AANVRAAGFORMULIER FINANCIËLE ONDERSTEUNING

Vul onderstaande vragen in

Beantwoord de volgende stellingen

De activiteit wordt georganiseerd door óf voor UT-studenten of UT-medewerkers

De activiteit is nieuw of bijzonder

De activiteit komt ten goede aan een groep UT-studenten dan wel aan een inter-nationale groep wetenschappers van redelijke omvang

De organiserende vereniging en/of de deelnemers aan de activiteit leveren ook een financiële bijdrage

Deelnemende studenten kunnen, als de activiteit aan een opleiding of faculteit is gebonden, géén studiepunten verdienen met deelname

Vul onderstaande vragen in

C. Naam van de aanvrager

D. Omschrijving van de te subsidiëren activiteit.

E. Datum van de activiteit

F. Doel van de activiteit

G. Doelgroep van de activiteit

H. Verwacht aantal deelnemende UT-studenten / Verwacht aantal deelnemende onderzoekers en verwacht aantal deelnemende nationaliteiten (en welke)

I. Geef aan op welke wijze jullie bij de activiteit invulling hebben gegeven aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid die wij allen dragen voor ‘duurzaamheid’.  

J. Locatie

K. Totaalbedrag begroting

L. Gevraagd bedrag

M. IBAN & Tenaamstelling

N. Adresgegevens van de organisatie

O. E-mailadres en telefoonnummer van de aanvrager