Gehonoreerde projecten

Op deze pagina vind je alle gefinancierde voorstellen. Je vindt hier een uitgebreide beschrijving van de meest recente projectronde.

Vouchers 2023

 • Diagnose verbeteren met precisie: röntgengestuurde magnetische controle bij capsule-endoscopie

  De huidige videocapsule endoscopie is de eerste keus bij het opsporen van aandoeningen van de dunne darm. Het nadeel van deze techniek is de ongecontroleerde passage waardoor de afwijkingen onvolledig of onscherp worden afgebeeld en er twijfel blijft bestaan over de ware aard van de afwijking. Deze beperking maakt vaak invasieve endoscopie van de dunne darm noodzakelijk, wat extra risico's voor patiënten met zich meebrengt. Ons "EDX-MAGIC"-project zorgt voor een revolutie in de gezondheidszorg door gebruik te maken van röntgengeleide magnetische velden om capsules in het lichaam gecontroleerd te verplaatsen. Deze innovatieve aanpak biedt nauwkeurige, capsule gecontroleerde diagnostiek, waardoor invasieve procedures minder vaak hoeven te worden uitgevoerd. Naast nauwkeurigere diagnostiek biedt deze technologie ook mogelijkheden voor gerichte behandeling in de dunne darm. "EDX-MAGIC" belooft de moderne geneeskunde opnieuw te definiëren en veiligere, effectievere en minimaal invasieve gezondheidszorgoplossingen te bieden.

  Dr. Islam Khalil (UT), dr. Henri Brat (MST), prof. dr. ir. Abeje Mersha (Saxion), prof. dr. ir. Pascal Jonkheijm (UT), dr. Constantinos Goulas (UT), Remco Liefers (UT), dr. Peter Mensink (MST), dr. ir. Ard Westerveld (Saxion), dr. ir. Henk Kortier (Saxion)

 • Patiënt specifieke SI-fusie om de kwaliteit van leven voor vrouwen met ernstige bekkeninstabiliteit te verbeteren. (PSI-FUSE)

  Ernstige bekkeninstabiliteit leidt tot hevige pijnklachten en immobiliteit. Ter pijnreductie en functieherstel kunnen stabiliserende implantaten in het sacro-iliacale gewricht worden geplaatst. Bij onjuiste plaatsing kunnen ernstige complicaties als implantaat loslating en/of onherstelbare zenuwschade optreden.  Het doel van deze studie is om de optimale patiënt-specifieke implantaat positie te bepalen middels een eindige elementen analyse. Vervolgens kan met een patiënt-specifieke chirurgische guide, de optimale implantaat positie gerealiseerd worden. Deze guide is als prototype ontwikkeld en wordt gevalideerd d.m.v. een kadaver studie. Hiermee zal naar verwachting het risico op complicaties afnemen en de kwaliteit van leven voor vrouwen met ernstige bekkeninstabiliteit worden vergroot

  Drs. Jorm Nellensteijn (MST), dr. Maaike Koenrades (MST), dr. Femke Schröder (UT), dr. Marjolein Brusse-Keizer (MST), ir. Edsko Hekman (UT) 

 • ReBreCa - AI-gedreven borstkanker diagnose in realistische klinische werkprocessen

  Borstkanker is een van de meest voorkomende vormen van kanker en zorgde in 2020 wereldwijd voor 685 duizend doden. AI-gedreven vroegtijdige detectie kan overlijden van patiënten en de werklast verminderen, met name bij radiologen. Klinische adoptie van AI-gedreven methoden wordt echter vaak belemmerd door onrealistische aannames, onbegrip en ondoorzichtige medische besluitvorming. Het doel van dit project is om een AI-gedreven model voor borstkanker diagnose te ontwikkelen dat even goed presteert als een radioloog, maar niet grote hoeveelheden gedetailleerd geannoteerde data vergt en dat de redenering achter haar diagnose kan uitleggen.

  Dr. ir. Maurice van Keulen (UT), prof. dr. Christin Seifert (University of Marburg; UT), dr. Jeroen Veltman (ZGT), dr. Daniel J. Evers (ZGT), ing. Jeroen Geerdink (ZGT)

 • Freehabilitation - Slimme tools voor facilitering van handrevalidatie geïntegreerd in de thuissituatie

  Mensen met handproblemen, zoals bij CVA patiënten in de chronische fase, ondervinden dagelijkse belemmeringen bij bijv. eten, aankleden en schrijven. Huidige fysiotherapie vereist veel motivatie en tijd; momenteel oefenen patiënten thuis maar 15 min/dag i.p.v. de aanbevolen 30 minuten. Onze hypothese suggereert dat het integreren van handoefeningen in dagelijkse huishoudelijke producten de trainingsduur kan verbeteren. Samen met vier artsen en zes CVA-patiënten hebben we handrevalidatieoefeningen geïntegreerd in alledaagse voorwerpen zoals tandenborstels, koffiekopjes, placemats, computermuizen en kookspatels. Dit project verbetert deze hulpmiddelen en evalueert bij een grote groep cva-patiënten of het gebruik ervan leidt tot meer trainingstijd dan conventionele benaderingen.

  Dr. ir. Juliet Haarman (UT), dr. Armağan Karahanoğlu (UT), dr. ir. Kostas Nizamis (UT), dr. Christina Jaschinski (Saxion), dr. Merlijn Smits (Saxion), dr. Marjolein den Ouden (Saxion), dr. Gerdienke Prange-Lasonder (RRD), drs. Jose Broeks (ZGT), prof. dr. ir. Geke Ludden (UT), dr. Dennis Reidsma (UT)

 • Een nieuwe hoes voor de bestaande kruik ter voorkoming van brandwonden bij pasgeborenen

  Pasgeborenen hebben in de eerste weken na de geboorte moeite met op temperatuur blijven en kunnen daardoor onderkoeld raken. Hypothermie kan voor pasgeborenen nadelige gevolgen hebben. Daarom worden zij op temperatuur gebracht en gehouden met kruiken. Voor het gebruik van deze kruiken bestaan verschillende protocollen, waaronder het ’kind erin, kruik eruit’ beleid en het ’kruik bij kind in bed’ beleid. Echter, kan dit gebruik tot hypothermie dan wel brandwonden leiden. Dit onderzoek richt zich op het ontwerpen van een veilige, effectieve en makkelijk toepasbare hoes voor de bestaande kruik ter voorkoming van hypothermie en brandwonden.

  Drs. Monique Gorissen (DZ), prof. dr. ir. Ruud Verdaasdonk (UT), dr. Kim Kamphorst (DZ), dr. Carlos Kuhlmann (Saxion), dr. Paul Gröneveld (Saxion), dr. Boony Thio (MST) 

 • Continue glucose meting (CGM) op de Intensive Care

  Zowel hyperglycemie (te hoge bloedsuiker) als hypoglycemie (te lage bloedsuiker) bij intensive care (IC) patiënten is sterk geassocieerd met verhoogde morbiditeit en mortaliteit. Het nauwkeurig en tijdig meten van glucoses in deze populatie is dan ook van cruciaal belang. Continue glucose meting (CGM) lijkt hiervoor veelbelovend, maar wordt nog niet gebruikt op de IC omdat nog onvoldoende bekend is over de betrouwbaarheid van deze meting in de IC-populatie. Het doel van deze pilot is te onderzoeken (1) wat de discrepantie is tussen de CGM en point-of-care-metingen bij patiënten op de IC, en (2) of dit voor alle patiëntengroepen/karakteristieken hetzelfde is.

  Dr. Kim Kamphorst (DZ), dr. Bert Beishuizen (MST), dr. Mattijs Out (MST), dr. Hans Krabbe (MST), dr. Huub van den Oever (DZ), Arriette Kruisdijk-Gerritsen (DZ), dr. Bart Grady (ZGT), dr. Aurel Ymeti (Saxion), prof. dr. ir. Martin Bennink (Saxion)

 • SMEER-studie

  Obstipatie en ontlastingsverlies, vaak veroorzaak door een verzakking van de endeldarm, hebben een hele hoge negatieve impact op de kwaliteit van leven. Afhankelijk van het soort en de ernst van de verzakking en klachten is een operatie waarbij er een matje in het bekken wordt opgehangen (rectopexie) de behandeling van keuze. Eerdere studies laten echter een beperkte functionele verbetering zien waarbij patiënten klachten houden van ontlastingsverlies (38%) en obstipatie (24%). We willen deze percentages verbeteren door onderzoek te doen met de kantelbare MRI-scanner naar de positionering en vorm van de mat met de patiënt in de klinisch natuurlijke (staande) positie.

  Dr. Anique Bellos-Grob (UT), MD Jan Vanstiphout (ZGT), dr. MD Henk-Jan Mantel (ZGT), MD Akeel Alhafidh (ZGT), MD Ingrid van Zon (MST), dr. ir. Frank Simonis (UT), Manon Perik (ZGT), Mart Kortman (UT)

 • Verbeterde Verpleeghuis Toegang door voorspelde vraag en optimale personeels- en beddeninzet

  Efficiënte doorstroom van ziekenhuispatiënten naar het juiste verpleeghuisbed, inclusief verpleegkundige, is cruciaal voor de toekomstbestendigheid van de zorg in het licht van de groeiende zorgvraag en het tekort aan verplegend personeel. Met behulp van ziekenhuisdata zullen wij modellen ontwikkelen die de vraag naar verpleeghuiszorg op lange, middellange en korte termijn voorspellen. Met deze voorspellingen kunnen verpleeghuizen hun personeelsbezetting en beddenaanbod optimaliseren. Daarnaast kunnen ziekenhuizen overplaatsingen naar een verpleeghuis tijdig aanvragen. Het beoogde eindresultaat is: minder ‘verkeerde beddagen’, kortere wachttijden voor patiënten, efficiëntere personeelsinzet en hogere kwaliteit van zorg.

  Dr. Anne Zander (UT), dr. ir. Aleida Braaksma (UT), prof. dr. Richard Boucherie (UT), dr. Matthijs van der Meulen (MST), Evelien Klein-Avink (MST), dr. Cor Luyten (ZGT), Marleen Engelbertink (ZGT), Martine Jongbloed (ZGT), Jorieke Havinga (ZGT), Karen Janssen (DZ) 

 • Ontwikkeling van een unieke methode voor 3D standscorrecties van het been door gebruik van dynamische bewegingsanalyse

  Scheefstand van het been kan tijdens beweging overmatige krachten op kniestructuren veroorzaken. Traditioneel wordt een osteotomie uitgevoerd om deze krachten te neutraliseren, maar wordt gepland met behulp van hoeken op een statische röntgenfoto, waarbij geen rekening wordt gehouden met de dynamische krachtaspecten die optreden tijdens dagelijkse activiteiten (ADL). Daarom streven we ernaar om de uitkomst van een geslaagde osteotomie te veranderen van een statisch uitgelijnd ledemaat naar genormaliseerde bewegingen en belastingen in het kniegewricht. Uiteindelijk zal deze aanpak leiden tot gepersonaliseerde standscorrecties gebaseerd op dynamische interne krachten, waardoor slijtage van de knie, herruptuur van een gereconstrueerde voorste kruisband en gefaalde return-to-sport kan worden verminderd.

  Prof.dr.ir. Gabriëlle Tuijthof (UT), dr. Roy Hoogeslag (OCON), prof.dr.ir. Nico Verdonschot (UT), dr. Erik Prinsen (RRD), ir. Periklis Tzanetis (UT), MSc. Quinten Veerman (UT; OCON) 

 • Slaap Lekker: Functionele & circulaire ziekenhuismattrassen volgens de norm voor hulpmiddelen voor weefselintegriteit (APTI)

  Nederland telt bijna 180.000 robuuste, waterdichte, niet-recyclebare matrassen in de zorgsector. Verpleegkundig specialisten en chirurgen van het MST geven aan dat deze matrassen zeer oncomfortabel zijn voor verzorgers vanwege het slechte microklimaatbeheer over de hele matras (lucht- en vochtdoorlaatbaarheid, temperatuur-, wrijvings- en drukregulatie), maar ook voor patienten die vaak al binnen een dag doorligwonden krijgen. Het doel is een ‘categorie2 decubitus-preventief’, functioneel en circulair matras voor zorgsector te ontwikkelen en te valoriseren, en deze op zorgverleners gerichte technologie uit te breiden naar verschillende ziekenhuizen en verpleeghuizen in Nederland/Europa.

  Dr. Pramod Agrawal (Saxion), prof. dr. Job van der Palen (MST), Tom Boekhold (De Twentse Zorgcentra), Wilfried Grimberg (Deron BV), dr. Michael Niedhofer (Indorama Ventures GmbH), Ruud Korting (Mattress Recycling Europe), Miriam Blokhuis-Arkes (MST), dr. Roland Beuk (MST), dr. Marieke Haalboom (MST), J. Mahy (Saxion), J. Oelerich (Saxion)

PIHC rondes 2014-2023

 • 2023

  Diagnose verbeteren met precisie: röntgengestuurde magnetische controle bij capsule-endoscopie
  De huidige videocapsule endoscopie is de eerste keus bij het opsporen van aandoeningen van de dunne darm. Het nadeel van deze techniek is de ongecontroleerde passage waardoor de afwijkingen onvolledig of onscherp worden afgebeeld en er twijfel blijft bestaan over de ware aard van de afwijking. Deze beperking maakt vaak invasieve endoscopie van de dunne darm noodzakelijk, wat extra risico's voor patiënten met zich meebrengt. Ons "EDX-MAGIC"-project zorgt voor een revolutie in de gezondheidszorg door gebruik te maken van röntgengeleide magnetische velden om capsules in het lichaam gecontroleerd te verplaatsen. Deze innovatieve aanpak biedt nauwkeurige, capsule gecontroleerde diagnostiek, waardoor invasieve procedures minder vaak hoeven te worden uitgevoerd. Naast nauwkeurigere diagnostiek biedt deze technologie ook mogelijkheden voor gerichte behandeling in de dunne darm. "EDX-MAGIC" belooft de moderne geneeskunde opnieuw te definiëren en veiligere, effectievere en minimaal invasieve gezondheidszorgoplossingen te bieden.
  Dr. Islam Khalil (UT), dr. Henri Brat (MST), prof. dr. ir. Abeje Mersha (Saxion), prof. dr. ir. Pascal Jonkheijm (UT), dr. Constantinos Goulas (UT), Remco Liefers (UT), dr. Peter Mensink (MST), dr. ir. Ard Westerveld (Saxion), dr. ir. Henk Kortier (Saxion)

  Patiënt specifieke SI-fusie om de kwaliteit van leven voor vrouwen met ernstige bekkeninstabiliteit te verbeteren. (PSI-FUSE)
  Ernstige bekkeninstabiliteit leidt tot hevige pijnklachten en immobiliteit. Ter pijnreductie en functieherstel kunnen stabiliserende implantaten in het sacro-iliacale gewricht worden geplaatst. Bij onjuiste plaatsing kunnen ernstige complicaties als implantaat loslating en/of onherstelbare zenuwschade optreden.  Het doel van deze studie is om de optimale patiënt-specifieke implantaat positie te bepalen middels een eindige elementen analyse. Vervolgens kan met een patiënt-specifieke chirurgische guide, de optimale implantaat positie gerealiseerd worden. Deze guide is als prototype ontwikkeld en wordt gevalideerd d.m.v. een kadaver studie. Hiermee zal naar verwachting het risico op complicaties afnemen en de kwaliteit van leven voor vrouwen met ernstige bekkeninstabiliteit worden vergroot
  Drs. Jorm Nellensteijn (MST), dr. Maaike Koenrades (MST), dr. Femke Schröder (UT), dr. Marjolein Brusse-Keizer (MST), ir. Edsko Hekman (UT) 

  ReBreCa - AI-gedreven borstkanker diagnose in realistische klinische werkprocessen 
  Borstkanker is een van de meest voorkomende vormen van kanker en zorgde in 2020 wereldwijd voor 685 duizend doden. AI-gedreven vroegtijdige detectie kan overlijden van patiënten en de werklast verminderen, met name bij radiologen. Klinische adoptie van AI-gedreven methoden wordt echter vaak belemmerd door onrealistische aannames, onbegrip en ondoorzichtige medische besluitvorming. Het doel van dit project is om een AI-gedreven model voor borstkanker diagnose te ontwikkelen dat even goed presteert als een radioloog, maar niet grote hoeveelheden gedetailleerd geannoteerde data vergt en dat de redenering achter haar diagnose kan uitleggen.
  Dr. ir. Maurice van Keulen (UT), prof. dr. Christin Seifert (University of Marburg; UT), dr. Jeroen Veltman (ZGT), dr. Daniel J. Evers (ZGT), ing. Jeroen Geerdink (ZGT)

