Studentenbegeleiding Technische Natuurkunde

Je studieadviseur is je eerste aanspreekpunt binnen de opleiding.

Elke opleiding heeft zijn eigen studieadviseur(s), die alles weten over de opleiding. 

Studieadviseur TN

Je eerste aanspreekpunt binnen de opleiding is je studieadviseur. Elke opleiding heeft een eigen studieadviseur, die alles weet van de opleiding. De studieadviseur bewaakt de studievoortgang en adviseert en begeleidt studenten bij studie-gerelateerde zaken als studiekeuze, studievoortgang en bij het plannen en organiseren van de studie. Ook begeleidt de studieadviseur studenten in hun academische vaardigheden, studeren met specifieke persoonlijke omstandigheden en wet- en regelgeving. 

wanneer contact opnemen met de studieadviseur?

Op de universiteit wordt van je verwacht dat je zelfredzaam bent en veel zelf regelt. Vooral als je net begint met je studie, kan het lastig zijn om je weg te vinden. Soms kan het krijgen van hulp nuttig of zelfs noodzakelijk zijn. Tijdens je studie of bij de voorbereiding op je toekomstige loopbaan kun je tegen problemen aanlopen die je met je studieadviseur kunt bespreken. 

Hoe kom je in contact?

Je kunt een afspraak maken van de Planzelf applicatie: https://tnw.planner.utwente.nl

redenen om de studieadviseur te bezoeken 

Een gesprek met je studieadviseur is meestal een goede eerste stap. Bij de studieadviseur kun je terecht met vragen over je studie, studeren of over privézaken die je studie beïnvloeden, zoals bijvoorbeeld:

  • Over je privacy

    De studieadviseur maakt tijdens het gesprek met jou aantekeningen en voert deze in Osiris in. Je kunt deze notities zelf inzien. Aantekeningen worden alleen gedeeld met andere studieadviseurs van de opleiding, tenzij je vraagt om aantekeningen als strikt vertrouwelijk te bestempelen. Notities worden nooit gedeeld met iemand buiten de opleiding, tenzij je daar toestemming voor hebt gegeven.

    Als je een formeel verzoek doet bij de examencommissie, wordt de studieadviseur om advies gevraagd. Ze zullen alleen de informatie delen waarvoor jij toestemming hebt gegeven. De studieadviseur kan om advies worden gevraagd als je een verzoek hebt gedaan bij de Commissie Persoonlijke Omstandigheden. Ook in dit geval wordt alleen de informatie gedeeld waarvoor jij toestemming hebt gegeven. Als lid van de Landelijke Vereniging van Studieadviseurs (LVSA) zullen alle studieadviseurs zich houden aan de LVSA-gedragscode.

Extra ondersteuning en begeleiding

Loop je tegen problemen aan tijdens je studie, heb je naast de begeleiding van je studieadviseur extra hulp nodig of wil je gewoon hulp om jezelf te ontwikkelen, dan bieden de personen en diensten in onderstaande links wellicht extra steun en hulp. Student Affairs Coaching & Counselling (SACC) biedt een scala aan professionals en diensten (zoals studentenpsychologen, loopbaanbegeleiders en vertrouwenspersonen) die onafhankelijk werken en niet verbonden zijn aan een opleiding. Let op: door op deze links te klikken verlaat je de website van de opleiding: Je wordt doorgestuurd naar de pagina van SACC, UT Language centre of de Student Union. 

Studentenwelzijn 

De universiteit biedt speciale webpagina's aan over welzijn. Ervaar je psychische problemen of ken je iemand die hier last van heeft? Kijk op de pagina's over studentenwelzijn of neem contact op met je studieadviseur voor advies.

vertrouwelijk advies - onacceptabel gedrag  

DE VERTROUWENSPERSOON VOOR STUDENTEN IS JE AANSPREEKPUNT ALS JE TIJDENS JE STUDIE TE MAKEN HEBT (GEHAD) MET ONGEWENST GEDRAG OF ONGELIJKE BEHANDELING.

De Universiteit Twente wil studenten en medewerkers een sociaal veilige omgeving bieden. In een dergelijke omgeving behoren respect, integriteit, eerlijkheid en aandacht voor de ander tot de normale omgangsvormen. Toch kan het gebeuren dat studenten op een voor hen ongewenste manier worden benaderd door een medestudent of door een medewerker van de UT, of getuige is geweest van een dergelijke situatie. Bijvoorbeeld als er sprake is van intimidatie of seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld of pesten. Dergelijk ongewenst gedrag kunnen je gevoel van veiligheid en het plezier in je studie verminderen. Het kan leiden tot stress en mentale of lichamelijke klachten. Blijf er daarom niet mee rondlopen, maar praat er met iemand over. 


