Zie Universiteitsraad 2018 - 2019

Universiteitsraad 2018 - 2019

De Universiteitsraad (UR) is het centrale medezeggenschapsorgaan voor de UT en voert regelmatig overleg met het College van Bestuur. Het College van Bestuur is het hoogste bestuursorgaan van de Universiteit Twente en is belast met het bestuur en beheer van de universiteit. Het College bestaat uit drie leden: een voorzitter, vice-voorzitter en rector magnificus. 

De Universiteitsraad bestaat uit 18 leden, van wie er negen afkomstig zijn uit de personeelsgeleding en negen uit de studentgeleding. In de raad zijn vijf partijen vertegenwoordigd: ET, Campus Coalitie, UReka, DAS en PvdUT. De UT kent medezeggenschapsorganen op verschillende niveaus, ieder met eigen bevoegdheden. Het overleg op decentraal niveau wordt gevoerd door de faculteitsraden  en dienstraden.

De faculteiten worden aangestuurd door meerhoofdige faculteitsbesturen. Onze faculteitsbesturen bestaan uit: decaan en portefeuillehouders onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. Daarnaast sluit een student aan bij het faculteitsbestuur in de rol van adviseur (studentassessor). Het faculteitsbestuur is verantwoordelijk voor de algemene leiding en het bestuur van de faculteit. Daaronder valt ook de inrichting van de faculteit voor het onderwijs, de wetenschapsbeoefening en het bijdragen aan het bestuur van de universiteit.

De Universiteitsraad en Het College van Bestuur, 3 oktober 2018

Van link naar rechts:

Susanne Wichman (Secretaris Universiteit Twente), Irena Olde Engberink (griffier UR), Herbert Wormeester (voorzitter UR/CC), Gert Brinkman (PvdUT), Vincent Witmond (PvdUT), Esther Hondebrink (CC), Wendie Klieverik (CC), Jiska Chang (DAS), Leon van der Neut (UReka), Hanneke Becht (CC), Gijs Keizers (DAS), Ivo Bijker (CC), Johanneke ten Broeke (UReka), Dick Meijer (PvdUT), Ilse Fransen (UReka), Thomas Remmerts (UReka), Sevim Aktas (UReka), Jelle Ferwerda (CC), Laila Tijink (griffie), Thom Palstra (Rector Magnificus), Dik Schipper (ET), Mirjam Bult (vice-voorzitter College van Bestuur), Victor van der Chijs (voorzitter College van Bestuur).