Universiteitsraad

De Universiteitsraad is het centrale medezeggenschapsorgaan van de Universiteit Twente en overlegt regelmatig met het College van Bestuur. De Universiteitsraad bestaat momenteel uit 17 leden: 8 personeelsleden en 9 studenten. De raad heeft inspraak in het beleid van de UT op centraal niveau. In de Universiteitsraad zijn op dit moment zes partijen vertegenwoordigd:

Campus Coalitie, PvdUT, Lijst Weppelman, Lijst P-NUT, UReka en DAS.

De volgende personen maken deel uit van de Universiteitsraad:

Studentgeleding:

Sjoerd van den Belt (Ureka), Jeroen Assink (Ureka), Imke Verschuren (Ureka), Tim Achterkamp (Ureka), Atis Kazaferi (Ureka), Jaime de Bruin (Ureka), Giel van Weezel (DAS), Danique Damen (DAS) en Bram van Uden (DAS).

personeelsgeleding:

Herbert Wormeester (CC), Hanneke Becht (CC), Cynthia Souren (CC), Pieter Boerman (CC), Emile Dopheide (CC), Dick Meijer (PvdUT), Jacqueline Weppelman - ter Meulen (Lijst Weppelman), A.N. Atanasov (Lijst P-NUT) vanaf 1.10.21.

Griffie Universiteitsraad:

Laila Tijink-Zinad en Irena Olde Engberink.