Informatie verkiezingen

Besluit kandidatenlijst 7 april 2009

Enschede, 7 april 2009


Besluit Centraal Stembureau


Het Centraal Stembureau van de Universiteit Twente, in vergadering bijeen op dinsdag 7 april 2009,gezien:

- de door de Campus Coalitie, UReka en PvdUT ingediende kandidatenlijsten voor de verkiezing van de studentgeleding van de Universiteitsraad van de Universiteit Twente in mei 2009;

- de conform art. 19 van het Kiesreglement door partijen herstelde verzuimen;

- het ontbreken van een geldige bereidverklaring van een van de kandidaten bij de kandidatenlijst van de Campus Coalitie;


besluit:

van de kandidatenlijst van de Campus Coalitie 1 kandidaat te schrappen wegens het ontbreken van een verklaring van instemming (art. 21 Kiesreglement) en voor het overige de kandidatenlijsten geldig te verklaren.


Dit besluit van het Centraal Stembureau ligt vanaf dinsdag 7 april t/m 15 april 2009 ter inzage in kamer 300 van de Spiegel. Tegen dit besluit kan tot en met 15 april bezwaar aangetekend worden bij het College van Bestuur.


J. Ribberink- van Middelkoop L.Tijink - Zinad

voorzitter Centraal Stembureau Secretaris Centraal Stembureau