Pioneers in Health Care

De 10 winnende projectvoorstellen

Pioneers in Health care Innovatiefonds

Een beperking in de huidige medische zorg die vraagt om een technische oplossing, of een innovatieve technologie die mogelijkheden biedt om toegepast te worden op medisch vlak; daar vinden ‘Pioneers in Health Care’ elkaar! De oplossing is zeker niet altijd simpel, maar daagt juist uit om elkaars taal te gaan spreken.

Met het Pioneers in Health Care Innovatiefonds stimuleren de Universiteit Twente, Saxion, Medisch Spectrum Twente, Ziekenhuisgroep Twente en Deventer Ziekenhuis de duurzame samenwerking tussen de wereld van de nieuwe technologie en de medische praktijk op een bottom-up wijze, wat de introductie van innovatieve technologie in de kliniek faciliteert. Gezamenlijk voorzien we jaarlijks een budget van € 600.000,- voor het PIHC Innovatiefonds en zetten we ons in voor de langdurige voortzetting van het programma. Sinds 2020 draagt Reggeborgh Medical 1 voucher bij voor PIHC-onderzoek, om de gezondheidszorg in Oost Nederland een positieve impuls te geven. 

Jaarlijks wordt een call for proposals gepubliceerd voor onderzoekers van UT en Saxion en medisch specialisten MST, ZGT en Deventer Ziekenhuis. Aan het einde van het jaar worden de innovatievouchers uitgereikt. Projecten moeten binnen 6 maanden na toekenning van de voucher starten en de projectduur is maximaal 12 maanden.

Langdurige samenwerkingen vergemakkelijken

Het PIHC Innovatiefonds heeft als doel de introductie van innovatieve technologie in de kliniek te vergemakkelijken. Daarom wordt gekozen voor een bottom-up, projectgestuurde aanpak waarin clinici en wetenschappers gezamenlijk specifieke klinische vraagstukken aanpakken. Innovatievouchers worden aan projectteams toegekend als startgeld dat deelnemers kunnen gebruiken om de haalbaarheid van hun ideeën te testen en het potentieel om ze verder te ontwikkelen en te evalueren. Door regelmatig bijeenkomsten en matchmaking-evenementen te organiseren, worden serendipiteit en nieuwe samenwerkingen gefaciliteerd. Het fonds streeft naar langdurige samenwerking tussen partijen.

Impact op de gezondheidszorg

Door het opzetten van het fonds wordt het enorme onderzoekspotentieel in de regio Twente en Salland gericht op betere patiëntenzorg. Het innovatiefonds komt dus uiteindelijk ten goede aan de patiënten, niet per se beperkt tot de regio. Om deze impact op de gezondheidszorg te verzekeren, benadrukt het fonds het belang van valorisatie in zijn projecten. De bij het fonds betrokken partners zorgen voor een solide basis voor valorisatie van de medische innovaties. Het fonds wil echter verder groeien en is altijd op zoek naar nieuwe, aanvullende partners.