Universiteitsraad

De Universiteitsraad bestaat uit 18 leden, van wie er negen afkomstig zijn uit de personeelsgeleding en negen uit de studentgeleding. In de raad zijn vier partijen vertegenwoordigd: Campus Coalitie, DAS, UReka en PvdUT. De UR is het centrale medezeggenschapsorgaan voor de UT en voert regelmatig overleg met het College van Bestuur.

Het LOVUM (Landelijk Overleg Voorzitters Universitaire Medezeggenschap) is een platform dat ten doel heeft om op landelijk niveau het functioneren van de medezeggenschap binnen universiteiten te versterken en waar nodig te verbeteren.