  Freehabilitation - Slimme tools voor facilitering van handrevalidatie geïntegreerd in de thuissituatie
  Mensen met handproblemen, zoals bij CVA patiënten in de chronische fase, ondervinden dagelijkse belemmeringen bij bijv. eten, aankleden en schrijven. Huidige fysiotherapie vereist veel motivatie en tijd; momenteel oefenen patiënten thuis maar 15 min/dag i.p.v. de aanbevolen 30 minuten. Onze hypothese suggereert dat het integreren van handoefeningen in dagelijkse huishoudelijke producten de trainingsduur kan verbeteren. Samen met vier artsen en zes CVA-patiënten hebben we handrevalidatieoefeningen geïntegreerd in alledaagse voorwerpen zoals tandenborstels, koffiekopjes, placemats, computermuizen en kookspatels. Dit project verbetert deze hulpmiddelen en evalueert bij een grote groep cva-patiënten of het gebruik ervan leidt tot meer trainingstijd dan conventionele benaderingen.
  Dr. ir. Juliet Haarman (UT), dr. Armağan Karahanoğlu (UT), dr. ir. Kostas Nizamis (UT), dr. Christina Jaschinski (Saxion), dr. Merlijn Smits (Saxion), dr. Marjolein den Ouden (Saxion), dr. Gerdienke Prange-Lasonder (RRD), drs. Jose Broeks (ZGT), prof. dr. ir. Geke Ludden (UT), dr. Dennis Reidsma (UT)

  Een nieuwe hoes voor de bestaande kruik ter voorkoming van brandwonden bij pasgeborenen
  Pasgeborenen hebben in de eerste weken na de geboorte moeite met op temperatuur blijven en kunnen daardoor onderkoeld raken. Hypothermie kan voor pasgeborenen nadelige gevolgen hebben. Daarom worden zij op temperatuur gebracht en gehouden met kruiken. Voor het gebruik van deze kruiken bestaan verschillende protocollen, waaronder het ’kind erin, kruik eruit’ beleid en het ’kruik bij kind in bed’ beleid. Echter, kan dit gebruik tot hypothermie dan wel brandwonden leiden. Dit onderzoek richt zich op het ontwerpen van een veilige, effectieve en makkelijk toepasbare hoes voor de bestaande kruik ter voorkoming van hypothermie en brandwonden.
  Drs. Monique Gorissen (DZ), prof. dr. ir. Ruud Verdaasdonk (UT), dr. Kim Kamphorst (DZ), dr. Carlos Kuhlmann (Saxion), dr. Paul Gröneveld (Saxion), dr. Boony Thio (MST) 

  Continue glucose meting (CGM) op de Intensive Care
  Zowel hyperglycemie (te hoge bloedsuiker) als hypoglycemie (te lage bloedsuiker) bij intensive care (IC) patiënten is sterk geassocieerd met verhoogde morbiditeit en mortaliteit. Het nauwkeurig en tijdig meten van glucoses in deze populatie is dan ook van cruciaal belang. Continue glucose meting (CGM) lijkt hiervoor veelbelovend, maar wordt nog niet gebruikt op de IC omdat nog onvoldoende bekend is over de betrouwbaarheid van deze meting in de IC-populatie. Het doel van deze pilot is te onderzoeken (1) wat de discrepantie is tussen de CGM en point-of-care-metingen bij patiënten op de IC, en (2) of dit voor alle patiëntengroepen/karakteristieken hetzelfde is.
  Dr. Kim Kamphorst (DZ), dr. Bert Beishuizen (MST), dr. Mattijs Out (MST), dr. Hans Krabbe (MST), dr. Huub van den Oever (DZ), Arriette Kruisdijk-Gerritsen (DZ), dr. Bart Grady (ZGT), dr. Aurel Ymeti (Saxion), prof. dr. ir. Martin Bennink (Saxion)

  SMEER-studie
  Obstipatie en ontlastingsverlies, vaak veroorzaak door een verzakking van de endeldarm, hebben een hele hoge negatieve impact op de kwaliteit van leven. Afhankelijk van het soort en de ernst van de verzakking en klachten is een operatie waarbij er een matje in het bekken wordt opgehangen (rectopexie) de behandeling van keuze. Eerdere studies laten echter een beperkte functionele verbetering zien waarbij patiënten klachten houden van ontlastingsverlies (38%) en obstipatie (24%). We willen deze percentages verbeteren door onderzoek te doen met de kantelbare MRI-scanner naar de positionering en vorm van de mat met de patiënt in de klinisch natuurlijke (staande) positie.
  Dr. Anique Bellos-Grob (UT), MD Jan Vanstiphout (ZGT), dr. MD Henk-Jan Mantel (ZGT), MD Akeel Alhafidh (ZGT), MD Ingrid van Zon (MST), dr. ir. Frank Simonis (UT), Manon Perik (ZGT), Mart Kortman (UT)

  Verbeterde Verpleeghuis Toegang door voorspelde vraag en optimale personeels- en beddeninzet
  Efficiënte doorstroom van ziekenhuispatiënten naar het juiste verpleeghuisbed, inclusief verpleegkundige, is cruciaal voor de toekomstbestendigheid van de zorg in het licht van de groeiende zorgvraag en het tekort aan verplegend personeel. Met behulp van ziekenhuisdata zullen wij modellen ontwikkelen die de vraag naar verpleeghuiszorg op lange, middellange en korte termijn voorspellen. Met deze voorspellingen kunnen verpleeghuizen hun personeelsbezetting en beddenaanbod optimaliseren. Daarnaast kunnen ziekenhuizen overplaatsingen naar een verpleeghuis tijdig aanvragen. Het beoogde eindresultaat is: minder ‘verkeerde beddagen’, kortere wachttijden voor patiënten, efficiëntere personeelsinzet en hogere kwaliteit van zorg.
  Dr. Anne Zander (UT), dr. ir. Aleida Braaksma (UT), prof. dr. Richard Boucherie (UT), dr. Matthijs van der Meulen (MST), Evelien Klein-Avink (MST), dr. Cor Luyten (ZGT), Marleen Engelbertink (ZGT), Martine Jongbloed (ZGT), Jorieke Havinga (ZGT), Karen Janssen (DZ) 

  Ontwikkeling van een unieke methode voor 3D standscorrecties van het been door gebruik van dynamische bewegingsanalyse
  Scheefstand van het been kan tijdens beweging overmatige krachten op kniestructuren veroorzaken. Traditioneel wordt een osteotomie uitgevoerd om deze krachten te neutraliseren, maar wordt gepland met behulp van hoeken op een statische röntgenfoto, waarbij geen rekening wordt gehouden met de dynamische krachtaspecten die optreden tijdens dagelijkse activiteiten (ADL). Daarom streven we ernaar om de uitkomst van een geslaagde osteotomie te veranderen van een statisch uitgelijnd ledemaat naar genormaliseerde bewegingen en belastingen in het kniegewricht. Uiteindelijk zal deze aanpak leiden tot gepersonaliseerde standscorrecties gebaseerd op dynamische interne krachten, waardoor slijtage van de knie, herruptuur van een gereconstrueerde voorste kruisband en gefaalde return-to-sport kan worden verminderd.
  Prof.dr.ir. Gabriëlle Tuijthof (UT), dr. Roy Hoogeslag (OCON), prof.dr.ir. Nico Verdonschot (UT), dr. Erik Prinsen (RRD), ir. Periklis Tzanetis (UT), MSc. Quinten Veerman (UT; OCON) 

  Slaap Lekker: Functionele & circulaire ziekenhuismattrassen volgens de norm voor hulpmiddelen voor weefselintegriteit (APTI)
  Nederland telt bijna 180.000 robuuste, waterdichte, niet-recyclebare matrassen in de zorgsector. Verpleegkundig specialisten en chirurgen van het MST geven aan dat deze matrassen zeer oncomfortabel zijn voor verzorgers vanwege het slechte microklimaatbeheer over de hele matras (lucht- en vochtdoorlaatbaarheid, temperatuur-, wrijvings- en drukregulatie), maar ook voor patienten die vaak al binnen een dag doorligwonden krijgen. Het doel is een ‘categorie2 decubitus-preventief’, functioneel en circulair matras voor zorgsector te ontwikkelen en te valoriseren, en deze op zorgverleners gerichte technologie uit te breiden naar verschillende ziekenhuizen en verpleeghuizen in Nederland/Europa.
  Dr. Pramod Agrawal (Saxion), prof. dr. Job van der Palen (MST), Tom Boekhold (De Twentse Zorgcentra), Wilfried Grimberg (Deron BV), dr. Michael Niedhofer (Indorama Ventures GmbH), Ruud Korting (Mattress Recycling Europe), Miriam Blokhuis-Arkes (MST), dr. Roland Beuk (MST), dr. Marieke Haalboom (MST), J. Mahy (Saxion), J. Oelerich (Saxion)

 • 2022

  PIHC RONDE 2022

  ALICE: EEG classificatie in de kliniek met behulp van verklaarbare AI
  Kunstmatige intelligentie (AI) kan assisteren bij interpretatie van het klinische EEG voor diagnostiek van bv epilepsie of coma. De meeste AI-technieken beperken zich echter tot een enkel type hersenaandoening en zijn niet getraind voor meerdere mogelijke EEG diagnoses. Dit beperkt brede klinische toepasbaarheid. We zullen een virtuele assistent (ALICE) realiseren, waarmee meerdere typen EEG afwijkingen gediagnosticeerd kunnen worden en ook meerdere afwijkingen in een enkel EEG kunnen worden vastgesteld. ALICE kan clinici ondersteunen bij het visueel beoordelen van EEGs en hoog-kwalitatieve EEG beoordeling mogelijk maken als lokale expertise ontbreekt.
  Prof. dr. ir. Michel van Putten (MST), Dr. Maryam Amir Haeri (UT), Dr. Marleen Tjepkema (MST)

  FEM-BASES: Functionele Echo Metingen aan de Bekkenbodem en Anale Spieren: een Explorerende Studie
  Binnen dit project richten we ons op de ontwikkeling, optimalisatie en klinische implementatie van een functionele echo meting tool (FEM-tool) waarmee de functie van de bekkenbodemspieren gekwantificeerd kan worden. Bekkenfysiotherapie werkt niet voor alle patiënten met verzakkingklachten. Middels de FEM-tool proberen we effectiviteit voor de start van de therapie inzichtelijk te maken. De nieuwe tool heeft potentie om de verschillende disciplines binnen de bekkenbodemzorg, fysiotherapeuten, gynaecologen en chirurgen, in staat te stellen om de functie van de bekkenbodemspieren in hun besluitvorming en patiëntcounseling mee te nemen. Om daarmee de bekkenbodemzorg in Twente een koppositie binnen Nederland te doen innemen.
  Dr. ir. Frieda van Limbeek-van den Noort (UT), Dr. Anique Bellos-Grob (UT), Prof. dr. ir. Chris de Korte (UT), Nadia Nijhuis MSPT (ZGT), Sandra Braunius MSPT (ZGT), Anita Reekers MSPT (ZGT), Ilse Hoepman MSPT (ZGT), Marleen Wieffer-Platvoet MSPT (MST), Marjolijn Lutke Holzik-Mensink MSPT (MST), Dr. Angelique Veenstra-van Nieuwenhoven MD (ZGT), Annemarie van der Steen MD (ZGT), Ad Claassen MD (ZGT), Dr. Martijn Lutke Holzik (ZGT), Dr. Claudia Manzini MD (Diakonessenziekenhuis Utrecht)

  Ontwikkeling van een veelbelovende techniek om 3D grond reactiekrachten te meten met drukgevoelige inlegzolen
  Bewegingsanalyse is een belangrijke tool om het functioneren te evalueren na bijvoorbeeld een gereconstrueerde voorste kruisband, een beroerte of bij artrose. Bewegingsanalyse is echter vaak gericht op gewrichtshoeken, terwijl deze het resultaat zijn van krachten die op het lichaam (grondreactiekrachten (GRF)) en in het lichaam (gewrichtsreactiekrachten) werken. Door 3D GRF te analyseren kunnen we verder kijken dan de gewrichtshoeken en beter begrijpen wat er in het lichaam gebeurt. Momenteel kan 3D GRF alleen worden gemeten met krachtplaten, waardoor de metingen beperkt blijven tot een looplaboratorium. Daarom ontwikkelt PROMETHEUS draagbare en goedkope drukzolen om 3D GRF overal te kunnen meten.
  Marit Zandbergen MSc (OCON), Dr.ir. Ali Sadeghi (UT), Prof.dr. Jaap Buurke (UT), Dr. Jasper Reenalda (RRD), Dr. Roy Hoogeslag MD (OCON), Dr. Judith Olde Heuvel (OCON) 

  Hoe winnen we de opioïden oorlog? Een ”intelligente” medicatie-dispenser, de oplossing om misbruik van pijnmedicatie te voorkomen.
  In de afgelopen 10 jaar is in Nederland het gebruik van oxycodon (een opioïde) bijna verviervoudigd. Zeer verontrustend is dat bij 10% van de patiënten er kans op verslaving bestaat. Voornamelijk postoperatief en bij chronische klachten van het bewegingsstelsel wordt oxycodon frequent voorgeschreven in de thuissituatie. Op dit moment is er te weinig controle over de exacte dosis en het juiste gebruik van deze pijnmedicatie, wat de kans op verslaving verhoogt. Om als arts betere controle te houden op het gebruik van pijnmedicatie, willen wij een ”intelligente” medicatie-dispenser ontwikkelen. De dispenser zal aan de hand van een door ons te ontwikkelen AI-algoritme op basis van het bestaande pijnprotocol en door de patiënt ingevoerde pijnscore, de juiste pijnmedicatie afgeven. De huidige bestaande medicatie-dispensers kunnen enkel medicatie afgeven op ingevoerde tijdstippen. Met deze nieuwe patiënt specifieke “intelligente” medicatie-dispenser willen we de stap maken, van alleen het afgeven van medicatie naar ook het doseren van de pijnmedicatie. Het doel van dit project is het ontwikkelen en valideren van dit systeem wat uiteindelijk op termijn het gebruik/misbruik van opioïden kan verminderen.
  Dr. Ydo Kleinlugtenbelt MD (DZ), Dr. Francoise Siepel (UT), Prof. dr. Frank Jansman (DZ), Dr. Ellie Landman(DZ), Dr. Remko Soer (Saxion), Toon de Groot MSc (UT), Drs. B. Staffhorst (DZ), Drs. J. Cobben (DZ), Drs. M. Jansen (HCDO)

  Patients-like-me’ dashboard bij borstkankerzorg: optimalisatie en evaluatie van een samen beslissen interventie voor gepersonaliseerd behandeladvies.
  Van alle vrouwen krijgt 1 op de 7 borstkanker. De keuze voor een behandeling is nu vooral gebaseerd op prognose. Lange-termijn-uitkomsten, zoals pijn of vermoeidheid, zouden echter ook moeten meewegen bij de keuze voor de best passende behandeloptie. Momenteel is deze uitkomst data echter onvoldoende inzichtelijk voor patiënt en behandelaar. In dit project werken we aan de doorontwikkeling van een innovatief digitaal data-gedreven Patients-Like-Me (PLM)-dashboard om samen beslissen over borstkankerzorg te ondersteunen en te personaliseren. Hierin worden zowel prognose als real-world lange-termijn uitkomsten meegenomen. Ook evalueren we het PLM-dashboard in een pilotstudie met 20 borstkankerpatiënten.
  Dr. Anneriet Dassen (MST), Dr. Daniel Evers (ZGT), Prof. dr. Sabine Siesling (UT), Dr. Nelly van Uden(Santeon), Dr. Annemieke Konijnendijk (Santeon), Drs. Anne Vogelaar (Santeon) 

  BrAInSHIFT: een innovatieve AI-tool om Subdurale Hematoom behandeling te selecteren
  Een chronisch subduraal hematoom (cDSH) is een bloeding tussen de schedel en de hersenen. Zo’n bloeding kan op de hersenen drukken en kan leiden tot hoofdpijn, uitvalsverschijnselen of een verminderd geheugen. Behandelopties zijn ofwel een operatie, ofwel afwachten. De neurochirurg kiest een behandeling onder andere op basis van de midline shift zoals gemeten op CT. Helaas kwantificeert deze maat niet welke druk een hematoom op afzonderlijke delen van de hersenen uitoefent. In dit project ontwikkelen we met behulp van kunstmatige intelligentie een nieuwe CT parameter waarmee we wel de vervorming op elk punt in het brein kunnen bepalen.
  Dr. Elina Thibeau-Sutre (UT), Drs. Kuan Kho (MST), Dr. Jelmer Wolterink (UT), Drs. Jorieke Reimer (MST) 

