Informatie verkiezingen

Tijdschema verkiezingen studenten URaadUw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2026/2027

Ons kenmerk

UR 09-019

Fax


Datum

22 januari 2009

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl


Betreft: tijdschema verkiezingen studenten URaad 2009-2010
donderdag 22 januari


09.00 uur

Bijeenkomst CSB ter vaststelling peildatum

(art. 6.1 Kiesreglement UR)

Zitting Centraal Stembureau (Spiegel 301)

woensdag 4 maart

Peildatum ter vaststelling van het kiezersregister

(art. 6.1 Kiesreglement UR)

vrijdag 6 maart


09.00 uur

Vaststellen kiezersregister, griffie UR,

(art. 9.1 Kiesreglement UR)

Zitting Centraal Stembureau (Spiegel 301)

vrijdag 6 maart t/m

donderdag 12 maart

Kiezersregister ter inzage ter griffie UR, Spiegel 300 Gelegenheid tot het indienen van verzoeken tot verbetering van het kiezersregister (art. 10 en 11 Kiesreglement UR)

maandag 16 maart9.00 uur

Beslissing Stembureau op verzoek om verbetering kiezersregister (art. 12 Kiesreglement UR)

Besluit ter inzage ter Griffie UR (Spiegel 300)

Zitting Centraal Stembureau (Spiegel 301)

maandag 16 maart t/m

maandag 23 maart

Aantekenen bezwaar bij CvB tegen beslissing

Stembureau (art. 8.4 Kiesreglement UR)

maandag 30 maart

Beslissing CvB


woensdag 1 april

Dag kandidaatstelling (art. 13 Kiesreglement UR), kamer Spiegel 300 tot 17.00 uur

donderdag 2 april9.00 uur

Onderzoek kandidatenlijsten door Stembureau

(art. 18 Kiesreglement UR). Betrokkenen van verzuimen schriftelijk in kennis stellen (art. 19 Kiesreglement UR)

Zitting Centraal Stembureau (Spiegel 301)

maandag 6 april

Herstel verzuimen kandidatenlijsten

(art. 19.2 Kiesreglement UR)

dinsdag 7 april09.00 uur

Beslissing Stembureau over geldigheid kandidatenlijsten (art. 20.1 Kiesreglement UR). Besluit ter inzage ter Griffie UR (Spiegel 300)

Zitting Centraal Stembureau (Spiegel 301) indien nodig

dinsdag 7 april t/m

woensdag 15 april

Aantekenen bezwaar bij CvB tegen beslissing

Stembureau


woensdag 22 april

Beslissing CvB geldigheid kandidatenlijsten

(art. 8.4 Kiesreglement UR))


donderdag 23 april

Inleveren informatie door kiesverenigingen t.b.v. applicatie verkiezingen in VUUR

donderdag 23 april


9.00 uur

Vaststellen verzamellijsten door Stembureau en openbaarmaking daarvan in het UT nieuws en op de webpagina. (art. 23.1 en 23.3 Kiesreglement UR)

Zitting Centraal Stembureau (Spiegel 301)

vrijdag 24 april

Verzending brief met informatie over verkiezingen door CSB (art. 24 Kiesreglement UR)

maandag 11 mei

Verzending e-mail met informatie over verkiezingen door CSB

maandag 11 mei

t/m vrijdag 15 mei 12.00 uur

Stemperiode


vrijdag 15 mei 17.00 uurVrijhof

Openbaarmaking verkiezingsuitslag (art. 31Kiesreglement UR). Besluit en proces verbaal ter inzage ter Griffie UR (Spiegel 300)

Zitting Centraal Stembureau

dinsdag 26 mei

Aantekenen bezwaar bij CvB tegen beslissing Stembureau


dinsdag 2 juni

Beslissing CvB

De vergaderingen van het Centraal Stembureau zijn openbaar.
Vakanties + vrije dagen:

Voorjaar 14 februari t/m 22 februari

Mei 25 april t/m 5 mei

Goede vrijdag 10 april

Pasen 12/13 april

Hemelvaart 21 mei

Brugdag 22/mei

Pinksteren 31/1 juni