Aanvragen financiële ondersteuning

AANVRAGEN FINANCIËLE ONDERSTEUNING

Universiteitsfonds Twente
Uw gift telt, elk jaar weer!

De Stichting Universiteitsfonds Twente biedt studenten en studentenorganisaties, onderzoekers en vakgroepen van de Universiteit Twente de kans om bij de organisatie van of deelname aan activiteiten een beroep te doen op financiële ondersteuning van het fonds in de vorm van een garantiesubsidie.

Doel van het fonds is om langs die weg vernieuwende of bijzondere activiteiten van de studentengemeenschap te ondersteunen dan wel de wetenschappelijke profilering van de Universiteit Twente te stimuleren. Op die manier kan en wil het universiteitsfonds het verschil maken.    

Het bestuur van het Universiteitsfonds beoordeelt uw aanvraag op een aantal punten.
Belangrijk criterium is dat de activiteit nieuw of bijzonder moet zijn. Omdat het Universiteitsfonds zich beschouwt als de aanjager van vernieuwing en hoeder van bijzondere activiteiten.

Indien u een beroep wilt doen op financiële ondersteuning vanuit het Universiteitsfonds, kunt u een gemotiveerd verzoek bij ons indienen voorzien van bijbehorende begroting. 


LET OP:
- Lees voor het invullen van een aanvraagformulier eerst de FAQ hieronder.
- Subsidies voor studiereizen verleent het Universiteitsfonds via de 
Studiereizencommissie (SRC) en dienen dus daar aangevraagd te worden.

aanvragen financiële ondersteuning

Voor het aanvragen van financiële ondersteuning kun je dit formulier invullen. Wanneer het formulier bij ons binnen is, zal er zo spoedig mogelijk contact opgenomen worden.

Toekenning financiële ondersteuning

Is jouw aanvraag gehonoreerd? Check hierna de toekenningen in de laatste vergadering:

Vergadering Commissie Algemene Middelen vrijdag 16 September 2016
Symposium: Advances in Random Graphs and Complex Networks - Garantstelling € 500,=
Congres Grenzeloos Bestuur (t.g.v. 40 jaar Bestuurskunde Twente) - Garantstelling € 1.000,=
Opstarten vereniging Hardstart Student Entrepreneurs - Subsidie € 500,=
P-NUT - Garantstelling € 500,=
NSJO Connected - Garantstelling € 750,=
AEGEE Laser Escape - Garantstelling € 810,=

Vergadering Commissie Algemene Middelen vrijdag 17 Juni 2016
Symposium: Advances in Random Graphs and Complex Networks - Garantstelling € 500,=
Congres Grenzeloos Bestuur (t.g.v. 40 jaar Bestuurskunde Twente) - Garantstelling € 1.000,=
Opstarten vereniging Hardstart Student Entrepreneurs - Subsidie € 500,=
P-NUT - Garantstelling € 500,=
NSJO Connected - Garantstelling € 750,=
AEGEE Laser Escape - Garantstelling € 810,=

Vergadering Commissie Algemene Middelen vrijdag 18 Maart 2016
X-ray Metrology Workshop 2016 - Garantstelling € 1.000,=
Symposium Engendering the Energy Transition - Garantstelling € 1.000,=
Introductiereis Research MA Public Admin. & Organisational Science - Garantstelling € 500,=
UT-breed Oktoberfest - Garantstelling € 500,=
GNSK Groningen 2016 - Subsidie  € 500,=
Robo Team Twente - Garantstelling € 5.000,=

Vergadering Commissie Algemene Middelen vrijdag 27 November 2015
W.S.G. Isaac Newton, symposium - Garantstelling € 400,=
OSTS Casetour - Subsidie € 150,=
Linea Recta, NSTC2 - Subsidie € 200,=

Vergadering Commissie Algemene Middelen vrijdag 18 September 2015
Promotie UT in New Zealand - Garantstelling € 1.000,=
HRM symposium - Garantstelling € 750,=
EUC Rowing - Subsidie € 250,=
CHOIR - Garantstelling € 1.000,=
P-NUT - Garantstelling € 500,=
NSJO - Garantstelling € 750,=
Stukafest - Garantstelling € 500,=

Vergadering Commissie Algemene Middelen vrijdag 22 Mei 2015
Linea Recta, Funastics - Subsidie € 100,=
MSO Concertreis Glasgow - Garantstelling € 750,=
Studievereniging Onwijs - Subsidie € 1.000,=

Vergadering Commissie Algemene Middelen vrijdag 13 Maart 2015
Symposium Alembic Breaktroughs - Garantstelling € 750,=
BIOART Summerschool - Garantstelling € 1.000,=
MOPTA - Garantstelling € 1.250,=
43e Batavierenrace - Garantstelling € 1.750,=
Kronos Campusloop - Garantstelling € 300,=
NSK IJshockey - Garantstelling € 500,=
NSK IJshockey - Garantstelling € 500,=
Europareis S.V. Arago - Garantstelling € 500,=
Lustrum T.C. Ludica - Garantstelling € 500,=
UT-Triathlon - Garantstellling € 750,=

Faq

Voor meer informatie kunt terecht bij onze FAQ of kun je contact opnemen met het Universiteitsfonds.