  CHARISMA: Predictie van hepatocellulair carcinoom op basis van MRI-radiomics
  Primair leverkanker (hepatocellulair carcinoma, HCC) komt steeds vaker voor, met name door stijging van (obesitas-geassocieerde) chronische leverziekte. Het risico op HCC ontwikkeling is niet te voorspellen door bloedtesten. Een grote groep patiënten met chronische leverziekte heeft jaarlijks een MRI ondergaan voor HCC-surveillance, in MST. Dit biedt een unieke kans om met de meest recente methodes uit de artificiële intelligentie HCC ontwikkeling te voorspellen op basis van MRI beelden. De werkwijze zal worden gevalideerd in vergelijkbare populaties.
  Dr. Maureen Guichelaar MD (MST), Dr. Stéphanie van den Berg (UT), Dr. Maryam Amir Haeri (UT), DonaldBouman MD (MST; MRON) 

  De ontwikkeling van het ‘Twents voet model’
  Voetreconstructies bij Charcot voeten of neuromusculaire aandoeningen worden grotendeels op het timmermansoog uitgevoerd. De regel is: Als het lijkt op een normale voet, dan is het goed. Het probleem is dat de chirurg geen objectieve inschatting kan maken van de krachtenverdeling na reconstructie. In dit project creëren wij het “Twents voet model”, een model van benige en weke delen op basis van een dataset met MRI-scans en dynamische data. Dit model wordt vervolgens gebruikt voor chirurgische planningen met de postoperatieve drukverdeling in gedachten. De nieuwe regel: “Als het lijkt op de Twentse voet, dan is het goed”
  Drs. Wouter ten Cate (ZGT), Dr. Elgun Zeegers (MST), Ir. Edsko Hekman (UT), Dr. Ing. Malte Asseln (UT), Dr. Kilian Kappert (ZGT), Dr. Femke Schröder (UT; MST) 

  Ultrageluid-gestuurde micro-Robots voor GastroEsofageale kaNker Therapie (URGENT)
  Gastro-oesofageale junctie (GEJ) adenocarcinoom is een agressieve vorm van kanker en heeft zelfs na gecombineerde chemotherapeutische- en chirurgische behandeling een slechte prognose. Aangezien GEJ-carcinomen voorkomen in het overgangsgebied tussen maag en slokdarm, waarbij er vaak ook betrokkenheid is van de maag, is lokale endoscopisch geassisteerde radiotherapie niet goed mogelijk. Hierdoor is er behoefte aan innovatieve behandelopties. “URGENT” is een nieuwe oplossing voor het afleveren van geneesmiddelen tegen kanker bij dergelijke moeilijk bereikbare tumoren met behulp van draadloze aansturing van microrobots. Een dergelijk therapeutisch gebruik van microrobots zal het mogelijk maken om GE-kankerbehandelingen effectiever en minder invasief te laten zijn.
  Dr. Sumit Mohanty (UT), Prof. dr. Sarthak Misra (UT), Dr. Henri Braat (MST)

  Dieet van onbewerkte voeding ondersteund met een app als onderdeel van de kinderobesitaszorg
  De huidige obesitaszorg voor kinderen is gericht op het verwerven en behouden van een gezonde leefstijl, door vermindering van energie-intake en verhoging van energieverbranding. Dit leidt veelal echter niet tot het gewenste resultaat. Professionals pleiten voor een dieet van onbewerkte voeding, i.p.v. energiebeperking. Daarnaast vragen kinderen en ouders om intensieve, laagdrempelige begeleiding bij deze gedragsverandering. 
  Het doel van dit project is om, samen met eindgebruikers, het huidige obesitasbehandelprotocol te optimaliseren met daarin een dieet van onbewerkte voeding en een prototype van een app te ontwikkelen die intensieve ondersteuning biedt aan kinderen en hun ouders bij het proces van gedragsverandering.
  Dr. Marloes Postel (Saxion), Dr. Ellen van der Gaag (ZGT), Drs. Joanne Goorhuis (MST), Dr. Marjolein Brusse-Keizer (MST), Dr. Marjolein den Ouden (Saxion), Dr. ir. Jos Thalen (Saxion), Dr. ir. Danny Plass (Saxion), Matthijs van Veen (Saxion), Dr. Marloes Vermeer (ZGT). Prof. dr. Vera Araujo-Soares (UT)

  AMILA - Angioplastiek Multifunctionele Intraveneuze Laser-Atherectomiekatheter
  Minimaal invasieve methoden, voor het behandelen van arterieel occlusief vaatlijden, gebruiken meerdere voerdraden en katheters waarover stents en ballonnen in zieke slagaders worden geplaatst. Het onjuist passeren van een geoccludeerde slagader, vooral bij verkalkte verstopping (calcified Chronic Total Occlusions (cCTO)), is een van de belangrijkste risico's die moeten worden overwonnen. Dit project introduceert AMILA, een nieuw hulpmiddel voor revascularisatie van cCTO op basis van laserangioplastiek. Deze tool zal een cCTO effectief bereiken en behandelen. de verwachting is dat met AMILA een veilige en effectieve methode beschikbaar komt om cCTO's in kleine en kronkelige bloedvaten te behandelen.
  Dr. Christoff Heunis (UT), Prof. dr. Bob Geelkerken (MST), Giulia Sereni MSc (UT), Bryan Wermelink MSc (MST), Dr. Theo Menting (MST), Prof. dr. Sarthak Misra (UT)

 • 2021

  TECHNOLOGIE TOEPASSEN IN DE ZORG VOUCHERS

  HIRAM – Hybride Interventies door Robotisch Aangedreven Magneten 
  Minimaal invasieve interventies met magnetische chirurgische robotica is een prominent opkomend technologisch alternatief voor open operaties gericht op het verminderen van trauma en de hersteltijd voor de patiënt. Op de UT, in samenwerking met industriële en klinische partners, is een minimaal invasief magnetisch chirurgisch systeem ontwikkeld. Experimenteel onderzoek laat veelbelovende resultaten zien voor patiënten, chirurgen en aangesloten ziekenhuizen. Om het volledige klinische potentieel uit dit systeem te halen, omvat dit project een haalbaarheidsstudie naar de toepasbaarheid van het systeem in de hybride operatie kamer. Het systeem zal worden getest tijdens preklinische studies gericht op cardiovasculaire interventies.
  Dr. ir. Christoff Heunis (UT), Prof. dr. Sarthak Misra (UT), Prof. dr. Bob Geelkerken (MST-UT), Dr. Theo Menting (MST), Dr. Rombout Kruse (ZGT), Bryan Wermelink (UT)

  Geautomatiseerde detectie van epileptische ontladingen met behulp van kunstmatige intelligentie 
  Epileptiforme ontladingen op een hersenfilmpje weerspiegelen een verhoogde kans op epileptische aanvallen en worden standaard visueel beoordeeld. Dit is tijdrovend en menselijke vergissingen komen regelmatig voor mede doordat speciaal hiervoor getrainde medische experts niet altijd beschikbaar zijn. Dit motiveert ontwikkeling van automatische analyses voor interpretatie van het elektro-encefalogram (EEG). We willen detectie van epileptiforme ontladingen automatiseren met ‘unsupervised learning’. Hiermee kan van zeer grote hoeveelheden data, al beschikbaar in de kliniek, “geleerd” worden. We verwachten hiermee AI-technieken te ontwikkelen die minstens even goed EEGs kunnen beoordelen als medische experts waarmee diagnostiek voor epilepsie efficiënter, goedkoper en 24/7 beschikbaar is.
  Prof. dr. Michel van Putten (MST-UT), Dr. Maryam Amir Haeri (UT), Dr. Stéphanie van den Berg (UT)

  WAIT&WORK: VR-ondersteund zorgpad in de wachtlijst voor chronische pijn 
  1 op de 5 volwassenen ervaart chronische pijn. De wachtlijsten voor behandeling zijn lang en behandeling is ineffectief. VR zou een nieuwe behandelmethode kunnen zijn, maar wordt niet ingezet in de klinische praktijk. Ook is nog onbekend welke (psychologische) interventies in VR voor chronische pijn werkzaam zijn. In dit project ontwikkelen we een innovatief, hybride eHealth-zorgpad voor chronische pijn. Hierin wordt VR ingezet in de wachtlijst, bij de patiënt thuis. We onderzoeken welke werkingsmechanismen van deze virtuele e-Health bijdragen aan omgaan met pijn, om de behandeling te personaliseren en toe te werken naar een effectieve, nieuwe aanpak van chronische pijn.
  Dr.ir. Monique Tabak (UT), Dr. Lieke Heesink (UT), Remko Ter Riet (ZGT), Aletta Koster (ZGT), Dr. Nelson Monteiro de Oliveira (ZGT), Dr. Gert-Jan Prosman (UT; Roessingh Centrum voor Revalidatie), Aline Beernink-Heurman (DZ), Drs. Ina Flierman (Roessingh Centrum voor Revalidatie), Leonie Oolbekkink (DZ), Milco Schildkamp (Roessingh Arbeid, Roessingh Pijnrevalidatie)

  Virtueel voorbereid: realistische preoperatieve voorlichting aan bariatrische patiënten middels Virtual Reality 
  Hoe zorgen we dat patiënten die een maagverkleining ondergaan goed voorbereid zijn op het leven na operatie? Nu gebeurt dat vooral door het verstrekken van informatie. Maar dat blijkt onvoldoende om een goed beeld te krijgen van hoe het leven na deze ingrijpende interventie eruit ziet. Patiënten kunnen daardoor postoperatief problemen ervaren met integreren van hun nieuwe ‘zelf’ in werk en gezin, het volhouden van gewenste leefstijl en omgaan met sociale situaties. In dit project zoeken we technologische handvatten om de patiënt preoperatief te laten ervaren hoe het leven ná de operatie eruit ziet, zodat een betere voorbereiding mogelijk is.
  Dr. Tim Verhagen (ZGT), Dr. Joanneke van der Nagel (UT), Dr. Josien Timmerman (ZGT), Nanda de Jong (ZGT), Matthijs van Veen (Saxion), Dr. Elke ter Huurne (Saxion), Dr. Marloes Postel (Saxion)

  EYE IN THE SKY 
  Bij patiënten met endotheeldystrofie kan een Descemet Membraan Endotheel Transplantatie (DMEK) van het hoornvlies zeer succesvol zijn in herstel van het gezichtsvermogen. Een belangrijke complicatie bij deze operatie is een transplantaatloslating, waardoor het nodig is opnieuw een luchtbel te plaatsen om het transplantaat aanliggend en functioneel te laten zijn. Oudere patiënten hebben een hoger risico op loslatingen. Platte bedrust na de operatie wordt nodig geacht om het transplantaat door de luchtbel aanliggend te krijgen. De relatie tussen het risico op transplantaatloslating en de mate waarin patiënten de platte bedrust in de eerste 24 uur kunnen volbrengen wordt onderzocht.
  Dr. Marjolijn Bartels (DZ), Dr.ir. Bert-Jan van Beijnum (UT), Drs T.M. Vaessen (DZ), A. Buschers (DZ), Prof.dr.ir. Peter Veltink (UT)

  Live 3D microchirurgie: zorg en supervisie op afstand middels online verbinding en ‘live’ 3D visualisatie van de beelden van de operatiemicroscoop 
  Operatiemicroscopen zijn onmisbaar in de microchirurgie voor een gedetailleerd en stereoscopisch beeld. Ondanks de vele ontwikkelingen van operatiemicroscopen is het momenteel niet mogelijk om stereoscopische beelden buiten het operatiecomplex te delen.
  Dit project richt zich op de ontwikkeling van een 3D viewer op basis van een smartphone, tablet of computerscherm in combinatie met een veilig softwareplatform dat het mogelijk maakt om buiten het operatiecomplex ‘live’ en driedimensionaal mee te kijken door de operatiemicroscoop, overal ter wereld. Hierdoor wordt het mogelijk om ad hoc experts te consulteren, supervisie op afstand te verlenen en onderwijs te faciliteren en te verbeteren. 
  Dr. Pauline van Kempen (DZ), Prof. dr. ir. Ruud Verdaasdonk (UT), Dr. Joeri Buwalda (DZ), Dr. Steven Bom (DZ)


  TECHNOLOGISCH PIONIEREN IN DE ZORG VOUCHERS

  Artificiële intelligentie gebaseerde data analyse van twee dimensionale perfusie angiografie beelden bij patiënten met perifeer arterieel vaatlijden. 
  De belangrijkste reden om een revascularisatie procedure uit te voeren bij patiënten met perifeer arterieel vaatlijden, is om weefselperfusie van het onderbeen en de voet te verbeteren, om weefselverlies te voorkomen. De beoordeling van een succesvolle revascularisatie is gebaseerd op peroperatieve digitale subtractie-angiografie, die kwalitatief door de vaatchirurg wordt geanalyseerd en daardoor vatbaar is voor subjectieve interpretatie. Hierdoor zijn klinische uitkomsten onvoorspelbaar tijdens de revascularisatie. Er is behoefte aan real-time, objectieve en betrouwbare peroperatieve kwantitatieve angiografie-analyse zoekend naar een drempel om klinische resultaten te voorspellen. Dit zal de vaatchirurg ondersteunen om peroperatieve beslissingen te nemen, wat de klinische uitkomsten verbetert.
  Prof. dr. Bob Geelkerken (UT-MST), Lennard van Karnenbeek, BSc (UT), Bryan Wermelink, MSc (UT), Dr. Robbert Meerwaldt (MST), Dr. Rombout Kruse (ZGT), Dr. Jelmer Wolterink (UT), A. Rebet (GE Healthcare), Maxime Taron (GE Healthcare), Yves Trousset (GE Healthcare), Dr. Marieke Haalboom (MST), Prof. dr. Srirang Manohar (UT)

  ACHILLES - De slimme handschoen voor kinderen met een infuus 
  Het inbrengen van een infuus bij een kind is een frequente, technisch uitdagende handeling die door kinderen als stressvol wordt ervaren. Infusen worden vervolgens gespalkt en verbonden om dislocatie te voorkomen. Desondanks komen dislocatie, lekken en subcutaan lopen geregeld voor, wat kan leiden tot weefselschade. Het (opnieuw) prikken van een infuus is traumatiserend voor veel kinderen, net als de aanblik van het infuus. Onze oplossing is een slimme infuushandschoen die zorgt voor betere stabilisatie, het infuus camoufleert voor het kind en tegelijkertijd snelle inspectie door zorgpersoneel toestaat. Een slim waarschuwingssysteem alarmeert bovendien vroegtijdig bij infuus dysfunctioneren.
  Dr. ir. Jorrit de Jong (Saxion), Dr. ir. Javier Ferreira-Gonzalez (Saxion), MA Hellen van Rees (Saxion), Dr. Boony Thio (MST), Drs. Vera Hengeveld (MST), Drs. Matienne van der Kamp (MST), Drs. Monique Gorissen (DZ), K. Kamphorst (DZ)

  Infrastructuur voor Cardiovasculaire Therapie door Klinisch Toepasbare Microrobotica 
  De klinische behandeling van vaatziekten kan veiliger en effectiever worden door het gebruik van  microrobotica. Echter, is klinische toepassing van microrobotica verhinderd door het gebrek aan  infrastructuur voor de aansturing binnen het lichaam. Met ICECReAM, zullen we zulke infrastructuur ontwikkelen in de vorm van een katheter met geminiaturiseerde elektromagneten. Onze katheter zorgt voor de lokale magnetische aandrijving van gefunctionaliseerde microdeeltjes voor contactloze behandeling van instabiele atherosclerotische plaque. Daarmee, voorzien we een behandeling zonder het risico van cerebrovasculaire aandoeningen. De ICECReAM technologie zal de eerste realistische methode bieden om de klinische toepassing van microrobotica mogelijk te maken.
  Dr. Jakub Sikorski (UT), Dr. Roland Beuk (MST), Prof. dr. Sarthak Misra (UT), Dr. ir. Jeroen Rouwkema (UT), Vasileios Trikalitis (UT)

