Universiteitsraad

De Universiteitsraad bestaat uit 18 leden, van wie er negen afkomstig zijn uit de personeelsgeleding en negen uit de studentgeleding. In de raad zijn vier partijen vertegenwoordigd: Campus Coalitie, ET, DAS, UReka en PvdUT. De UR is het centrale medezeggenschapsorgaan voor de UT en voert regelmatig overleg met het College van Bestuur.