappelijk directeur. De leden van de URaad en van de faculteits-, en dienstraden worden rechtstreeks gekozen, die van de instituutsraden daarentegen worden benoemd door de wetenschappelijk directeur op gezamenlijke voordracht van de bij het instituut betrokken faculteitsraden.


Van links naar rechts:

Laila Tijink (griffie), Julia Brevoord (DAS), Anouk de Jong (UReka), Ron Mazier (directeur S&B), Sanne Berns (DAS), Laura Franco Garcia(CC), Anton Stoorvogel (CC), Mirjam Bult-Spiering (vice-voorzitter CvB), Gert Brinkman (PvdUT), Hanneke Becht (CC), Simon Kloet (DAS), Jörgen Svensson (PvdUT), Thom Palstra (rector Magnificus), Irena Olde Engberink (griffier), Sander Bakkum (UReka), Herman Poorthuis (CC), Herbert Wormeester (voorzitter UR/ CC), Dick Meijer (PvdUT), Willemijn Luiten (UReka), Pier Tabak (UReka), Victor van der Chijs (CvB-voorzitter), Thomas Remmerts (UReka). Afwezig: Vincent Witmond (PvdUT)