Praat je liever met een student?

Dan is een Confidential Contact Person (CCP) de persoon om contact mee op te nemen. Deze studenten zijn opgeleid om een luisterend oor te bieden en zullen alles wat je met hen deelt volledig vertrouwelijk behandelen. Ze ondersteuenen je als je ergens mee worstelt, hoe groot of klein het probleem ook is. 

Wat is ongewenst gedrag? 

Ongewenst gedrag heeft vele vormen. Wat jij als ongewenst gedrag ervaart bepaal je zelf. Het kan ongewenst zijn als door het directe of indirecte gedrag je persoonlijke integriteit wordt aangetast, in welke zin dan ook: verbaal, non-verbaal of anderszins fysiek, online, telefonisch of via tekst, onlinetekst, spraak, beeld of videoboodschap. Ongewenst en onaanvaardbaar gedrag omvat (seksuele) intimidatie, agressie, geweld, pesten en discriminatie.

Sommige vormen van ongewenst gedrag zijn voor iedereen duidelijk, andere vormen zijn subtiel. Je kunt bijvoorbeeld denken aan : opdringerige appjes, meer dan gemiddelde belangstelling van een docent, herhaaldelijk worden aangesproken op je uiterlijk of nationaliteit.

Het kan ook zijn dat je getuige bent van ongewenst gedrag.

Wat kun je zelf doen?  

In geval van ongewenst gedrag is het belangrijk om actie te ondernemen. Te lang er mee blijven rondlopen kan mogelijk leiden tot stress en psychische of lichamelijke klachten.

Om het ongewenste gedrag te stoppen, is het van belang dat je dat je dit gedrag bespreekbaar maakt. Het kan zijn dat de veroorzaker niet bewust is van het feit dat hij/zij jou tot last is. Je kunt contact opnemen met degene die het ongewenste gedrag vertoont en deze persoon er op wijzen dat jij je stoort aan dit gedrag. Vertel dat je het ervaart als ongewenst, beledigend of zelfs bedreigend. Je kunt ook iemand vragen die je vertrouwt om met die persoon in gesprek te gaan, bijvoorbeeld een docent, je studieadviseur of medestudent. Of neem contact op met de vertrouwenspersoon. 

Blijf er in ieder geval niet mee rondlopen, maar praat erover.

rol van de vertrouwenspersoon  

De vertrouwenspersoon voor studenten biedt een luisterend oor bij situaties van ongewenst gedrag of ongelijke behandeling, is onafhankelijk en heeft een geheimhoudingsplicht tegenover anderen, zoals docenten en universitaire instanties.

De vertrouwenspersoon ondersteunt je, denkt met je mee en adviseert je, eventueel met hulp van derden, bij het zoeken naar een oplossing. Zo kan de vertrouwenspersoon je begeleiden bij het in gesprek gaan met de veroorzaker of bij het nemen van mogelijke vervolgstappen. Een mogelijkheid is om een formele klacht in te dienen of een incident te melden als al je pogingen om de situatie te veranderen niet hebben geholpen. Maar het kan ook zijn dat alleen een gesprek met de vertrouwenspersoon al voldoende voor je is.

De vertrouwenspersoon begeleidt je in het hele proces en de mogelijke stappen die je hierin maakt. Hierin ben jij altijd de persoon die bepaalt wat je wel en niet wil doen. Jij houdt ten alle tijden de regie. In alle situaties gaat niets zonder jouw expliciete toestemming. Jij hebt altijd het laatste woord en besluit uiteindelijk of je een bepaalde stap wilt zetten. Als vertrouwenspersoon staan we naast je en begeleiden we je in dit proces.

In alle situaties wordt je anonimiteit gewaarborgd.

Wat doet de vertrouwenspersoon niet?  

De vertrouwenspersoon voor studenten treedt niet op als mediator, zal zich niet mengen in rechtelijke procedures en is niet uit op waarheidsvinding.

Klacht indienen

Als je na een of meerdere gesprekken met een vertrouwenspersoon voor studenten hebt besloten om een formele klacht in te dienen, dan doe je dat door jouw klacht schriftelijk te sturen naar het klachtenloket. Een vertrouwenspersoon kan je helpen bij het formuleren en het indienen van de klacht.

De vertrouwenspersonen voor studenten zijn:
Marjolein Drent - marjolein.drent@utwente.nl
Frido Oei - f.b.l.j.oei@utwente.nl

CONTACT 

Maak een afspraak via het secretariaat SACC (+31 53 489 2035) of e-mail naar: confidential-advisor-students@utwente.nl.