Universiteitsraad 2016 - 2017

Universiteitsraad 2016 - 2017

De UR is het centrale medezeggenschapsorgaan voor de UT en voert regelmatig overleg met het College van Bestuur. De UR bestaat uit 18 leden, van wie er negen afkomstig zijn uit de personeelsgeleding en negen uit de studentgeleding. In de raad zijn vier partijen vertegenwoordigd: Campus Coalitie, UReka, DAS en PvdUT. De UT kent medezeggenschapsorganen op verschillende niveaus, ieder met eigen bevoegdheden. Het overleg op decentraal niveau wordt gevoerd door de faculteitsraden, dienstraden en instituutsraden, met respectievelijk de decaan, de directeur en de wetenschappelijk directeur. De leden van de URaad en van de faculteits-, en dienstraden worden rechtstreeks gekozen, die van de instituutsraden daarentegen worden benoemd door de wetenschappelijk directeur op gezamenlijke voordracht van de bij het instituut betrokken faculteitsraden.

Van links naar rechts:

Herbert Wormeester (voorzitter UR/ CC), Hetty Bennink (CC), Ed Brinksma (rector Magnificus), Irena Olde Engberink (griffier), J├Ârgen Svensson (PvdUT),

Anne Hofman (UReka), Karlijn Bos (UReka), Herman Poorthuis (CC), Ivan Remijn (UReka), Maarten de Lange (UReka), Victor van der Chijs (collegevoorzitter),

Wouter Rietveld (UReka), Dick Meijer (PvdUT), Laura Franco Garcia (CC), Gert Brinkman (PvdUT), Harm Dijkstra (DAS), Erik van Keulen (Secretaris UT),

Heleen Kok (DAS), Laila Tijink (griffie), Janique Westerbeek (PvdUT), Mirjam Bult-Spiering (CvB-lid).

(Afwezig: Melvin Angelovski (DAS), Anton Stoorvogel (CC), Efthymia Pavlidou (CC).