Ontdek het TechMed Centrum in de digitale rondleiding

Het Pioneers in Healthcare Innovatiefonds pioniert zowel door nieuwe technologie te ontwikkelen voor klinische problemen, als door de mogelijkheden te verkennen om bestaande technologie te gebruiken voor nieuwe medische toepassingen. Beide routes werken op het snijvlak van zorg en techniek. De oplossing van een klinisch relevant probleem kan alleen worden bereikt door samenwerking tussen onderzoekers en clinici. De clinici leren over de kansen en nieuwe inzichten die technologie biedt. De technische onderzoekers krijgen inzicht in het klinische probleem en ontwikkelen technologie met klinische relevantie.

Twee type vouchers

In 2021 kunnen aanvragers kiezen uit twee type vouchers. Voor beide soorten vouchers is € 60.000, - per project beschikbaar. Laat u inspireren door eerder toegekende projecten.

1. TECHNOLOGISCH PIONIEREN IN DE ZORG

Het eerste type voucher 'Technologisch pionieren in de zorg' is bedoeld voor de (door)ontwikkeling van een nieuwe technologie voor een specifieke klinische uitdaging. Clinici leveren essentiële kennis en input vanuit de medische praktijk. In de beoordelingsprocedure van voorstellen 'Technologisch pionieren in de zorg' zal de ‘technologisch-wetenschappelijke uitdaging’ een belangrijker criterium zijn.

2. TECHNOLOGIE TOEPASSEN IN DE ZORG

Het tweede type voucher 'Technologie toepassen in de zorg' zijn projecten die onderzoeken hoe technologie met een bewezen trackrecord (binnen of buiten de zorg) kan worden ingezet voor een nieuwe toepassing, zoals een andere aandoening, een andere doelgroep of gebruik in een andere omgeving. Doordat de technologie al volwassener is, kunnen de resultaten op relatief korte termijn van betekenis zijn in de zorg. In de beoordelingsprocedure van voorstellen 'Technologie toepassen in de zorg' zal ‘klinische impact’ een belangrijker criterium zijn.

Tijdlijn PIHC 2021

  • Matchmaking evenement: maandag 20 september 2021
  • Call PIHC2021 open: dinsdag 21 september 2021
  • Deadline voorstellen: dinsdag 2 november 2021 12.00 uur
  • Uitreiking vouchers: 24 januari 2022, ca 17.00-20.30 Erve Asito (Heracles stadion) Almelo
  • Deadline start projecten: 31 juli 2022. Let op: vouchers van projecten die op 31 juli 2022 nog niet gestart zijn, worden ingetrokken.
  • Deadline einde project: 12 maanden na start van het project, uiterlijk 31 juli 2023