  Data-gedreven multimodale beslissingsondersteuning voor de voorspelling van complicaties na slokdarmchirurgie 
  Behandeling van slokdarmkanker vereist een ingrijpende operatie. Postoperatieve complicaties zoals naadlekkage en longontsteking ontstaan frequent (50%) en zijn niet zelden levensbedreigend (mortaliteit 11%). Vroege herkenning van een complicatie is cruciaal voor een voorspoedig herstel. Een behandelend arts moet nu nog beslissingen baseren op ervaring, verkregen door informatie van patiënt, vitale parameters, en andere diagnostiek. Beslissingsondersteuning met machine learning kan hierin een doorbraak forceren, waarmee sneller en adequater op opdoemende complicaties kan worden gereageerd. Daarom onderzoeken wij of gelijktijdige inzet van meerdere datastromen (vitale kenmerken, bloedwaarden, thoraxbeelden, gezondheidstoestand, pijnbeleving en mobiliteit) tot een betere voorspelling van complicaties leidt.
  Dr. Ewout Kouwenhoven (ZGT), Dr. Mannes Poel (UT), Ing. Jeroen Geerdink (ZGT), Dr. Julia Mikhal (ZGT)

  De Badmat: technologie voor vroege detectie van diabetische voetwonden in de thuissituatie 
  In de preventie van diabetische voetwonden is het meten van de voettemperatuur veelbelovend. We rekenen radicaal af met beperkingen van bestaande methoden: we ontwikkelen technologie die de temperatuurverdeling van de zool én de rug van de voet meet, en minimale eisen stelt aan de persoon: af en toe met blote voeten in de badkamer of naast het bed staan is voldoende. De echte innovatie is nog vertrouwelijk. In dit project ontwikkelen we een eerste prototype en zullen we samen met de patiënten het prototype testen en de doorontwikkeling en de mogelijke integratie in de klinische praktijk vormgeven.
  Dr. Kilian Kappert (ZGT), Prof. dr. ir. Wiendelt Steenbergen (UT), Dr. Rombout Kruse (ZGT), Erik Manning (ZGT)

 • 2020

  Verbetering van vrije flap transplantaties met handheld laser-speckle perfustion imaging
  Necrose is een ernstige complicatie van een reconstructieve operatie met lichaamseigen weefsel na borstkanker chirurgie. De oorzaak is vaak een ondermaatse doorbloeding van het getransplanteerde weefsel. Er is grote behoefte aan technologie om de doorbloeding objectief, non-invasief, makkelijk en direct te meten. In dit project onderzoeken we of laser speckle die techniek kan zijn. We gaan het door de Universiteit Twente ontwikkelde handheld systeem in het ZGT gebruiken tijdens de operatie. Op basis daarvan hopen we uiteindelijk te komen tot een beter eindresultaat voor de patiënt, terwijl we de kosten en moeiten uitsparen waarmee complicaties gepaard gaan.
  Dr. Hinne Rakhorst (ZGT), Dr. Daniel Evers (ZGT), Prof.dr.ir. Wiendelt Steenbergen (UT)

  Een nieuwe glucosensor voor de kunstmatige alvleesklier
  Eén op de 14 Nederlanders heeft diabetes mellitus, en moeten continu zelf actief met insuline en voedselintake hun bloedglucose binnen een bepaald concentratiebereik houden om complicaties te voorkomen. We ontwikkelen samen met Inreda Diabetic een innovatieve glucosesensor voor de door hen ontwikkelde artificial pancreas (AP), die sneller, nauwkeuriger, en langer gedragen kan worden. Hiermee zullen diabetes patiënten nog beter in staat zijn om hun glucose te reguleren. Als aanvulling hierop zal bij volwassenen en kinderen met diabetes, onderzoek worden gedaan naar de gewenste eigenschappen en acceptatie van de AP en de gebruikte sensoren.
  Dr. Martin Bennink (Saxion), Dr. Goos Laverman (ZGT,UT), Drs. Kilian Kappert (ZGT), Drs. Renske Rijlaarsdam (ZGT), Drs. Esther Willigenburg-Jansen (ZGT), Robin Koops (Inreda Diabtetic BV), Mikael Boulay (Inreda Diabetic BV), Dr. Aurel Ymeti (Saxion)

  Geautomatiseerde huidpriktest voor de beoordeling van allergie sensibilisatie: ontwikkeling van een gebruiksvriendelijke, reproduceerbare en decentraliseerbare methode met behulp van AI algoritmen en 3D fotografie
  Voor de diagnose van allergie wordt sensibilisatie gemeten dmv een huidpriktest, waarbij de allergische huidreactie handmatig wordt afgelezen door de grootte van de kwaddel te bepalen. Dit project richt zich op de ontwikkeling van een gebruiksvriendelijke objectieve meetmethode die nauwkeurig en reproduceerbaar de oppervlakte van de kwaddels bepaalt. Door segmentatietechnieken en Artificial Intelligence (AI) algoritmen in te zetten en de toegevoegde waarde van 3D fotografie te onderzoeken, kan de sensibilisatie worden bepaald. Middels een smartphone applicatie zou een huidpriktest ook betrouwbaar door de huisarts of algemeen kinderarts uitgevoerd kunnen worden zodat een goede decentralisatie kan worden bereikt.
  Dr. Joyce Faber (DZ), Prof.dr.ir. Ruud Verdaasdonk (UT), Drs. Monique Gorissen (DZ), Dr. Boony Thio (MST), Drs. Danielle van Bommel-Slee (ZGT), Rob van Doremalen (DZ), Dr. Françoise Siepel (UT), Dr. Maaike Koenrades (MST)

  Fenotypering van glucosevariabiliteit voor een beter leven met type 1 Diabetes
  De ontwikkeling van complicaties in type 1-diabetes lijkt niet alleen gerelateerd aan gemiddeld hoge bloedglucosespiegels maar ook aan onopgemerkte schommelingen, die aanzienlijk verschillen tussen patiënten. Recente beschikbaarheid van continue glucosemonitoring (CGM) data van de meeste patiënten biedt de mogelijkheid nieuwe parameters te gebruiken, waaronder “Time In Range” en glucosevariabiliteit. Hier wordt een unieke CGM-database aangelegd, worden de nieuwe parameters gedefinieerd en gevalideerd en wordt de relatie tussen glucoseschommelingen en diabetescomplicaties onderzocht. Dit project leidt tot een paradigma-shift in de follow-up van glucoseregulatie en legt de basis voor gepersonaliseerde behandeling: een beter leven met diabetes en minder complicaties.
  Dr. Goos Laverman (ZGT,UT), Thomas Urgert (ZGT), Dr.ir. Bert-Jan van Beijnum (UT), Drs. Kilian Kappert (ZGT), Ing. Jeroen Geerdink (ZGT), Prof.dr. Miriam Vollenbroek-Hutten (UT, ZGT)

  Verbeterde endo-echografische beoordeling van de infiltratie in de darmwand van vroege darmkanker met kunstmatige intelligentie (a Tempo studie)
  Door het bevolkingsonderzoek wordt vaker in een vroeg stadium darmkanker ontdekt, wat darmsparend kan worden verwijderd met een endoscoop. Voorwaarde is dat de tumor alleen in het slijmvlies zit en niet dieper infiltreert in de spierwand van de darm. De kans op succes wordt ingeschat op grond van het aspect van de tumor; bij diepere ingroei is dit echter niet betrouwbaar. Met inwendige echografie kan de relatie tot de spierwand daadwerkelijk worden afgebeeld. Echter, alleen in geoefende handen kan acceptabele betrouwbaarheid worden bereikt. Dit project wil nagaan of automatische beeldherkenning en interpretatie de reproduceerbaarheid en betrouwbaarheid verbeteren.
  Dr. Frank ter Borg (DZ), Dr. Jelmer Wolterink (UT)

  Balanced Rehabilitation after an Ankle Fracture Operation (The BRAFO study)
  Revalidatie na een operatie vanwege een enkelfractuur vindt vooral thuis plaats. In de huidige praktijk start de patiënt pas 6 weken na de operatie met het belasten van het geopereerde been. Er is inmiddels klinisch bewijs dat dit eerder kan, echter onder de voorwaarde dat patiënten in de thuissituatie nauwkeurig gemonitord worden. Op dit moment bestaat er nog geen geschikt ambulant meetsysteem waarmee we in het dagelijks leven de belasting, het looppatroon en de balans kunnen meten bij deze patiënten en er is geen kennis over deze grootheden bij deze doelgroep. In dit project wordt een meetsysteem ontwikkeld die dit mogelijk maakt, en bovendien robuust en gebruikersvriendelijk is. Het meetsysteem zal technisch gevalideerd worden. Een pilotstudie, waarin we dit meetsysteem gaan inzetten waarbij patiënten al in week 3 t/m 6 na de operatie de enkel partieel gaan belasten, zal de eerste inzichten geven over de gebruiksvriendelijkheid, toepasbaarheid en klinische mogelijkheden van dit nieuwe meetsysteem.
  Dr. Han Hegeman (ZGT,UT), Dr.ir. Bert-Jan van Beijnum (UT), Hans Faessen (ZGT), Ellis Folbert (ZGT), Prof.dr. Jaap Buurke (UT, RRD), Prof.dr. Miriam Vollenbroek (ZGT, UT), Prof.dr.ir. Peter Veltink (UT)

  Risicoschatting bij ischemische beroerte door fotoakoestische kwantificatie van de (in)stabiliteit van de vaatwand van de halsslagader
  Vaatziekten veroorzaken wereldwijd jaarlijks 17.8 miljoen sterfgevallen, deels door ischemische beroerte (23%) veroorzaakt door instabiele thrombogene atherosclerotisch vaatwandletsels in de halsslagader. De keuze voor interventie wordt nu bepaald door de mate van de vernauwing van de halsslagader. De vaatwandinstabiliteit wordt nauwelijks meegenomen in de besluitvorming. Heden is de NNT ongeveer 6 en de NNH ongeveer 0,3. Een betere patiënten selectie met mede nemen van vaatwandinstabiliteit in de besluitvorming zal bijdragen aan zinnige zorg Ons doel is om met een handheld multispectraal fotoakoestisch systeem de (in)stabiliteit van halsslagadervernauwingen te gaan voorspellen.
  Dr. Francis Kalloor Joseph (UT), Prof.dr.ir. Wiendelt Steenbergen (UT), Prof.dr. Bob Geelkerken (MST,UT), Prof.dr. Michel Reijnen (UT), Dr. Renate Arntz (MST), Prof. Riemer Slart (UT), Dr. Ruchi Bansal (UT), Dr. Mithun Kuniyil Ajith Singh (Cyberdyne Inc)

  MR lymfografie en sentinel lymph node biopsie in melanoom patiënten
  Een melanoom is een agressieve vorm van huidkanker en heeft sterke neiging om te metastaseren. De huidige behandeling is gericht op dissectie van de primaire tumor en beoordeling van de nodale status door invasieve chirurgie: de schildwachtklier (SWK) biopsie. Echter, 84% van de onderzochte SWK is negatief voor uitzaaiingen. Deze pilot richt zich op verbetering van de zorg door: het ontwikkelen van een MR lymfografie protocol voor preoperatieve patiënt stratificatie in SWK biopsie, en het verbeteren van intra-operatieve SWK detectie. Het is een eerste stap om de behandeling van melanoom te verbeteren (verbetering van de gezondheidsresultaten, verlaging van de zorgkosten).
  Dr.ir. Lejla Alic (UT), Dr. Anneriet Dassen (MST), Drs. Anke Christenhusz (UT), Ir. Jan Leerkotte (MST), Dr. Casper Smit (MST), Ir. Marjolein Hilgerink (ZGT), Dr. Noortje van der Bijl (MST), Dr.ir. Frank Simonis (UT) Remco Liefers (UT), Ir. Erik Krooshoop (UT), Mariska Schreven-Stellaard (Labpon)

  Thuis-revalidatie voor kinderen met kanker door zorgrobot
  De fysieke conditie van oncologische kinderen gaat tijdens hun behandeling fors achteruit. Een belangrijke factor hierbij is, naast de ziekte en de behandeling zelf, de sterk afgenomen dagelijkse lichamelijke activiteit. Normaliter zijn kinderen vooral actief in samenspel met andere kinderen, echter dit wordt bemoeilijkt door isolement en besmettingsrisico, wat ook reactivering door zorgverleners lastig maakt. Een sociale zorgrobot die stimuleert om te bewegen, Maatje, kan een motiverende ‘buddy’ zijn en de zorgverlener assisteren om reactivatie op afstand te monitoren m.b.v. sensoren. In dit pilot project willen we onderzoeken of een zorgrobot een bruikbaar instrument is om oncologische kinderen te reactiveren op afstand.
  Drs. Vera Hengeveld (MST), Dr. Pieter van Lierop (MST), Drs. Wouter Quak (DZ), Drs. Matienne van der Kamp (MST), Dr.ir. Monique Tabak (UT), Dr. Joyce Faber (DZ), Drs. Ina Flierman (Roessingh Centrum voor Revalidatie)

  Fotoakoestieke tomografie van de borst: De weg naar monitoren van neoadjuvant chemotherapie
  Een zeer-geavanceerd fotoakoestieke scanner voor de borst, is in een Europese samenwerking van universiteiten, bedrijven en regionale ziekenhuizen, ontwikkeld onder leiding van de Universiteit Twente. Met deze scanner zijn wij in staat om nauwkeurig de vascularisatie en het zuurstofgebruik van een borsttumor te analyseren. Door veranderingen in deze parameters te meten tijdens neoadjuvante-chemotherapie (NAC) kan gekeken worden of de behandeling aanslaat. In dit PIHC project willen wij de diagnostische accuratesse van de scanner onderzoeken, en willen wij de eerste klinische therapie response monitoringsstudie tijdens NAC bij borstkanker voorbereiden en opstarten.
  Prof.dr. Srirang Manohar (UT), Dr. Jeroen Veltman (ZGT,UT), Dr. Ester Siemerink (ZGT), Dr. Margreet Van der Schaaf (MST), Prof.dr. Lioe-Fee De Geus-Oei (UT), Dr. Machteld Wymenga (MST), Dr. Daniëlle de Leeuw (ZGT), Maura Dantuma (UT), R. Bulthuis (UT), Saskia Aarnink (MST), Dr. Anneriet Dassen (MST)

  Ultrasone therapeutische film
  In Nederland hebben jaarlijks zo’n 500.000 mensen last van chronische wonden. Dit zijn wonden die te traag, of helemaal niet genezen, meestal ontstaan door onderliggende ziekten. Drukzweren, zweren aan het onderbeen en wonden aan de voet, vaak veroorzaakt door diabetes, komen het meest voor. Zelfs met de beste verzorging kunnen deze wonden leiden tot amputatie, of uiteindelijk zelfs tot het overlijden. Akoestische golven kunnen door bepaalde interacties met cellen de wondgenezing versnellen, zelfs bij verminderde zuurstoftoevoer in het wondweefsel. In dit project zullen onderzoekers van de Universiteit Twente samen met artsen ultrasoon wondverband ontwikkelen en testen in een klinische studie.
  Dr. Pep Canyelles Pericas (UT), Drs. Kilian Kappert (ZGT), Dr. Rombout Kruse (ZGT), Dr. David Fernandez Rivas (UT), Prof.dr.ir. Michel Versluis (UT), Prof.dr.ir. Albert van den Berg (UT), Semme Molenaar, (NovelT)

 • 2019

  NIEUWE ANTIBIOTISCHE OPPERVLAKTE MATERIALEN TOEPASSEN IN DE MEDISCHE ZORG

  De wereldwijde dreiging van antibioticaresistentie noopt tot de ontwikkeling van nieuwe antibiotische strategieën. De huidige technologieën vertrouwen op bacteriedodende medicijnen, maar die leiden op langere termijn tot resistentie. Nieuwe oplossingen zijn dringend nodig om de verspreiding van infecties en besmetting in bijvoorbeeld ziekenhuizen te verminderen. Micro- en nano-gestructureerde oppervlakken op medische implantaten kunnen een veelbelovende oplossingsrichting zijn. Er ontbreekt echter een duidelijke strategie om deze concreet toe te passen in de medische zorg. Daarom willen we onderzoek doen naar nieuwe materialen met antibiotische eigenschappen, toegepast op metalen medische implantaten.

  Dr. Arturo Susarrey-Arce (UT), Drs. Laura Vargas (UT), Prof. dr. Han Gardeniers (UT), Prof. dr. Martin Bennink (Saxion), Dr. Jorm Nellensteijn (MST), Dr. Gerard Linssen (ZGT), Dr. Wiebe Verra (MST), Dr. Maarten Schijffelen (MST)

  PREOPERATIEVE 3D PLANNEN EN PRINTEN VOOR EEN ANTERIEURE GESLOTEN WIG OSTEOTOMIE NA VKB RUPTUUR T.B.V. POSTERIEURE TIBIALE SLOPE CORRECTIE: 3D-CORRECT

  Jonge sporters scheuren vaak hun voorste kruisband (VKB), waarvoor VKB-reconstructie chirurgie vereist is. Ondanks de reconstructie is er een vergroot risk risico op het ontwikkelen van een reruptuur en posttraumatische osteoartrose (OA). Onder de oorzaken van re-ruptuur en posttraumatische OA is er knie-instabiliteit, veroorzaakt door overmatige tibiale helling. Chirurgische tibiale hellingcorrectie kan worden uitgevoerd vóór VKB-reconstructie, maar de optimale hellingshoek kan voor elke patiënt verschillen. Het doel van deze studie is om, afhankelijk van de anatomie, de optimale patient-specifieke hellingshoek chirurgisch te plannen middels een wiskundig spierskelet welke vervolgens dankzij patient-specifieke 3D geprinte zaagmallen veilig en nauwkeuriger kan worden uitgevoerd.

  Dr. ir. Marco Marra (UT), Femke Schröder MSc (OCON), Roy Hoogeslag MD (OCON)

  DE HALVE KNIEPROTHESE IN BALANS: ONTWIKKELEN VAN EEN 3D GEPRINTE PROEFLEPEL MET INGEBOUWDE DRUKSENSOR.

  Plaatsen van een halve knieprothese is een bewezen effectieve behandeling voor artrose (=slijtage) van alleen de binnenzijde van de knie. Bij deze ingreep worden de gewrichtsoppervlakken vervangen door twee metalen prothesedelen met daartussen een polyethyleen ‘insert’ met een bepaalde dikte. De orthopedisch chirurg gebruikt een proeflepel om te voelen of de ruimte niet te strak of te los is.

  oel van deze haalbaarheidsstudie is het ontwikkelen van een 3D-geprinte proeflepel met ingebouwde druksensor die een meer betrouwbare plaatsing van de prothese mogelijk maakt. Dit resulteert mogelijk in betere klinische resultaten, een langere levensduur van de prothese en minder complicaties.

  Dr. Hans-Peter van Jonbergen (DZ), Prof. dr. ir. Gijs Krijnen (UT)

  WONDGENEZING DOOR FOTOTHERAPIE

  Chronische wonden, wonden die niet genezen gedurende maanden of zelfs jaren vormen een belangrijke medische uitdaging welke veroorzaakt wordt door traumatische wonden, een stijgende prevalentie van wonden zoals diabetische voetulcera en een verouderende bevolking met een verminderd vermogen tot wondgenezing. De huidige behandelopties omvatten verschillende soorten verbanden die de wond hoofdzakelijk beschermen tegen infecties. Deze behandelstrategieën zijn onvoldoende en berusten op het langzame en passieve genezingsproces. In dit project starten we een samenwerking tussen de UT, het MST en de ZGT om een handzaam fototherapie apparaat voor de wondbehandeling in het ziekenhuis en in de thuiszorg te ontwikkelen.

  Dr. Ruchi Bansal (UT), Dr. Robbert Meerwaldt (MST), Dr. Marieke Haalboom (MST), Dr. Sjef van Baal (ZGT), Dr. Rombout Kruse (ZGT), Drs. Harm Jaap Smit (iCap BV)

  VOORSPELLEN VAN EFFECT VAN NEUROMODULATIE BIJ EPILEPSIE MET CONTINU EEG (PREDYCT)

  Patiënten met epilepsie kunnen niet altijd effectief met medicatie worden behandeld. Neuromodulatie (waaronder nervus vagus stimulatie of diepehersenstimulatie) kan uitkomst bieden. Dit blijkt echter bij 30-40% van de patiënten niet succesvol. Dit leidt niet alleen tot teleurstellingen bij patiënten, maar ook tot ongewenste zorgkosten (€ 25.000 per patiënt). We gaan onderzoeken of langdurige (2-4 maanden) metingen van hersenfunctie (EEG) kunnen voorspellen welke patiënten goed zullen gaan reageren op de operatie. Hierbij gaan we gebruik maken van een heel kleine elektrode die onderhuids wordt ingebracht. Met machine learning/kunstmatige intelligentie zullen we biomarkers identificeren die voorspellend zijn voor het effect van neuromodulatie.

  Prof. dr. ir. Michel van Putten (UT), Kuan Kho MD (MST), Dr. Marleen Tjepkema (MST) 

  BEOORDELING VAN DE MICROCIRCULATIE MET BEHULP VAN FOTO-AKOESTISCHE BEELDVORMING BIJ PATIËNTEN MET PERIFEER ARTERIEEL OCCLUSIEF VAATLIJDEN

  Eindstadium perifeer arterieel occlusief vaatlijden (PAOD) lijdt tot ernstige claudicatie en weefselverlies van de voet. Het verlies van macro- en microcirculatie speelt hierin een grote rol. Om weefselverlies te voorkomen worden patiënten bij voorkeur endovasculair onder Röntgendoorlichting gerevasculariseerd. De macrocirculatie kan hiermee goed worden beoordeeld. Een grote tekortkoming is de beoordeling van de microcirculatie. Om peroperatieve beoordeling van de microcirculatie mogelijk te maken willen we het Cyberdyne Acoustic X foto-akoestiek systeem onderzoeken en optimaliseren zodat deze techniek de microcirculatie wel kan kwantificeren.

  Prof. dr. Bob Geelkerken (MST), Prof. dr. ir. Wiendelt Steenbergen (UT), Bryan Wermelink MSc (UT), Dr. Sjef van Baal (ZGT), Dr. Robbert Meerwaldt (MST), Dr. Marjolein Brusse-Keizer (MST), dr. Mithun Kuniyil Ajith Singh (Cyberdyne Inc)

  PREFERRAL

  Van alle Nederlandse volwassenen heeft 1 op de 5 chronische pijn aan het bewegingsapparaat. Ruim 50% van deze mensen is beperkt in functioneren. Ervaren ziektelast kan verminderd worden door zo vroeg mogelijk te starten met een passende behandeling. Echter meer dan 30% van de patiënten wordt terugverwezen naar de huisarts, waarna opnieuw een verwijzing plaatsvindt naar elders. Dit resulteert in een inefficiënt zorgpad. Doelstelling van dit project is om op basis van kunstmatige intelligentie bestaande zorgpaden en verwijzingen te optimaliseren in de 1e, 2e en 3e lijns zorg door middel van een proof-of-concept beslissingsondersteunend systeem voor de huisarts en paramedicus.

  Dr.ir. Wendy Oude Nijeweme - d'Hollosy (UT), Dr. Gert-Jan Prosman (UT), Dr. Annemieke Konijnendijk (UT), Dr. Mannes Poel (UT), Dr. Remko Soer (Saxion), Drs. Jose Broeks (ZGT), Dr. N.P. Monteiro de Oliveira (ZGT), Prof. dr. Miriam Vollenbroek-Hutten (ZGT)

  DATA SCIENCE EN OK PLANNING: DE PERFECTE FIT

  Het operatiekamer (OK) schema beïnvloedt de prestatie van de OK en veel gerelateerde afdelingen sterk. Een essentiële component van OK planning is het voorspellen van operatieduur. Deze voorspellingen zijn vaak incorrect, resulterend in dure leegstand van de OK, uitloop en annulering van operaties. Met behulp van recente ontwikkelingen in machine learning zullen wij een model ontwikkelen dat accurate voorspellingen oplevert van operatieduur. Vervolgens ontwikkelen we een algoritme dat automatisch optimale OK schema’s genereert – dit wordt momenteel veelal handmatig gedaan. Ons algoritme zal wachttijden voor patiënten en wachtlijsten inkorten, werklast reduceren en resulteren in vloeiender verlopende OK programma’s.

  Dr.ir. Aleida Braaksma (UT), Dr. Marloes Vermeer (ZGT), Marijn Hoek (ZGT), Drs. Johan Raymakers (ZGT), Prof. dr. Richard Boucherie (UT)

  SLAAT DE CHEMO AAN 2.0: VOORTDURENDE TUMOR-RESPONS EVALUATIE MET LAB-ON-A-CHIP VOOR VLOEIBARE BIOPSIE.

  Chemotherapie is een dure, zwaar belastende therapie voor kankerpatiënten. Momenteel wordt de respons van de patiënt gevolgd door technieken als MRI en CT. Dit zijn trage methoden die niet altijd even duidelijke, nauwkeurige informatie geven. Vloeibare biopsies kunnen hier uitkomst bieden: door biomarkers in een druppeltje bloed te identificeren kan snel en herhaaldelijk bepaald worden of de conditie van de patiënt verbetert of verslechtert. Dit maakt gepersonaliseerde zorg efficiënter en toegankelijker. De hier beschreven nieuwe technologie moet met nano-elektrodes met ongekende gevoeligheid in staat zijn om kleine biomarkers in bloed te detecteren.

  Prof. Séverine Le Gac (UT), Dr. Alex Imholz (DZ), Prof. dr. ir. Wilfred van der Wiel (UT)

  OORZAAK VAN EXACERBATIE IN REAL-TIME AANWIJZEN IN LONGPATIËNTEN

  COPD wordt verwacht de op twee na grootste doodsoorzaak wereldwijd te zijn in 2030. Regelmatig krijgen COPD-patiënten een longaanval. De oorzaak van een longaanval is in 20% van de gevallen bacterieel van aard, maar 80% van de patiënten krijgt antibiotica voorgeschreven. Dit komt omdat de huidige diagnostische methodes afhankelijk zijn van het kweken van bacteriën, wat tot 5 dagen kan duren.

  De hier voorgestelde technologie bestaat uit een geïntegreerd systeem voor de electrochemische specifieke detectie van enkele bacteriën en het voorspellen van een respons op antibiotica per patiënt, wat het mogelijk maakt om direct een goede beslissing te nemen.

  Prof. dr. ir. Wilfred van der Wiel (UT), Dr. Paul van der Valk (MST), Dr. Wendy van Beurden (MST), Drs. Hans Timmer (ZGT), Prof. dr. ir. Séverine Le Gac (UT), Dr. Marjolein Brusse-Keizer (MST), Drs. Rob Klont (MST en LabMicTA)

 • 2018

  APPLYING TECHNOLOGY IN HEALTHCARE VOUCHERS

  STEERING INTO THE FLOW - GAMIFIED SPIROMETRIE VOOR HET THUISMONITOREN VAN KINDEREN MET ASTMA

  Astma is de meest voorkomende chronische ziekte bij kinderen in Nederland (280k). Deze kinderen lopen het risico op een verlaagde kwaliteit van leven. Moderne technologie maakt het mogelijk om het astma in de thuissituatie te monitoren d.m.v. longfunctie en tijdig te anticiperen op verslechtering van controle. Eerder onderzoek toonde aan dat het aantal technische betrouwbare thuisgemeten longfuncties suboptimaal was. In dit project willen wij dit verbeteren met behulp van leerzame gamified feedback door:

  1. gedragssturing met behulp van verschillende responsieve blaasmetaforen,
  2. verschillende vormen van feedback op basis van regel-gebaseerde artificiële intelligentie.

  Dr.ir. Robby van Delden (UT), Mattienne van der Kamp (MST), Dr.ir. Alejandro Moreno (Saxion), Dr. Floor Sieverink (UT), Dr. Boony Thio (MST), Dr. Randy Klaassen (UT), Dr. M. Gorissen (DZ), René Stam (Game Lab Oost)

  IN ROOK OPGAAN!

  Tabaksverslaving is een complexe, chronische ziekte. Succesvolle behandeling is mogelijk, maar lastig voor kwetsbare groepen, zoals patiënten met psychiatrische aandoeningen, laag geletterdheid en/of een verstandelijke beperking. Zij hebben baat bij ‘doen’, i.p.v. praten. Virtual reality biedt een aantrekkelijke mogelijkheid tabaksafhankelijkheid actief aan te pakken in een veilige en gepersonaliseerde omgeving. We roepen ‘trek’ op door deelnemers in virtuele risicosituaties te brengen, en meten hun lichamelijke reacties. Door toepassing van zelfcontrole technieken leert de deelnemer de trek weer te verminderen. Hierdoor leert de deelnemer welke factoren trek opleveren, of reduceren. Behandeling van tabaksverslaving wordt zo een stuk praktischer en aantrekkelijker!

  Dr. Joanneke van der Nagel (UT/Tactus), drs. Michiel Eijsvogel (MST), Dr. Randy Klaassen (UT), Drs. Sicco Smit (ZGT), Dr.ir. Dennis Reidsma (UT), Dr. Paul van der Valk (MST), Drs. M. Bevers (Tactus), Drs. R. Ploeger (ZGT), Jan Kolkmeier (UT), Drs. Robert van de Graaf (KNMG)

  SLAAT DE CHEMO AAN? – KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE VOOR RESPONSBEPALING VAN ANTITUMORBEHANDELING

  Bij borst-, darm- en longkanker wordt het effect van een antitumorbehandeling o.a. gebaseerd op de veranderingen van de tumor zoals zichtbaar op CT-scans en/of MRI-scans. Met internationaal gevalideerde beoordelingsmethodes (RECIST1.1, iRECIST) wordt de groei/krimp van een tumor t.o.v. eerdere momenten in het behandelingstraject vastgesteld. De interobserver variabiliteit bij deze (visuele) beoordelingen is groot, en de beoordelingen kunnen minder nauwkeurig zijn. Voor radiologen zijn ze tijdrovend. Dit kan leiden tot overbehandeling. Het doel van dit project is om de nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid van de evaluatie van de tumorbehandeling te verbeteren door toepassing van automatische patroonherkenning en machine learning technologie in CT scans.

  Dr. Alex Imholz (DZ), Dr.ir. Ferdi van der Heijden (UT), Dr. Rob van Dijk (DZ), Dr. Françoise Siepel (UT) 

  TUMOR CEL DETECTIE, ISOLATIE EN ANALYSE UIT LYMFEKLIEREN VOOR EEN GEPERSONALISEERDE THERAPIE

  De aanwezigheid van micrometastasen in lymfeklieren is van groot belang voor de behandeling van solide tumoren. Binnen deze aanvraag wordt door de UT ontwikkelde Puncher techniek toegepast om tumorcellen in lymfklieren te detecteren en deze aansluitend te isoleren voor DNA analyse.

  Met behulp van deze technologie wordt niet alleen de detectie van tumorcellen in lymfeklieren sterk verbeterd maar kunnen tevens DNA mutaties in deze tumorcellen worden geanalyseerd. Hierdoor kan de meest effectieve therapie worden gekozen, dit leidt tot een betere behandeling en een grotere kans op genezing.

  Dr. Barry Kolenaar (MST), Prof.dr. Leon Terstappen (UT), Dr. Kiki Andree (UT)

  REUSCELARTERITIS IN HET VIZIER: EEN VERGELIJKING VAN ECHOGRAFIE, PET-CT EN MRI

  Reuscelarteritis (RCA) is een vasculitis die optreedt boven het 50ste levensjaar en kan leiden tot ernstige complicaties, zoals blindheid en CVAs. Momenteel is de gouden standaard voor diagnostiek het arteria temporalis biopt, echter dit is invasief, weinig sensitief, kostbaar en leidt tot vertraging van diagnostiek. Echografie, FDG-PET/CT en MRI/MRA zijn alternatieven. Met deze pilotstudie willen wij als eerste deze beeldvormingstechnieken vergelijken voor diagnostiek van RCA. Tevens willen we met ons samenwerkingsverband bijdragen aan verbetering van de technieken. Gezien ontbrekende kennis op dit gebied, is internationaal behoefte aan dit onderzoek om uiteindelijk praktijkvariatie en zorgkosten te verminderen alsook uitkomsten te verbeteren.

  Dr. Celina Alves (ZGT), Dennis Boumans (ZGT), Dr. Edgar Colin (ZGT), Dr. Erik Groot Jebbink (UT), Dr. Erik Koffijberg (UT), Prof.dr. Riemer Slart (UT), Dr. Marloes Vermeer (ZGT), Dr. Onno Vijlbrief (ZGT), Nils Wagenaar MD (ZGT), Jordy van Zandwijk, MSc (UT)

  WEARABLE BREATHING TRAINER: METEN EN COACHEN VAN KINDEREN MET DISFUNCTIONELE ADEMHALINGSPATRONEN

  Astma en dysfunctional breathing (DB) zijn veel voorkomende oorzaken van benauwdheid bij kinderen. M.b.v. een inspanningstest kan de astmatische en dysfunctionele component bepaald worden. Deze tests zijn echter arbeidsintensief en alleen mogelijk in een specifiek laboratorium. Analyse van respiratoire symptomen in de thuissituatie geeft zowel de patient als arts beter inzicht in de aard en ernst van dagelijkse klachten en maakt directe therapeutische ondersteuning mogelijk. Dit project onderzoekt hoe een “wearable breathing trainer” (WBT) gebruik makend van sensoren en robotisch textiel ademhalingsparameters kan signaleren, de oorzaak van respiratoire klachten kan identificeren en real- time motiverende feedback kan geven.

  Dr.ir. Geke Ludden (UT), Dr. Boony Thio (MST), Pascal Keijzer MSc (MST), Dr. Eliza Bottenberg (Saxion), Dr. Angelika Mader (UT), Dr. Jean Driessen (ZGT), Hellen van Rees MA (textile and fashion designer, Hellen van Rees)

  TECHNOLOGICAL PIONEERING IN HEALTHCARE VOUCHERS

  MAGNETISCH AANGEDREVEN STENT KATHETER VOOR PERCUTANE CORONAIRE INTERVENTIE

  Coronaire hartziekte is de belangrijkste doodsoorzaak in de wereld en percutane coronaire interventies worden vaak gebruikt om deze aandoening te behandelen. Dit voorstel heeft tot doel de slagingskans van deze procedure aanzienlijk te verbeteren door de ontwikkeling van een nieuw kathetersysteem dat in staat is tot stentimplantatie met behulp van magnetische aandrijving. De voorgestelde methode zal de controle over de katheterbesturing verbeteren, waardoor schade aan bloedvaten wordt verminderd, en zal ook de blootstelling aan straling verminderen in vergelijking met de gangbare fluoroscopische geleidingstechnieken. Verbeterde chirurgische efficiëntie en kortere opnameduur zullen leiden tot een beter gebruik van medische middelen en personeel, en de leefbaarheid voor patiënten vergroten.

  Dr. Venkatasubramanian Kalpathy Venkiteswaran (UT), Prof.dr. Jan Grandjean (MST), Prof.dr. Sarthak Misra (UT) 

  BEÏNVLOED DE BLOEDSTROOM DE UITKOMST VAN ENDOVASCULAIRE ABDOMINALE ANEURYSMA BEHANDELINGEN?

  Een verwijding van de buikslagader wordt tegenwoordig behandeld door het vat van binnenuit te verstevigen (met een stent), zo wordt verdere verwijding voorkomen. Patiënten liggen hierdoor korter in het ziekenhuis en kunnen sneller weer hun oude leven oppakken. Een nadeel van de stent is dat deze soms dicht gaat zitten. Hierbij is er mogelijk een relatie tussen de vervorming van de stent en verstoringen van de bloedstroom. In het huidige onderzoek wordt de bloedstroom in de stents in kaart gebracht met ultrageluidstechnieken om deze relatie te onderzoeken. Met de resultaten kan het ontwerp van stents en patiëntenzorg verbeterd worden.

  Dr. Erik Groot Jebbink (UT), Jaimy Simmering (MST), Dr. Guillaume Lajoinie (UT), Prof.dr. R. Geelkerken (MST)

  PNEUARMM: PNEUMATISCH BEDIENDE ROBOT VOOR MINIMAAL INVASIEVE MRI-GELEIDE INTERVENTIES

  Longkanker is het meest fatale neoplasma onder de volwassen bevolking. Juiste diagnostische en therapeutische technologieën met lagere kosten, minder bijwerkingen en een hogere nauwkeurigheid zijn de sleutel tot een succesvolle behandeling. MRI / CT-compatibele chirurgische-assisterende robots zijn een van de veelbelovende vorderingen in dit opzicht. De toepassing van de technologie in thoraxinterventies was echter beperkt. PneuARMM is een initiatief van UT-SRL, MST en PneuRobotics om het platform te ontwikkelen dat nodig is voor veilige, betaalbare, MRI-compatibele, robot-ondersteunde minimaal invasieve pulmonale interventies. De kennis van PneuAct, MIRIAM en RICIBION projecten zal direct worden gebruikt voor de ontwikkeling van een patiëntgemonteerd, pneumatisch geactiveerd, parametrisch ontworpen, met meerdere modaliteit compatibel en disposable chirurgisch apparaat.

  Prof. Sarthak Misra (UT), Dr. Dick Gerrits (MST), Foad Sojoodi Farimani (UT)

  M4FAT; FAT METABOLISM MONITOR AND MOTION MOTIVATOR

  De prevalentie van obesitas is de laatste decennia dramatisch toegenomen. Momenteel overlijden wereldwijd meer mensen t.g.v. overgewicht dan ondergewicht. In Nederland heeft 48,8% van de volwassenen overgewicht en lijdt 13,9% aan obesitas, Obesitas start veelal op kinderleeftijd: 90% van de obese kinderen wordt een obese volwassene. Duurzame reactivering staat centraal bij de behandeling van kinderobesitas echter is lastig door terugval. Hoe vetverbranding gerelateerd is aan fysieke inspanning is inter- en intra-individueel sterk variabel. Daarom is behoefte aan een sensor met directe terugkoppeling over de benodigde trainingsintensiteit in relatie tot optimaal vetmetabolisme om daarmee de duurzaamheid van de behandeling te verbeteren.

  Dr. Frits Oosterveld (Saxion), Dr. Boony Thio (MST), Maureen Gortemaker (Kinderfysioteam Enschede), Dr. Cas Damen (Saxion), Ir. Karin van Beurden (Saxion), Dr. Remko Soer (Saxion), Ir. Albert van Gool (MetaSenze)

 • 2017

  REGULIERE VOUCHERS

  MOEDERMELK EN HUMAN MILK FORTIFIERS: WAT DRINKEN ONZE BABY’S?

  De beschermende eigenschappen van borstvoeding zijn van onschatbare waarde voor premature pasgeborenen. Alléén borstvoeding is echter vaak niet genoeg om optimale fysieke en mentale ontwikkeling van deze kwetsbare patiënten te waarborgen. In dat geval is moedermelkverrijking met Human Milk Fortifiers (HMF) noodzakelijk.Een groot nadeel is, dat de HMF samenstelling niet afgestemd kan worden op de individuele voedingsbehoefte van de patiënt. De exacte moedermelkconsumptie door de pasgeborene is immers onbekend. Daarom zoeken wij met Multi-angle Light Scattering een antwoord op de vraag: wat zit er in deze moedermelk? Met die informatie zetten we een belangrijke stap naar geïndividualiseerde moedermelkverrijking.

  Dr.ir. Nienke Bosschaart (UT), Drs. Ageeth Kaspers (MST), Lya den Haan (MST)

  WAARDEGEDREVEN BORSTKANKER NACONTROLE

  Nacontrole voor patiënten die behandeld zijn voor borstkanker is gericht op de vroege detectie van terugkeer van ziekte, maar varieert in de praktijk en is niet gebaseerd op gepersonaliseerde risico’s op terugkeer. Met behulp van procesmining technieken kan de dagelijkse praktijk van nacontrole uit gecombineerde data van SANTEON, Nederlandse kankerregistratie en Performation database worden achterhaald. Het effect van het herinrichten van de nacontrole op basis van individuele risico’s op terugkeer van ziekte (voorspeld m.b.v. het INFLUENCE nomogram) en wens van de patiënt m.b.t. organisatie van de zorg, de belasting voor de patiënt en de kosten zal worden gesimuleerd in modellen.

  Prof.dr. Sabine Siesling (UT), Dr. Erik Koffijberg (UT), Dr. Karin Groothuis-Oudshoorn (UT), Dr. Sandra Oude Wesselink (MST), Dr. Esther van 't Riet (DZ), Ir. Steven Lugard (Performation), Drs. Kay Schreuder (IKNL/UT), Dr. A. Dassen (MST), Dr. Jeroen Veldman (ZGT). 

  MICRORNA PROFIELEN IN BLOED EN URINE BIJ LONGKANKER: EEN PILOT STUDIE

  Detectie van kanker in een vroeg stadium is van cruciaal belang voor zowel de kans op genezing als de kosten van behandeling. Het doel van deze studie is te onderzoeken in welke mate het expressieprofiel van de microRNA moleculen (een klasse van biomarkers) in bloed en urine van longkankerpatiënten, verschilt van dat van gezonde mensen middels statistical learning technieken. Hiervan leren wij of het microRNA profiel in urine gebruikt kan worden om longkanker te detecteren op een niet invasieve manier. Dit beantwoordt de cruciale vraag of urine-gebaseerde microRNA detectiemethoden de basis kunnen vormen voor een nieuwe manier van gezondheidsmonitoring.

  Dr. Karin Groothuis-Oudshoorn (UT), Dr. E. Citgez (MST), Dr. J.H. Schouwink (MST), Dr. J. de Rooij (JR&D Services) 

  VROEGE HERKENNING VAN VITALE INSTABILITEIT NA SLOKDARMKANKER CHIRURGIE

  Chirurgische behandeling van slokdarmkanker geeft een hoog risico op ernstige complicaties waarbij vroege behandeling essentieel is om verdere schade te voorkomen. Helaas blijken patiënten tijdens de herstelperiode op verpleegafdelingen soms ongemerkt te verslechteren ondanks periodieke verpleegkundige controles. Om instabiliteit vroegtijdig te detecteren, ontwikkelen wij een laagdrempelig systeem om vitale functies continue te monitoren. Hierbij maken we gebruik van draadloze sensoren, en werken we aan algoritmes om relevante trends en afwijkingen in de continue vitale functies automatisch te detecteren. Deze technologie ondersteunt zorgverleners om achteruitgang in een vroeg stadium te herkennen, zodat zij de patiënt op tijd kunnen behandelen.

  Dr. Ewout Kouwenhoven (ZGT), Mathilde Hermans MSc. (UT) 

  SAXION VOUCHERS 

  METING VAN MEDICIJNMENGSELS IN INFUUSSYSTEMEN

  Bij simultane toediening van medicijnen aan neonaten via multi-infuussystemen kunnen ongewenste en gevaarlijke variaties in dosering optreden door een combinatie van lage stroomsnelheden en relatief hoge medicijnconcentraties. In dit voorstel wordt de toepassing van een multi-parameter chip onderzocht voor het bepalen van de lokale samenstelling van de infusievloeistof vlak voordat deze inloopt bij de patiënt. Deze chip meet deze samenstelling door analyse van de fysische eigenschappen van de infusievloeistof. Door deze eigenschappen te vergelijken met de te verwachten eigenschappen op basis van de instelling van de pompen, kan de medicijntoediening nauwkeuriger plaatsvinden en een beter klinisch resultaat verkregen worden.

  Prof.dr.ir. Joost Lötters (UT), Dr.ir. Cas Damen (Saxion), Dr.ir. Bärbel van den Berg (MST) 

  ELEKTRO-MECHANISCHE RESYNCHRONISATIE THERAPIE MET EEN SMART MATERIAL, TER ONDERSTEUNING VAN EEN FALEND HART

  Ter ondersteuning van het falende hart is in 2017 een proof-of-principle geleverd door met een elektrisch signaal (zoals van pacemakers) een smart material aan te sturen en de pompfunctie te verbeteren. Met dit onderzoek werken we nu naar een proof-of-concept en brengen we elektro-mechanische resynchronisatie therapie een stap dichter bij de patiënt. Hiervoor gebruiken wij geheugenmaterialen rondom een ex vivo dierenmodel (varkenshart) en expertise van UT (materiaalkunde), MST (cardio-thoracale chirurgie), ZGT (cardiologie, hartfalen) en Saxion (slimme apparaten en materialen). De geheugenmetalen worden in verschillende hartmodellen getest, met als doel de contractiliteit van de hartspier te verbeteren

  Dr. Salah A.M. Said (ZGT), Dr.ir. Jos Paulusse (UT), Prof.dr. Jan Grandjean (MST), Drs. Frank Halfwerk (MST/UT), Dr.ir. Wouter Teeuw (Saxion), Ir. Ger Brinks (Saxion) 

  GEPERSONALISEERDE MOBIELE ALCOHOL VERMIJD TRAINING VOOR HET REDUCEREN VAN ALCOHOLGEBRUIK BIJ PROBLEMATISCH DRINKENDE MAAG-DARM-LEVER (MDL) PATIËNTEN

  Veel maag-darm-lever (MDL) patiënten drinken excessief, maar krijgen vanwege de hoge drempel tot reguliere verslavingszorg die ze ervaren, vaak geen passende hulp bij hun problematisch drinken. Daarnaast is de reguliere hulp niet 24/7 beschikbaar en dus ook niet op de moeilijke trekmomenten (craving). MDL artsen hebben behoefte aan een eenvoudig toegankelijke, en makkelijke, 24/7 interventie die zij hun patiënten kunnen aanbieden. Een gepersonaliseerde versie van de mobiele Cognitieve Bias Modificatie Alcohol Vermijd Training lijkt aan deze eisen te kunnen voldoen. In dit project wordt een gepersonaliseerde versie van deze app, inclusief gamificatie elementen, ontwikkeld en geëvalueerd.

  Dr. Marloes Postel (UT), Dr. Maureen Guichelaar (MST), Drs. Melissa Laurens (Saxion), Dr. Somaya Ben Allouch (Saxion), Dr. Randy Klaassen (UT), Dr. Marjolein Brusse-Keizer (MST), Dr. Marcel Pieterse (UT) 

  HET BEOORDELEN VAN MOTOR ONTWIKKELING IN DE FUN POPULATIE

  In Nederland wordt ongeveer 8% van kinderen te vroeg geboren. Hoewel de overleving van deze populatie in de afgelopen decennia sterk is verbeterd is de morbiditeit onverminderd hoog. Afwijkingen in de ontwikkeling van ogen, longen en motorische vaardigheden komen helaas nog vaak voor in deze patiëntenpopulatie. In de huidige follow-up van motorische ontwikkeling wordt de ‘Movement Assessment Battery for Children-2’ (MABC-2) gebruikt, een gevalideerde maar arbeidsintensieve en weinig verfijnde methode. Een geautomatiseerde en verfijndere evaluatie van de motorische ontwikkeling van prematuren is nog nooit gedaan en is een technische uitdaging maar zal, indien succesvol, de behandelmogelijkheden van deze kwetsbare populatie revolutioneren.

  Dr. Jean Driessen (ZGT), Ageeth Kaspers (MST), Jaap Buurke (RRD/UT), Rianne Huis in 't Veld (ZGT), Anne Schoot (MST), Bart Koopman (UT), Wouter Teeuw (Saxion) 

  MENZIS VOUCHERS 

  DEEPSLEEP: DEEP LEARNING VOOR AUTOMATISCHE SLAAP SCORING

  Slaapstoornissen zoals slapeloosheid, slaap apneu en slaapgerelateerde bewegingsstoornissen beïnvloeden jaarlijks wereldwijd 50-70 miljoen volwassenen. Een nachtelijke slaapregistratie is de gouden standaard voor het beoordelen van de kwaliteit van de slaap en het ‘scoren’ van de verschillende slaapstadia. Dit is een arbeidsintensief proces dat met visuele beoordeling plaatsvindt, resulterend in hoge kosten en significante variatie tussen en binnen beoordelaars. In deze studie zullen we een robuuste, betrouwbaar en automatische techniek ontwikkelen, DEEPSLEEP, waarbij we met gebruikmaking van “deep learning’ technieken, nachtelijke slaapregistraties analyses zullen realiseren. DEEPSLEEP zal de visuele analyse ondersteunen, zodat betrouwbaardere, efficiëntere en kosteneffectievere diagnostiek van slaapstoornissen kan plaatsvinden.

  Dr. Sunil Belur Nagaraj (UT), Dr. Ainara Garde (UT), Prof.dr.ir. Michel van Putten (MST/UT), Prof.dr. Hermie Hermens (RRD/UT), Mirjam Stappenbelt (MST), Dr. Iris Knottnerus (MST) 

  EEN GEZONDE GEEST IN EEN GEZOND LICHAAM

  Ongezond eet- en beweeggedrag zorgt voor onvoldoende gewichtsverlies na bariatrische chirurgie. Huidige begeleiding houdt onvoldoende rekening met individuele variatie in de verschillende componenten van gedrag (voeding, beweging, emotie, cognitie en context) en hoe deze elkaar beïnvloeden. Dit project richt zich op de ontwikkeling van een toepassing om gedragscomponenten op een niet-belastende manier te monitoren in het dagelijks leven van patiënten, en de integratie van deze informatie naar individuele gedragspatronen. Dit vormt de basis voor een gepersonaliseerde interventie voor gezond gedrag die mensen ondersteunt in hun dagelijks leven en aansluit bij hun preferenties in elke stap van verandering die ze doormaken.

  Dr. M.J. van Det (ZGT), Dr. M. Poel (UT), Mevr. J.G. Timmerman (ZGT), Dr. I.F. Faneyte (ZGT), Dr. Oresti Banos (UT),  

  DEVENTER ZIEKENHUIS VOUCHER

  VERBETEREN VAN DE BEHANDELING VAN BORSTKANKER: HET AFBEELDEN VAN DE HISTOLOGISCHE BEVINDINGEN VAN 2D COUPES VAN BORSTSPECIMEN OP DE OORSPRONKELIJKE 3D LOCATIES IN DE PATIËNTE

  Het merendeel van de patiënten met borstkanker ondergaat een borstsparende operatie. Doordat het verwijderde specimen ex-vivo verandert, ontstaat er onnauwkeurigheid omtrent de resectiemarges. Dit kan leiden tot onnodige behandelingen (her-opereren/bestralen met hogere dosis). In deze haalbaarheidsstudie zal worden vastgesteld of het mogelijk is om een specimen van een lumpectomie zodanig af te beelden/reconstrueren dat het overeenkomt met de in-vivo situatie, zodat de locatie van eventuele positieve snijvlakken nauwkeuriger kan worden bepaald. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het opbouwen van een 3D virtueel volume gebaseerd op 2D afbeeldingen van histopathologisch materiaal en deze te relateren aan pre-pathologische 3D beelden.

  Dr. Mirre de Noo (DZ), Dr.ir. Ferdinand van der Heijden (UT), Dr. Esther van 't Riet (DZ), Dr. Françoise J. Siepel (UT) 

 • 2016

  In 2016 zijn PIHC vouchers uitgereikt aan: 

  SNELLE POINT-OF-CARE SEPSIS TEST

  Een snelle en betrouwbare diagnose van sepsis zal de behandeling verbeteren en vele levens redden. De huidige manier van testen is of te traag, zoals met bloed cultuur, of onbetrouwbaar, omdat ze gebaseerd zijn op één biomarker. We zouden ons bestaande point-of-care bloed analyse platform willen uitbreiden voor het kwantificeren van meerdere biomarkers zowel in oplossing als op het cel oppervlak. Door meerdere bekende sepsis biomarkers in één test te gebruiken, die met minimale monster bewerking binnen 30 minuten antwoord geeft, verwachten we significant hogere sensiviteit en specifiteit te verkrijgen in een vorm geschikt voor testen aan het bed.

  Dr. Markus Beck (UT), dr. Jennita Slomp (MST- Medlon), dr. Bert Beishuizen (MST), dr. Alex Cornet (MST), dr. Dorothee Wasserberg (UT), Joost van Dalum (UT)

  BIOMARKERS BIJ MESENTERIAAL ISCHEMIE

  Mesenteriaal ischemie kent een hoge mortaliteit en morbiditeit, omdat het vaak (te) laat ontdekt wordt. Het belangrijkste euvel is vroege detectie. Biomarkers zijn sinds een aantal jaar opgekomen voor diagnostisering. Door de ontwikkeling van een Lab-on-a-Chip beogen wij patiënten en artsen een minimaal invasieve, eenvoudige en relatief goedkope bloedtest te bieden. Hiermee wordt vroege detectie en snellere behandeling mogelijk, wat zal leiden tot lagere mortaliteit, morbiditeit en kosten. Met deze voucher willen wij onderzoeken welke technieken we kunnen gebruiken om de chip te bouwen.

  Drs. Juliette Blauw (MST, LUMC), dr ir. Loes Segerink (UT), prof. dr. Bob Geelkerken (MST, UT), prof. dr. Jeroen Kolkman (MST, RUG), dr. Marjolein Brusse-Keizer (MST)

  SNELLE MICROSENSOR OM BACTERIËLE INFECTIES BIJ COPD EXACERBATIES TE DIAGNOSTICEREN

  COPD (chronische bronchitis met rek uit de long) is een gigantisch probleem wereldwijd. Patiënten met COPD hebben 1-3 keer per jaar een opvlamming (exacerbatie). De helft hiervan wordt veroorzaakt door een infectie, deels door bacteriën. In de acute fase snel onderscheid maken van een wel of geen bacteriële oorzaak  van deze exacerbatie kan overbehandeling, bijwerkingen en resistentie  voorkomen en kosten verlagen. Een bacteriële oorzaak kan met behulp van meting van acoustische, colorimetrische microdevices en kleureigenschappen van sputum snel gediagnostiseerd worden.

  Dr. David Fernandez Rivas (UT), dr. ir. Frans de Jongh (MST), dr. Paul van der Valk (MST), Timon Fabius (MST), Hans Timmer (ZGT), dr. Marjolein Brusse Keizer (MST), prof. dr. Michel Versluis (UT)

  ONTWIKKELING VAN EEN DIAGNOSTISCH APPARAAT VOOR OBSTRUCTIEVE SLAAP APNEU (OSA) GEBRUIK MAKEND VAN EEN NEUSSENSOR DIE GELIJKTIJDIG ZUURSTOFSATURATIE EN ADEMHALING KAN METEN.

  Snelle diagnose en behandeling van obstructieve slaap apneu (OSA), een slaapgerelateerde ziekte die wordt gekarakteriseerd door ademhaling onderbrekingen, is essentieel. Onbehandeld, is OSA gelinkt aan hypertensie, aritmieën, hartfalen en hartaanvallen.  Polysomonografie (PSG), de gouden standaard in diagnostiek, is kostbaar en niet breed beschikbaar, wat leidt tot lange wachtlijsten  en vertraging voor zorgbehoevende patiënten, Daarom is het doel van deze studie om een draagbare, niet-invasieve, mobiele telefoon georiënteerde technologie te ontwikkelen om niet alleen te screenen op OSA maar met name om dit te diagnosticeren in de thuissituatie, gebruikmakende van een innovatieve neussensor waarmee zuurstof saturatie en ademhaling simultaan kan worden gemeten.

  Dr. Ainara Garde (UT), drs. Michiel Eijsvogel (MST), dr. ir. Frans de Jongh  (MST), prof. dr. ir. Hermie Hermens (UT), Maarten Ruinemans (ZGT)

  LAAGVELD MRI ALS DIAGNOSTICUM VOOR HET SIMULTAAN DIFFERENTIËREN TUSSEN MOGELIJKE OORZAKEN VAN PROBLEMATISCHE KNIEPROTHESIOLOGIE  (MRIPRO)

  Er bestaat tot op heden geen diagnostisch instrument om simultaan te kunnen differentiëren tussen verschillende oorzaken voor (aanhoudende) pijn en/of instabiliteitsklachten na plaatsing van een primaire totale knie prothese. Om tot een effectieve behandelstrategie te komen ondergaan patiënten derhalve een verscheidenheid aan (radiologische) onderzoeken en/of (vervolg) consulten. Vanwege haar metaalartefact reducerende eigenschappen biedt laagveld MRI de mogelijkheid om simultaan te differentiëren tussen verschillende oorzaken voor problematische knieprothesiologie waarop gerichte behandel strategieën kunnen volgen. Deze studie is gericht op het opstellen en valideren van scan protocol op de laagveld MRI om zodoende simultane differentiaal diagnostiek rondom problematische knieprothesiologie mogelijk te maken.

  Dr. Rianne Huis in ´t Veld (ZGT), dr. Anne Vochteloo (ZGT), dr. ir. Bennie ten Haken (UT), prof. dr. ir. Nico Verdonschot (UT)

  DIABETES EN LEEFSTIJL COACHING PROJECT TWENTE (DELICATE)

  Onvoldoende bewegen, vaak vanaf jonge leeftijd, leidt tot gezondheidsproblemen zoals diabetes mellitus type 2. Behandelingen gericht op leefstijlaanpassing zijn dringend gewenst maar tot nu toe weinig succesvol. Hier wordt een toepassing ontwikkeld die in diabetes patiënten ambulant gegevens verzamelt die regulier niet beschikbaar zijn maar wel noodzakelijk voor inzicht in de individuele glucoseregulatie (beweging, slaap, voeding, continue glucosemonitoring). De uitdagingen zijn om patiënten te fenotyperen op basis van deze data (huidige project), en uiteindelijk een draagbaar geautomatiseerd gepersonaliseerd coachingssysteem te ontwikkelen gericht op gezond gedrag en betere glucoseregulatie, dat rekening houdt met alle relevante individuele factoren waaronder de insulinegevoeligheid (vervolgproject). 

  Dr. Goos Laverman (ZGT), prof. dr. Miriam Vollenbroek-Hutten (ZGT, UT), drs. Christina Gant (ZGT), dr. ir. Bert-Jan van Beijnum (UT), prof. dr. ir. Hermie Hermens (UT),

  DIABETISCHE VOETEN IN DE SPOTLIGHT

  Suikerziekte is een veel voorkomende volksziekte (momenteel 1 miljoen in ons land). Twee procent hiervan ontwikkelt voetwonden, die bij  15% gevolgd wordt door een beenamputatie. Vroegtijdige opsporing van wonden en behandeling kan een  amputatie voorkomen. Inmiddels is het duidelijk , dat plaatsen met een verhoogde temperatuur in de voet  een aanwijzing zijn voor het ontstaan van een wond. Het doel van dit project is een camera gebaseerd thuis monitoringssysteem te ontwikkelen dat de patiënt en de professional vroegtijdig inzicht geeft in de ontwikkeling van voet complicaties en als zodanig tijdelijk maatregelen genomen kunnen worden een wond te voorkomen.

  Dr. Sjef van Baal (ZGT), dr. ir. Ferdi van der Heijden (UT), dr. Jaap van Netten (Queensland University of Technology), prof. dr. Miriam Vollenbroek-Hutten (UT, ZGT)

  ZELFMANAGEMENT EN TELEMEDICINE BIJ PATIËNTEN MET COPD EN CHRONISCH HARTFALEN

  We willen een motiverend zelfmanagementprogramma ontwikkelen voor in de thuissituatie van patiënten met COPD en hartfalen. Met behulp van telemedicine (actieplannen voor zelfbehandeling van exacerbaties, een avatar voor betere communicatie en persoonlijke feedback, sensoren in inhalatoren voor het verbeteren van therapietrouw en een test voor het bepalen van de oorzaak van kortademigheidsklachten) wordt zelfmanagement beter mogelijk en afgestemd op de patiënt. Dit zal leiden tot betere beslissingen en een vroegere start van de juiste zelfbehandeling in de thuissituatie. Dit is met name van belang bij kwetsbare oudere patiënten met COPD en hartfalen, met eventueel ook nog andere ziekten.

  Anke Lenferink (MST, UT, Flinders University), dr. Gerard Linssen (ZGT), prof. dr. ir. Hermie Hermens (UT), dr. Paul van der Valk (MST), dr. ir. Monique Tabak (RRD), Martijn Grinovero (Amiko), prof. dr. Miriam Vollenbroek-Hutten (UT, ZGT), prof. dr. Job van der Palen (MST, UT), dr. Tanja Effing (Repatriation General Hospital, Flinders University)

  De Menzis voucher is uitgereikt aan: 

  “UP AND GO” NA EEN HEUPFRACTUUR

  Functioneel herstel en terugkeer naar de eigen woonsituatie na een heupoperatie is suboptimaal, heeft grote invloed op de kwaliteit van leven van de oudere en leidt tot hoge zorgkosten. “Up and go” na een heupfractuur richt zich op de ontwikkeling van een technologie ondersteunde dienst die voortgang van de oudere in zijn revalidatie proces tot 6 maanden na operatie monitored, deze informatie toegankelijk maakt voor betrokken zorgprofessionals zodat op het juiste moment door de juiste professional geacteerd kan worden. Daarnaast kan er gepersonaliseerde motiverende feedback en adviezen gegeven worden aan de oudere om zelf de revalidatie te optimaliseren.

  Dr. Han Hegeman  (ZGT), Ellis Folbert (ZGT), prof. dr. Miriam Vollenbroek-Hutten (UT, ZGT), prof. dr. ir. Hermie Hermens (UT), Fred Schrander MBA (Trivium Meulenbelt Zorg), dr. Anno Wester (Carint Reggeland), drs. Monique van Hattem (Thuiszorg Noord West Twente)

 • 2015

  REGULIERE PIHC VOUCHERS

  POINT-OF-CARE TEST TO GUIDE ANTIBODY THERAPY: MAB-ON-A-CHIP. (UT - MST - ZGT)

  Monoclonale antilichamen (mAbs) hebben een belangrijke rol bij de behandeling van ontstekings- en oncologische ziekten. Helaas reageert maar 50-90% van de patiënten goed op de behandeling met mAbs en zal bij een groot deel van de patiënten de behandeling uiteindelijk falen. Het falen van de behandeling met mAbs is gerelateerd aan onvoldoende bloedconcentraties. Het aanpassen van de mAb dosering op basis van de bloedconcentratie heeft de potentie om de behandeling met mAbs effectiever te maken. Het doel van dit project is het ontwikkelen van een eenvoudige test voor het bepalen van de bloedconcentratie van mAbs: mAb-on-a-Chip.

  Dr. Thijs Oude Munnink (MST), Dr. Kris Movig (MST), Dr. Ron Gill (UT), Dr Ton Vrij (ZGT), Dr.ir. Loes Segerink (UT), Dr. Maurice Russel (MST)

  NIEUWE ONTWIKKELING BINNEN DE FOTOAKOESTISCHE BEELDVORMING: VAN VALIDATIE BIJ GEZONDE VOETEN TOT DIAGNOSTIEK VAN ERNSTIGE ONDERBEEN ISCHEMIE BIJ MENSEN MET DIABETES

  Mensen met diabetes hebben een verhoogde kans op het ontwikkelen van voetulcera die kunnen leiden tot een amputatie van het (onder)been wat grote gevolgen heeft op de kwaliteit van leven. Hierbij is de perfusie van het (onder)been van cruciaal belang om de genezingstendens en amputatieniveau te bepaling. Nauwkeurige diagnostiek van deze perfusie is echter een uitdaging en met de huidige technieken niet goed te bepalen. Photoacoustic imaging (PAI) is hiervoor een veelbelovende techniek om deze perfusie te beoordelen. Doel van dit onderzoek is om de diagnostische eigenschappen van PAI te valideren bij: gezonde voeten, voetulcera, en tijdens operatieve ingrepen.

  Prof. dr. R.H.J.A. Slart (UT), Prof. dr. W. Steenbergen (UT), Dr. J.J. vn Netten (ZGT), Dr. J. van Baal (ZGT), Dr. R Meerwaldt (MST), Dr. R.H. Geelkerken (MST)

  BETERE DIAGNOSTIEK VAN POSTOPERATIEVE PIJN - ANDERS BEHANDELEN? CHRONISCHE PIJN VOORKOMEN? HOGE KOSTEN VERMIJDEN? (UT - MST - ZGT)

  In dit project staat de rol van nieuwe technologie voor pijndiagnostiek bij het voorkomen en behandelen van chronische pijn rondom totale knie vervangingen (TKA) centraal. Verhoogde pijngevoeligheid speelt een sleutelrol bij ontwikkeling van chronische pijn. Herkenning en gerichte behandeling zou chronische pijn kunnen voorkomen en veel kosten kunnen besparen. Binnen UT-BSS is unieke technologie ontwikkeld voor point-of-care meting van pijngevoeligheid. Bij ZGT-OCON en MST/ZGT-Nocepta zou deze technologie kunnen helpen bij beslissingen over TKA en verbetering van het pijnmanagement. In een pilot studie wordt daarom het nut van pijngevoeligheidsmetingen onderzocht. UT-HTSR brengt de relatie tussen chronische pijn en zorgkosten in kaart.

  Dr. ir. J.P. Buitenweg (UT), Dr. C.J.M. Doggen (UT), Dr. R. Huis in 't Velt (ZGT, OCON), Dr. A.Janssen (ZGT), Dr. M Hanje (MST, Nocepta).

