Zie Onderwijs

Studiebegeleiding

Studieadviseur

Van Universiteit Twente studenten wordt verwacht dat zij in grote mate onafhankelijk zijn en praktische zaken zelfstandig kunnen afhandelen. Bij de start van de bachelor zijn echter veel zaken nieuw en onbekend en kun je soms wat hulp gebruiken.

Ook later in de studie kun je tegen zaken aanlopen en kan het handig zijn een gesprek met jouw mentor of studieadiviseur te hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vragen over het studieprogramma, het BSA, bijzondere omstandigheden die van invloed zijn op jouw studie zoals:

  • Twijfels over jouw keuze van de opleiding
  • Studeren gaat me makkelijk af. Kan ik iets extra's doen ?
  • Ik was goed op de middelbare school. Waarom gaat het me hier niet makkelijk af ? 
  • Ik ben een topsporter. Zijn er mogelijkheden voor een aangepast programma ?
  • Ik heb dyslexie. Zijn er regelingen voor extra tijd bij tentamens? 
  • Ik ben een tijd ziek geweest. Hoe moet ik dat nu doen met mijn vakken ?

Jouw studieadviseur kan je ook wanneer dat nodig is informeren en doorverwijzen naar hulp buiten de opleiding. De studieadviseur voor de bacheloropleiding Technische Natuurkunde is Carlijn van Emmerik en Dejana Djokovic.

Contact gegevens

Je kan een afspraak maken met de studieadviseur via het online plansysteem tnw.planner.utwente.nl. Voor een korte vraag kan je ook altijd een email zenden.

Privacy

De studieadviseur maakt notities tijdens het gesprek met jou. Notities of informatie wordt nooit gedeeld met anderen tenzij jij daar toestemming voor hebt gegeven.

Wanneer jij een verzoek indient bij de Examen Commissie kan de studieadviseur om advies of extra toelichting gevraagd worden. De studieadviseur zal allen informatie verstrekken waar jij mee in hebt gestemd.

De studieadviseur kan ook voor advies gevraagd worden wanneer een verzoek is ingediend bij de Commissie van Persoonlijke Omstandigheden. Ook daarvoor geldt dat alleen informatie verstrekt wordt waar jij mee in hebt gestemd.

Als lid van de Landelijke Studie Vereniging voor Studieadviseurs (LVSA) is de studieadviseur gehouden aan de gedragscode van de vereniging.

Meer Student begeleiding op de UT

Voor meer informele hulp kan een student altijd vragen stellen aan medestudenten of de doegroepouders. De Studievereniging Arago is een geweldige plek om medestudenten Technische Natuurkunde te ontmoeten.

Voor meer professionele hulp kan je als student van de Unversiteit Twente gebruik maken van een aantal centrale diensten op de Campus: