Raadsjaar 2022 - 2023

De Universiteitsraad is het centrale medezeggenschapsorgaan van de Universiteit Twente. Zij heeft inspraak op het UT beleid op centraal niveau. De raad als geheel overlegt elke vergadercyclus in een openbare vergadering met het College van Bestuur. Alle overleggen van de Universiteitsraad zijn gestructureerd in een 7-weekse vergadercyclus, zie hiervoor het vergaderschema. Een verslag van hetgeen besproken tijdens de plenaire vergadering van de Universiteitsraad en het CvB is te lezen in de nieuwsbrief van de Universiteitsraad. 

Daarnaast vindt er in commissieverband overleg plaats met de portefeuillehouders (CvB-leden) afzonderlijk. Binnen de Universiteitsraad wordt er gewerkt met een structuur waarbij ter voorbereiding op de interne vergadering de onderwerpen op inhoud worden verdeeld over drie commissies: de Commissie O(nderwijs, O(nderzoek) en S(tudenten) – pfh. Tom Veldkamp, de Commissie F(inanciën), P(ersoneelsbeleid) en B(edrijfsvoering)– pfh.  Machteld Roos en de Commissie S(trategie) en I(nternationalisering) – pfh. Vinod Subramaniam. 

Op onze Engelstalige website kun je de vergaderdocumenten vinden evenals informatie over de Verkiezingen van 2022

Elk jaar treden er per 1 september 9 nieuwe studentleden aan en om de twee jaar, 9 nieuwe medewerkers waardoor de Universiteitsraad elk jaar van samenstelling verandert. Elk raadslid vertegenwoordigt ook haar of zijn partij en dit jaar gaat om de volgende medewerkers- en studentenpartijen: Campus Coalitie, Lijst Weppelman en de studentenpartijen UReka en DAS.

Studentgeleding:

Tim Achterkamp (UReka), Sabin Kerwien Lopez (UReka), Milan Gomes (UReka), Aarezo Sha (UReka), Jaime de Bruin (UReka), Fridtjof Otto (UReka), Robin van Zutphen (DAS), Maartje van Delden (DAS), Sander van den Berg (DAS).

Personeelsgeleding:

Herbert Wormeester (CC), Hanneke Becht (CC), Cynthia Souren (CC), Pieter Boerman (CC), Emile Dopheide (CC), Wilma Dierkes (CC), Roberto Cruz Martinez (CC), Eline Marsman (CC), Jacqueline Weppelman - ter Meulen (Lijst Weppelman).

Griffie Universiteitsraad:

Laila Tijink-Zinad en Irena Olde Engberink.