  ENHANCED REALITY PANORAMATIC USER INTERFACE FOR NAVIGATION AND DOCUMENTATION OF ENDOSCOPIC GUIDED SURGERIES (PANOSURG) (UT - ZGT)

  The goal of this project is finding a solution to reduce narrow field of view and surgeon's disorientation during Transurethal Resection (TUR) surgery. To this end, we are going to create a 3D model of an internal surgical cavity, using the monocular endoscopic video feed, so that 3D motion of cystoscope camera inside the bladder can be tracked.

  Prof. dr. ir. Stefano Stramigioli (UT), Dr. Erik Cornel (ZGT), Ir. Foad Sojoodi Farimani (UT)

  ADAPTIVE REBREATHING FOR CENTRAL SLEEP APNEA TREATMENT (UT - MST - ZGT)

  Het doel van dit project is het ontwikkelen van een apparaat dat in staat is om het koolstofdioxide gehalte in het bloed tijdens slaap te reguleten om zo centrale ademstops te kunnen voorkomen. Dit apparaat zal moeten bestaan uit een masker waarin uitgeademde lucht kan worden opgeslagen en kan worden gereguleerd hoeveel van deze lucht ook weer wordt ingeademd. Bovendien is er een sensor nodig welke noninvasief het koolstofioxide gehalte in het bloed en de uitgeademde lucht kan meten. Validatiestudies zullen uitgevoerd worden door UT master studenten onder begeleiding van technische en medische experts van het MST en ZGT.

  Timon Fabius (MST), Frans de Jong (MST/UT), Michiel Wagenaar (MST), Maarten Ruinemans (ZGT), Hans Tragter (UT), Jan Hendrik Crockewit (UT), Niel Tas (UT), Han Gardeniers (UT).

  BIOMEDISCHE SENSING EN SLIMME COACHING IN EEN MOBIELE GAME-OMGEVING TER VERBETERING VAN ASTMACONTROLE BIJ KINDEREN: AIRPLAY (UT - MST - ZGT)

  Zelfmanagement is cruciaal voor een succesvolle behandeling van kinderen met astma. In de huidige zorg lukt het echter niet om de kinderen te ondersteunen in het aanleren van zelfmanagement, wat resulteert in een lage therapietrouw en slechte behandeluitkomsten. We hebben ondersteuning nodig buiten de muren van het ziekenhuis, in het dagelijks leven van het kind. Daarom is ons doel een innovatieve proof-of-concept te ontwikkelen genaamd AIRplay. AIRplay combineert sensoren en coaching in een mobiele game, om medicatie-therapietrouw en fysieke conditie te verbeteren en de kinderen op een leuke manier te leren hoe ze met hun astma (triggers) kunnen omgaan.

  Dr. ir. Monique Tabak (UT), Prof. dr. Miriam Vollenbroek (UT), Dr. Marjolein Brusse-Keizer (MST), Dr. Boony Thio (MST), Dr. Ir. Rieks op den Akker (UT), Drs. Ellen van der Gaag (ZGT)

  PRESSURE CONTROLLED HIGH-FLOW THERAPY FOR AIRWAY INFECTIONS (UT - MST)

  Ernstige luchtweg-infecties in kinderen worden in toenemende mate behandeld m.b.v. nietinvasieve high-flow nasal cannula (HFNC) therapie welke een debiet-gestuurde luchtweg-druk toename bewerkstelligd en ademhalingsproblemen voorkomt. Er is echter grote onzekerheid over het gegenereerde luchtweg-drukniveau waarvoor de laatste tien jaar wereldwijd grote aandacht bestaat. Om deze onzekerheid te elimineren onderzoeken wij de mogelijke overgang van debiet-gestuurde naar druk-gestuurde therapie. Zowel in-vivo als in-vitro experimenten zijn gedaan en de resultaten zijn vooralsnog veelbelovend.

  Dr. R. Hagmeijer (UT), dr. B.J. Thio (MST), prof. dr. ir. C.H. Venner (UT), drs J.F. Goorhuis (MST)

  MULTIMODALE HERSENBEWAKING BIJ TRAUMATISCH HERSENLETSEL. (UT - MST)

  Ernstig traumatisch hersenletsel is de meest voorkomend oorzaak van overlijden of invaliditeit onder jongeren. De klinische beoordeling van deze patiënten is slechts beperkt mogelijk, terwijl juist in de eerste dagen secundaire schade kan ontstaan. Er is dan ook sterke behoefte aan meetmethoden om deze secundaire achteruitgang vroegtijdig te detecteren, zodat potentieel zinvolle interventies kunnen worden uitgevoerd. Met multimodale hersenbewaking, waarbij de uitkomsten van het EEG, transcraniële doppler en intracraniële drukmetingen gecombineerd worden met CT perfusie scans en klinische uitkomstmaten, wordt meer inzicht verkregen in de pathofysiologische processen bij neurotrauma. Hiermee kan behandeling en uitkomst van deze patiënten verbeterd worden.

  Dr. M.C. Tjepkema-Cloostermans (MST), Prof. dr. ir. M.J.A.M. van Putten (MST/UT), Dr. A. Beishuizen (MST), Drs. H. Hom (MST), Dr. J. Hofmeijer (UT/Rijnstate)


  MENZIS PIHC VOUCHERS

  E-HEALTH IN DE VROEGE HARTREVALIDATIE FASE NA EEN OPENHARTOPERATIE

  Om in te spelen op de vraag van patiënten om in de postoperatieve fase na een open hartoperatie meer invloed te hebben op hun revalidatie en sneller te starten, is het gebruik van E-health een goede mogelijkheid. Doel van het project is het ontwikkelen en evalueren van een gepersonaliseerd, intelligent online oefenprogramma waarmee patiënten, na ontslag uit het ziekenhuis, thuis aan de slag kunnen. Deze applicatie ondersteunt het proces van therapeutisch onderzoek, klinisch redeneren en behandelen en biedt de patiënt de mogelijkheid om thuis op maat te revalideren. Door sneller te starten met revalideren, wordt verwacht dat patiënten in een betere fysieke conditie de reguliere revalidatie ingaan en grotere gezondheidswinsten boeken. Daarnaast vergroot het oefenprogramma de mogelijkheden tot zelfmanagement en leidt het in de toekomst mogelijk tot een efficiëntere inzet van mensen en middelen in de hartrevalidatie.

  M. van Dijk (MST), Prof. dr. G.J. Grandjean (MST), Dr. M. Veehof (MST), Prof. dr. M. Vollenbroek-Hutten (UT/RRD), Dr. M. Tabak (UT/RRD)

  DIAGNOSAS ALS SCREENINGSTOOL VOOR HET OBSTRUCTIEF SLAAP APNEU SYNDROOM IN DE EERSTE LIJN

  Bij het obstructief slaapapneu syndroom (OSAS) stokt de ademhaling herhaaldelijk tijdens de slaap. Onbehandelde OSAS leidt tot ernstige gezondheidsschade en verminderd functioneren overdag. Hoewel OSAS goed kan worden behandeld, zijn naar schatting nog ruim 250.000 Nederlanders met slaapapneu niet gediagnosticeerd. Tegelijkertijd blijkt bij een aanzienlijk deel (circa 35%) van de patiënten die door de huisarts naar een specialistisch slaapcentrum zijn doorverwezen uiteindelijk geen sprake van OSAS. Een belangrijke reden voor deze discrepantie is het ontbreken van een betrouwbare screeningstest in de huisartsenpraktijk. In het onderhavige project wordt de diagnostische waarde van ‘DiagnOSAS’ (bestaande uit een online vragenlijst en nachtelijke pulseoximetrie) onderzocht als nieuw screeningsinstrument voor OSAS in de eerste lijn.

  Drs. M.M.M. Eijsvogel (MST), Dr. E. Koffijberg (UT), Prof. dr. J. van der Palen (UT), Mevr. J.H.M. Mulder (Saxion), Drs. P.H.J.M. van Mechelen (Apneuvereniging), Mevr. L. van Steinvoren-Stamsnijder (Holland Innovative), Dr. R.G. Pleijhuis (MST), Dhr. J.R. Benistant, BSc (student UT), Drs. O. Hertgers (TIM Solutions), Drs. T. Fabius (MST)

 • 2014

  REGULIERE PIHC VOUCHERS

  SMART GLASSES FOR PARKINSON PATIENTS. (UT – MST – ZGT)

  The quality of life of Parkinson’s patients is dramatically reduced due to gait deficits, balance problems, and increased risk of falling. We want to develop and test the application of “smart glasses” technology in Parkinson’s patients to provide cues and feedback on gait, performance, balance and posture during daily activities, thereby increasing their independence and confidence. This smart glasses project will be used to build a network of local stakeholders (researchers, clinicians, patients, companies, government) that is necessary to develop new high-tech solutions for Parkinson patients.

  Prof.dr. R. van Wezel (UT), Dr.ir. T. Heida (UT), Dr. Y. Zhao (UT), Dr. J. Nonnekes UT), Dr. M. Tjepkema-Cloostermans (MST), Dr. L. Dorresteijn (MST), Dr. J. van Vugt (MST), H.W. Nijmeijer (ZGT), A.A.A.C.M. Wertenbroek (ZGT)

  BLOOD ANALYSIS WITHOUT PAIN IN NEONATES (UT – MST)

  Invasive blood testing is required regularly (up to 3 times/day) in preterm and ill neonates, involving pain and other medical complications. This project aims for fast, non-invasive and painless measurements of the two most frequently determined blood values: bilirubin and hemoglobin. For this purpose, we will convert a recently developed technique (low-coherence spectroscopy, LCS) into a clinical system. LCS measures the optical absorption of bilirubin/hemoglobin in a probing volume inside skin that is highly controlled in both size and location. This enables bilirubin/hemoglobin measurements in blood vessels only, resulting in highly accurate determinations without any crosstalk from surrounding tissue.

  Dr. ir. Nienke Bosschaart (UT), Prof. Dr. ir. Wiendelt Steenbergen (UT), M.D. Ageeth Kaspers (MST), Dr. ir. Bärbel van den Berg (MST)

  COTININE MEASUREMENT USING LAB-ON-A-CHIP (UT – MST)

  Smoking cessation is important for decreasing the risk of the development of smoking related diseases as well as for improvement of prognosis and treatment of these diseases. Quit rates of current smoking cessation programmes need to be biochemically validated due to the high number of deceivers. The gold standard for this validation is cotinine measurement. This measurement is expensive and is determined in batches which causes that the outcome is only available after several weeks or months. The objective of the proposed study is to develop a less expensive lab-on-a-chip cotinine measurement that can determine the cotinine level instantly. The diagnostic value of this tool will be evaluated in an already planned randomized controlled trial of two smoking cessation programmes.

  Dr. Marjolein Brusse (MST), Dr. Marcel Pieterse (UT), Dr. Kris Movig (MST), Dr. Marloes Postel (UT/Tactus), Dr. ir. Loes Segerink (UT), Dr. Somaya Ben Allouch (Saxion), Dr. ir. Wouter Olthuis (UT), Dr. Paul van der Valk (MST)

  STATE-OF-THE-ART IN PHOTOACOUSTIC CT TO VISUALIZE THE SYNOVIUM IN INFLAMMATORY JOINT DISEASE (UT – ZGT)

  We propose a synergy between mathematics and imaging technology to facilitate high accuracy photoacoustic CT imaging of synovial joints in rheumatoid arthritis (RA) patients. Novel reconstruction techniques will be developed and validated on data from complex phantoms acquired using a new photoacoustic imager. The imager will also be used to measure on the inter-phalangeal joints of 10 RA patients. The refined algorithms will be applied to this data set. Our short-term goal is to visualize the inflamed synovial membrane in RA patients. Our long-term ambition is to make an impact in the diagnosis, and particularly, in the therapy monitoring of RA.

  Srirang Manohar, PhD (UT), Christoph Brune, PhD (UT), Heins Moens, PhD (ZGT)

  (IN)FERTILITY CHIP. SUCCESSFUL STERILIZATION FOR MEN OR NOT? (UT – MST – ZGT)

  In order to review if a sterilization for a man is successful, a semen analysis is conducted three months after the procedure. The gold standard of semen analysis is optical judgment by laboratory employees. This is a variable, subjective, time-consuming and expensive method for which a man needs to bring a container with semen within 1 hour after production to a certified laboratory. With the Fertility chip the semen analysis can be automated. This will improve the test validity and reproducibility and semen can be analyzed at the nearest outpatient clinic. In cooperation with the departments of Urology and Clinical Chemistry of the Medisch Spectrum Twente (MST) and the Ziekenhuis Groep Twente (ZGT) a prototype analysis system will be tested to improve the semen analysis after sterilization and bring it closer to men.

  Dr. M. Asselman (MST), Dr. C.J.A. Doelman (Medlon), Dr. ir. L.I. Segerink (UT), Drs. S. Stomps (ZGT), mr. A.G.J. de Moor (Characell BV i.o.)

  TOTAL HIP ARTHROPLASTY: DEVELOPING AN AMBULANT DISLOCATION ALERT SYSTEM (HIP-DAS) (UT – ZGT)

  One of the major complications after total hip arthroplasty is dislocation of the prosthesis. Today, to prevent an early dislocation, patients are instructed with movement restrictions by a physiotherapist in order to avoid critical joint angles. However, many patients feel anxious and insecure on how to properly comply with these movement restrictions during the execution of their daily activities without the continuous attendance of a physiotherapist. An ambulant dislocation alert system that automatically warns people when approaching or exceeding critical hip angles at any time and any place will provide self confidence to the patients during their activities of daily living and may reduce the risk of a dislocation. This project will result in a proof of concept prototype product.

  MD A. Peters (OCON/ZGT), Phd. R. Huis in ´t Veld (OCON/ZGT), Prof. M. Vollenbroek/Hutten (UT), Prof. H. Hermens (UT), Ir. H. Luinge (Xsens Technologies BV)

  THE MINIATURIZED ELECTRONIC NOSE (UT – MST)

  An electronic nose ”smells” volatile organic compounds (VOC’S) which can be characteristic for the disease of a patient. Clinical applications are numerous. At the department of pulmonlogy they are used in research settings to detect and discriminate for instance asthma, COPD, sleep apnea and lung cancer. The main disadvantages of the electronic noses used nowadays are that they are relatively large, the sensors are expensive, measurements might be time consuming and results often can not be presented real-time. These problems can be solved when using an electronic nose based on so-called cantilever technology. The main goal of this project is to develop a clinical applicable miniaturized electronic nose at the University Twente which will be tested and validated at the lung function department of the MST-hospital Enschede.

  Dr. Ir. Frans de Jongh (MST/UT/AMC), Dr P.L.P.D.M. van der Valk (MST), Drs M. Eijsvogel (MST), Dr. Ruud Steenwelle (UT), Prof. Dr. Ing. Guus Rijnders (UT), Prof. Dr.Ing. Dave Blank (UT)

  MODEL-BASED PLANNING AND STEERING OF A BIOPSY NEEDLE IN THE BREAST TO OPTIMISE BIOPSY RESULTS. (UT – ZGT)

  During the insertion of a needle in the breast, tissues will deform or move and the action of insertion could result in a wrong biopsy. The goal of the research is to look at available methodologies and possible innovations to anticipate on these deformations. By creating a lumped model of volumes based on MRI information, a longitudinal direction can be chosen ahead of time and possible longitudinal motion can be studied and analysed: vibration, constant velocity, etc. At the same time, in the checking MRI after needle insertion, data can be acquired to make the system learn from possible inaccuracies.

  prof. dr. ir. Stefano Stramigioli (UT), dr. Jeroen Veltman (ZGT), dr. Jurgen Fütterer (UT), [Vincent Groenhuis (student UT)], Abe van der Werf (Machnet BV)

  RUNNER-UP €25.000

  DEVELOPMENT OF A MONITORING DEVICE FOR VULNERABLE NEONATES (UT – MST)

  Premature neonates are vulnerable and require intensive monitoring of vital signs and repeated clinical assessments. This puts a burden on the child and cannot be done continuously. When a baby returns home, parents have to assess vital signs themselves, which may lead to uncertainty, misinterpretation, and putative dangerous situations. Motion Magnification could ameliorate these problems. A consortium, comprising of MST and three university departments, will address this clinical and societal problem by developing a near infrared monitoring device using Motion Magnification, and appropriate warning signals. Student projects will be started, with students from Technical Medicine, Biomedical Engineering, and Health Sciences.

  Kees Slump (UT), Boony Thio (MST), Ferdinand van der Heijden (UT), Bernard Veldkamp (UT), Magda Boere-Boonekamp (UT), Maarten Ijzerman (UT), Job van der Palen (MST)